ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

free counters

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Η Εφημερίδα μας , Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας  .- 
Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 , . Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~
  ~**   Αγάπη πρώτα στο Θεό μας , μετά στον εαυτόν μας και τέλος στον εχθρό μας ! Κι άν περισεύει στα Ζώα και τα Φυτά μας !
~


~**  Αγιος Αγαθόνικος – Γιορτή σήμερα 22 Αυγούστου – Ποιοι γιορτάζουν

~  Τη μνήμη του Αγίου Αγαθονίκου και των συν αυτώ Μαρτυρησάντων τιμά σήμερα, 22 Αυγούστου, η Εκκλησία μας. Όταν ο κόμης Ευτόλμιος επέστρεφε από την περιοδεία του στον Πόντο, οπού είχε πάει για να καταδιώξει χριστιανούς, σταμάτησε στην Κάρπη όπου βρήκε τον Ζωτικό και τον θανάτωσε μαζί με τους μαθητές του.
~   Εκεί έμαθε ότι ο πρίγκιπας της πόλης έγινε χριστιανός από κάποιο Αγαθόνικο. Τότε, συνέλαβε τον πρίγκιπα και τον Αγαθόνικο (που ήταν από τη Νικομήδεια), και αφού τους τιμώρησε μαζί με άλλους χριστιανούς, κατόπιν όλους μαζί τους οδήγησε στο βασιλιά, που βρισκόταν στη Θράκη.

Αλλά στο δρόμο, κοντά σε ένα χωριό ονομαζόμενο Ποταμός, σκότωσε τους Ζήνωνα, Θεοπρέπιο, Ακίνδυνο και Σεβηριανό, διότι από τις πολλές πληγές που είχαν στα πόδια τους, δεν μπορούσαν πλέον να βαδίσουν. Όταν έφθασε στο χωριό Άμμους κοντά στη Σιλυβρία, με βασιλική διαταγή αποκεφάλισε, έτσι όπως τους είχε δεμένους, τον Αγαθόνικο, τον πρίγκιπα και τους άλλους χριστιανούς. Έτσι, όλοι ακολούθησαν το παράδειγμα του εσφαγμένου Αρνίου, του Χριστού, και άξια θα συναριθμηθούν μ’ αυτούς που θα είναι «γεγραμμένοι εν τω βιβλίω της ζωής του αρνίου» (Αποκάλυψη, κα’ 27).  Δηλαδή, μ’ αυτούς που θα είναι γραμμένοι στο βιβλίο της αιώνιας ζωής του Αρνίου, δηλαδή του Χριστού.  Απολυτίκιο:   Ήχος γ’ . Θείας πίστεως.                             Νίκης τρόπαιον, κατά της πλάνης, Αγαθόνικε, λαμπρόν εγείρας, των άφθαρτων αγαθών, κατηξίωσαι του γαρ Δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον, της αθανάτου ζωής ώφθης μέτοχος. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.   https://youtu.be/d2XKLnqtBIA  .-

~**  Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 22 Αυγούστου 2019 – Αγιος Αγαθόνικος
~  Κατά Ματθαίον (21΄ 43-46): Γιορτή σήμερα: Αγιος Αγαθόνικος
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς·
~  καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·
καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους ἐπειδὴ ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.  Μετάφραση:  Δια τούτο σας λέγω, ότι θα αφαιρεθή από σας η βασιλεία του Θεού και θα δοθή εις έθνος, που θα παράγη καρπούς, δηλαδή έργα αγαθά.  Εκείνος δε, ο οποίος θα πέση εναντίον του ακρογωνιαίου αυτού λίθου, θα κατατσακισθή.  Και εις όποιον πέση επάνω ο βαρύς αυτός λίθος, θα τον κάμη συντρίμμια και σκόνην”.  Και όταν ήκουσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τας παραβολάς του, ενόησαν πλέον ότι δι’ αυτούς ομιλεί. Και παρ’ όλον ότι εζητούσαν να τον συλλάβουν, δεν ετόλμησαν, επειδή εφοβήθησαν τον λαόν, ο οποίος εσέβετο και ετιμούσε αυτόν ως προφήτην.
~**  Αργά βαδίζει ο Χριστός…
~   Ο βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία. Αργά σαν το βαθύ ποτάμι που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο, αλλά που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να του φτιάξει φράγμα. Αργά σαν το σιτάρι που το σπέρνεις το φθινόπωρο και το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για τον σπόρο του Χριστού.
~   Ο δρόμος Του είναι δύσκολος, γι΄αυτό βαδίζει αργά. Πορεύεται μέσα από λακκούβες αίματος μέσα από το σκοτάδι των αμαρτιών, και μέσα από τα αγκάθια των ληστών. Είναι στενός ο δρόμος Του και πολλοί οι πεσμένοι αμαρτωλοί βρίσκονται στον γκρεμό και στις δυο πλευρές του δρόμου Του. Εκείνος πρέπει να σκύβει στις δυο πλευρές, να τους σηκώνει και να τους τραβά πίσω Του και να περπατά προς τα εμπρός. Γι΄αυτό βαδίζει αργά.

Βαδίζει αργά γιατί το πλήρωμά Του είναι μακριά. Το πλήρωμά Του επεκτείνεται στα πέρατα της ιστορίας και η θέση Του είναι στα έσχατα…  (από την εισαγωγή του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν)  Αργά βαδίζει ο Χριστός… Προσέχει που θα σταθεί το άγιο πόδι Του, γιατί δεν θέλει να σταθεί στο αίμα. Επιλέγει στενά σοκάκια στη γη, στενόχωρα, γιατί δεν μπορεί να περπατά στην πλατιά ιδιοκτησία της αμαρτίας. Ξεγλιστρά ανάμεσα στους ληστές , διαγκωνιζόμενος διαρκώς, γιατί πρέπει να περάσει μπροστά.  Έρχεται, φερ΄ ειπείν ο Χριστός σε εμάς σαν φιλοξενούμενος και μας ρωτά:  «Δείξτε μου δρόμο χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία και ληστές!»  Ποια απάντηση θα μπορούσαμε να Του δώσουμε; Πού θα βρίσκαμε δρόμο άξιο του βαδίσματός Του; Εάν κόχλαζε όλο το ξεραμένο αίμα από τη γη, η γη θα παρουσίαζε έναν ωκεανό αίματος. Εάν άναβε φωτιά σε κάθε μέρος ατιμασμένο από την αμαρτία , η γη θα είχε μεταμορφωθεί σε μία φλεγόμενη κόλαση. Εάν είχαν αναστηθεί όλοι οι νεκροί ληστές και παρέλαυναν στη γη μαζί με τους ζωντανούς, η γη θα ήταν ένα αδιάβαστο δάσος ανθρωπίνων σωμάτων.  ************   Ω, Κύριε, μεγάλη είναι η αισιοδοξία Σου! Όταν εμάς πονέσει το μικρό μας δαχτυλάκι, γινόμαστε απαισιόδοξοι. Ενώ η δική Σου πίστη στην νίκη του καλού δεν αποδυναμώνεται ακόμα και όταν όλοι μας καρφώνουμε από ένα αγκάθι στο σώμα Σου.  Είναι μικροί και κοντινοί οι στόχοι μας, γι΄ αυτό τους προφταίνουμε τρέχοντας. Ενώ ο δικός Σου στόχος είναι μεγάλος και μακρύς, και Εσύ περπατάς βήμα βήμα.  Κύριε, κατεύθυνέ μας προς το στόχο Σου. Άπλωσε έστω μια σκιά του Πνεύματός Σου στο λόγο μας και εμείς θα γίνουμε αρκετά λογικοί’ άπλωσε έστω μια σκιά από την ευγένειά Σου στην καρδιά μας και η καρδιά μας θα καθαρίσει. Και εμείς θα δούμε τον όπως Τον έβλεπες Εσύ, όταν περπατούσες στη γη, κάτω από τον σταυρό και το αγκαθωτό Σου στεφάνι’ και θα ζήσουμε μαζί με τον Θεό, όπως ζούσες και Εσύ μαζί Του. Στην ένωση με τον Θεό θα πράττουμε θαύματα μεγάλα , όπως μεγάλα ήταν και τα δικά Σου. Είναι πλέον καιρός να ωριμάσει ο κόσμος. Φώτισέ μας με το Φως Σου, γιατί στον ίσκιο δεν ωριμάζει τίποτα. Κάτω από τις ακτίνες μας το λογικό Σου θα ωριμάσει και η ψυχή μας θα μεγαλώσει πολύ. Και εμείς θα γίνουμε ένα μαζί Σου, όπως είσαι Εσύ, Κύριε, ένα με τον Ουράνιο Πατέρα. Αμήν.
***
*** ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
Στις 16 Αυγούστου έγιναν, παρουσία των τοπικών αρχών,τα εγκαίνια του Μουσείου. Αποτελεί έναν Φάρο Πολιτισμού όχι μόνο για το χωριό μας αλλά και για όλη την ευρύτερη περιοχή. Ελπίζουμε να στηριχθεί και να αγαπηθεί από όλους.
~

  ~**Όλα  τα    VIDEO Από την θεατρική Παρασταση Κυριακή 11-08-2019 στο Αρφαρά από μέλη -παιδιά ,.. Μορφωτικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο  " Η  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αρφαρών "  ...:
1 ~* .- Θεατρικό έργο «“ΖΗΤΕΊΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ”»  από παιδιά -μέλη  Μορφωτικού -εκπολιτιστικού Συλλόγου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΑΡΦΑΡΩΝ Καλαμάτας»  11-08-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215991621516853/  .-
 2.- Προλέγοντας το έργο του Δημήτρη Ψαθά  « ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ » : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215991651637606/ .- 
2a .-  Ζητείται ψεύτης! Ο κουμπάρος μου τα "σπάει"! : https://www.facebook.com/vasskoulik/videos/10220513065486774/  .- 
3.-  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-20191 No 1  : 
 https://youtu.be/eVHSKmguVIo  .- 
4 .-  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019 No 2 :
https://youtu.be/Emer8yawBMI .-  
5.-  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019   No 3  : 
 https://youtu.be/BpwDvbSyy4I  .- 
6.- ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019    No 4 :  
https://youtu.be/quKiP-XLv_A  .- 
7.-  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No 5 : 
 https://youtu.be/-NFjEovtMd0 .- 
 8.-  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No 6 
https://youtu.be/mMD_-Tcc45o . - 
9.- ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No 7  ; ! :
https://youtu.be/esNaXjJBtVQ  .-  
10.-  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No 8 ; ! : 
 https://youtu.be/MkZamdh69FQ .-
11.-  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No  9  :
https://youtu.be/WBkKXW1ubRE  .- 
12.-   ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019   No 10 :
https://youtu.be/UX0Ezz4HV28  .- 
13.-   ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No 11  :                                                
https://youtu.be/ixDiguHWwyo  .- 
14.-   ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No 12   :
 https://youtu.be/skkG0CjDCfM  .- 
15 .-    ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΨΕΥΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019 No 13  :
https://youtu.be/jGR20KYijBg .- 
16.- Θεατρική παράσταση -14- από μέλη  παιδιών Μορφωτικού Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΦΑΡΩΝ 11-08-2019  :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215992223091892/  .-

*** Θανάσης Βασιλόπουλος: "Θα έχουμε άνετη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο"

~  Ο νέος δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, στην πρώτη μετεκλογική συνέντευξη Τύπου, χθες το πρωί, δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του δήμου Καλαμάτας από την 1η Σεπτεμβρίου, δεν έδειξε να αγωνιά για το θέμα της πλειοψηφίας ή όχι στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, ενώ, κατέστησε σαφές ότι στο θέμα των συνεργασιών με τις υπόλοιπες παρατάξεις θα υπάρξει και παροχή ανάλογης θέσης ευθύνης στη νέα σύνθεση της Δημοτικής Αρχής. 
Σύμφωνα με όσα είπε, "όλο αυτό το διάστημα, μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει εκτεταμένες συσκέψεις με τα στελέχη από Νομικά Πρόσωπα, Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου Καλαμάτας. Σκοπός μου ήταν, εκτός από τις Διευθύνσεις και τα Νομικά Πρόσωπα όπου έχω υπηρετήσει και έχω προσωπική άποψη για τη λειτουργία τους, να αποκτήσω και εικόνα για τη λειτουργία του Δήμου γενικότερα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο ζήτησα από τους Διευθυντές να καταθέσουν προτάσεις καλύτερης λειτουργίας του Δήμου. Προφανώς, οι Διευθυντές πρέπει να είναι σε θέση να καταθέσουν συγκεκριμένη πρόταση, που να διευκολύνει τη λειτουργία του Δήμου μας.
Έχοντας, πλέον, ολοκληρωμένη εικόνα, θα τονίσω με σαφήνεια ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει ικανότατα στελέχη και πολλές δυνατότητες. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να συνεργαστούμε με τα ικανά στελέχη, διότι προσωπικά πιστεύω βαθιά στην αξιολόγηση και θα εφαρμόσουμε και διαδικασίες αξιολόγησης, εκτός από τυπικές, και ουσιαστικές. Στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τα ικανά στελέχη, ώστε να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους συνδημότες μας και στους επισκέπτες της περιοχής μας».
 Τομείς ευθύνης των αντιδημάρχων 
Ο κ. Βασιλόπουλος γνωστοποίησε τους νέους τομείς ευθύνης αντιδημάρχων, επισημαίνοντας ότι «θα προσδιορίσουν και τις αλλαγές που θα προκύψουν όπου θεωρούμε ότι χρειάζεται, όσον αφορά σε Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου Καλαμάτας».
Οι νέοι τομείς ευθύνης Αντιδημάρχων είναι οι εξής:
1. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Περιουσίας
2. Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης, Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας
3. Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Νέων Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού
4. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Διοικητικών Υπηρεσιών
5. Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών και Δημοτικών Ενοτήτων και
6. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
 Συνεργασίες
Παράλληλα, ο Θ. Βασιλόπουλος προσέθεσε τα εξής: «Δεύτερος στόχος αυτό το χρονικό διάστημα, εκτός από την άσκηση των καθηκόντων μου ως αντιδημάρχου, ήταν και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των συνδυασμών, που θα συγκροτήσουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο.
Λειτούργησα σεβόμενος τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την καλύτερη διακυβέρνηση Δήμων και Περιφερειών, το γεγονός ότι ο Δήμαρχος συνεχίζει να εκλέγεται με το 50% + 1, σεβόμενος όμως και τις προεκλογικές μου δεσμεύσεις για ανάπτυξη συνεργασιών ανάλογα με τη δυναμική που έχει καταγράψει κάθε συνδυασμός και τα στελέχη που έχει αυτός.
Σ’ αυτό το πλαίσιο υπάρχουν συνδυασμοί, οι οποίοι έχουν επιλέξει να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην αντιπολίτευση ή να μεταφέρουν το ενδεχόμενο συνεργασίας στο μέλλον, καθώς και συνδυασμοί, οι οποίοι έχουν επιλέξει να συνεργαστούμε και να συγκροτήσουμε τη νέα Δημοτική Αρχή. Σέβομαι και τις δύο επιλογές. Αυτά είναι, βέβαια, θέματα, τα οποία θα φανούν στις πρώτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου».
Ο εκλεγείς Δήμαρχος Καλαμάτας στις χθεσινές του δηλώσεις δεν ξέχασε και τον προκάτοχό του: «Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της δημαρχοντίας του Παναγιώτη Νίκα, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά το Δήμαρχο Καλαμάτας, για τη δυνατότητα που μου έδωσε όλα αυτά τα χρόνια να υπηρετήσω το Δήμο από θέσεις ευθύνης, να αποκτήσω εμπειρία και να αποδείξω τις ικανότητές μου, στοιχεία δηλαδή που προφανώς αποτιμήθηκαν θετικά από τους συμπολίτες μας, με συνέπεια να καλούμαι να υπηρετήσω το Δήμο Καλαμάτας από το ανώτατο αξίωμα του Δημάρχου».
Ο κ. Βασιλόπουλος απάντησε κατόπιν σε ερωτήσεις, εκτιμώντας - μεταξύ άλλων - πως «θα έχουμε σχετικά άνετη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο». Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση στον "Κλεισθένη" ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ότι αυτές τελικά δυσκολεύουν την επίτευξη συνεργασιών για τη διοίκηση των Δήμων και των Περιφερειών.
Σε ερώτηση που αφορούσε τις πρώτες του προτεραιότητες ανέφερε ότι μεταξύ αυτών είναι, όπως είχε πει προεκλογικά, η προώθηση της διάνοιξης της οδού Κρήτης μέχρι τη Βέργα και η αξιοποίηση των εκτάσεων τόσο δυτικά όσο και βόρεια του άξονα που θα διανοιχτεί.
ια το δρόμο Καλαμάτας-Μεσσήνης-Ριζομύλου-Πύλου-Μεθώνης ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ότι προς το συμφέρον του Δήμου Καλαμάτας είναι η παραλιακή χάραξη.
Ο νέος δήμαρχος ρωτήθηκε και για την υπόθεση της τιμολογιακής πολιτικής στο χώρο στάθμευσης μπροστά από τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας, θέμα το οποίο έχει αναδείξει ο νέος επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κοσμόπουλος.
Ο Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε ότι η δημοτική του αρχή θα κάνει αυτό που πρέπει για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών και επίσης σχολίασε ότι ο Βασίλης Κοσμόπουλος "έκανε καλή δουλειά" αναδεικνύοντας αυτό το ζήτημα.
Τέλος για τη διαχείριση των απορριμμάτων ο κ. Βασιλόπουλος επανέλαβε ότι η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι αυτή της κεντρικής διαχείρισης, προσθέτοντας ότι θα ήταν θετικό να συμμετέχουν σε αυτή και η Δήμοι, ενώ για τη Μαραθόλακκα σχολίασε ότι βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, "δεν μπορεί να αντέξει για καιρό ακόμη,  ενδεχομένως δεν μπορεί να αντέξει ούτε μέρα".  Α.Π.

***  Ο Υπουργός Εσωτερικών σήμερα στην Καλαμάτα

~  Ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος θα επισκεφθεί, σήμερα το Δημαρχείο Καλαμάτας, όπου θα έχει συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη  Νίκα και τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους της Μεσσηνίας, στις 11:00 π.μ..
Ασφαλώς στην ατζέντα των θεμάτων θα υπάρχουν, μεταξύ άλλων, και οι προτάσεις της κυβέρνησης για την "κυβερνησιμότητα" της Αυτοδιοίκησης, με την κατάργηση πολλών προβλέψεων του εκλογικού νόμου της απλής αναλογικής, εκλογικό σύστημα με το οποίο διεξήχθησαν οι τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.
Πάντως, μπορεί να φαίνεται σε ένα πρώτο επίπεδο ότι οι δήμαρχοι και ο  νέος περιφερειάρχης συμφωνούν με τη φιλοσοφία της κυβέρνησης, αλλά από την άλλη, υπάρχουν και αντιρρήσεις αφού υπάρχει προσπάθεια "αλλοίωσης" του εκλογικού αποτελέσματος.

***  «Eγραψε» τις ΗΠΑ η Τουρκία: Aπάντησε με εισβολή του Barbaros στην κυπριακή ΑΟΖ & μπαράζ Navtex – Kαι τώρα τι;…
~  Με την αποστολή του ερευνητικού BARBAROS HAYREDDİN PAŞA για σεισμογραφικές έρευνες εντός της οριοθετημένης Κυπριακής ΑΟΖ και εντός Οικοπέδων που έχουν ήδη παραχωρηθεί σε ξένες εταιρίες με ταυτόχρονη…
δέσμευση της περιοχής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, απαντά η Τουρκία στην ισχυρή δήλωση του Στειτ Ντιπάρτμεντ με την οποία την καλεί να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητες του Yavuz εντος των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX 0915/19 που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης το ερευνητικό σκάφος R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, και τα συνοδευτικά σκάφη M/V TANUX-1 και R/V APOLLO MOON θα πραγματοποιήσουν σεισμογραφικές έρευνες στο διάστημα 25 Αυγούστου-31 Δεκεμβρίου νότια της Κύπρου σε περιοχή που υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ και με τον Λίβανο επικαλύπτοντας και Οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ(από πρώτη άποψη φαινεται να επηρεάζονται τα Οικόπεδα 2,9 ,13) εκ των οποίων το 13 έχει παραμείνει «ορφανό» ενώ τα αλλα δυο ειχαν παραχωρηθεί αρχικά στην Κοινοπραξία ENI-KOGAS αλλά πλέον ενεργό ρόλο έχει αναλάβει η Γαλλική TOTAL.
Συγχρόνως η Τουρκία δέσμευσε και μεγάλη περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου που αφορά την περιοχή στην οποία αμφισβητεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα και μάλιστα η περιοχή που παράτυπα δέσμευσε φθάνει έως ακριβώς τα όριο των χωρικών υδάτων του Καστελόριζου για ασκήσεις, σήμερα 21 και αύριο 22 Αυγούστου.
Οι Κυπριακές Αρχές αντέδρασαν άμεσα και μάλιστα πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί στο σύστημα Αναγγελιών η Τουρκική NAVTEX εξέδωσαν NavWarn(409/19) με την οποία χαρακτηρίζουν μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη την επιχείρηση των τουρκικών σκαφών εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επισημαίνεται ακόμη στην κυπριακή Αναγγελία ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και επίσης συνιστούν εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία και καλεί τέλος την άμεση διακοπή των παράνομων δραστηριοτήτων του Barbaros.  Η Τουρκία όπως ηταν αναμενόμενο απέρριψε την Κυπριακή NavWarn δηλώνοντας ότι οι έρευνες του Barbaros διεξάγονται βάσει του «διεθνούς δικαίου» και επαναλαμβάνει τους γνωστούς ισχυρισμούς ότι η Τουρκία διακηρύσσει ότι η χρήση του «όρου Κύπρος δεν αποτελεί καμιά μορφή αναγνώρισης της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης ούτε προδικάζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Τουρκίας που εκπηγάζουν από τις Συμφωνίες Εγγύησης και Εγκαθίδρυσης του 1960.  Το Barbaros βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες (μετά από παράνομες έρευνες αρκετών εβδομάδων στην Κυπριακή ΑΟΖ) ελλιμενισμένο για ανεφοδιασμό και αναγκαίες εργασίες συντήρησης στο λιμάνι Σελεύκεια Ισαυρίας της Τουρκίας που έχει εξελιχθεί στο «άντρο» των «πειρατικών» ερευνητικών σκαφών και πλωτών γεωτρύπανων της Τουρκίας, απ’ όπου ξεκινούν για να αμφισβητήσουν κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το παρον , αλλά και διακρατικές συμφωνίες βάσει του Δίκαιου της Θάλασσας ,όπως αυτές για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ της Κύπρου και της Αιγύπτου και του Ισραήλ.  Το παράνομο ενεργειακό πρόγραμμα της Τουρκίας εντος της κυπριακής υφαλοκρηπίδας και των κυπριακών χωρικών υδάτων δέχθηκε ισχυρό πλήγμα την Τρίτη όταν το Στειτ Ντιπάρτμεντ σε απάντηση της ιστοσελίδας HellasJournal και του δημοσιογράφου Μ. Ιγνατίου ,κάλεσε την Τουρκία να διακόψει τις παράνομες δραστηριότητες του Yavuz και να το απομακρύνει από τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία, ενεργώντας μέσω της κυβέρνησής της, μπορεί να συναινέσει σε δραστηριότητες όπως η γεώτρηση εντός των χωρικών της υδάτων».  Η Τουρκική NAVTEX για τις παράνομες έρευνες του Barbaros  TURNHOS N/W : 0915/19  MEDITERRANEAN SEA  SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 25 AUG -31 DEC 19 IN AREA BOUNDED BY;  34 21.58 N – 034 20.08 E  34 09.94 N – 034 19.90 E  33 52.30 N – 033 57.47 E  33 39.18 N – 033 36.95 E  33 35.47 N – 033 30.90 E  Ν.Μ.  liberal.gr
***  Γιατί οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη και δεν θα τα σπάσουν με την Τουρκία… ~
~  του Κώστα Γρίβα,
Εδώ και μερικά χρόνια έχει ξεκινήσει μια διαδικασία γεωπολιτικού μετασχηματισμού της Ευρασίας επικών διαστάσεων.  Αυτή η διαδικασία προκύπτει ως προϊόν της σύνθεσης μιας σειράς παραγόντων και πολύ δύσκολα μπορούμε να προσδιορίσουμε με ασφάλεια το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Βασικός κρίκος αυτού του μετασχηματισμού είναι η Τουρκία. Το γεγονός, όμως, παραμένει ότι έχουμε εισέλθει ορμητικά σε έναν νέο κόσμο και μια νέα ιστορική περίοδο, η οποία προκαλεί ανασφάλεια ακόμη και στους πιο ισχυρούς πλανητικούς δρώντες, όπως είναι οι ΗΠΑ. Κατά την άποψη του γράφοντος, αυτή ακριβώς η ανασφάλεια των ΗΠΑ ενδέχεται να διαιωνίσει μια στενή στρατηγική σχέση με την Τουρκία, εις βάρος των τρεχουσών αντιλήψεων περί επερχόμενης ολοκληρωτικής ρήξης των σχέσεων Ουάσιγκτον-Άγκυρας.  Ένας από τους παράγοντες που διαμορφώνουν μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ευρασία είναι η εξελισσόμενη τήξη των αρκτικών πάγων, εν παραλλήλω με την αύξηση του αριθμού και την ενίσχυση των ικανοτήτων των ρωσικών παγοθραυστικών. Ο συνδυασμός αυτός σταδιακά καθιστά τον Αρκτικό πλεύσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσθέτοντας έναν νέο θαλάσσιο δρόμο στο παγκόσμιο σύστημα συγκοινωνιών.  Ακόμη περισσότερο, με την είσοδο του Αρκτικού στο παγκόσμιο δίκτυο θαλάσσιων οδών δημιουργείται ένα είδος διαδρόμου ταχείας κυκλοφορίας γύρω από την περιφέρεια της Ευρασίας, μειώνοντας τον ρόλο των ανοικτών ωκεάνιων εκτάσεων, όπου κυριαρχούν οι ΗΠΑ. Εν παραλλήλω, η Κίνα έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ένα γιγάντιο σχέδιο για τη δημιουργία υποδομών στην περιφέρεια και το εσωτερικό της Ευρασίας που αναφέρονται ως Νέος Δρόμος του Μεταξιού. Οι Κινέζοι τις προσδιορίζουν με το αρκτικόλεξο OBOR (One Belt One Road / Μια Ζώνη Ένας Δρόμος).   Οι ψευδαισθήσεις της Δύσης       Αυτό το πλέγμα υποδομών, όμως, δεν έχει μόνο οικονομική σημασία. Λειτουργεί και ως παράγοντας ενοποίησης της Ρωσίας και της Κίνας με συνδετικό στοιχείο του το «βαθύ εσωτερικό» της Ευρασίας, δηλαδή το αχανές πλέγμα των εκτάσεων στα βορειοδυτικά της Κίνας, τη Σιβηρία, τη Μογγολία και τις κεντροασιατικές πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.  Αυτή η ενοποιητική τάση έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια ως αποτέλεσμα της υπερφίαλης πολιτικής της Δύσης, που εγκλωβίστηκε στην ψευδαίσθηση ενός «παγωμένου» χρόνου μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Οι Δυτικοί θεώρησαν ότι είχε φθάσει το «Τέλος της Ιστορίας», ότι θα ήταν αιώνια νικητές και οι υπόλοιπες χώρες του πλανήτη όφειλαν να τους υπακούουν αενάως.  Έτσι, ώθησαν τις μεγάλες ευρασιατικές δυνάμεις, με προεξάρχουσες την Κίνα και τη Ρωσία, σε έναν αντιαμερικανικό συνασπισμό. Αυτός απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια, μετά την παρανοϊκή επιλογή της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ να εμπλακούν σε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο με τη Μόσχα με αφορμή το θέμα της Κριμαίας.             Μια νέα υπερδύναμη        Έτσι, η «απομονωμένη» από τη Δυτική Ευρώπη Ρωσία, ωθείται προς την αγκαλιά της Κίνας. Ταυτοχρόνως, η Κίνα, εγκλωβισμένη μέσα στις σινικές θάλασσες από τη ναυτική ισχύ των ΗΠΑ και εξαρτώμενη πλέον από το εξωτερικό για την τροφοδοσία της με ενέργεια και πρώτες ύλες, αλλά και για την εξαγωγή των προϊόντων της, ωθείται και αυτή προς την αγκαλιά της Ρωσίας. Επενδύει στη δημιουργία μιας ζωτικής αρτηρίας στο «βαθύ εσωτερικό» της Ευρασίας που θα την ενοποιεί με τον υπόλοιπο κόσμο και θα βρίσκεται μακριά από τις δυνατότητες παρέμβασης της ναυτικής ισχύος των ΗΠΑ. Έτσι, έχει δημιουργηθεί το πρόπλασμα ενός γεωπολιτικού συμπλόκου, που ενδέχεται να εξελιχθεί στην πρώτη υπέρ-υπερδύναμη (Hyper Power) στην ιστορία της Ανθρωπότητας. Κι αυτό, επειδή τα μεγέθη αυτής της γεωπολιτικής οντότητας, που θα περιλαμβάνει την Κίνα και τη Ρωσία, θα είναι απλά μοναδικά στην παγκόσμια ιστορία.
Εν παραλλήλω, φαίνεται πως υλοποιείται ο εφιάλτης του πατέρα της αγγλοσαξονικής γεωπολιτικής σκέψης Sir Halford Mackinder. Δημιουργείται μια υπερδύναμη στην «καρδιά» της Ευρασίας (Heartland), η οποία βρίσκεται μακριά από τους ωκεανούς και κατά συνέπεια εκτός των δυνατοτήτων ελέγχου από τη μεγάλη ναυτική δύναμη του πλανήτη.  Tο «μαχαίρι» της Δύσης στην ευρασιατική καρδιά  Στο σημείο αυτό είναι που μπαίνει στο παιχνίδι η Τουρκία. Ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να ασκούν κάποια επιρροή οι Αμερικανοί στην ευρασιατική καρδιά είναι δια των τουρκογενών και μουσουλμανικών πληθυσμών της Ασίας. Αυτοί ξεκινάνε από την Τουρκία, περνάνε από τις κεντροασιατικές πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες και καταλήγουν στους Ουιγούρους στη Βόρειο Κίνα.  Κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή, οι τουρκογενείς μουσουλμανικοί πληθυσμοί είναι το «μαχαίρι» που χώνεται στην ευρασιατική καρδιά και η Τουρκία αποτελεί τη λαβή αυτού του «μαχαιριού». Άρα, όσο οι αμερικανικές ελίτ διατηρούν έστω και ψήγματα ελπίδων ότι η Τουρκία μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, δεν πρόκειται να επιλέξουν να αποσυρθούν από αυτήν την «αναγκαστική συμμαχία» μαζί της, γιατί πολύ απλά το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο.  Θα προτιμήσουν να επενδύσουν σε μια πολιτική ακραίου κατευνασμού έναντι της Άγκυρας, διατηρώντας την, έστω και εικονικά, στη δυτική γεωπολιτική αρχιτεκτονική. Κι αυτό για να μην οδηγηθούν σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις και ευελπιστώντας σε ένα καλύτερο μέλλον. Ας έχουμε υπόψη μας ότι η Τουρκία, που μπορεί να παίξει καλύτερα τον ρόλο της λαβής αυτού του γεωπολιτικού «μαχαιριού», δεν είναι τόσο η δυτικοποιημένη Τουρκία των κεμαλιστών όσο η ισλαμοεθνικιστική Τουρκία του Ερντογάν.  Σε δύο ταμπλό η Τουρκία  Από πλευράς της, η Μόσχα έχει επενδύσει σε μια επισφαλή τουρκορωσική συμμαχία, δεδομένων των πολλαπλών και εντόνων ανταγωνιστικών στοιχείων στις γεωπολιτικές ταυτότητες των δύο χωρών. Έχει επενδύσει με την προοπτική να σπάσει αυτό το «μαχαίρι» που στρέφεται προς την κεντροευρασιατική καρδιά της. Γιατί αν η Τουρκία περάσει, έστω και για λίγο, υπό τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, τότε χάνεται και ο τελευταίος δίαυλος των κεντροασιατικών χωρών με τη Δύση και αυτές «χωνεύονται» μέσα στο διαμορφούμενο σινορωσικό σύμπλοκο.  Ακόμη και αν η Τουρκία κατόπιν αλλάξει πορεία και έλθουν ξανά στο προσκήνιο οι ανταγωνισμοί της με τη Μόσχα, η ζημιά θα έχει γίνει. Η Άγκυρα, φυσικά, δεν θέλει να ταυτιστεί ολοκληρωτικά με κανέναν και μάλλον θα συνεχίσει την επισφαλή ισορροπία της μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τους ανταγωνισμούς και τους φόβους των δύο μεγάλων δυνάμεων και να προωθήσει τις δικές της στοχοθετήσεις. Βέβαια, αυτή είναι μια ισορροπία σχοινοβάτη και δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Επί του παρόντος, όμως, φαίνεται πως λειτουργεί.  Σε κάθε περίπτωση, αυτήν τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το μέλλον των τουρκοαμερικανικών και ρωσοτουρκικών σχέσεων. Κατά συνέπεια, η υπεραισιοδοξία που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό εν Ελλάδι αναφορικά με τον ρόλο που θα αποκτήσει η Ελλάδα ως ανατολικό σύνορο του ΝΑΤΟ μετά την υποτιθέμενη «αναπόφευκτη ρήξη» των τουρκοαμερικανικών σχέσεων, είναι τουλάχιστον πρόωρη.  Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι ΗΠΑ μάλλον θα επενδύσουν σε μια πολιτική ακραίου κατευνασμού προς την Άγκυρα, προσδοκώντας σε μια βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών στο μέλλον. Άρα και σε τυχόν σύγκρουση, σε οποιοδήποτε επίπεδο, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το βέλτιστο για εμάς σενάριο θα ήταν μια αυστηρή ουδετερότητα από πλευράς της Ουάσιγκτον και όχι κάτι περισσότερο.  slpress.gr
***  Νέος διοικητής στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια

~   Τα πρόσωπα που προτείνει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας για τη διοίκηση των Υγειονομικών Περιφερειών ανακοινώθηκαν χθες. Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, προτείνεται στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Ιωάννης Καρβέλης, ως διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
 Βιογραφικό 
Ο Ιωάννης Καρβέλης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1964. Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης. Είναι πτυχιούχος Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στη «Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων» και στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».
 Στέλεχος του Ο.Α.Ε.Δ. επί 31 χρόνια, είναι σήμερα Προϊστάμενος του τμήματος Ασφάλισης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου του Οργανισμού και Πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ. Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, για ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την οικονομία, την διοίκηση και την καινοτομία.

*** Διευκρινήσεις για την ορκωμοσία των νέων δημοτικών αρχών

~  Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών με την οποία δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις αναφορικά με την ορκωμοσία των νέων δημοτικών αρχών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο: « Η θητεία των δημοτικών αρχών είναι τετραετής. Για την επικείμενη δημοτική περίοδο, η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες».
Ορκωμοσία νέων αρχών
Οι νέες δημοτικές αρχές που αναδείχθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις των Πολυμελών Πρωτοδικείων, με τις οποίες επικυρώθηκε η εκλογή τους και ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, θα πρέπει πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους, δηλαδή πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, να ορκιστούν.
Οι υπόχρεοι σε ορκωμοσία, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα, είναι: 
ο Δήμαρχος, οι τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι,  οι τακτικοί Σύμβουλοι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων μόνιμων κατοίκων, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

***  Διακοπή ρεύματος σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

~  Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα σημειωθεί αύριο Παρασκευή, 23 Αυγούστου, ως εξής:
  • Στην οδό Καλλιπόλεως περιοχής Κορδία Καλαμάτας και περιμετρικά αυτής, από 07:30 έως 11:00 π.μ.
  • Περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μεσσήνης (Ε.Ο. Καλαμάτας – Πύλου, ΟΣΕ Μεσσήνης και οδό Κολοκοτρώνη), από 10:30 έως 14:00.

***  Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ισούται με μια ώρα στο γυμναστήριο

~  Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί πριν τον ύπνο βοηθά στο αδυνάτισμα, καθώς η κατανάλωσή του ισοδυναμεί με αποτελέσματα που κάποιος μπορεί να επιτύχει με μία ώρα στο γυμναστήριο. Χαράς ευαγγέλια προσφέρει σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα του Καναδά για όποιον δεν τα καταφέρνει με τα όργανα γυμναστικής να μειώσει το βάρος του.
Από την έρευνα της ομάδος του Τζέισον Ντικ ντελ Ούνιο προκύπτει πως τα οφέλη που προσφέρονται στον ανθρώπινο οργανισμό από την ρεσβερατρόλη, μία χημική σύνθεση που βρίσκεται στο κόκκινο κρασί, ισοδυναμούν με εκείνα που μπορεί να επιτύχει αθλούμενος επί μία ώρα. Η ουσία αυτή αποτρέπει τα κύτταρα του λίπους να αποκτήσουν πυκνότητα.
Η ρεσβερατρόλη, που εντοπίζεται επίσης στη μαύρη σοκολάτα, σε μεγάλες ποσότητες επιβραδύνει την αύξηση του βήτα αμυλοειδούς στον εγκέφαλο και θεωρείται πως μπορεί να συμβάλλει και στην πρόληψη της νόσου του Αλτσχάιμερ.
Η νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα έρχεται να ενισχύσει την αντίστοιχη μελέτη του Χάρβαρντ στις ΗΠΑ, που επίσης επισημαίνει πως ένα βραδινό ποτηράκι κόκκινο κρασί μπορεί να βοηθήσει στη μείωση βάρους. Σύμφωνα με τη δική του έκθεση το αμερικανικό πανεπιστήμιο υποστηρίζει πως μπορεί κάποιος να αποτρέψει έως και 70% την αύξηση του βάρος του εάν καταναλώνει δύο ποτήρια κόκκινο κρασί την ημέρα. Όμως για να πετύχει κάποιος τα βέλτιστα αποτελέσματα θα πρέπει η κατανάλωση να γίνεται το βράδυ—αντίθετα δεν λειτουργεί όταν κάποιος πίνει το κρασάκι του με το μεσημεριανό του γεύμα.
Η ρεσβερατρόλη αποτελεί αντικείμενο πολλών μελετών, ακόμη και από την αμερικανική διαστημική εταιρεία NASA που στέλνει το κόκκινο κρασί έως και τον Άρη.
Δεδομένου ότι σε κάποιο μελλοντικό ταξίδι στον κόκκινο πλανήτη, οι αστροναύτες θα πρέπει να μείνουν «στάσιμοι» μέσα στο διαστημόπλοιο για περίπου εννέα μήνες (τόσο εκτιμάται ότι χρειάζεται για να καλυφθεί η απόσταση των 57 εκατ. χλμ από τη Γη), η NASA μελετά τρόπους για να μην απωλέσουν μυϊκή μάζα και δύναμη. Η παραμονή σε συνθήκες απουσίας βαρύτητας αδυνατίζουν μυς και οστά και όπως προκύπτει από έρευνα του Beth Israel Deaconess Medical Center για τη NASA, σε τρεις εβδομάδες στο διάστημα ένας αστροναύτης χάνει το ένα τρίτο του βάρους του.
Συνεπώς η σωστή διατροφική αγωγή είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την μακρά αποστολή στον Άρη, δεδομένου ότι δεν θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες τροφοδοσίας τους, όπως συμβαίνει στις πολύμηνες διαμονές ανθρώπων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Η δοκιμή σε ινδικά χοιρίδια σε συνθήκες μη βαρύτητας απέδειξαν πως χάρη στη ρεσβερατρόλη η ομάδα των χοιριδίων που είχαν λάβει την ουσία αυτή διατήρησαν τους μυς και τις κινήσεις τους στα πόδια, σε αντίθεση με όσα είχαν υποβληθεί σε δίαιτα χωρίς την πρόσληψή της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ιl Messaggero, xtraWine.blog

***  Τρίτη με Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ - Που θα δουν τα ονόματά τους οι επιτυχόντες

~  Την άλλη εβδομάδα, μεταξύ της Τρίτης και Πέμπτης (27-29 Αυγούστου), θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων.
Πέρσι οι βάσεις ανακοινώθηκαν στις 27 Αυγούστου.
Που θα δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων
Οι  ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας πληκτρολογώντας:
α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους,
β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).
Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων που θα αναρτηθούν στα Λύκεια .
Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.   e-sos.gr

***  Ο καιρός στην Καλαμάτα  σήμερα Πέμπτη
~   O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα  Πέμπτη 22/8/2019 προβλέπεται αίθριος, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας.                    
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις, τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στην ελάχιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 35-70%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 1-2 μποφόρ το πρωί θα στραφούν σε Α-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ, προς τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Δ-ΝΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Θα υπάρξει συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, σε μικρές ποσότητες.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες θα βρίσκεται στο 7.5 (Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 (Μέση).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/

***  ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ παρέμβαση του Κ. Βελόπουλου στη βουλή: «Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ σας δείχνουν ότι ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ τη Συμφωνία των Πρεσπών»… (ΒΙΝΤΕΟ)
~  Παρέμβαση έκανε σήμερα το μεσημέρι στη βουλή ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, επί των θεμάτων που συζητούνται στην ολομέλεια.  
Ο κ. Βελόπουλος ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφερόμενος στα ψέματα της Ν.Δ. περί προσπάθειας για αποκέντρωση.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πανεπιστημιακό άσυλο, στο θέμα της κ. Θάνου και στα προβλήματα που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.  Μάλιστα μίλησε και για τη διγλωσσία της κυβερνήσεως στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, αποκαλύπτοντας ότι προχώρησε στον διορισμό ενός ανθρώπου που αρθρογραφούσε υπέρ της Συμφωνίας.  Τέλος, ο Κ. Βελόπουλος έκανε αναφορά και σε νέα πρόκληση των Σκοπιανών με αφορμή έναν αγώνα ποδοσφαίρου και ένα πανό που είχαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.  Δείτε το σχετικό βίντεο:                                                            (1) https://www.facebook.com/voicenews.gr/videos/378459226191071/  .-                                          (2)   https://youtu.be/i7R_qq5574E  .-
***  Οδηγός εθνών προς επιβίωση: Δωρεάν μονοκατοικία για κάθε τρίτο παιδί και χαμηλότοκο δάνειο στους γονείς στην Ουγγαρία…
~  Τη στιγμή που στην Ελλάδα ακόμα συζητάνε για το πώς θα ενισχυθούν τα ζευγάρια που κάνουν παιδιά, στην Ουγγαρία του Ορμπάν έχει ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για να ενισχύσει τις γεννήσεις. 
Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την χορήγηση από το κράτος ενός πακέτου βοήθειας ύψους 10 εκατομμυρίων φιορινιών Ουγγαρίας (HUF) σε όλα τα ζευγάρια που θα συμφωνήσουν να κάνουν τρία παιδιά μέσα σε δέκα χρόνια, ένα ποσό που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οδηγό Ακινήτων είναι μεγαλύτερο από την τιμή μίας μονοκατοικία στην Ουγγαρία (είναι 9,3 εκατομμύρια HUF).
Ο υπουργός Lázár ανέφερε ότι η επιχορήγηση αποτελεί μέρος της επέκτασης του προγράμματος της κυβέρνησης «οικογενειακό επίδομα πρώτης κατοικίας». Εκτός από την μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση, οι οικογένειες που θα συμφωνήσουν να έχουν τρία παιδιά μπορούν επίσης να επιλεχθούν για ένα επιπλέον δάνειο ύψους 10 εκατομμυρίων HUF για μια περίοδο είκοσι πέντε ετών, με τόκο που δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από 3 τοις εκατό.   «Προκειμένου η πρώτη κατοικία να γίνει όσο το δυνατόν πιο ασφαλής, κατά την αγορά ενός νέου σπιτιού, η ενίσχυση θα αυξηθεί σε 2,6 εκατομμύρια HUF στην περίπτωση των δύο παιδιών», αναφέρει η ουγγρική κυβέρνηση. Ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε, επίσης, ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το «οικογενειακό επίδομα πρώτης κατοικίας» στο παρελθόν ή για επίδομα κοινωνικής πολιτικής, που ήταν διαθέσιμο νωρίτερα, μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ποσού μειωμένου κατά τις επιχορηγήσεις που έχουν ήδη λάβει.  «Στην περίπτωση της αγοράς των νέων κατοικιών, οι περιορισμοί σχετικά με το μέγιστο αριθμό των τετραγωνικών μέτρων έχουν καταργηθεί, μεταξύ των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για την οικονομική ενίσχυση, ακόμη και στην περίπτωση ενός μόνο παιδιού. Το ανώτατο όριο ηλικίας επιλεξιμότητας για την ενίσχυση εξακολουθεί να παραμένει 40 χρόνια».  Τέλος, ανακοινώθηκε από τους Ούγγρους ότι ο ΦΠΑ για την αγορά νέων κατοικιών θα μειωθεί από 27% στο 5%. Αυτά να βλέπει η Ελλάδα ως παραδείγματα και όχι μια απλή ενίσχυση των 2.000 που δεν αρκούν ούτε για τους πρώτους μήνες. Η Ελλάδα σβήνει και θα πρέπει να παραδειγματιστεί.
***  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ άνω του 80% των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή! Η ένοχη σιωπή της Δύσης…
~  Γράφει ο Giulio Meotti * –
Μτφρ. Βαγγέλης Γεωργίου
Ή θα αλλαξοπιστήσεις, ή θα πληρώσεις ή θα πεθάνεις. Αυτές ήταν οι επιλογές που έδινε το Ισλαμικό Κράτος πριν από πέντε χρόνια στους χριστιανούς της Μοσούλης, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν τότε:
Ή δηλαδή να αγκαλιάσουν το Ισλάμ, να υποταχθούν δηλαδή στον θρησκευτικό φόρο ή να βρεθούν αντιμέτωποι με το σπαθί. Τότε, στη Μέση Ανατολή το Ισλαμικό Κράτος έβαζε στο στόχαστρο σπίτια χριστιανών σημειώνοντάς τα με την αραβική λέξη «Nasrani» («Nazarene» ή «Χριστιανός»). Οι χριστιανοί συχνά δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους περισσότερα ρούχα στην πλάτη τους και να φύγουν από μια πόλη που ζούσαν για περισσότερα από 1.700 χρόνια.
Πριν από δύο χρόνια, το Ισλαμικό Κράτος νικήθηκε στη Μοσούλη και το χαλιφάτο συνετρίβη. Οι εξτρεμιστές, ωστόσο, κατάφεραν να εξοντώσουν τους χριστιανούς. Πριν από την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους, υπήρχαν πάνω από 15.000 χριστιανοί εκεί. Τον Ιούλιο του 2019, ο οργανισμός της Καθολικής Εκκλησίας «Βοήθεια στην Εκκλησία που έχει Ανάγκη» αποκάλυψε ότι περίπου 40 Χριστιανοί έχουν επιστρέψει! Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που στη Μοσούλη υπήρχαν χριστουγεννιάτικες γιορτές δίχως χριστιανούς.  Πρόκειται για μια πολιτισμική γενοκτονία που δυστυχώς στέφθηκε από επιτυχία. Πέτυχε χάρη στην αδιαφορία των Ευρωπαίων και πολλών δυτικών Χριστιανών τους οποίους περισσότερο τους νοιάζει μην τους κατηγορήσουν για ισλαμοφοβία παρά να προστατέψουν τους χριστιανούς αδελφούς τους.  Ο πατέρας Ragheed Ganni, για παράδειγμα, ένας καθολικός ιερέας από τη Μοσούλη, αμέσως μετά την λειτουργία φονεύθηκε από τους Ισλαμιστές. Σε μία από τις τελευταίες του επιστολές, ο Ganni έγραψε: «Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της κατάρρευσης». Αυτό ήταν το 2007 δηλαδή σχεδόν δέκα χρόνια πριν το Ισλαμικό Κράτος εξαλείψει τους χριστιανούς της Μοσούλης. «Έχει ο κόσμος αποστρέψει το βλέμμα του τη στιγμή που οι χριστιανοί θανατώνονται;» ρώτησε η Washington Post. Σίγουρα!  Στη Μοσούλη εμφανίστηκαν επίσης ίχνη χαμένου εβραϊκού παρελθόντος, όπου η εβραϊκή κοινότητα είχε ζήσει χιλιάδες χρόνια. Τώρα, 2.000 χρόνια μετά, τόσο ο Ιουδαϊσμός όσο και ο Χριστιανισμός έχουν ουσιαστικά καταστραφεί εκεί. Αυτή η ζωή έχει τελειώσει. Η εφημερίδα La Vie κατέγραψε τη μαρτυρία ενός χριστιανού, του Yousef (το όνομα έχει αλλάξει), ο οποίος έφυγε τη νύχτα της 6ης Αυγούστου 2014, λίγο πριν φτάσουν οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους. «Ήταν μια πραγματική έξοδος», είπε ο Yousef.  «Ο δρόμος ήταν μαύρος με ανθρώπους, δεν έβλεπα ούτε την αρχή ούτε το τέλος αυτής της πομπής. Τα παιδιά κλαίνε, οι οικογένειες σέρνουν τις μικρές βαλίτσες, οι ηλικιωμένοι βρίσκονταν στους ώμους των γιων τους, οι άνθρωποι διψούσαν διότι είχε πολλή ζέστη. Έχουμε χάσει όλα όσα έχουμε χτίσει για μια ζωή και κανείς δεν αγωνίστηκε για μας». «Ορισμένες κοινότητες, όπως οι μικροσκοπικές χριστιανικές στη Μοσούλη, σχεδόν σίγουρα χάνονται για πάντα», έγραψαν δύο Αμερικανοί μελετητές στο περιοδικό Foreign Policy. «Βρισκόμαστε στο χείλος της καταστροφής και αν δεν ενεργήσουμε σύντομα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, τα ελάχιστα υπολείμματα των χριστιανικών κοινοτήτων στο Ιράκ μπορεί να εξαλειφθούν ως επί το πλείστον από τη γενοκτονία που διαπράττεται κατά των Χριστιανών στο Ιράκ και τη Συρία». Ισοπεδωμένες εκκλησίες στη Μέση Ανατολή  Μόνο στη Μόσουλ, 45 εκκλησίες βανδαλίστηκαν ή καταστράφηκαν. Δεν αφήσαν ούτε μία. Σήμερα υπάρχει μόνο μια εκκλησία ανοιχτή στην πόλη. Το Ισλαμικό Κράτος προφανώς ήθελε επίσης να καταστρέψει την χριστιανική ιστορία εκεί. Βάλανε το μοναστήρι των Αγίων Μπεχνάμ και Σάρα Σάρρα, που ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα. Το μοναστήρι είχε επιβιώσει από την ισλαμική κατάκτηση του 7ου αιώνα και τις επακόλουθες εισβολές, αλλά το 2017 καταστράφηκαν σταυροί, λεηλατήθηκαν κιονόκρανα και αποκεφαλίστηκαν αγάλματα της Παναγίας. Ο ιρακινός ιερέας Najeeb Michaeel, ο οποίος έσωσε 850 χειρόγραφα από το Ισλαμικό Κράτος, χειροτονήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο ως νέος καθολικός αρχιεπίσκοπος της Μοσούλης Μοσούλ.  Το Ισλαμικό Κράτος και η Al Nusra, ένα παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, ακολούθησε το ίδιο μοτίβο, όταν οι μαχητές του επιτέθηκαν στη χριστιανική πόλη Maaloula. «Βρήκαν τα πρόσωπα των αγίων, του Χριστού, κατέστρεψαν τα αγάλματα», δήλωσε πρόσφατα ο πατέρας Toufic Eid.  «Οι βωμοί, τα εικονοστάσια και η κολυμβύθρα είχαν διαλυθεί, αλλά αυτό που ενόχλησε περισσότερο ήταν που έκαψαν τις καταχωρήσεις των βαπτίσεων ώστε να σβήσουν την πίστη μας». Στο νεκροταφείο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Karamlesh, ένα χωριό ανατολικά της Μοσούλης, το Ισλαμικό Κράτος ξέθαψε ένα πτώμα και το αποκεφάλισε, προφανώς μόνο και μόνο επειδή ήταν χριστιανού.  Η μοίρα των Χριστιανών της Μοσούλης είναι παρόμοια με εκείνη των άλλων στο Ιράκ. «Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης έχει καταγράψει αρκετές κατηγορίες ειδών που μπορούν να ταξινομηθούν ως είδη που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εξαφάνισης», γράφει ο Benedict Kiely, ο ιδρυτής του Nasarean.org, ο οποίος βοηθά τους διωκόμενους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής. «Χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό μείωσης του πληθυσμού, οι κατηγορίες κυμαίνονται από «ευάλωτα είδη» (μείωση 30-50%) μέχρι «κρίσιμα απειλούμενα» είδη (80-90%) και τέλος εξαφάνιση. Ο Χριστιανικός πληθυσμός του Ιράκ έχει συρρικνωθεί κατά 83%, και πλέον θεωρείται ως κατηγορία «κρίσιμα απειλούμενη».  Αντιχριστιανική σιωπή της χριστιανικής Δύσης  Δυστυχώς, η Δύση ήταν και εξακολουθεί να φαίνεται εντελώς αδιάφορη για την τύχη των χριστιανών της Μέσης Ανατολής. Όπως δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος της Μοσούλης Νικόδημος: «Δεν πιστεύω σε αυτές τις δύο λέξεις [ανθρώπινα δικαιώματα], δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά στις δυτικές χώρες υπάρχουν δικαιώματα για τα ζώα. Στην Αυστραλία φροντίζουν τα βατράχια . Ας το δεχτώ λοιπόν να μας δείτε και εμάς σαν βατράχια… προστατέψτε μας ώστε να μείνουμε στον τόπο μας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι που ήρθαν εδώ πριν από πολλά χρόνια και τους δεχτήκαμε. Εμείς ήμασταν από πριν σε αυτόν τον τόπο και τους υποδεχτήκαμε ανοίγοντάς τους τις πόρτες μας. Τώρα μας εξαναγκάζουν να γίνουμε μειονότητα στην ίδια μας τη γη, πρόσφυγες στη χώρα μας. Και αυτό θα σας ακολουθεί αν δεν ξυπνήσετε»  Ο δε Αρχιεπίσκοπος της Irbil, πρωτεύουσας του Ιρακινού Κουρδιστάν, Bashar Warda είπε πως «Ο Χριστιανισμός στο Ιράκ, μια από τις παλαιότερες εκκλησίες, αν όχι η παλαιότερη Εκκλησία στον κόσμο, είναι επικίνδυνα κοντά στην εξαφάνιση. Όσοι από μας παραμένουμε πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το μαρτύριο». Ο Warda κατηγορεί τους ηγέτες της Βρετανίας για «πολιτική ορθότητα» για το θέμα, επειδή φοβόντουσαν να κατηγορηθούν για «ισλαμοφοβία». «Θα συνεχίσετε να επιδοκιμάζετε αυτή την ατέλειωτη, οργανωμένη δίωξη εναντίον μας;» Ρώτησε ο Warda. «Όταν το επόμενο κύμα βίας αρχίσει να μας χτυπάει, θα κρατάει κανένας στις πανεπιστημιουπόλεις σας πανό που θα λέει «Είμαστε όλοι Χριστιανοί;»  Αυτοί οι Χριστιανοί φαίνεται να έχουν κερδίσει χώρο στις τηλεοπτικές οθόνες και τις εφημερίδες πληρώνοντας βαρύ φόρτο αίματος, με την εξαφάνιση και την ταλαιπωρία τους. Η τραγωδία τους φωτίζει την ηθική αυτοκτονία μας. Όπως έγραψε ο Γάλλο-Λιβανέζος συγγραφέας Amin Maalouf: «Αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο: κατηγορεί κανείς ότι η Δύση θέλει να επιβάλει τις αξίες της, αλλά η πραγματική τραγωδία είναι η ανικανότητά της να τις μεταδώσει … Μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι οι Δυτικοί άπαξ και για πάντα, έχουν ιδιοποιηθεί τον Χριστιανισμό λέγοντας στον εαυτό τους: Εμείς είμαστε οι Χριστιανοί και ο υπόλοιπος κόσμος ένα αρχαιολογικό κατάλοιπο που προορίζεται να εξαφανιστεί. «Όταν απειλούντα τα ζώα πάντα προκαλούν περισσότερη συγκίνηση απ’ ότι οι απειλές για την εξαφάνιση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή» όπως έγραψε στο Le Temps και ο Γάλλος συγγραφέας που ζει στον Λίβανο Amin Maalouf.  *Ο Giulio Meotti είναι δημοσιογράφος και συντάκτης του Il Foglio    slpress.gr
 ***  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΚ του ΟΗΕ: Η Ελλάδα είναι «ΤΡΥΠΙΑ» – Εκατοντάδες ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ μπαίνουν στη χώρα μας κάθε μέρα… (ΕΓΓΡΑΦΑ)
Τα ΜΜΕ μας δίνουν τελευταία την εντύπωση ότι η αθρόα λαθροεισβολή είναι υπό έλεγχο τα τελευταία 2 χρόνια και μάλιστα αυτούς τους μήνες δεν γίνεται καμία αναφορά στο θέμα.  
Όμως είναι έτσι τα πράγματα ή απλώς μας παραμυθιάζουν; Τα στοιχεία του ΟΗΕ είναι αποκαλυπτικά.
Όπως αποκαλύπτει έγγραφο του UNHCR Greece, στα μέσα Αυγούστου, με μόλις μια εβδομάδα είχαμε την άφιξη 1.943 ανθρώπων, ενώ την προηγούμενη από αυτή ήταν 1.570. Δηλαδή πάνω από 3.000 λαθρομετανάστες σε 15 ημέρες.     Ταυτόχρονα πέρυσι, την ίδια περίοδο, είχαμε μόλις 1.069 αφίξεις, δηλαδή σχεδόν τις μισές. Και τότε ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ των ανοιχτών συνόρων ενώ τώρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που μιλούσε για ανάγκη φύλαξης των συνόρων.  Δείτε τα σχετικά έγγραφα του ΟΗΕ:Image
Image
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι από τους 22.700 λαθρομετανάστες-πρόσφυγες που βρίσκονται στα νησιά μας, το 42% είναι από το Αφγανιστάν, μόλις το 11% από τη Συρία και ένα 10% από το Κονγκό.
***  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «ΒΟΜΒΑ»: Τουρκική ΜΚΟ ΔΥΣΦΗΜΕΙ διεθνώς τη χώρα μας – Μιλάει για «Τούρκους Δυτικής Θράκης»… (ΒΙΝΤΕΟ)
~  Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF) είναι μια προπαγανδιστική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1988 στη Γερμανία και από το 2006 έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση. 
Τους τελευταίους μήνες η Ομοσπονδία αυτή, η οποία να τονίσουμε ότι δεν αναγνωρίζεται από την Ελλάδα, έχει επιδοθεί στη δημιουργία προπαγανδιστικών βίντεο κατά τη χώρα μας και τη δήθεν καταπίεση των «Τούρκων» στη Θράκη μας.
Φυσικά η ABTTF από τη μία συνεχώς χρησιμοποιεί τη Συνθήκη της Λωζάνης για να πετύχει τις επιδιώξεις της ενώ ταυτόχρονα το όνομά της αντίκειται στην ίδια τη Συμφωνία που αναγνωρίζει μουσουλμάνους κι όχι Τούρκους στη Δυτική Θράκη.  Τις τελευταίες μέρες πολλοί χρήστες του Facebook έχουν δει στη χώρα μας διαφήμιση από τη σελίδα της Ομοσπονδίας αυτής όπου υποστηρίζει ότι καταπατούνται οι θρησκευτικές ελευθερίες της «τουρκικής» κοινωνίας της Δυτικής Θράκης και περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο προβλέπει την αναδιάρθρωση τα γραφεία των Μουφτήδων στη Δυτική Θράκη της Ρόδοπης, της Ξάνθης και του Διδυμοτείχου, που εγκρίθηκε στις 11 Ιουνίου 2019, το νόμο των 240 Ιμάμηδων και την Έκθεση Θρησκευτικής Ελευθερίας της ΗΠΑ του 2018 για την Ελλάδα.  Το εν λόγω βίντεο μπορείτε να δείτε παρακάτω:
https://www.facebook.com/939989616164959/videos/406301006665739/  .-
 ~
Ταυτόχρονα ένα άλλο βίντεο αναφέρεται στους «Τούρκους» της Κω, όπου υποστηρίζεται ότι οι ελληνικές αρχές έχουν κλείσει όλα τα τζαμιά του νησιού μη αφήνοντας τους μουσουλμάνους να έχουν χώρους προσευχής. Αν και παραδέχονται ότι ο λόγος ήταν ο μεγάλος σεισμός που έπληξε το νησί του καλοκαίρι του 2017 υπονοούν ότι οι ελληνικές αρχές δεν ανοίγουν τα τζαμιά επίτηδες δυσφημώντας τη χώρα μας διεθνώς:  
https://www.facebook.com/939989616164959/videos/494041411173542/   .-
***   Ο Μητσοτάκης… μίλησε! Αυτός είναι ο διάδοχος της Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού…
~  Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πήραν τις αποφάσεις τους για την θέση του προέδρου -και όχι μόνο- στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ποιες είναι οι κυβερνητικές προτάσεις για τις υπόλοιπες θέσεις. 
Ο Ιωάννης Λιανός είναι Καθηγητής Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημοσίας Πολιτικής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου. Τα βιογραφικά όλων των προτεινόμενων προσώπων και η… μπηχτή του πρωθυπουργού στον ΣΥΡΙΖΑ.
Η κυβέρνηση προτείνει για τη στελέχωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τα εξής πρόσωπα: για τη θέση του Προέδρου, τον Καθηγητή Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημοσίας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ιωάννη Λιανό, για τη θέση της Αντιπροέδρου, την Διδάκτωρα Καλλιόπη Μπενετάτου, η οποία έχει δεκαετή θητεία σε θέσεις ευθύνης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και για τις θέσεις των μελών και εισηγητών της Ανεξάρτητης Αρχής, την Καθηγήτρια στο Δίκαιο Ανταγωνισμού, Μαρία Ιωαννίδου και την Ειδική Νομική Σύμβουλο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της Ευρωπαϊκή Ένωσης, Μαρία – Ιωάννα Ράντου.  Σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση  «Οι επιλογές εξειδικευμένων προσώπων υψηλού κύρους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο πεδίο του δικαίου του ανταγωνισμού, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της ρύθμισης και του ελέγχου των αγορών και χωρίς καμία πολιτική δραστηριοποίηση σηματοδοτούν την απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης για αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.  Επιπλέον, όμως, σηματοδοτούν την πρόθεση της Κυβέρνησης και την προσωπική μου δέσμευση να αξιοποιηθεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της πατρίδας μας πού είναι το ανθρώπινο δυναμικό της  
Για να αντιστρέψουμε τη ροή εξόδου των νέων μας από τη χώρα που δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Για την προηγούμενη κυβέρνηση που επιχείρησε να χειραγωγήσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού και για όσους βιάστηκαν να ασκήσουν κριτική, παραπέμπουμε απλά στα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών ως την απόδειξη ότι δεν πρόκειται να κάνουμε καμία έκπτωση στις αρχές της αξιοκρατίας και της αμεροληψίας με γνώμονα την ανεξαρτησία της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας».  Ακολουθούν τα βιογραφικά των προτεινόμενων προσώπων  Ιωάννης Λιανός  Ο Ιωάννης Λιανός είναι Καθηγητής Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημοσίας Πολιτικής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), Διευθύνων στο Κέντρο Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του UCL, Εκτελεστικός Διευθυντής στο Ινστιτούτο Δικαίου Ανταγωνισμού και Οικονομικών Jevons του UCL και Συνδιευθυντής στο Ινστιτούτο Παγκοσμίου Δικαίου. Επίσης είναι εκλεγμένος στην Έδρα Vincent Wright, Sciences PO στο Παρίσι και Ακαδημαϊκός Διευθύνων στο διεθνές δίκτυο BRICS που αφορά το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και των Οικονομικών.
Ο Μητσοτάκης… μίλησε! Ιωάννης Λιανός ο διάδοχος της Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού!
Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα Πανεπιστήμια του Στρασβούργου και της Νέας Υόρκης..  Έχει διατελέσει συνεργάτης ερευνητής στη Νομική Σχολή του Yale, Επισκέπτης Καθηγητής σε διεθνή Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια όπως στο PARIS II του Στρασβούργου, του Hong Kong, της Χιλής κλπ, ενώ είναι μέλος διεθνών συμβουλευτικών επιτροπών σε Ερευνητικά Ινστιτούτα όπως Antitrust Ινστιτούτο, Ινστιτούτο George Mason περί Παγκοσμίου Antitrust, ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο Loyola του Σικάγο, Ινστιτούτο Μελετών περί Καταναλωτισμού και Antitrust, ΗΠΑ και άλλα.  newsit.gr
***  Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ΗΡΩΑΣ των Βαλκανικών Πολέμων Παύλος Κουντουριώτης…
~  Υδραίος στρατιωτικός και πολιτικός, ήρωας των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913) και πρώτος Πρόεδρος της Β’ Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Ο Παύλος Κουντουριώτης, γόνος της ονομαστής φαμίλιας των Κουντουριώτηδων, γεννήθηκε στην Ύδρα στις 9 Απριλίου 1855. Ήταν γιος του πρόξενου της Μάλτας, Θεόδωρου Κουντουριώτη (1824 – 1870) και της Λουκίας Νεγρεπόντη (1831 – 1875) και εγγονός του καραβοκύρη και πολιτικού Γεωργίου Κουντουριώτη (1782- 1858).
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το 1874 και φοίτησε στο Ναυτικό Σχολείο, όπως ονομαζόταν τότε η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εξήλθε της σχολής το 1877 με το βαθμό του Δοκίμου Α’ και προήχθη διαδοχικά σε ανθυποπλοίαρχο (1881) και υποπλοίαρχο (1884). Όταν κηρύχθηκε η επιστράτευση του 1886 από την κυβέρνηση του Θεόδωρου Δηλιγιάννη, τοποθετήθηκε αρχικυβερνήτης των κανονιοφόρων «Α» και «Β» και εισέπλευσε ανενόχλητος στο στόμιο της Πρέβεζας για να καλύψει τις κινήσεις του ελληνικού στρατού προς Άρτα και τις Ακαρνανικές ακτές από τα δύο τουρκικά πολεμικά πλοία που ήταν προσορμισμένα στον Αμβρακικό Κόλπο.  Το 1895 προήχθη σε πλωτάρχη και τον Φεβρουάριο του 1897 ως κυβερνήτης του ατμομυοδρόμωνα «Αλφειός», από κοινού με το αδελφό πλοίο «Πηνειός» με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Iωάννη Μιαούλη, έλαβαν διαταγή να διευκολύνουν τον κατάπλου στα Κρητικά ύδατα του θωρηκτού «Ύδρα» και των άλλων πολεμικών που είχαν αποσταλεί από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και του αποβατικού σώματος υπό τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο, μετά τις σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της νήσου από τους Τούρκους κατά το έτος εκείνο. Διατάχθηκαν να παραμείνει στη νήσο για να «αντιτάξουν δικαίαν βίαν κατ’ αδίκου βίας έστω και με κίνδυνον καταβυθίσεως τού σκάφους των». Ο Παύλος Κουντουριώτης, όπως και ο Ιωάννης Μιαούλης, αρνήθηκαν να υποκύψουν στις απειλές των Ευρωπαίων ναυάρχων και τήρησαν τις εντολές της ελληνικής κυβέρνησης.  Κατά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, ως κυβερνήτης του «Αλφειός» προσέβαλε τουρκική εγκατάσταση στη Σκάλα Λεπτοκαρυάς Πιερίας, με απώλειες για το πλήρωμα του πλοίου του (11 Απριλίου). Το 1899 προήχθη σε αντιπλοίαρχο και το 1901 ως κυβερνήτης του ευδρόμου «Ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης» εξετέλεσε τον πρώτο εκπαιδευτικό διάπλου του Ατλαντικού από ελληνικό πολεμικό πλοίο. Το 1905 ονομάστηκε υπασπιστής του βασιλιά Γεωργίου Α’. Το 1909 προήχθη σε πλοίαρχο, διετέλεσε κυβερνήτης του θωρηκτού «Ύδρα», στάλθηκε στην Αγγλία για να παραλάβει το νεότευκτο θωρακισμένο καταδρομικό «Γεώργιος Αβέρωφ» (1911). Από τις 5 Μαΐου έως την 1η Αυγούστου 1912 διετέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.  Λίγο πριν από την κήρυξη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου τοποθετήθηκε αρχηγός του Στόλου του Αιγαίου (19 Σεπτεμβρίου 1912), τον οποίο αποτελούσαν σχεδόν όλες οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις. Στις 5 Οκτωβρίου 1912, ημέρα που ο ελληνικός στόλος απέπλευσε από τον Φαληρικό Όρμο, ο Παύλος Κουντουριώτης προήχθη σε υποναύαρχο. Μία από τις πρώτες ενέργειες ήταν η κατάληψη της Λήμνου, όπου και εγκατέστησε τη βάση του ελληνικού στόλου στον όρμο του Μούδρου. Η επιλογή της Λήμνου ως προκεχωρημένης βάσης και η ταχεία κατάληψή της συνέβαλαν στην εξασφάλιση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, στον αποκλεισμό των εχθρικών παραλίων και στην παρεμπόδιση της μεταφοράς τουρκικού στρατού με πλοία στη Μακεδονία και τη Θράκη.  Ο Στόλος τοη Αιγαίου κατέλαβε διαδοχικά όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα που ανήκαν στην Ιταλία και κατανίκησε τον τουρκικό στόλο στις αποφασιστικές ναυμαχίες της Έλλης (3 Δεκεμβρίου 1912) και της Λήμνου (5 Ιανουαρίου 1913). Κατά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο, στον οποίο η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Βουλγαρία, ο Παύλος Κουντουριώτης, ως αρχηγός του στόλου, έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις στα θρακικά παράλια.  
Λίγο προτού λήξει ο Β’ Βαλκανικός πόλεμος, ο Παύλος Κουντουριώτης προήχθη σε αντιναύαρχο (25 Μαΐου 1913) «δι’ εξαιρετικάς εν πολέμω υπηρεσίας». Υπήρξε, έτσι, ο πρώτος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού που έλαβε το βαθμό αυτό «εν ενεργεία», μετά τον Κωνσταντίνο Κανάρη (23 Απριλίου 1865). Παρέδωσε την αρχηγία του στόλου στις 17 Αυγούστου 1914 και την άσκησε εκ νέου μεταξύ 9 Ιουλίου και 24 Σεπτεμβρίου 1915. Διετέλεσε υπουργός των Ναυτικών στις κυβερνήσεις Αλέξανδρου Ζαΐμη και Στέφανου Σκουλούδη (24 Σεπτεμβρίου 1915 – 9 Ιουνίου 1916) και γενικός υπασπιστής του βασιλιά Κωνσταντίνου. Διαφώνησε προς την πολιτική της ουδετερότητας που τηρούσε η Ελλάδα και ακολούθησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη, όπου διετέλεσε μέλος της τριμελούς Προσωρινής Επαναστατικής Κυβέρνησης (Σεπτέμβριος 1916 – Ιούνιος 1917).  Μετά την απομάκρυνση του βασιλιά Κωνσταντίνου, τη διαδοχή του από τον δευτερότοκο γιο του Αλέξανδρο και την εγκατάσταση στην Αθήνα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, διορίστηκε υπουργός Ναυτικών (14 Ιουνίου 1917 – 2 Δεκεμβρίου 1919). Με ειδικό νόμο, που εκδόθηκε στις 23 Φεβρουάριου 1920, του απονεμήθηκε ο βαθμός του ναυάρχου «δια τας υψίστας προς το έθνος υπηρεσίας του». Και σε αυτή την περίπτωση υπήρξε ο πρώτος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού που έλαβε το βαθμό του ναυάρχου μετά την Καποδιστριακή περίοδο.  Όταν πέθανε ο βασιλιάς Αλέξανδρος (12 Οκτωβρίου 1920), ο Κουντουριώτης ανέλαβε καθήκοντα αντιβασιλέα με απόφαση της Βουλής (15 Οκτωβρίου 1920). Από τα καθήκοντα αυτά παραιτήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1920 και την αντιβασιλεία ανέλαβε η βασιλομήτωρ Όλγα, μετά την ήττα Βενιζέλου στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920. Στις 8 Νοεμβρίου 1920, ο Παύλος Κουντουριώτης αποστρατεύτηκε, ύστερα από ευδόκιμη θητεία 46 ετών στο Πολεμικό Ναυτικό.  Μετά την απομάκρυνση του Βασιλιά Γεωργίου Β’, ο Κουντουριώτης ανέλαβε και πάλι τα καθήκοντα του αντιβασιλέα με απόφαση του «Αρχηγού τής Επαναστάσεως» Νικολάου Πλαστήρα (19 Δεκεμβρίου 1923). Όταν, με ψήφισμα της Δ’ Συντακτικής Συνέλευσης, ανακηρύχθηκε η Αβασίλευτη Δημοκρατία στις 25 Μαρτίου 1924, του ανατέθηκε με το ίδιο ψήφισμα η εξακολούθηση των καθηκόντων του ρυθμιστή του πολιτεύματος, με τον τίτλο του «Κυβερνήτη». Από τις 24 Μαΐου 1924 έλαβε το τίτλο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις 15 Μαρτίου 1926 παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή δικτατορίας από τον στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο. Μετά την ανατροπή του Πάγκαλου από τον στρατηγό Κονδύλη, ο Κουντουριώτης ανέλαβε και πάλι την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας (24 Αυγούστου 1926).  Στις 4 Ιουνίου 1929, εκλέχθηκε σε κοινή συνεδρίαση της Βουλής και της Γερουσίας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά το Σύνταγμα του 1927, και ορκίστηκε στις 5 του ίδιου μήνα ενώπιόν τους, αλλά στις 9 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Η Βουλή και η Γερουσία με κοινό ψήφισμα εκδήλωσαν προς τον απερχόμενο πρόεδρο την «εθνική ευγνωμοσύνη» και του απένειμαν μηνιαία τιμητική σύνταξη 40.000 δραχμών.  Έκτοτε, ο Παύλος Κουντουριώτης αποσύρθηκε ολοσχερώς από τα κοινά και ιδιώτευσε. Πέθανε στο Παλαιό Φάληρο στις 22 Αυγούστου 1935 και τάφηκε, σύμφωνα με επιθυμία του, στη γενέτειρά του Ύδρα. Στις τελευταίες του στιγμές τον συντρόφευε η δεύτερη σύζυγός του Ελένη Κούππα (1876-1957), κόρη ευπορότατου βιομηχάνου και εμπόρου, την οποία είχε νυμφευθεί το 1918. Η πρώτη σύζυγός του Αγγελική Πετροκοκκίνου (1865-1903), κόρη πάμπλουτου Έλληνα της αλλοδαπής, είχε πεθάνει νέα το 1903. Παιδιά απόκτησε από την πρώτη του σύζυγο, τη Λουκία, τη Δέσποινα και τον Θεόδωρο (1898-1953), ο οποίος σταδιοδρόμησε στο Πολεμικό Ναυτικό κι έφθασε μέχρι το βαθμό του αντιναυάρχου, ενώ διετέλεσε υπηρεσιακός υφυπουργός Ναυτικών και Εμπορικής Ναυτιλίας στη βραχύβια κυβέρνηση Πλαστήρα (3 Ιανουαρίου – 8 Απριλίου 1945).          Ο Παύλος Κουντουριώτης, μολονότι αναμίχθηκε στην πολιτική και κατέλαβε προσωρινά ή τακτικά το αξίωμα του ανώτατου άρχοντα της πολιτείας, δεν συμπεριφέρθηκε ποτέ σαν «επαγγελματίας πολιτικός». Παρέμεινε πάντοτε «ο παλαιός ναυτικός» και άσκησε τα καθήκοντά του με απόλυτη τυπικότητα, χωρίς να επεμβαίνει στις πολιτικές διαμάχες.   sansimera.gr
***  Συνεχίζονται τα σχόλια για τον Σωκράτη Φάμελλο που τοποθέτησε την Σαμοθράκη στο Ιόνιο…
~  Προβληματική ήταν η αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια της απουσίας του Αλέξη Τσίπρα σε διακοπές στην Ισπανία.  
Ενα από τα ατυχή κρούσματα ήταν η ανάρτηση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σωκράτη Φάμελλου, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης απέναντι στον πολυήμερο ακτοπλοϊκό αποκλεισμό της ακριτικής Σαμοθράκης.
Στο σχόλιο του στο twitter έκανε επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στην Σαμοθράκη την οποία τοποθέτησε στο …Ιόνιο, στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας, όπως έγραψε.  
Η ανάρτηση του πρώην υπουργού έγινε αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού και πολλοί επεσήμαναν ότι εν τη απουσία του Αλέξη Τσίπρα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι όσο απουσίαζε ο πρώην πρωθυπουργός, τα στελέχη του κόμματός του επιδόθηκαν σε εσωκομματικά μαχαιρώματα με αφορμή τις επικείμενες αλλαγές στην φυσιογνωμία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Μετά τα αρνητικά σχόλια που εισέπραξε ο Σωκράτης Φάμελλος αναγκάστηκε να διορθώσει το λάθος του με νέα ανάρτηση στο Twitter, στην οποία επεσήμανε ότι έκανε λάθος εκ παραδρομής και η Σαμοθράκη βρίσκεται στο Αιγαίο.
iefimerida.gr
***  Μητσοτάκης: Μειώνεται στο 24% η φορολογία των επιχειρήσεων το 2020 -Στο 20% το 2021…
~  Στη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλλει ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί μια συνεκτική φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα προβλέπει τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% το 2020 για τα εισοδήματα του 2019.  
Στη συνέχεια, αναφέρει ο Ελληνας πρωθυπουργός ότι το 2021 ο συντελεστής θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 20%. Για να δώσει έτσι μια σημαντική «ανάσα» σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις άμεσα, ώστε να πάρει… μπρος η ελληνική οικονομία με πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς. Μάλιστα, μετά την εμπροσθοβαρή μείωση του ΕΝΦΙΑ και την απόφαση του ΚΑΣ που ξεμπλοκάρει την μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό, ο κ. Μητσοτάκης κάνει πράξη τις βασικές δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.
«Η Ελλάδα θα είναι η ευχάριστη έκπληξη της Ευρωζώνης για τα επόμενα χρόνια» συμπλήρωσε ο Ελληνας πρωθυπυργός μιλώντας στη δημοσιογράφο Αλεξία Κεφαλάς, στο πλαίσιο της σημερινής επίσκεψής του Παρίσι και της συνάντησής του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Στη συνέντευξη, η οποία συνοδεύεται από αφιέρωμα της εφημερίδας στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 η χώρα μας γύρισε σελίδα από την εποχή της ανασφάλειας στην εποχή της ανάπτυξης. Και έτσι απευθύνει κάλεσμα στους Γάλλους επενδυτές να εμπιστευτούν την Ελλάδα. «Καλώ τους επενδυτές της Γαλλίας να συμμετάσχουν στις προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα. Και να το κάνουν τώρα για να βρεθούν μπροστά από τις εξελίξεις» τονίζει χαρακτηριστικά.  O Πρωθυπουργός ξεκινάει τη μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία του από τη Γαλλία και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Γερμανία και την Ολλανδία. «Μοιραζόμενος σε μεγάλο βαθμό το όραμα του Προέδρου Μακρόν για την Ευρώπη επιθυμεί», όπως αναφέρει η εφημερίδα, ώστε να καταστήσει την Ελλάδα χώρα ευκαιριών για τους επενδυτές. Παράλληλα, σε άρθρο που συνοδεύει τη συνέντευξη η Γαλλική εφημερίδα σημειώνει ότι «ο νέος Έλληνας Πρωθυπουργός έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη για να μπει γρήγορα η χώρα του σε αναπτυξιακή τροχιά. Θεωρεί ότι πρέπει να αποκαταστήσει την εικόνα της χώρας του ανοίγοντας όλα τα μέτωπα των μεταρρυθμίσεων: εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, εκλογικό σύστημα και φορολογία. Δυο μόλις εβδομάδες μετά την εκλογή του, υιοθετήθηκαν τρία νομοσχέδια και τρία ακόμη αναμένεται να υιοθετηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου». 7f9ee61f-bcc3-4226-9f24-9cd3fbfdc0e2
Η συνέντευξη Μητσοτάκη στη «Le Figaro»
Aναλυτικά το κείμενο της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην γαλλική εφημερίδα «Le Figaro»:  -Κύριε Πρωθυπουργέ, το απόγευμα θα συναντηθείτε με τον κ. Μακρόν, τι περιμένετε από εκείνον;  «Οι Ελληνογαλλικές σχέσεις έχουν βαθιές και ιστορικές ρίζες. Βγαίνουμε από μια δεκαετή οικονομική κρίση και αναγνωρίζουμε την αλληλεγγύη της Γαλλίας. Οι σημερινές περιστάσεις είναι τόσο κρίσιμες, που καθεμία από τις αποφάσεις μας θα καθορίσει το περίγραμμα του νέου κόσμου. Ως Πρωθυπουργός, επιθυμώ να εργαστώ μαζί με τον Πρόεδρο Μακρόν για τους κοινούς μας στόχους, τόσο πολιτικούς όσο και πολιτιστικούς, και γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα προνομιακό πεδίο για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Για μια Ευρώπη που θα απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα όπως η κλιματική αλλαγή και θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες του κάθε πολίτη της. Μια Ευρώπη που θα εμπνέεται από το παρελθόν μας και θα εγγυάται το κοινό μας μέλλον. Έχω μια πολύ καλή προσωπική σχέση με τον Πρόεδρο Μακρόν και συμφωνώ με πολλά στοιχεία της Ευρωπαϊκής του ατζέντας, όπως ο κοινός προϋπολογισμός, η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας αλλά και άλλοι τομείς, όπως τα καινούργια προγράμματα Erasmus».  -Μία από τις προτεραιότητές σας για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι οι επενδύσεις. Έχετε συναντηθεί με επενδυτές; Και σε ποιους τομείς;  «Η Ελλάδα θα είναι η ευχάριστη έκπληξη της Ευρωζώνης για τα επόμενα χρόνια. Το 40% των Ελλήνων μας ψήφισε για το σχέδιό μας: το σχέδιο μιας μεταρρυθμιστικής κυβέρνησης, η οποία καταπολέμησε τα άκρα –καταφέραμε να βγουν οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής από τη Βουλή- και θέλει να γυρίσει σελίδα από την εποχή της ανασφάλειας στην εποχή της ανάπτυξης. Τα πρώτα βήματα της κυβέρνησής μας εξασφάλισαν την έγκριση των Ελλήνων, των ξένων επενδυτών και των αγορών. Θέλουμε να δράσουμε γρήγορα για να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή τροχιά, κυρίως σε ό,τι αφορά τις μειώσεις στη φορολογία. Έτσι, το Σεπτέμβριο, θα παρουσιάσουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία προβλέπει τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τα εισοδήματα του 2019, και στο 20% από το 2021. Την ίδια στιγμή, μειώνουμε το φόρο μερισμάτων από το 10% στο 5%. Το ενδιαφέρον των Γάλλων επενδυτών είναι σημαντικό και καλύπτει σειρά τομέων όπως η ενέργεια, οι κατασκευές και ο τουρισμός. Καλώ τους επενδυτές της Γαλλίας να συμμετάσχουν στις προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα. Και να το κάνουν τώρα για να βρεθούν μπροστά από τις εξελίξεις».  
-Η έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων με την Τουρκία. Δεδομένου ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες στα νότια της Κρήτης από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Total, ανησυχείτε για μια αναζωπύρωση των εντάσεων;  «Η παρουσία της Total δείχνει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ενεργειακή διάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις δυνατότητες επενδύσεων και συνεργασίας στο πεδίο αυτό. Η παρουσία μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών από σύμμαχες χώρες συμβάλλει στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Όσον αφορά τις εντάσεις, η Ελλάδα παραμένει σταθερά υπέρμαχος της ειρηνικής συνύπαρξης στη βάση των κανόνων της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής. Ισχύει έναντι όλων και φυσικά και έναντι της Τουρκίας, που αποτελεί σημαντικό γείτονα και Νατοϊκό εταίρο. Προσβλέπουμε σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Ερντογάν για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως π.χ. το μεταναστευτικό. Ωστόσο, το διεθνές δίκαιο αποτελεί πάντοτε πυξίδα των πράξεών μας. Η προάσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι υποχρέωση της κάθε ελληνικής κυβέρνησης. Σήμερα, ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος και η εθνική ομοψυχία δεδομένη».  -Η Κυβέρνησή σας επιδεικνύει αποφασιστικότητα όσον αφορά το μεταναστευτικό. Η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου;  «Το μεταναστευτικό είναι κρίσιμο θέμα και είναι ευρωπαϊκό θέμα. Αφορά ολόκληρη την ΕΕ και είναι λάθος να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα των χωρών πρώτης γραμμής, των χωρών που λόγω γεωγραφικής θέσης φέρουν εκ των πραγμάτων το βάρος της πρώτης υποδοχής. Το μεταναστευτικό είναι η λυδία λίθος της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της κοινής αντιμετώπισης κρίσεων. Επαναλαμβάνω: αφορά όλους μας εξίσου. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2015, δεν υπήρξε επαρκής ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Υπήρξαν χώρες, ειδικά της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες έλεγαν ότι το πρόβλημα αυτό αφορούσε μόνο τις χώρες που αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή συμμετοχή στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και στηρίζω τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής. Θα επιμείνω και για την ανάγκη αλλαγών στις πολιτικές ασύλου και την αναμόρφωση του καθεστώτος του Δουβλίνου. Θα πρέπει να έχουμε ενιαίες πολιτικές χορήγησης ασύλου σε όλη την ΕΕ. Σε πρώτη φάση, βέβαια, επειδή αυτό δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί άμεσα, θα αλλάξουμε την εθνική μας πολιτική ως προς τη χορήγηση ασύλου και θα απλοποιήσουμε πολύ τις διαδικασίες ως προς την ταχύτητα λήψης απόφασης. Και αυτοί οι οποίοι δικαιούνται άσυλο έχουν προφανώς κάθε δικαίωμα να παραμείνουν στην Ελλάδα, ενώ αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο θα πρέπει να επιστρέφουν στην Τουρκία, όπως ορίζει η Συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας».  -Με τον κ. Μακρόν θα μιλήσετε σχετικά με το περιβάλλον. Τι θα του προτείνετε;  «Πρέπει να δράσουμε επειγόντως για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η ευαισθησία μου στα ζητήματα του περιβάλλοντος είναι μεγάλη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα μοναδικού φυσικού πλούτου. Και αντιμετωπίζουμε, όπως κι εσείς, μεγάλες προκλήσεις. Σήμερα που μιλάμε, βρισκόμαστε ακόμη εντός της αντιπυρικής περιόδου και αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα προβλήματα που προκύπτουν από τις πυρκαγιές. Θα προτείνω στον πρόεδρο Μακρόν να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (RescEU) να αποκτήσει τις μόνιμες, σταθερές και αναγκαίες δομές που χρειάζεται, για να συνδράμει σε έκτακτες καταστάσεις. Βέβαια η προσπάθεια μας στον τομέα του περιβάλλοντος δεν μπορεί να εξαντλείται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Είναι απαραίτητα ένα ευρύτερο σχέδιο και μια ευρύτερη προσέγγιση των σύγχρονων προκλήσεων. Ελλάδα και Γαλλία, μπορούμε να αναπτύξουμε συνέργειες που θα εκτείνονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων ως την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την καινοτομία και την ηλεκτροκίνηση στις πόλεις».  iefimerida.gr
***  Πόρος: Αποκαταστάθηκε τα ξημερώματα η ηλεκτροδότηση στο νησί…
~  Σχεδόν δύο ημέρες από την πτώση του ελικοπτέρου και η ηλεκτροδότηση επανήλθε στο νησί του Πόρου.   
Το νησί είχε παραμείνει χωρίς ρεύμα μετά την τραγωδία με την πτώση του ελικοπτέρου σε καλώδια της ΔΕΗ, συνέπεια της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και δύο Ρώσοι επιβαίνοντες.
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης γράφει ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε όλο το νησί. Ο Δήμαρχος Πόρου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μόλις τώρα αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση όλου του νησιού. Αν υπάρχουν λίγες περιοχές που ακόμα δεν έχουν ρεύμα, θα επανέλθει άμεσα. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρχουν αλλά προβλήματα. Περισσότερα αύριο».  
ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ: «Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι πριν από λίγη ώρα (03:00) επανηλεκτροδοτήθηκε ολόκληρο το νησί του Πόρου, μετά τις εντατικές προσπάθειες των συνεργείων του για την πλήρη αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από το τραγικό δυστύχημα στην εναέρια γραμμή.  Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη που μεταφέρθηκαν στο νησί κάλυψαν καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας περισσότερο από το 70% των φορτίων του νησιού, ενώ οι συντονισμένες και αποτελεσματικές εργασίες των συνεργείων της Εταιρίας είχαν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση των ζημιών και στους τρεις αγωγούς της εναέριας γραμμής μεταφοράς Μέσης Τάσης που τροφοδοτεί το νησί. Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει για μια ακόμη φορά τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος».  iefimerida.gr
***  ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ από την Ελλάδα! Έσπασε δύο πόρτες και έσωσε άνθρωπο που κρεμόταν από μπαλκόνι…
~  Δύο πόρτες με τα χέρια του έσπασε ο Λοχίας ΕΠΟΠ Πεζικού Χρήστος Γκιαουράκης στην προσπάθεια του να σώσει άνδρα που κρεμόταν από το μπαλκόνι του σπιτιού του στο κέντρο της πόλης, πριν λίγες ημέρες. 
Ο ήρωας στρατιωτικός έκανε βόλτα με τα παιδιά του στην περιοχή όταν άκουσε τον άτυχο άνδρα να καλεί σε βοήθεια. Όπως εξηγεί ο ίδιος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ena Channel, βλέποντας έναν άνθρωπο να κρέμεται από το μπαλκόνι κινητοποιήθηκε άμεσα. Άφησε τα παιδιά του σε ένα κατάστημα στην περιοχή και έτρεξε να βοηθήσει τον άτυχο άνδρα.
«Ήμουν βόλτα με τα δύο μου παιδιά και όπως γύριζα στο σπίτι έτυχε το συμβάν να γίνει ακριβώς απέναντι από την δική μου οικοδομή» τονίζει ο ίδιος, εξηγώντας πως «έσπασε την πόρτα της εισόδου της οικοδομής, ανέβηκα στον τρίτο όροφο όπου και εκεί έσπασα την πόρτα της οικίας, πήγα προς το μπαλκόνι και κατάφερα και τον έπιασα από την πλάτη».  
Για μερικά δευτερόλεπτα ο ΕΠΟΠ Λοχίας κρατούσε μόνος του τον άτυχο άνδρα που κρεμόταν στον αέρα ενώ στη συνέχεια στο σημείο έσπευσαν και άλλοι κάτοικοι από την περιοχή και κατάφεραν όλοι μαζί να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.     https://youtu.be/l7F-3EjLDF0  .-                               ~   Ο άτυχος άνδρας ωστόσο, που όπως φαίνεται έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε να κρέμεται από το μπαλκόνι κατά τη διάρκεια εργασιών, έπαθε και καρδιακή προσβολή.  «Έκανα εγώ ΚΑΡΠΑ που τη μαθαίνουμε συνέχεια στον στρατό, τον επανέφερα και περίμενα μετά το ασθενοφόρο να έρθει να τον πάρει» συμπληρώνει ο στρατιωτικός.  Πώς έγινε το απίστευτο περιστατικό  Όπως προκύπτει, ο άτυχος άνδρας φαίνεται πως βρέθηκε να κρέμεται στο κενό, στο κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια εργασιών στο μπαλκόνι του. Η σύζυγος του που βρισκόταν στο σπίτι αντικρίζοντας τον άνδρα της να κρέμεται στο κενό και να κρατιέται από τα κάγκελα του μπαλκονιού άρχισε να καλεί σε βοήθεια.  Η κινητοποίηση ήταν άμεση και σωτηρία για τον άτυχο άνδρα ο οποίος με τη συνδρομή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, με την κατάσταση της υγείας του να μην αποπνέει ιδιαίτερη ανησυχία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών.  newsit.gr

***  Grace 1: Η Ελλάδα «διώχνει» το ιρανικό τάνκερ – Τα σενάρια για την τύχη του…
~  Ένα πλοίο φορτωμένο με δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο πλέει στη Μεσόγειο προς άγνωστη κατεύθυνση και… όλοι αναρωτιούνται πού πηγαίνει.  
Το ιρανικό δεξαμενόπλοιο Grace 1 (ή Adrian Darya 1) έχει δηλώσει ως προορισμό του το λιμάνι της Καλαμάτας, όμως η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε χθες ξεκάθαρα πως δεν προτίθεται να συνδράμει στον κατάπλου ή στην οποιαδήποτε παροχή προς το τάνκερ.  
Είχαν προηγηθεί διά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αλλά και του ίδιου του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ξεκάθαρες προειδοποιήσεις προς την Αθήνα και όλα τα μεσογειακά κράτη, πως ενδεχόμενη παροχή βοήθειας προς το δεξαμενόπλοιο θα επέφερε, σχεδόν αυτόματα, κυρώσεις. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ξεκαθάρισε πως η Αθήνα δεν πρόκειται να βοηθήσει το τάνκερ, ενώ και ελληνικές εταιρίες αρνούνται επίσης να το υποστηρίξουν, φοβούμενες τυχόν αμερικανικές κυρώσεις. Όπως αναφέρει η αμερικανική οικονομική εφημερίδα The Wall Street Journal, η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να άρει την βίζα ελληνικών πληρωμάτων, καταφέροντας καίριο πλήγμα στην ποντοπόρο ελληνική ναυτιλία.  Υπό τα δεδομένα αυτά, φαίνεται πως οι ιρανικές αρχές «χτύπησαν» την πόρτα της Λευκωσίας, από όπου επίσης εισέπραξαν κατηγορηματική άρνηση στην οποιαδήποτε παροχή βοήθειας.  Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, υπάρχει πλέον σοβαρό ενδεχόμενο το τάνκερ να μείνει εν πλω στη Μεσόγειο, αφού τελειώσουν τα καύσιμα και με «κλειστές» όλες τις πόρτες παροχών. Για να επιστρέψει στο Ιράν, θα πρέπει να κάνει τον περίπλου της Αφρικής και να περάσει και πάλι από το Γιβραλτάρ, καθώς ο όγκος του είναι τεράστιος για να περάσει από την Διώρυγα του Σουέζ.  
Ειδικοί που μίλησαν στο BBC όμως ανέφεραν πως το εμπόδιο του μεγέθους του πλοίου μπορεί να ξεπεραστεί. Το πρόβλημα είναι εν μέρει το μεγάλο του φορτίο, τα δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δηλαδή, και μια λύση θα ήταν να μεταφορτώσει τα μισά σε άλλο, ιρανικό προφανώς, πλοίο.  Έτσι θα είναι σαφώς ελαφρύτερο και θα μπορεί να κατευθυνθεί προς το Ιράν μέσω του Σουέζ, υποστηρίζει ο Σαμίρ Μαντανί, ένας από τους ιδρυτές του ιστότοπου TankerTrackers.com, στο BBC, και πιστεύει πως αυτός είναι και ο τελικός του προορισμός. Εξάλλου, όπως προσθέτει ο ίδιος, το πλοίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ούτε στην Συρία να ξεφορτώσει το πετρέλαιο, χωρίς βοήθεια. Στόχος τους είναι να μπει στα χωρικά ύδατα της Συρίας και εκεί με τη βοήθεια μικρότερων πλοίων, να ξεφορτώσει το πετρέλαιο, εκτιμά ο Μαντανί.  Το Grace 1 ξεκίνησε από το Ιράν, στις 17 Απριλίου, έκανε τον περίπλου της Αφρικής και «μπλοκαρίστηκε» στο Γιβραλτάρ στις 4 Ιουλίου. Από εκεί απέπλευσε στις 19 Αυγούστου, με δηλωμένη κατεύθυνση την Καλαμάτα. grace-tanker-xartis
 grace-tanker-xartis
protothema.gr
***

~

*** ΑΘΛΗΤΙΚΑ  :

~**  Με κούπα και εμπειρίες γύρισε από τη Ρουμανία και ετοιμάζεται για Τουρκία ο Γιώργος Λαζαρίδης

Στη Ρουμανία βρέθηκε από τις 12 έως τις 19 Αυγούστου ο πρωταθλητής στο τένις με αμαξίδιο Γιώργος Λαζαρίδης.
Ο Καλαματιανός αθλητής συμμετείχε αρχικά στο “BRD Bucharest Open”, στο Βουκουρέστι , όπου κατέκτησε την 1η θέση στους αγώνες δεύτερης ευκαιρία, χωρίς μάλιστα να χάσει ούτε σετ.
Στους αγώνες του «διπλού» με συμπαίκτη του τον Yoan Quilliou από τη Γαλλία έφθασαν μέχρι τα προημιτελικά. Στο δεύτερο τουρνουά που έλαβε μέρος στο “Arges Open”, έφθασε μέχρι τα προημιτελικά τόσο στο «μονό» όσο και στο «διπλό».
Στο συγκεκριμένο «τουρνουά» ο Γιώργος Λαζαρίδης έκανε καλά παιχνίδια απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους και κρατά τις εμπειρίες που αποκόμισε που θα είναι χρήσιμες στο δρόμο προς το Τόκυο που έχει «χαράξει».
Ιδιαίτερη στιγμή για τον ίδιο ήταν η έκπληξη που του ετοίμασαν οι διοργανωτές του «τουρνουά» με τούρτα και με δώρα την ημέρα των γενεθλίων του, στις 16 Αυγούστου.
Με την επιστροφή του στην Καλαμάτα για λίγες ημέρες συνεχίζει την «σκληρή δουλειά» καθώς την προσεχή Κυριακή 25 Αυγούστου αναχωρεί για την Τουρκία , όπου θα συμμετέχει στο διεθνές τουρνουά «Parpali Open» στην Τραπεζούντα, ένα τουρνουά με ιδιαίτερους συμβολισμούς για τον ίδιο καθώς θα αγωνιστεί στον τόπο καταγωγής των προγόνων του.

***  Καλαμάτα: Παρουσιάστηκαν οι κάρτες διαρκείας και το πλάνο των Ακαδημιών

Τις κάρτες διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 κατά την οποία θ’ αγωνιστεί (πιθανότατα) στη Football League και το πλάνο των Ακαδημιών, παρουσίασε χθες η Καλαμάτα σε συνέντευξη Τύπου στα υπερσύγχρονα γραφεία της  (οδός Φραντζή 14 – 1ος όροφος).
Κατ’ αρχάς, ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Π.Σ. Η Καλαμάτα, Γιώργος Μαρκόπουλος, αφού καλωσόρισε όλους τους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ στη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι θα γίνει παρουσίαση των καρτών διαρκείας από τον Κωνσταντίνο Παπασταμάτη και του πλάνου της Ακαδημίας από τον υπεύθυνο της Ακαδημίας, Μιχάλη Σταθόπουλο. Συνεχάρη τον κ. Παπασταμάτη για τη μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ επισήμανε ότι η σημερινή (χθεσινή) ημέρα είναι πολύ χαρούμενη για την Καλαμάτα, μιας και όλα δείχνουν ότι θα συμμετάσχει τελικά στη Football League.
Παράλληλα, στάθηκε στην παρουσία των Έκτορα και Αθηνάς στα γραφεία της Καλαμάτας.
 Από 40 έως 300 ευρώ οι κάρτες διαρκείας με παροχές VIP
Ο διευθυντής Marketing της Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Παπασταμάτης στην τοποθέτησή του, ανέφερε τα εξής:
«Στοχεύουμε να κάνουμε Brand Name την Καλαμάτα. Βρισκόμαστε στα υπερσύγχρονα γραφεία που είναι εφάμιλλα ομάδων Super League. Όπως όλα δείχνουν η ομάδα της Καλαμάτας θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Football League. Μετά τα προβλήματα στατικότητας του γηπέδου Μεσσηνιακού, πήγαμε στο Δημοτικό Γήπεδο Παραλίας. Χτυπήσαμε την πόρτα της Εταιρείας Ticket Master και ενώ στην αρχή ήταν διστακτική στη συνέχεια δέχθηκε να συνεργαστεί μαζί μας και προχωρήσαμε σε συμφωνία 3ετούς διάρκειας. Η Ticket Master διαθέτει εισιτήρια της Εθνικής Ελλάδος, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του ΟΦΗ και για μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Υπάρχουν 4 κατηγορίες:
Gold Card (300 ευρώ)
Silver Card (150 ευρώ)
Bronze Card (100 ευρώ)
Black Card (50 ευρώ, κόστος για ανέργους, όπως και μαθητικό – φοιτητικό 40 ευρώ).
Επίσης οικογενειακά πακέτα. Για παιδιά έως 12 ετών η είσοδος στο γήπεδο θα είναι ελεύθερη, όπως και για τα ΑμεΑ.
Θα υπάρχουν δε διάφορες παροχές για τους κατόχους καρτών διαρκείας. Θα διατεθούν 1000 κάρτες διαρκείας και θα είναι έτοιμες στις 5 Σεπτεμβρίου. Όσοι αγοράσουν τις κάρτες διαρκείας θα μπορούν να πληρώνουν είτε με μετρητά, είτε με πιστωτική κάρτα».
 Οι Π. Δρούγας, Φρ. Κεράνης, Β. Κουρεντζής, Μ. Μπιτσάνης τεχνικό τιμ στις Ακαδημίες 
Ο διευθυντής των Ακαδημιών Μιχάλης Σταθόπουλος, στην τοποθέτησή του ανέφερε τα εξής: «Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας στη συνέντευξη. Να ξεκινήσω με κάτι που είχε πει ο αντιπρόεδρος της Καλαμάτας στην πρώτη συνέντευξη ότι δεν κάνουμε κάτι πρωτοποριακό και ιδιαίτερο, κάνουμε τα αυτονόητα και μέσα σ’ αυτά βρίσκεται η δημιουργία μιας Ακαδημίας, αντάξιας του ονόματος  της Καλαμάτας. Το Μεσσηνιακό ποδόσφαιρο έχει παρουσιάσει σημαντική παραγωγή ποδοσφαιριστών. Είναι κάτι που έχουμε διαπιστώσει στα χρόνια που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Η Μεσσηνία έχει ταλέντο ποδοσφαιρικό. Θα μεταφέρουμε την εμπειρία   μας και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουμε καταρτίσει ένα οργανόγραμμα λειτουργίας, έχω επιλέξει το τεχνικό  επιτελείο που θα στελεχώσει τα τμήματα και ελπίζουμε πως θα έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση παιδιών και στα μικρότερα τμήματα που ήταν υποτυπώδη έως τώρα. Αυτό ωστόσο θα αλλάξει, καθώς είναι θετικά  τα μηνύματα που εισπράττουμε. Τα τμήματα της Ακαδημίας θα ξεκινήσουν στις 5 Σεπτεμβρίου. Το δε τεχνικό επιτελείο απαρτίζουν οι Παναγιώτης Δρούγας, Φραγκίσκος Κεράνης, Βαγγέλης Κουρεντζής, Μάριος Μπιτσάνης. Να σας γνωστοποιήσω ότι θα δημιουργηθεί  και επιπλέον τμήμα (Κ-17) λόγω της αλλαγής  κατηγορίας (Football League).
H συνδρομή των ΜΜΕ θα είναι σημαντική στην Ακαδημία, όπου το έργο τους είναι κοινωνικό. Η οικονομική πολιτική όσον αφορά στις συνδρομές θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα  (δηλαδή 30 ευρώ). Επίσης θα στηριχθούν τα παιδιά που δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα. Για τις προπονήσεις θα χρησιμοποιηθούν το αθλητικό κέντρο της ΕΠΣΜ (Κορδίας) και το προπονητήριο στα Παλιάμπελα. Ενδεχομένως και το γήπεδο Ασπροχώματος».
Στη συνέντευξη παραβρέθηκαν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣ Η Καλαμάτα, Γιώργος Ράλλης, Θεόδωρος Παπαθεοδωρίδης.

***  Απόλλωνας Καλαμάτας: Ξεκίνημα με χαμόγελα και δικαιολογημένες φιλοδοξίες ανόδου

~  Με πολλά χαμόγελα και δικαιολογημένες φιλοδοξίες ο Απόλλωνας Καλαμάτας ξεκίνησε χθες στο Κλειστό της Παραλίας την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Α2 βόλεϊ των γυναικών. Οι «μελανόλευκες» είναι …καταδικασμένες να πρωταγωνιστήσουν, μιας και την περυσινή χρονιά ως «νεοφώτιστες» αποτέλεσαν την ευχάριστη έκπληξη, τερματίζοντας στην 2η θέση του ομίλου τους. Με σκληρή δουλειά στο γήπεδο, υπό τις οδηγίες και πάλι του προπονητή Μπάμπη Μυτσκίδη και τη διοίκηση να …πράττει τα δέοντα –ουσιαστικά το μεράκι και η αγάπη της Βίκυς Καραμπάτσου για το βόλεϊ και την ομάδα- ο Απόλλωνας ξεκίνησε το φετινό του ταξίδι, με στόχο ξεκάθαρα την υπέρβαση και την άνοδο στην Pre League.
Το ρόστερ
Δανάη Μουρατίδη, Βασιλίνα Πετροπούλου (πασαδόροι), Γωγώ Δεδούση, Σωτηρία Γάκη, Κατερίνα Οικονομοπούλου (λίμπερο), Κωνσταντίνα Καραμούντζου, Νίκη Κόλλια, Ελισάβετ Κορακιανίτη (ακραίες), Ελένη Εξηνταβελώνη, Κωνσταντίνα Τζούλου, Κατερίνα Ντουσάκη, Βερονίκη Κοτσώρη (διαγώνιες), Λίνα Αποστολόπουλου, Σοφία Καρακύκλα, Ειρήνη Σακελλαρίου, Μαρία Γκόγκου (κεντρικοί).
  Μπάμπης Μυτσκίδης: Δικαιούμαστε να ονειρευόμαστε
Ο προπονητής του Απόλλωνα έχει αναμφισβήτητα μεγάλο μερίδιο της περυσινής επιτυχίας και συνεχίζει στο τιμόνι των μελανόλευκων. Σε δηλώσεις του κατά την χθεσινή «πρώτη» της ομάδας, τόνισε τα παρακάτω: «Πέρυσι είχαμε μια πολύ καλή χρονιά και τώρα ξεκινάμε με όνειρα, επιτρέπεται να ονειρευόμαστε…
Η περυσινή χρονιά μας γέμισε προσδοκίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποδείξανε οι αθλήτριές μας ότι μπορούν κι έχουν μέταλλο για να πρωταγωνιστήσουν και να φτάσουν ψηλά, γι’ αυτό κι εγώ προπονητικά και η διοίκηση θεωρήσαμε ότι πρέπει να τις βοηθήσουμε για να καταφέρουμε κάτι καλύτερο.
Η ομάδα έδειξε πέρυσι όμως ότι μπορεί να παίζει για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι και να σηκώνει και το βάρος του πρωταθλητισμού. Στηριχθήκαμε λοιπόν σε αυτό για να επιχειρήσουμε να κάνουμε την υπέρβαση.
Προσπαθήσαμε με την διοίκηση να κάνουμε μια ομάδα που να μπορεί να είναι ανταγωνιστική στην κατηγορία και δεν κρύβουμε ότι έχουμε την φιλοδοξία μήπως καταφέρουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω φέτος. Έχουμε κάποιες καινούργιες παίκτριες στην ομάδα και έχουμε κρατήσει έναν κορμό που θεωρήσαμε ότι κάνουν για την ομάδα και με τις προσθήκες που έχουν γίνει θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα καλό σύνολο για να καταφέρουμε να κάνουμε καλό στο πρωτάθλημα.
Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει φέτος στον όμιλό μας το μεγάλο φαβορί, αλλά θα είναι 3-4 ισάξιες. Ο Απολλώνιος έχει κάνει κάποιες κινήσεις καλές, ο Μεσσηνιακός θα είναι μια καλή ομάδα… Εμείς όμως θα κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την δική μας ομάδα, με την δουλειά μέσα στο γήπεδο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος –όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουμε, γι’ αυτό έχουμε τα αποτελέσματα που φέρνουμε- και στο τέλος θα κάνουμε “ταμείο” για να δούμε τι θα έχουμε καταφέρει.
Ευχαριστώ τη διοίκηση έχει καταφέρει να υλοποιήσει αυτά που έχω ζητήσει. Να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό και για την πόλη. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό μια ομάδα της Καλαμάτας να πάρει μια άνοδο.
Καταφέραμε πέρυσι να φέρουμε κάποιο κόσμο στο γήπεδο και θα τον φέρουμε πάλι εμείς, αν μπορέσουμε να παίξουμε βόλεϊ που να αρέσει στους φιλάθλους.
  Βίκυ Καραμπάτσου: Ήρθε η ώρα το καλαματιανό βόλεϊ να ξαναδώσει επιτυχίες στην πόλη
Η έφορος του τμήματος βόλεϊ του Απόλλωνα, Βίκυ Καραμπάτσου, αναφέρθηκε στην θετική ανταπόκριση που υπάρχει για την στήριξη του σωματείου που εκπροσωπεί, καθώς ο κόσμος αναγνωρίζει τις καλές προσπάθειες:
«Η φήμη του Απόλλωνα έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Μεσσηνίας και έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Έτσι έχουμε καταφέρει να κλείσουμε κάποιες χορηγικές συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες που έχουν έδρα την Αθήνα. Όποια πόρτα κι αν χτυπήσουμε υπαρχει πολύ θετική ανταπόκριση. Κάναμε ένα μεγάλο «θαύμα» πέρυσι, με ένα όχι εντυπωσιακό ρόστερ και ως επαρχιακή ομάδα, όλη αυτή την προσπάθεια.
Κι εδώ σε τοπικό επίπεδο, επιχειρήσεις που μας είχαν στηρίξει τα προηγούμενα χρόνια θεωρούμε ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν και βέβαια καλούμε κι άλλες επιχειρήσεις που αγαπούν το βόλεϊ –θεωρώ ότι είναι το κατ’ εξοχήν άθλημα της πόλης, έχει δώσει μεγάλες επιτυχίες και χαρές στην πόλη και στον νομό και θεωρώ ότι έχει η ώρα να τις ξαναδώσει».
 Ντίνα Καραμούντζου: Συγκεντρωμένες και σοβαρές θα πετύχουμε
Η αρχηγός του Απόλλωνα, Ντίνα Καραμούντζου, ανέφερε τα παρακάτω:
«Εγώ ανανέωσα με την ομάδα του Απόλλωνα. Πέρυσι είχαμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Ο προπονητής και η διοίκηση με εμπιστεύθηκαν και για όλα αυτά αποφάσισα να παραμείνω. Άλλος ένας λόγος είναι ότι φέτος έχουμε θέσει κάποιους στόχους, τους οποίους θέλουμε πάρα πολύ να τους πετύχουμε. Η διοίκηση έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Οι καινούργιες μετεγγραφές που έγιναν θα βοηθήσουν ιδιαίτερα στην πορεία μας σε όλο το πρωτάθλημα.
Εύχομαι υγεία πάνω απ’ όλα, χωρίς τραυματισμούς. Θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, όπως είναι και το μότο του προπονητή μας και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία.
Αν είμαστε συγκεντρωμένες και σοβαρές σε κάθε παιχνίδι, χωρίς να υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο, οι επιτυχίες θα έρθουν».  Χ.Ε.
~
***  Football League: Άνοιξε ο δρόμος για την Καλαμάτα, εκτός ο Νέστος Χρυσούπολης

~  Ραγδαίες εξελίξεις προέκυψαν για το ζήτημα των κενών θέσεων στη Football League!
Ο Νέστος Χρυσούπολης ενημέρωσε επίσημα πως δε θα δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της FL παρά το γεγονός ότι ήταν μια από τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το εισιτήριο έπειτα από την απόσυρση του Ηρακλή και του Κρόνου Αργυράδων.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την Καλαμάτα και πλέον μένει να δούμε την απόφαση που θα πάρει η ΕΠΟ καθώς στο κόλπο είναι τόσο η Νίκη Βόλου όσο και ο Αιολικός.
Η εξέλιξη αυτή πάντως ενδεχομένως να τις λύνει και τα…χέρια.
Θυμίζουμε ότι σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή διοργανώσεων της Ομοσπονδίας για το θέμα αυτό.
mikriliga.com
***  Εγγραφές για το 8ο Κύπελλο εθελοντή δότη μυελού των οστών που θα γίνει στην Καλαμάτα


~  Το Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος (Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Καλαμάτας), το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ), η Περιφέρεια Πελοποννήσου- Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας,
ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας διοργανώνουν
το 8ο κύπελλο Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών το Σάββατο 7/9/2019 στην παραλία Καλαμάτας (Ακτή ΝΟΚ). Και φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες κολύμβησης 500 μ. 1500 μ. 3000 μ. και αγώνα δρόμου 5 χλμ..
Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.
Συμμετέχουμε στον αγώνα με σύνθημα: Δώρισε την ευκαιρία για ζωή. Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών και κάνε τη λευχαιμία παρελθόν. Η εθελοντική δωρεά μυελού των οστών δεν είναι φιλανθρωπία αλλά μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης.
Εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στις ιστοσελίδες
του ΝΟΚ www.nok.gr και του ΣΔΥΜ sdym.gr.
Περιορισμένες εγγραφές την ημέρα του αγώνα.
***~

***     ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :  
 1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~
ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας     :
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .- 
2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .-
Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
 3.-ARFARA NEWS Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Σάββατο 03  ΄Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                                                 
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-  
4.-  ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  από το Α-Ω ..  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας 
Σάββατο  03  Αυγούστου 2019  ;
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post.html 5.-  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή 04 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-  
6.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : 
https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html .-
 7.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 06 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news-06-2019.html  .-
 8.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
9.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/arfara-news-08-2019.html  .- 
10.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Παρασκευή 08-Αύγουστος 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
11.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Σάββατο  10 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                  

 https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
12.-ΕΛΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ … ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ! Μελετώντας … Αντιγράφοντας … και Γράφοντας  ..!  Κυριακή  11 Αυγούστου  2019   : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_10.html  .-      
13.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας 
Κυριακή  11 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    :
https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news-11-2019.html  .-
14. ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
15.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από  Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 13/08/019 ,  Τετάρτη 14/08/019  , Πέμπτη 15/08/019  Παρασκευή 16/08/019 , 
 Σάββατο 17/08/019 , Κυριακή 18/08/019 , Δευτέρα 19/08/019 , Τρίτη  20-08-019 
Στο αγιάζι της ενημέρωσης   : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news-1308019-1408019-1508019.html  .-

16.- Η Εφημερίδα μας  , .. Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας .-
Τρίτη 20  Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .-

 17.- Η  Εφημερίδα μας ,,. Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  

https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-
18.-Η Εφημερίδα μας , Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας  .- 
Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 , . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html  .-
19.-  

~  
*** ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~ 1. -
Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .- http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-

*** 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών
  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  
http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 
   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 
*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-        
  https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ
1.-   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  - =stamatios.n.skoulikas
 2.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .- 
~*
**