ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

free counters

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARANEWS Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2016

 Η Εφημερίδα μας   ARFARANEWS Πέμπτη 06 Οκτωβρίου  2016 :
Αγάπη πρώτα στο Θεό μας , μετά στον εαυτόν μας και τέλος στον εχθρό μας ! Κι άν περισεύει στα Ζώα και τα Φυτά μας !
~
Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ο διορατικός και θαυματουργός...Δεν πρέπει να πολεμάτε τα παιδιά σας, αλλά τον σατανά που πολεμά τα παιδιά σας. Να τους λέτε λίγα λόγια και να κάνετε πολλή προσευχή... Με την προσευχή θα τους μιλήση ο Θεός.


~6 Οκτωβρίου
Αποστόλου Θωμά. Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθένου. Οσιομάρτυρος Μακαρίου του νέου, του εκ Κίου (†1590). Οσίων Κενδέα του θαυματουργού, [Ίλαρίωνος του νέου, Ιωάννου, Ιωσήφ, Καλαντίου (ή Καλλαντίωνος), Κασσιανού (της Γλυφάς) και Κασσιανού ( της Αξύλου ), των εν Κύπρω.~
Σήμερα 06/10/2016 εορτάζουν:
Άγιος Θωμάς ο Απόστολος, Αγία Ερωτηΐς, Άγιος Μακάριος ο νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας
~ Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
~ Ὡς θεῖος Ἀπόστολος, θεολογίας κρουνούς, ἐνθέως ἐξήντλησας, ἐκ λογχονύκτου πλευρᾶς, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἠμῶν. Ὅθεν τῆς εὐσέβειας, κατασπείρας τὸν λόγον, ἔλαμψας ἐν Ἰνδίᾳ, ὡς ἀκτὶς οὐρανία, Θωμὰ τῶν Ἀποστόλων, τὸ θεῖον ἀγλάισμα.
~* Απολυτίκιο του Αποστόλου Θωμά - 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   : https://youtu.be/CBLwLpcoy_U .-

~
Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών

Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών
 
Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη

Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη
 
Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλα....
 
Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας

Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος....
 
Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής

Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής
 
Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής
 
Άγιος Καλλίστρατος και οι μαζί μ' αυτόν Σαράντα εννέα Μάρτυρες

Άγιος Καλλίστρατος και οι μαζί μ' αυτόν ....
 
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Μετάσταση)

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Μετάσταση)
 
Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος

Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος
 
Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος και Βαπτιστής (Σύλληψη)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος και Βαπτιστής (Σ....
~Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των δώδεκα μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια αλιέων. Ο Θωμάς, λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη εμφάνισή Του στους μαθητές, δυσπιστούσε σ' αυτά που του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο υπερώον, όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωμάς. Τότε ο Κύριος προέτρεψε το Θωμά να ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά που Τον σταύρωσαν, και να μη γίνεται άπιστος, αλλά πιστός. Εκθαμβωμένος ο Θωμάς, προσκύνησε και ανεβόησε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Η δε απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια, που θα διδάσκει όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπε, λοιπόν, ο Κύριος: «ότι εώρακάς με, πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες». Δηλαδή, λέει ο Κύριος στο Θωμά, πίστεψες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερο καλότυχοι είναι εκείνοι, που αν και δεν με είδαν, πίστεψαν.
Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, Μήδους και τους Ινδούς. Στην Ινδία, συνελήφθηκε από τον Βασιλία Mισδαίο, γιατί κατήχησε και βάπτισε τον γιό του Aζάνη, την γυναίκα του Tερτία και της κόρες του Mυγδονία και Nάρκα. Αφού τον φυλάκισε τον παρέδοσε σε πέντε στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό τον θανάτωσαν δια λογχισμού. Έτσι, τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιό Του, αλλά και να δώσει τη ζωή του γι' Αυτόν.
Όσιος Κενδέας ο θαυματουργός Άγιος Θωμάς ο Απόστολος Άγιος Μακάριος ο νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας Άγιος Θωμάς ο Απόστολος Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

Άγιος Μακάριος ο νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας Άγιος Θωμάς ο Απόστολος Άγιος Θωμάς ο Απόστολος, Αγία Ερωτηΐς, Άγιος Μακάριος ο νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας Άγιος Θωμάς ο Απόστολος Άγιος Θωμάς ο Απόστολος - Μιχαήλ Χατζημιχαήλ© www.michaelhadjimichael.com

***  Το Μάθημα των Θρησκευτικών είναι παράθυρο στις ψυχές των παιδιών μας...

~ του Γιάννη Παναγιωτόπουλου*
Η κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το Μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι απαραίτητα μια σύγκρουση προσώπων. Είναι μια περιττή κρίση, ειδικά σήμερα που η κοινωνία μας συνολικά μαστίζεται από την πιο βαθιά και πραγματική κρίση της νεότερης ιστορίας της. Πολλώ μάλλον, η συζήτηση για το ρόλο της Εκκλησίας στη Επανάσταση ή του ρόλου της αριστεράς στον εμφύλιο, δεν είναι πλέον αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, ούτε καν πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ή συζητήσεων σε κύκλους μεταπτυχιακών. Βεβαίως, η κοινωνία από την πλευρά της έχει κατασταλαγμένη άποψη για όλα αυτά, αυτό που ονομάζουμε συλλογική ιστορική συνείδηση, και δεν την μεταβάλει
 Ταυτόχρονα, είναι βέβαιο ότι η στάση της κυβέρνησης μέσω του σημερινού υπουργού παιδείας προκάλεσε μια «θεσμική κρίση σχέσεων» Εκκλησίας – Πολιτείας, που παραβιάζει το με σαφήνεια διαμορφωμένο συνταγματικό και θεσμικό πλαίσιο από την έναρξη της Μεταπολίτευσης μέχρι και σήμερα. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι τα άρθρα 3 και 13 του ισχύοντος Συντάγματος, όπως και άλλα συναφή, αποτέλεσαν το καταστάλαγμα της εμπειρίας των σχέσεων των δύο ομοταγών θεσμών κατά τη μακρά περίοδο του νέου Ελληνικού Κράτους. Επιπλέον, επιβεβαίωσαν την απόφαση μη χωρισμού και ενέταξαν τις σχέσεις σε ένα σύστημα «ομοταξίας», όπως το ονομάζουν οι σύγχρονοι νομικοί, ή «συναλληλίας», όπως παραδοσιακά ονομάζεται από τους θεολόγους. Περαιτέρω η Πολιτεία επέλεξε να θέσει ένα ασφαλές συνταγματικό πλαίσιο, για να προστατεύσει την Εκκλησία από τις δικές της αυθαιρεσίες, που δεν ήταν και λίγες κατά το παρελθόν.
 Η ίδια Αναθεωρητική Βουλή, που ψήφισε τα κρίσιμα και μη μεταβαλλόμενα άρθρα του ισχύοντος συντάγματος, ψήφισε και τον εφαρμοστικό νόμο, που είναι γνωστός ως Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν.590/1977), ο οποίος ήταν ο πρώτος που ψηφίστηκε από μια δημοκρατική κυβέρνηση, αφού οι προηγούμενοι ήταν είτε νομοθετική πρωτοβουλία δικτατορικών καθεστώτων (1923, 1968) είτε των Γερμανών κατακτητών (1943). Ο Καταστατικός Χάρτης διασφάλισε όχι μόνο την ομαλή λειτουργία της Εκκλησιαστικής διοίκησης, αλλά προσδιόρισε με σαφήνεια τα σημεία που απαιτείται η συνεργασία Εκκλησίας - Πολιτείας.
 Συγκεκριμένα το άρθρο 2 του ν.590/1977 προβλέπει: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνεργάζεται μετὰ τῆς Πολιτείας, προκειμένου περὶ θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς τὰ τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῆς νεότητος, τῆς ἐν τῷ στρατεύματι θρησκευτικῆς ὑπηρεσίας, τῆς ἐξυψώσεως τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας, τῆς φροντίδος διὰ τὴν περίθαλψιν τῶν δεομένων ἐν γένει προστασίας, τῆς διαφυλάξεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων καὶ ἐκκλησιαστικῶν καὶ χριστιανικῶν μνημείων, τῆς καθιερώσεως νέων Θρησκευτικῶν ἑορτῶν, ζητεῖ δὲ τὴν προστασίαν τῆς Πολιτείας ὁσάκις προσβάλλεται ἡ θρησκεία.
 Η Εκκλησία έχει τηρήσει όλα τα ανωτέρω με ευλάβεια. Για παράδειγμα, συνέβαλε και συμβάλει αποφασιστικά στην ανακούφιση άμεσων αναγκών που προκάλεσε η οικονομική κρίση στους πολίτες της Χώρας μας, ενώ συνεργάζεται ως κατεξοχήν αξιόπιστος φορέας με την Πολιτεία και στο προσφυγικό ζήτημα. Πρωτίστως, όμως, η Εκκλησία και η Πολιτεία οφείλουν να συνεργάζονται για τη χριστιανική αγωγή των νέων, το οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, επιταγή του Συντάγματος και αποτελεί υποχρέωση και των δύο πλευρών. Η Εκκλησία της Ελλάδος δύναται και οφείλει να έχει άποψη για το Μάθημα των Θρησκευτικών, περιεχόμενο και διδασκαλία, αφού αυτό είναι το ουσιαστικό αντικείμενο της συνεργασίας. Μάλιστα, η Εκκλησία της Ελλάδος διαχρονικά θα μπορούσε να κατηγορηθεί ότι υπήρξε ιδιαίτερα ενδοτική προς την Πολιτεία ως προς το ζήτημα αυτό. Ειδικά αυτή η στάση της, σεβόμενη και τις κατά καιρούς ανάγκες της Πολιτείας, δείχνει το μέγεθος της παρούσας «θεσμικής κρίσης σχέσεων», που προκάλεσε η βεβιασμένη απόφαση της Πολιτείας να επιβάλει αλλαγές στο Μάθημα των Θρησκευτικών. Είναι δεδομένο ότι η Πολιτεία με τις αρμόδιες αρχές της, οφείλει να συνεργαστεί με την Εκκλησία, γιατί η συνεργασία είναι η μόνη νόμιμη οδός.
 Ως προς την ουσία της υπόθεσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι το πρόγραμμα για το Μάθημα των Θρησκευτικών που αιφνιδίως καλούνται να εφαρμόσουν τα Ελληνικά Σχολεία, είχε ξεκινήσει ως πιλοτικό, ουδέποτε αξιολογήθηκε, ούτε κρίθηκε, ούτε έγιναν οι αναγκαίες βελτιώσεις που απαιτεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Τα πιλοτικά προγράμματα, όπως είναι γνωστό, έχουν και ακραίες επιλογές, αλλά αυτές τις χειρίζονται εκπαιδευτικοί με πείρα, που δύνανται να καλύψουν τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν, και μάλιστα, σε μαθησιακό περιβάλλον προετοιμασμένο για αλλαγές. Στην πραγματική, όμως, σχολική αίθουσα, η εφαρμογή ενός προγράμματος για το οποίο δεν έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική προετοιμασία, θα δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων. Ως εκ τούτου για παιδαγωγικούς λόγους το νέο αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να αποσυρθεί, όπως ορθώς υποστηρίζει η Εκκλησία της Ελλάδος.
 Το Μάθημα των Θρησκευτικών, για το οποίο έχουν γράψει και εργαστεί ερευνητικά αξιόλογοι συνάδελφοι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, έχει την ιδιαιτερότητα να ανοίγει στις ψυχές των ανθρώπων ένα παράθυρο. Μέσα από αυτό το παράθυρο ο καθένας επιλέγει να δει σε διαφορετική στιγμή της ζωής του, και δεν έχει σημασία το πότε, αλλά η βεβαιότητα ότι θα υπάρξει η στιγμή που θα το πράξει. Σε μια εποχή που έχουμε να παλέψουμε τις άδειες ψυχές, είναι κρίμα και μόνο να επιτρέψουμε να θολώσει ένα παράθυρο στις ψυχές των παιδιών μας.
 * Ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος είναι Επ. Καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διετέλεσε Γεν. Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης, πολιτεύεται με τη ΝΔ.

*** Αρχιεπίσκοπος: «Λύθηκαν οι παρεξηγήσεις» με την κυβέρνηση        Διάλογος για τα βιβλίαΑρχιεπίσκοπος: «Λύθηκαν οι παρεξηγήσεις» με την κυβέρνηση
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση. Διακρίνονται ο Αρχιεπίσκοπος, ο πρωθυπουργός και οι κ.κ. Καμμένος και Φίλης
~ «Οι όποιες παρεξηγήσεις υπήρχαν λύθηκαν» δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου όπου είχε δίωρη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, παρουσία του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, του κυβερνητικού εταίρου και υπουργού Εθνικής Αμυνας Πάνου Καμμένου και της κυβερνητικής εκπρόσωπου Όλγας Γεροβασίλη.
«Κατά την συνάντηση υπήρξε γόνιμος και παραγωγικός διάλογος και αποκαταστάθηκαν εκατέρωθεν παρεξηγήσεις, ως ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της συνεννόησης ανάμεσα στην Εκκλησία και την Πολιτεία. Και από τις δύο πλευρές εκφράστηκε η βούληση, ο διάλογος να συνεχιστεί» ανέφερε ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.
Έγινε μία συνάντηση, μιλήσαμε, λύθηκαν όλες οι παρεξηγήσεις και ο διάλογος για τα Θρησκευτικά θα συνεχισθεί με την συνεργασία Πολιτείας - Εκκλησίας, δήλωσε ο κ. Ιερώνυμος. Για το μάθημα των θρησκευτικών, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος, θα χρησιμοποιείται το σημερινό βιβλίο μέχρι να υπάρξουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να βγουν τα καινούργια βιβλία.
«Ευτυχής» δήλωσε ο κ. Καμμένος μετά τη συνάντηση και έκανε λόγο για ένα «πολύ γόνιμο» διάλογο, κατά τον οποίο «διευκρινίστηκαν όλα τα θέματα» και «Εκκλησία και Πολιτεία προχωρούν ενωμένες». Ο διάλογος -πρόσθεσε- θα συνεχιστεί.
«Θέλω να δηλώσω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής, γιατί έγινε πράγματι ένας πολύ γόνιμος διάλογος. Εξετάστηκαν όλα τα θέματα, διευκρινίστηκαν παρεξηγήσεις από το παρελθόν και ο διάλογος συνεχίζεται.  Η Εκκλησία και η Πολιτεία προχωρούν ενωμένες, μέσα στο πνεύμα του διαλόγου και της Ορθοδοξίας» είπε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.
Ερωτηθείς ο υπουργός τι σημαίνει αυτό και πώς θα πάει φέτος το πρόγραμμα σπουδών, είπε: «σημαίνει πώς η συζήτηση που θα γίνει μεταξύ της πολιτείας και της εκκλησίας». Αναφερόμενος ο Πάνος Καμμένος στα βιβλία, είπε ότι είναι τα ίδια και δεν έχει αλλάξει κανένα βιβλίο.
«Θέλουμε το διάλογο, δεν έχουμε δογματική αντίληψη» δήλωσε ο υπουργός Παιδείας και χαρακτήρισε πολύ καλό το κλίμα της συζήτησης με τον Αρχιεπίσκοπο. «Ο διάλογος συνεχίζεται» πρόσθεσε ο κ. Φίλης.
«Για το θέμα των θρησκευτικών, η συζήτηση αφορούσε την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων, θα εφαρμοσθούν, είναι απόφαση και ευθύνη της πολιτείας το θέμα της εκπαίδευσης, βεβαίως, ταυτοχρόνως όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν νέα βιβλία, έχουμε διανείμει τα παλαιά, συνυπάρχουν αυτά τα ζητήματα και όπως όλα τα μαθήματα, έτσι και τα θρησκευτικά θα αξιολογηθεί το μάθημα και τα νέα προγράμματα. Θα ακουσθούν ξανά οι απόψεις και της εκκλησίας και θα καταλήξουμε στο τέλος του χρόνου στην οριστική μορφή των νέων προγραμμάτων» είπε ο κ. Φίλης.
Ο υπουργός είπε ότι συνεχίζεται το μάθημα με τα νέα προγράμματα, συνεχίζουμε και δεν υπάρχει ζήτημα διαφωνίας για το θέμα αυτό, διότι ήδη έχουν εκδοθεί τα νέα προγράμματα, γίνονται οι επιμορφώσεις των καθηγητών, αλλά επαναλαμβάνω δεν έχουμε μία αντίληψη δογματική. Θα κάνουμε διάλογο, θέλουμε τον διάλογο, θα ξανακούσουμε τις απόψεις που θα διατυπωθούν επί των συγκεκριμένων προγραμμάτων, από εκκλησιαστικούς παράγοντες και θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση του μαθήματος στο τέλος της χρονιάς.
Επανέλαβε ότι τα αναλυτικά προγράμματα αλλάζουν, αλλά θα συνυπάρχουν με τα παλαιά βιβλία φέτος, προσθέτοντας ότι έτσι κι αλλιώς εμείς δεν έχουμε την άποψη ότι το μάθημα πρέπει να γίνεται με ένα βιβλίο, θέλουμε το μάθημα να είναι πιο πλούσιο, θέλουμε μια αντίληψη βιωματική στην διδασκαλία για θεματική διδασκαλία, πάντοτε τηρώντας τρεις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και από τον αρχιεπίσκοπο.
  • Η πρώτη αφορά υποχρεωτικότητα του μαθήματος.
  • Η δεύτερη αφορά την μη μείωση των ωρών διδασκαλίας.
  • Η τρίτη αφορά μια κατεύθυνση για τον ορθόδοξο πολιτισμό στο μάθημα των θρησκευτικών.
Ο Νίκος Φίλης είπε ότι πάντοτε υπάρχει διάλογος εφ’ όλης της ύλης και για τα ειδικά θέματα που προκύπτουν κάθε φορά.
Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχτηκε στα σκαλοπάτια του Μαξίμου ο πρωθυπουργός. Τον κ. Ιερώνυμο συνόδευαν ο μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος, Μεσογαίας Νικόλαος και Φθιώτιδος Νικόλαος, καθώς και ο νομικός σύμβουλος της Εκκλησίας της Ελλάδος Θ.Παπαγεωργίου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Αρχιεπισκόπου, έπειτα από το «πολεμικό» κλίμα που δημιούργησαν οι αλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών και οι δηλώσεις, κυρίως από την πλευρά του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη.  Newsroom ΔΟΛ

***  ΔΝΤ: Αδύνατον να επιτευχθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα
 Μήνυμα να χαμηλώσει ο πήχηςΔΝΤ: Αδύνατον να επιτευχθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα
  ~  Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στέλνει σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους να προχωρήσουν άμεσα σε απομείωση του χρέους αλλά και να χαμηλώσουν τον πήχη για τα πρωτογενή πλεονάσματα.
Στην έκθεση Fiscal Monitor, το ΔΝΤ όχι μόνο δεν βλέπει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ που καλείται να πετύχει η Αθήνα από το 2018 και για αρκετά χρόνια μετά, αλλά προβλέπει ότι σε καμία χρονιά έως το 2021 το πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα περάσει το 1,6% του ΑΕΠ.
Οι προβλέψεις αυτές ουσιαστικά μεταθέτουν την πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους για μετά το 2019.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, φέτος το δημόσιο χρέος θα διαμορφωθεί σε 183,4% του ΑΕΠ και θα διατηρηθεί στο 184,7% τόσο το 2017, όσο και το 2018. Θα υποχωρήσει στο 178,5% το 2019 και θα μειωθεί στο 169,2% το 2021.
Κατά το ΔΝΤ, ο στόχος που έχει τεθεί από το πρόγραμμα (0,5% του ΑΕΠ, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι θα κλείσει τη χρονιά με πρωτογενές πλεόνασμα 0,63%) δεν θα πιαστεί φέτος (πιστεύει ότι θα κλείσει στο 0,1% του ΑΕΠ), ούτε το 2017 (παρά την ισχυρή ανάπτυξη), καθώς θα «κολλήσει» στο 0,7% του ΑΕΠ (στόχος 1,75%).
Η πρόβλεψη του ΔΝΤ είναι 1,6% για κάθε χρονιά της τριετίας 2018 - 2020 και 1,5% για το 2021.
Το Ταμείο στην έκθεσή του «αποδέχεται» ότι η Ελλάδα κατάφερε το 2015 να κλείσει τη χρονιά με πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ, όπως πιστοποίησε η Eurostat, κάτι το οποίο είχε ευθέως αμφισβητήσει η διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σε δηλώσεις της περασμένη Άνοιξη αλλά και το ίδιο το Ταμείο, το οποίο στην αντίστοιχη έκθεση του Απριλίου μιλούσε για πρωτογενές έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ το 2016. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι φέτος το ποσοστό θα περιοριστεί σε μόλις 0,1%.
Στήριξη στην αναδιάρθωση χρέους
Tην ανάγκη να προχωρήσουν η Ευρωπαίοι δανειστές της Ελλάδος σε μία σημαντική αναδιάρθρωση του Δημοσίου Χρέους της χώρας προκειμένου να καταστεί βιώσιμο, επανέλαβε το στέλεχος του ΔΝΤ Victor Gaspar, παρουσιάζοντας την έκθεση Fiscal Monitor.  Ο ίδιος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υποστήριξε ότι το ΔΝΤ στηρίζει τις προσπάθειες διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και προσαρμογών στην πολιτική προκειμένου να επιτευχθούν ρεαλιστικοί στόχοι.   Οι ρεαλιστικοί στόχοι, όπως είπε, προϋποθέτουν από την πλευρά των Ευρωπαίων την αποδοχή του αιτήματος για αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας.
Σχόλιο του υπουργείου Οικονομικών
Η μόνιμη διαφορά ανάμεσα σε ΔΝΤ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς παραμένει για χρέος και πρωτογενή πλεονάσματα, υπογραμμίζουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών.
Συγκεκριμένα αναφέρουν:
Πρώτον το ΔΝΤ επέμενε ότι με τα μέτρα που πήρε η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι εφικτό να έχουμε πλεόνασμα 3,5% το 2018 και ζητούσε και άλλα μέτρα τα οποία ουδέποτε και πάρθηκαν. Υποστήριζε ότι με αυτά τα μέτρα η Ελλάδα θα είχε πλεονάσματα έως 1,5%. Άρα η σημερινή «έκπληξη» διαφόρων συστημάτων έχει «κοντή» μνήμη ή αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων κατά της κυβέρνησης.
Δεύτερον η ενεργοποίηση του «κόφτη» γίνεται μόνο όταν η οικονομία δεν πιάνει το στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων, γεγονός που κρίνεται τον Μάιο κάθε χρόνου. Για φέτος ο στόχος είναι 0,5%, το 2017 1,75% και το 2018 3,5%.Τον Μάιο του 2017 θα εξεταστεί αν καλύφθηκε ο στόχος του 2016 (0,5% πρωτογενές). Ο «κόφτης» είναι αδύνατον να ενεργοποιηθεί το 2017 με βάση τα πρωτογενή του 2016 καθώς ήδη, με βάση τα σημερινά στοιχεία, τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι τόσο ψηλά που δεν «προλαβαίνουν» να πέσουν κάτω από το 0,5%! Το 2017 προβλέπεται πλεόνασμα 1,75% και θα εξετασθεί η κάλυψη του στόχου τον Μάιο του 2018 - ας μην ανησυχούν, λοιπόν, από σήμερα, οι μονίμως »ανησυχούντες»!
Τρίτον, είναι προφανές ότι καθώς πλησιάζουμε στη Σύνοδο του ΔΝΤ, στην Ουάσινγκτον και στο Eurogroup του Λουξεμβούργου τα διάφορα συστήματα θα προσπαθήσουν να «φτιάξουν κλίμα». Δυστυχώς γι' αυτά στη χώρα θα παραμείνει... εύκρατο!  Newsroom ΔΟΛ   

*** Παράνομη ανασκαφή στο Καλό Νερό (φωτογραφίες και βίντεο) 
 \
 
Σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης αρχαιοκαπηλίας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του "Θάρρους", στην υπόθεση εμπλέκεται και παράνομη ανασκαφή στο Καλό Νερό της Τριφυλίας, όπου και έχει σχηματιστεί ήδη η σχετική δικογραφία.
Η αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιείται παράλληλα σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχει βάλει στο «στόχαστρο» μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε πληθώρα υποθέσεων λαθρανασκαφής, μεταφοράς και εμπορίας αρχαίων αντικειμένων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 25 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή ακόμη 15. Οι αρχαιοκάπηλοι δρούσαν ταυτόχρονα τόσο στη νότια όσο και στη βόρεια Ελλάδα.
Πρόκειται για διεθνή συμμορία με δράση τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό, χωρισμένη σε τρεις υποομάδες: η πρώτη έκανε τις λαθρανασκαφές, η δεύτερη αποτελούνταν από τους εκτιμητές της αξίας των αντικειμένων (μεταξύ άλλων πολλά αρχαία νομίσματα) και η τρίτη έκανε τις επαφές και τις πωλήσεις με τους υποψήφιους αγοραστές.
Τέλος, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Korinthostv.gr, οι Αρχές εντόπισαν ήδη δύο αρχαία αγάλματα κρυμμένα σε πηγάδι στην περιοχή Πετρί Νεμέας, ενώ πέρασαν «χειροπέδες» σε τρία μέλη της συμμορίας.
Βίντεο 1 : 05-10-2016: Κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα-αντικείμενα, οπλισμός, συσκευές ανίχνευσης μετάλλων κ.α. , https://youtu.be/eaan7KlKoE8  .-
Βίντεο 2 : 05-10-2016: Παρουσίαση υπόθεσης εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης αρχαιοκαπηλίας : https://youtu.be/pDzgvuZ6kdg .-

*** Γεωτρήσεις και ερευνητικές τομές για τον αγωγό ομβρίων από Ευριπίδου μέχρι τη θάλασσα 
Φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή πήρε (;) το μάθημά της από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου και αποφάσισε να… σηκώσει τα μανίκια και να εργαστεί, ώστε να προστατευθεί η Καλαμάτα από τις εποχιακές νεροποντές.
Έτσι, εξειδικευμένος μελετητής διεξάγει για λογαριασμό της ΔΕΥΑΚ γεωτρήσεις, ενώ έγιναν και ερευνητικές τομές στην παραλία της Καλαμάτας, για το νέο αγωγό ομβρίων, ο οποίος από την Ευριπίδου και μέσω των οδών Ακρίτα και Ναυαρίνου θα οδηγεί τα νερά της βροχής στη θάλασσα, δίπλα από τον αγωγό ομβρίων της οδού Ηρώων.
Οι γεωτρήσεις και οι τομές πραγματοποιούνται διότι είναι αναγκαίο να μελετηθεί το έδαφος, επειδή ο αγωγός θα θεμελιωθεί στο τμήμα που θα διέρχεται από την παραλιακή ζώνη, κάτω από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και σε έδαφος αμμώδες. Επομένως, επιβάλλεται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης.
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΑΚ έχει πραγματοποιήσει μελέτη για την κατασκευή αγωγού ομβρίων, που θα ξεκινά από τη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Ακρίτα. Εκεί, σύμφωνα με τα σχέδια, θα παραλαμβάνει όμβρια από την περιοχή δυτικά της Ακρίτα, που παροχετεύονται από φρεάτια υδροσυλλογής κατά μήκος της Βύρωνος, τουλάχιστον μέχρι τη Φυτειά. Επίσης, θα παραλαμβάνει τα νερά της βροχής από αγωγό της Ακρίτα, που φθάνει μέχρι τη Βασιλέως Γεωργίου.
Ο νέος αγωγός θα πορεύεται επί της οδού Ακρίτα, θα φθάνει στη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου, θα ακολουθεί τη Ναυαρίνου κατά ένα τμήμα του και στη συνέχεια θα πορεύεται νοτίως του νοτίου πεζοδρομίου της οδού αυτής, μέχρι να συναντήσει τον αγωγό ομβρίων της Ηρώων, σε σχέση με τον οποίο θα πορεύεται παράλληλα στη θάλασσα και θα εκβάλλει έξω από το λιμάνι. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της ΔΕΥΑΚ και θα δημοπρατηθεί μέσα στο 2017.
Σημειώνεται ότι ο κεντρικός συλλεκτήρας ομβρίων ζώνης Ι Καλαμάτας, όπως ονομάζεται ο αγωγός που θα ξεκινά από τη διασταύρωση Ευριπίδου και Ακρίτα, θα αποτελείται από αγωγούς ορθογωνικής διατομής και οπλισμένο σκυρόδεμα. 

*** Τατούλης κατά Σκουρλέτη: «Τα ψέματά σας τελείωσαν, αφήστε τα παραμύθια»
Αναφερόμενος στις δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σκουρλέτη στην ΕΡΤ σχετικά με το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης,
δήλωσε: «Αντιλαμβάνομαι τη δεινή θέση του υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σκουρλέτη, ο οποίος κλήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ να δικαιολογήσει τη χρήση χημικών σε διαμαρτυρία συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας. Ο κ. Σκουρλέτης – ως αριστερός υπουργός - όφειλε να παραιτηθεί, αν πραγματικά πιστεύει ότι η κυβέρνηση την οποία υπηρετεί ως υπουργός λανθασμένα προέβη σε αυτή την απαράδεκτη πολιτική κίνηση. Αντ’ αυτού συνέχισε την τακτική των “κροκοδείλιων δακρύων” των στελεχών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όπου ως “αριστεροί”, με μεγαλύτερη μάλιστα ένταση βίας, εφαρμόζουν πρακτικές που με πάθος στο παρελθόν καταδίκαζαν.
Στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στην  ΕΡΤ “θυμήθηκε” και την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε ό,τι αφορά το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο κ. υπουργός επέκρινε την Περιφερειακή Αρχή ότι ο σχεδιασμός που προτείνει εξυπηρετεί “συμφέροντα”. Οφείλουμε να τον ενημερώσουμε ότι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ και με ανταγωνιστικό διάλογο υλοποιήθηκε με διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος και ολοκληρώθηκε με απόλυτη διαφάνεια, όπως προκύπτει από τις τρεις αποφάσεις του ΣτΕ και τις δύο αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού προέκυψε με κύριες παραμέτρους την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομικότερη τιμή για τον πολίτη.
Κύριε Σκουρλέτη, δε γνωρίζετε ότι η κυβέρνησή σας συζητά με την ανάδοχο εταιρεία εδώ και σχεδόν ένα χρόνο χωρίς την παρουσία της Περιφέρειας; Πώς τολμάτε να αναφέρεστε σε ένα ζήτημα, όταν γνωρίζετε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης καθυστερεί προκλητικά η υπογραφή της σύμβασης προκαλώντας μεγάλη βλάβη στους Πελοποννήσιους πολίτες; Είναι η δεύτερη φορά που ο υπουργός Περιβάλλοντος αναφερόμενος στη Περιφέρεια μας έχει υποπέσει σε μεγάλα σφάλματα. Του συνιστούμε την επόμενη φορά που θα αναφερθεί στην Πελοπόννησο να είναι πιο προσεκτικός.
Κύριε Σκουρλέτη, τα ψέματά σας τελείωσαν, αφήστε τα παραμύθια, τίποτα πια δεν μπορεί να σε σώσει».  

*** Γλέντησαν μέχρι πρωίας με τον Μπάμπη Τσέρτο, όπως στα «Μπαγλαμαδάκια»… (φωτογραφίες) 
 
 
 
Λατρεμένες εποχές στα θρυλικά «Μπαγλαμαδάκια» έζησαν το βράδυ της Δευτέρας όσοι παρευρέθησαν στην εκδήλωση του ΜΕΣΚ με το γνωστό τραγουδοποιό Μπάμπη Τσέρτο, στο κέντρο «Στεφανής» στην Τερψιθέα.
Ο γνωστός καλλιτέχνης, που διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με την Κυπαρισσία, προσφέρθηκε να συνδράμει με τη φωνή του στη μουσική εκδήλωση που διοργανώνει ο πολυσχιδής Σύλλογος, προκειμένου τα έσοδα να διατεθούν για την κάλυψη μέρους των εξόδων που έχει επωμισθεί και του αναλογούν από το συνολικό κόστος της συνδιοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Παράδοσης «Κυπαρισσιακές ηλιαχτίδες», το οποίο εδώ και χρόνια υλοποιείται στην Τριφυλία.
Τη Δευτέρα το βράδυ, λοιπόν, ο Μπάμπης Τσέρτος με την Ειρήνη Τουμπάκη ταξίδεψαν το πολυπληθές κοινό σε υπέροχα μονοπάτια διασκέδασης και ψυχαγωγίας, ξεφεύγοντας από το γκρίζο της εποχής και αφήνοντας στην άκρη, έστω και για λίγο, σκοτούρες και προβλήματα.
Με τη μουσική και τα τραγούδια φούντωσαν θύμησες αλλοτινών εποχών στα «Μπαγλαμαδάκια» και όλες και όλοι έζησαν μια μοναδική βραδιά.
Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, διακρίναμε τον πρώην δήμαρχο Τριφυλίας Κώστα Κόλλια και την αντιπρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας, Βιβή Παντελάκη.
Το κοινό καλωσόρισε και ευχαρίστησε η πρόεδρος του ΜΕΣΚ, Σόνια Τουρκολιά, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ευγενική προσφορά του Μπάμπη Τσέρτου για την ενίσχυση του Συλλόγου.
  Του Ηλία Γιαννόπουλου

*** Ο καιρός σήμερα Πέμπτη στην Καλαμάτα 
Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Πέμπτη 6/10/2016 προβλέπεται αίθριος.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Το ίδιο μοτίβο θα διατηρηθεί καθ`όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 40-75%.
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΔ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, προς τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε Ν, με ένταση 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/

*** Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό νεαρού στη νέα είσοδο της Καλαμάτας (φωτογραφίες) 
 
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης στη νέα είσοδο Καλαμάτας. Αυτοκίνητο που εξερχόταν από το βιοτεχνικό πάρκο συγκρούστηκε με μηχανή που είχε κατεύθυνση την Καλαμάτα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο νεαρός οδηγός της μηχανής ο οποίος και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

***  Αναστάτωση από φωτιά σε πολυκατοικία στην Καλαμάτα (φωτογραφίες) 
 
Φωτιά ξέσπασε, γύρω στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης, σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Φαρών & Αβίας στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν δυο οχήματα με άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας ενώ στο σημείο βρίσκεται και όχημα με τεχνικούς της ΔΕΗ. Όπως ήταν φυσικό η φωτιά προκάλεσε αναστάτωση στους ένοικους της πολυκατοικίας. 

***  Ανοιχτή εκδήλωση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Καλαμάτα 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια του προγράμματος Ψυχική και Κοινοτική Υγεία διοργανώνει στην Καλαμάτα δωρεάν ανοιχτή εκδήλωση, με ομιλητή τον Επίκουρο Καθηγητή Κοινωνιολογίας Ευστράτιο Παπάνη.
Θέμα: Παιχνίδια του νου, ψυχολογικές αυταπάτες και ιστορίες προσωπικής ματαίωσης. Πώς να ανά-κατασκευάσετε τα νοήματα, που θα σας κάνουν ευτυχισμένους.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 - 20:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού συλλόγου " Αγία Τριάδα" Καλαμάτας, Αθηνών 154.
Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Δείτε εδώ και την προκήρυξη του προγράμματος για την Καλαμάτα https://goo.gl/N31lI7

*** Και επίσημα νέος αρχηγός της Πυροσβεστικής ο Β. Καπέλιος -Η τελετή παράδοσης-παραλαβής (φωτογραφίες) 
 
 
Πραγματοποιήθηκε η παράδοση-παραλαβή της Αρχηγίας του Σώματος, από τον απερχόμενο αντιστράτηγο Ιωάννη Καρατζιά στον νέο επικεφαλής, αντιστράτηγο Βασίλειο Καπέλιο.
Στην τελετή, η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, παρέστησαν ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας. iefimerida.gr

 *** Τρύγησαν κι έφτιαξαν πετιμέζι και γλυκά οι γυναίκες της Λεύκης 
 
 
 
Με αισιοδοξία, δημιουργικότητα και σεβασμό στις παραδόσεις, η Ένωση Γυναικών Λεύκης συνεχίζει να παρουσιάζει δρώμενα που τιμούν τον τόπο, τα προϊόντα, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό μας!
Για τέταρτη συνεχή χρονιά οι γυναίκες της Ένωσης τρύγησαν τα σταφύλια και έφτιαξαν το παραδοσιακό πετιμέζι και τα γλυκά της εποχής που σχετίζονται με αυτό.
«Για τα μέλη, τους φίλους, τους αρωγούς και τους επισκέπτες του συλλόγου», όπως μας είπαν οι ίδιες, γιόρτασαν το Σάββατο το απόγευμα στην έδρα της Ένωσης, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Λεύκης!
Μάλιστα, η συμμετοχή κόσμου ήταν εντυπωσιακή, αφού μέχρι και από την Καλαμάτα έσπευσαν στη Λεύκη για να λάβουν μέρος στη γιορτή.
Επισκέπτες και μέλη της Ένωσης γιόρτασαν μαζί, δοκίμασαν μουστοκούλουρα, λαλαγγίδες, ραβανί και όλοι μαζί έφτιαξαν μουσταλευριά.  Η.Γ.

*** Εργασίες αναβάθμισης της Νέας Εισόδου 
Ξεκίνησε η διαδικασία αναβάθμισης της Νέας Εισόδου, που περιλαμβάνει εργασίες για τη διαχείριση ομβρίων και ασφαλτόστρωση. Το έργο εκτελείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ τη μελέτη διαχείρισης ομβρίων έχει εκπονήσει η ΔΕΥΑΚ.
Οι εργασίες άρχισαν από χώρο δυτικά της οδού που συνδέει τη Νέα Είσοδο με τη Διασπορά της 120 ΠΕΑ. Ο αγωγός ομβρίων που κατασκευάζεται, θα οδηγεί τα νερά της βροχής από τη διασταύρωση Νέας Εισόδου και Κωστοπούλου σε υδάτινο αποδέκτη πλησίον της Διασποράς, απ’ όπου θα κατευθύνονται στον ποταμό Άρι. Στόχος είναι να παύσει να κατακλύζεται από νερά το οδόστρωμα της Νέας Εισόδου, ιδίως στη συγκεκριμένη διασταύρωση.
Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας τον Αύγουστο, και απαντώντας σε παρατηρήσεις του Μανώλη Μάκαρη και του Θόδωρου Μπρεδήμα για την επικινδυνότητα του δρόμου, ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας είχε αναφέρει ότι θα ζητήσει από την Περιφέρεια να εξετάσει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην πιο πάνω εργολαβία την εγκατάσταση στη νησίδα της Νέας Εισόδου -στο τμήμα κάτω από τη γέφυρα του τρένου- στηθαίων τύπου «νιού τζέρσεϊ», ώστε να μην εκτρέπονται τα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Καταλήγοντας, πάντως, ο Π. Νίκας είχε εκφράσει την άποψη ότι λύση για τον κυκλοφοριακό φόρτο στη Νέα Είσοδο θα αποτελέσουν, αφενός, ο περιφερειακός της Καλαμάτας και, αφετέρου, ο δρόμος Καλαμάτα Ριζόμυλος, με παραλιακή χάραξη. Α.Π.

***  Συνταξιούχοι της Καλαμάτας βγήκαν στο δρόμο 
Την αγανάκτησή τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής εξέφρασαν χθες το πρωί συνταξιούχοι της Καλαμάτας.
Η συγκέντρωση ξεκίνησε με ομιλία στην πλατεία 23ης Μαρτίου, ενώ ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης.
Οι συνταξιούχοι διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των συντάξεων, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα περιστατικά που συνέβησαν κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν συνταξιούχοι επιχείρησαν να φτάσουν εκεί αλλά δέχθηκαν χημικά από άνδρες των ΜΑΤ.

*** Ξεκινά σήμερα η δίκη της «Ομάδας Έ - ΕΥ» για τρομοκρατία 
Σήμερα θα ξεκινήσει επί της ουσίας στο Τριμελές  Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας η δίκη των 5 ατόμων που κατηγορούνται για τρομοκρατία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, βάσει του 187Α του Ποινικού Κώδικα που εφαρμόζεται για τις τρομοκρατικές οργανώσεις.
Κατηγορούμενα είναι τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν πέρυσι τον Οκτώβριο, έπειτα από τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τα κίνητρα των δραστών, οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι από την ημέρα που συνελήφθησαν στις ειδικές φυλακές Τύπου Β στο Κέντρο Κράτησης Μαλανδρίνου.
Οι δράστες φέρεται να έχουν τοποθετήσει και ενεργοποιήσει, μέσα στο ίδιο βράδυ, δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς, έναν στην Τράπεζα της Ελλάδος στην Καλαμάτα και έναν στο άγαλμα του Παλαιολόγου στο Μυστρά, ενώ συνελήφθησαν όλοι την επόμενη ημέρα, κατά τη διάρκεια κατόπτευσης χώρων στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τότε εκρηκτικά, έτοιμες βόμβες και όπλα.
Και οι πέντε παρουσιάζονται ως μέλη της «Ομάδας Έ - ΕΥ», ενώ στα δύο χτυπήματα που έκαναν είχαν σχεδιάσει το Δελφικό Έψιλον.
Με την υπόθεση είχαν ασχοληθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική) της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, αλλά και η ΕΥΠ, αξιωματικοί των οποίων αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στο δικαστήριο.  Β.Β.

***  Τίτλοι τέλους για το Ιερατικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας
 
Ύστερα από 66 συνεχόμενα χρόνια το Ιερατικό Σχολείο Καλαμάτας παύει να λειτουργεί. Να σημειωθεί πως δημιουργός του ήταν ο τότε μητροπολίτης Χρυσόστομος Δασκαλάκης και στην αρχή λειτούργησε ως ανώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο.
Από το εν λόγω σχολείο αποφοίτησαν στο παρελθόν πάρα πολλοί ιερείς και, σύμφωνα με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς, ξεπερνούν τα 2.000 άτομα.
Κατόπιν με νόμο του 1977 και μητροπολίτη Μεσσηνίας τον Χρυσόστομο Θέμελη υποβαθμίστηκε σε μέσο εκκλησιαστικό φροντιστήριο, αλλά συνέχισε να βγάζει κληρικούς.
Το 2006 τα μέσα εκκλησιαστικά φροντιστήρια καταργήθηκαν και μετονομάστηκαν σε Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Αρχικά είχε δύο κύκλους σπουδών: ο πρώτος έδινε απολυτήριο Γυμνασίου ισάξιο με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ενώ ο δεύτερος περιλάμβανε περαιτέρω επιμόρφωση.
Έπειτα η δομή άλλαξε ξανά και φτάσαμε στην τελευταία μορφή. Αποτελούνταν δε από δύο τάξεις, με αποκλειστικά ιερατική κατάρτιση.
Όσο για το πτυχίο που λάμβαναν οι μαθητές, δεν ήταν ισόβαθμο με άλλο και ίσως αυτή να ήταν η αιτία αναστολής της λειτουργίας του, όπως μας είπε ο διευθυντής του Κυριάκος Κισκηρέας, ενώ, όπως σημείωσε ακόμη, υπήρχαν κάποια νομικά ζητήματα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι το συγκεκριμένο σχολείο ήταν παράνομο, αφού λειτουργούσε με νόμο του 2006.
Τα αίτια, λοιπόν, σύμφωνα με το διευθυντή, είναι πολλαπλά, αφού υπάρχει το νομικό αλλά και οικονομικά θέματα. Την απόφαση του υπουργείου Παιδείας ίσως επηρέασαν και οι πρόσφατες πλημμύρες, καθώς υπήρξαν ζημιές στο κτήριο, αν και η Μητρόπολη μερίμνησε για την αποκατάστασή τους.
Ωστόσο, το κλείσιμο αυτών των σχολείων δεν αφορά μόνο εκείνο της Καλαμάτας, αλλά και της Κατερίνης, ενώ αυτό της Καρδίτσας διατηρείται, ώστε να ολοκληρώσουν όσοι φοιτούν τις σπουδές τους. Ουσιαστικά θα είναι το μοναδικό σε όλη τη χώρα.
Όσο για τους 10 μαθητές που ήδη παρακολουθούσαν τα μαθήματα στο σχολείο της Καλαμάτας, ήταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, μέχρι και από τη Σάμο, ενώ για φέτος είχαν γίνει 18 αιτήσεις εγγραφής, από πολλά μέρη της Ελλάδας, με τον πιο μακρινό τις Σέρρες.
Οι μαθητές, λοιπόν, που φοιτούσαν στο δεύτερο έτος, με βάση την οδηγία του υπουργείου, πήραν μετεγγραφή για το σχολείο της Καρδίτσας, ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ενώ σχετικά με τους νέους, είναι αδύνατο να γίνουν δεκτοί όλοι, αφού το σχολείο της Καρδίτσας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
Όπως μας είπε ο κύριος Κισκηρέας, πάντως, η Εκκλησία προτίθεται εδώ και καιρό να φτιάξει μια νέα δομή μεταλυκειακής εκπαίδευσης, ώστε να καλύπτεται το κενό που υπάρχει πλέον.
Τέλος, σε ερώτησή μας για το μέλλον του σχολείου της Καλαμάτας και αν πιστεύει ότι μπορεί να ξανανοίξει, ο διευθυντής απάντησε ότι πρέπει να υπάρξει μια οργανωμένη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, αν και εκτιμά πως «ό,τι κλείνει στις ημέρες μας είναι δύσκολο έως αδύνατο να ανοίξει ξανά». Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

*** «Το μνημείο των ξεριζωμένων» 
Στη μικρή πλατεία έξω από τον ιερό ναό  Αναλήψεως, τοποθετήθηκε το μνημείο Μικρασίας και Μικρασιατικού Ελληνισμού, που φιλοτέχνησε ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης. Δύο μεγάλα κομμάτια από μάρμαρο που ζυγίζουν μαζί 6 τόνους και απεικονίζουν τους πρόσφυγες και τον χάρτη της Μ. Ασίας με τα ονόματα των πόλεων που άνθιζε για χρόνια  το ελληνικό στοιχείο, μέχρι να το ξεριζώσουν.
Είναι πονεμένη η ιστορία των Ελλήνων της Μ. Ασίας. Ένας ασίγαστος νόστος που πέρασε από γενιά σε γενιά. Όσοι πρόλαβαν να μπουν σε ένα καράβι τις νύχτες του διωγμού και γλίτωσαν τη σφαγή της κεμαλικής παράνοιας, έζησαν και ζουν ακόμα με τον τρόμο της φρικτής ανάμνησης. Άφησαν πίσω τα χώματα που τους γέννησαν, τους κόπους μιας ζωής, τις πατρογονικές εστίες, για να γλιτώσουν τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους. Εκδιώχθηκαν σαν ξένοι από μια γη που μεγαλούργησαν για να τους υποδεχθούν σαν ξένους, σε μια άλλη που αδυνατούσε να καταλάβει τη προχωρημένη τους σκέψη και τη νοοτροπία τους που ήταν χρόνια μπροστά.
Στη Καλαμάτα τους έδωσαν τη περιοχή κοντά στη μαρίνα, τα σημερινά λεγόμενα προσφυγικά. Από διηγήσεις του παππού μου, ξέρω πως ήταν από τις πιο παρακμιακές συνοικίες της Καλαμάτας, γεμάτη καλαμιές και έλη που «γεννούσαν» αρρώστιες. Η τοποθέτηση του μνημείου λίγα μέτρα παραπέρα είναι συμβολική. Κοντά στα σπίτια τους οι άνθρωποι με τη περήφανη μικρασιατική καταγωγή, έχουν πλέον ένα μνημείο από δυο κομμάτια μάρμαρο, σαν τα κομμάτια της ψυχής τους, που τα χωρίζει μια θάλασσα.
Τα μνημεία έχουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Είναι αφιερωμένα συνήθως σε κάποιους, πάντοτε όμως εκφράζουν και συμβολίζουν όλους όσους έχουν κοινά βιώματα, αντίστοιχες μνήμες και εξίσου σημαντική καταγωγή. Βλέπετε η ανθρώπινη δυστυχία, ο πόνος του ξεριζωμού, ο νόστος για το πατρικό σου σπίτι, είναι έννοιες και αξίες πανανθρώπινες.
Ο μικρασιατικός ελληνισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να αφήσουν τη ψυχή τους στις απέναντι ακτές και αγωνίστηκαν σκληρά για να ορθοποδήσει αυτός ο τόπος, είναι τεράστιο κεφάλαιο της εθνικής μας και της παγκόσμιας κληρονομιάς. Ηλίας Γεωργουλάκος

*** Στόκερ: "Ο Πολεμιστής της Πύλου φαίνεται ότι ήταν ένας όμορφος άνδρας, πιθανόν με μακριά μαύρα μαλλιά"
Ένας όμορφος άνδρας, με μακριά μαύρα μαλλιά, ήταν πιθανόν ο «Γρύπας Πολεμιστής», όπως αποκαλείται ο «ένοικος» του τάφου του 1.500 π. Χ., που αποκαλύφθηκε πέρσι στον 'Ανω Εγκλιανό της Πύλου, δίπλα από το μυκηναϊκό ανάκτορο του Νέστορος.
Το πρόσωπό του, που ανασυστάθηκε από τα οστά του κρανίου του, όπως και τα νέα ερευνητικά δεδομένα, θα παρουσιαστούν σήμερα στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, ώρα 19:00, από τους αρχαιολόγους Τζακ Ντέιβις και Σάρον Στόκερ από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, οι οποίοι το καλοκαίρι του 2015 βρήκαν κάτι μοναδικό: Έναν ασύλητο, λακκοειδή τάφο με τον σκελετό άνδρα, ηλικίας 30 με 35 ετών, καθώς και περισσότερα από 1.400 μοναδικά αντικείμενα ως κτερίσματα για τη μετά θάνατο ζωή του.
«Από ό,τι φαίνεται ήταν ένας όμορφος άνδρας. Τον έχουμε αποκαταστήσει με μακριά μαύρα μαλλιά, με βάση την αναπαράσταση πολεμιστή που βρέθηκε σε μία σφραγίδα στον τάφο και η οποία θα δημοσιευτεί του χρόνου. Θα δείξουμε την εικόνα του κατά τη διάρκεια της ομιλίας μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δρ. Στόκερ, η οποία μαζί με τον άνδρα της, καθηγητή Τζακ Ντέιβις, θα δώσουν διάλεξη με θέμα «Lord of the Gold Rings: The Grave of the Griffin Warrior of Pylos» («Ο 'Αρχοντας των Χρυσών Δαχτυλιδιών: Ο Τάφος του Γρύπα Πολεμιστή της Πύλου»). Η ανασύσταση του προσώπου του έγινε από τους Lynne Schepartz και Tobias Houlton του Πανεπιστημίου του Ουιτγουότερσραντ στο Γιοχάνεσμπουργκ.
Πέρσι, η συγκλονιστική ανακάλυψη είχε χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως «η πιο εντυπωσιακή περίπτωση επίδειξης προϊστορικού πλούτου σε ταφικά μνημεία της Ηπειρωτικής Ελλάδας, που έχει έρθει στο φως τα τελευταία 65 χρόνια». Τα ευρήματα συνηγορούσαν και με το παραπάνω σε αυτό: Χρυσά σφραγιστικά δαχτυλίδια και κύπελλα, ένα χάλκινο σπαθί με επιχρυσωμένη ελεφαντοστέινη λαβή, μια σπάνια χρυσή αλυσίδα, ασημένια κύπελλα -ορισμένα με χρυσά χείλη-, χάλκινα αγγεία και κύπελλα, ένας χάλκινος αμφορέας, χάλκινες πρόχοι και λεκανίδες, 50 και πλέον σφραγιδόλιθοι, περισσότερες από 1.000 ψήφους από πολύτιμους λίθους και άλλα εντυπωσιακά.
Πολλά ήταν έργα μινωικής τεχνοτροπίας, που σε συνδυασμό με την εποχή τους οδήγησε τους ανασκαφείς στην υπόθεση ότι μπορεί να αποτελούσαν προϊόντα λεηλασίας από επιδρομή στην Κρήτη. Σε άρθρο, όμως, που δημοσιεύουν στο περιοδικό «Hesperia» εστιάζουν σε κάτι διαφορετικό. «Αυτό που προτείνουμε στο Hesperia δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που αποκτήθηκαν αυτά τα αντικείμενα, αλλά με το γιατί. Δηλαδή ισχυριζόμαστε ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα που βρέθηκαν στην ταφή επιλέχθηκαν σκοπίμως και τοποθετήθηκαν στον τάφο για να μεταφέρουν ορισμένα νοήματα, τα οποία σχετίζονται με τα συμβολικά συστήματα που υπήρχαν ήδη στη Μυκηναϊκή κοινωνία», αναφέρει η αρχαιολόγος.

Ποια, όμως, είναι αυτά τα μινωικά θέματα που απεικονίζονται στα ευρήματα και δη στα χρυσά σφραγιστικά δαχτυλίδια; «Είναι πολλά», μας απαντά η κ. Στόκερ. «Έχουν να κάνουν με τελετές που σχετίζονται με μία θεά και με την εμφάνισή της, ενώ συχνές είναι και οι σκηνές με τα ταυροκαθάψια», συμπληρώνει. Η εύρεση τεσσάρων χρυσών σφραγιστικών δαχτυλιδιών με εικονογραφία τέτοιου τύπου είναι κάτι ιδιαίτερα σπάνιο και ασυνήθιστο. Ή μήπως μοναδικό; «Ειδικά το μεγαλύτερο χρυσό δαχτυλίδι έχει χαραχτεί με τέτοια λεπτομέρεια που δεν υπάρχει πουθενά παράλληλό του μεταξύ των χρυσών σφραγιστικών δαχτυλιδιών που γνωρίζουμε ως σήμερα. Οι σκηνές των γυναικών σε αυτό το δαχτυλίδι επαναλαμβάνονται και σε άλλες γνωστές σφραγίδες της Κρήτης, όμως το δαχτυλίδι της Πύλου συνενώνει μικρότερες γνωστές παραστάσεις σε μια μεγαλύτερη και πιο σύνθετη τελετουργική σκηνή», σημειώνει η ομιλήτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στον τάφο υπήρχαν κι άλλα απρόσμενα ευρήματα, όπως χτένες και ένας καθρέπτης. Ποια η σημασία τους σε έναν τάφο άνδρα; «Χτένες και καθρέπτες έχουν μια γενικότερη σχέση με τις ταφές πολεμιστών», απαντά η κ. Στόκερ, που συμπληρώνει ότι ίσως αντανακλούν ένα έθιμο στολίσματος πριν από τη μάχη. Και το νόημα που υπάρχει πίσω από την απεικόνιση γρύπα σε δυο από τα ευρήματα (κομμάτια ελεφαντοστού, με το ένα να απεικονίζει γρύπα με μεγάλα φτερά και το άλλο λέοντα που επιτίθεται σε γρύπα), τα οποία έδωσαν και την ονομασία στον πολεμιστή; «Ο γρύπας αντανακλά ένα πολύ γνωστό σύστημα εξουσίας, που πλαισιώνει τον θρόνο της Πύλου, όπως και του Μίνωα της Κνωσού», απαντά.
Όσο για τη σημασία των ευρημάτων, πέρα από την τέχνη και τον πλούτο τους, η αρχαιολόγος τονίζει ότι «σε όρους χρονολόγησης, η ανακάλυψη τόσων διαφορετικών τύπων αντικειμένων μέσα σε έναν τάφο με μία μοναδική ταφή είναι ύψιστης σημασίας», αναφερόμενη προφανώς στην εξαιρετική ευκαιρία που δίνει μια τέτοια αδιατάρακτη ταφή τόσο για τη μελέτη των ταφικών εθίμων στην Πρώιμη Μυκηναϊκή εποχή όσο και για τη σχέση του φύλου με τα κτερίσματα και την ταφική γνώση, που δεν θα μπορούσε να αποκτηθεί μέσα από τη μελέτη περισσότερων τυπικών ομαδικών τάφων.
Η κ. Στόκερ, μαζί με τον άνδρα της, θα συνεχίσουν τις ανασκαφές στην Πύλο τουλάχιστον για άλλα τρία χρόνια. Η μετάδοση της ομιλίας θα γίνει ζωντανά από την ιστοσελίδα της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (http://www.ascsa.edu.gr/index.php/about/livestream).
ΑΠΕ-ΜΠΕ

*** Κατάληψη στο Λύκειο Μελιγαλά και πορεία στο δημαρχείο (βίντεο)
Επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας και χώρους υγιεινής διεκδικούν οι μαθητές του Λυκείου Μελιγαλά, οι οποίοι προχώρησαν σε κατάληψη και πραγματοποίησαν πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο το πρωί της Τετάρτης.
Ρεπορτάζ Κέλλυ Δημητρούλια
 Επιμένουν πως θα συνεχίσουν την κατάληψη μέχρι να λάβουν έγγραφες δεσμεύσεις από τους εκπροσώπους του δήμου για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, μιας και ο αριθμός των μαθητών έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την κατάργηση του Λυκείου Διαβολιτσίου. Υπάρχει μάλιστα τμήμα, οι μαθητές του οποίου... περιφέρονται από αίθουσα σε αίθουσα, καθώς δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος διδασκαλίας. Επίσης, ζητούν να αρθεί η σύμπτυξη δύο τμημάτων θετικού προσανατολισμού και να μην γίνει σύμπτυξη τριών τμημάτων της Β΄ τάξης.
Το πρωί της Τετάρτης οι μαθητές πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας από το σχολείο τους μέχρι το Δημαρχείο, φώναξαν συνθήματα και συναντήθηκαν με τους αντιδημάρχους Αθανάσιο Κόλλια και Ιωάννη Ηλιόπουλο, στους οποίους έκαναν γνωστά τα αιτήματά τους. Στάθηκαν στα ζητήματα αρμοδιότητας του δήμου, όπως είναι οι επιπλέον αίθουσες και οι αξιοπρεπείς χώροι υγιεινής, μιας και οι παλιές τουαλέτες χαρακτηρίζονται ακατάλληλες και μη επαρκείς για τις ανάγκες του σχολείου. Εθεσαν όμως και το θέμα σύμπτυξης των τμημάτων, τονίζοντας πως αν και δεν είναι αρμόδιος ο δήμος θα μπορούσε ίσως -λόγω της μη επάρκειας των σχολικών αιθουσών- να ασκηθεί πίεση για την επαναλειτουργία του Λυκείου Διαβολιτσίου. Από τη μεριά τους οι αντιδήμαρχοι, παρουσία και του διευθυντή του σχολείου Κώστα Παπαδόπουλου, δεσμεύτηκαν πως άμεσα θα αντιμετωπιστεί το θέμα των χώρων υγιεινής, ενώ σε αίθουσα διδασκαλίας θα μετατραπεί για την τρέχουσα σχολική χρονιά το λυόμενο του Πολιτιστικού Καφενείου, δίπλα από το σχολικό κτήριο, στο οποίο και θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Για τα προβλήματα του Λυκείου Μελιγαλά που αποτελούν αιτήματα των μαθητών και τα οποία αφορούν το Δήμο Οιχαλίας, ο δήμαρχος Αριστείδης Σταθόπουλος μας είπε: «Είμαστε σε επαφή με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να πάρουμε κοντέινερ από τα Λεχαινά, γιατί θέλουμε μια αίθουσα τουλάχιστον. Δεν τα καταφέραμε. Προσανατολιζόμαστε να παραχωρήσουμε στο Λύκειο το παλιό Πολιτιστικό Καφενείο, το πέτρινο, για να λειτουργήσει ως σχολική αίθουσα και κάνουμε βελτιώσεις. Η παραχώρηση θα είναι θέμα στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οσον αφορά τις τουαλέτες, θα φτιάξουμε 10 καινούργιες μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Τα προβλήματα με τις πλημμύρες μάς πήγαν πίσω».

*** Οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, λόγω τυφώνα Μάθιου
Συνεχίστηκε η εκκένωση των νοτιοανατολικών παραλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες, καθώς κάτοικοι εγκατέλειπαν τα σπίτια τους, εφοδιάζονταν τρόφιμα και περίμεναν σε ουρές για βενζίνη, αφότου ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και κυβερνήτες πολιτειών της περιοχής προειδοποίησαν εκατομμύρια Αμερικανών να αφήσουν τα σπίτια τους ή να προετοιμαστούν για τον καταστροφικό τυφώνα Μάθιου.
Ο Μάθιου, ο ισχυρότερος τυφώνας της Καραϊβικής εδώ και μια δεκαετία, χτύπησε τις Μπαχάμες μετά από καταστροφικές ζημιές στην Κούβα και την Αϊτή, και αφού άφησε τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Δομινικανή Δημοκρατία.
Ένα μεγάλο μέρος των περιοχών που έχουν πληγεί στην Αϊτή παραμένουν αποκομμένες από τον υπόλοιπο κόσμο, λόγω της κατάρρευσης μιας γέφυρας. Η πρόσβαση δεν αναμένεται να αποκατασταθεί πριν από το Σάββατο ή την Κυριακή. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περίπου 300.000 άνθρωποι στη χώρα χρειάζονται άμεσα βοήθεια.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, που ακύρωσε την επίσκεψή του στη Φλόριντα, όπου θα συμμετείχε σε μια προεκλογική συγκέντρωση υπέρ της Χίλαρι Κλίντον, προειδοποίησε σήμερα τους Αμερικανούς πολίτες ότι ο τυφώνας Μάθιου είναι "μια σοβαρή καταιγίδα".
Ο Ομπάμα κάλεσε τους κατοίκους να υπακούσουν τις οδηγίες για εκκένωση των πόλεων, και είπε ότι οι κυβερνήτες των Φλόριντα, Τζόρτζια, Νότια Καρολίνα και Βόρειας Καρολίνας έχουν κηρύξει τις πολιτείες τους σε κατάσταση έκτατης ανάγκης, το οποίο τους επιτρέπει να κινητοποιήσουν την Εθνοφρουρά.
Ο τυφώνας Μάθιου, που κατατάσσεται στη βαθμίδα 3 της πεντάβαθμης κλίμακας των τυφώνων (από την βαθμίδα 4, που ήταν αρχικά), συνοδεύεται από ανέμους περίπου 195 χιλιομέτρων την ώρα, κατά το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC).
Η κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι έχει διατάξει την εκκένωση των παραλίων, όπου ζουν περίπου ένα εκατομμύριο. Περίπου ένα τέταρτο των κατοίκων αυτών αναμένεται να υπακούσει την οδηγία.
Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρικ Σκοτ ζήτησε από κατοίκους περιοχών στα παράλια να φύγουν, ακόμα και όπου δεν έχει εκδοθεί διαταγή εκκένωσης, ή να χρησιμοποιήσουν τα καταφύγια της πολιτείας. Έντεκα παραλιακά διαμερίσματα της πολιτείας βρίσκονται υπό υποχρεωτική εκκένωση και τέσσερα νοσοκομεία έχουν μεταφέρει τους ασθενείς αλλού, είπε ο Σκοτ. "Εάν κάνει στροφή την τελευταία στιγμή (ο τυφώνας), δεν θα έχετε τον χρόνο να προετοιμαστείτε. Θα θέσετε τη ζωή σας και αυτή των δικών σας σε κίνδυνο", προειδοποίησε.
Μερικά πρατήρια βενζίνης ξεπούλησαν, αλλά αξιωματούχοι της πολιτείας είπαν ότι δεν είχαν ειδοποιηθεί για καμία σημαντική έλλειψη βενζίνης στα πρατήρια.
Στο Μαϊάμι, ένας υπάλληλος σουπερμάρκετ είπε ότι υπήρχε πολλή κίνηση στο μαγαζί και ότι αγοράζονταν νερό και κονσέρβες κυρίως, από φόβο του κόσμου ότι θα εγκλωβίζονταν στα σπίτια του.
Η αεροπορική εταιρεία American Airlines είπε ότι ακυρώνει τις πτήσεις της σήμερα σε τρια αεροδρόμια της νότιας Φλόριντα και όλες τις πτήσεις από και προς την Τζάκσονβιλ αύριο το απόγευμα. ΑΠΕ-ΜΠΕ

***  Φωτοβολταϊκός σταθμός στο Νοσοκομείο Καλαμάτας
Ξεκινάει τις αμέσως επόμενες ημέρες το έργο εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Ενα έργο που θα καταστήσει το νοσοκομείο αυτοπαραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και θα εξοικονομήσει από τις ετήσιες δαπάνες του νοσηλευτικού ιδρύματος 200.000 ευρώ. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο του Net Metering, δηλαδή του συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η υλοποίηση του έργου, όπως έχει σχεδιαστεί από την διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνει δύο φάσεις: Τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινά η 1η φάση, με την εγκατάσταση ενός μικρού φωτοβολταϊκού σταθμού 20KWp πάνω από το κτήριο ενέργειας και το επόμενο διάστημα και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ολοκληρώνεται η 2η φάση με το πιλοτικό project του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης (ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, το γερμανικό Φορέα Διεθνών Συνεργασιών, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 2η φάση του έργου περιλαμβάνει τη στέγαση του πάρκινγκ 5 στρεμμάτων στον προαύλειο χώρο με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού. Επίσης, στο χώρο του πάρκινγκ θα εγκατασταθεί και σύστημα παρακολούθησης εξωτερικών χώρων.
Με αφορμή την έναρξη του έργου τις αμέσως επόμενες ημέρες, ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γιώργος Μπέζος δήλωσε: «Τις επόμενες ημέρες ξεκινάει ένα ακόμη μεγάλο έργο. Ενα έργο που θα καταστήσει το νοσοκομείο μας αυτοπαραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιφέρει μια εξοικονόμηση πόρων 40%, ήτοι 200.000 ευρώ. Εντάσσεται και αυτό το έργο στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού μας που στηρίζεται στο τρίπτυχο: ενεργειακή εξοικονόμηση - οικονομία πόρων στο νοσοκομείο μας - προστασία και σεβασμός στο περιβάλλον. Εχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι για μας αποτελεί μέγιστη υποχρέωση ο σεβασμός και στο τελευταίο ευρώ του κάθε Ελληνα φορολογούμενου πολίτη. Εξοικονομούμε πόρους από την μια και βελτιώνουμε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών Υγείας από την άλλη. Μετατρέπουμε καθημερινά το Νοσοκομείο Καλαμάτας σε υγειονομικό κέντρο όλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο νοσοκομείο όλων των Πελοποννησίων. Με αυτή τη στρατηγική πορευόμαστε όλα τα προηγούμενα χρόνια και έτσι θα συνεχίσουμε».
Στην ίδια δήλωση ο Γ. Μπέζος ευχαριστεί την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τον Μεσσήνιο υφυπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση για την υποστήριξή τους. Επίσης, συγχαίρει και τους συνεργάτες του της Τεχνικής Υπηρεσίας «που καταφέρνουν, ωριμάζουν και υλοποιούν τέτοια σημαντικά έργα». 

*** Εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των μονίμων και των ΙΔΑΧ υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιούνται στην Τρίπολη, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου.
Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, από τις 17 έως και τις 20 του μήνα.
Οι υποψήφιοι για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των μονίμων είναι:
1) Ενωτική Κίνηση: Θεόδωρος Ασσιούρας (Αρκαδία), Σωτήριος Δουρής (Κορινθία), Κωνσταντίνος Θελερίτης (Κορινθία), Χρήστος Καρούκης (Κορινθία), Αθανασία Οικονομοπούλου (Μεσσηνία), Βασιλική Τζαβέλλα (Αρκαδία).
2) Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση: Αθανάσιος Αθανασόπουλος (Μεσσηνία), Λεωνίδας Δρεπανιάς (Λακωνία), Μιχαήλ Θεοφιλάκος (Λακωνία), Κωνσταντίνος Πανουκλιάς (Αρκαδία).
3) Ανεξάρτητη: Ιωάννα Γεωργοπούλου (Αρκαδία).
4) Ανεξάρτητος: Κωνσταντίνος Π. Βασιλόπουλος (Μεσσηνία).
Οι υποψήφιοι για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΙΔΑΧ είναι:
Ενωτική Κίνηση: Αναστάσιος Καραγιάννης, Δημήτριος Κούγιας, Μαρία Παπαθανασίου, Βασιλική Τασινού, Δημήτριος Τσιάκος, Δημήτριος Φαββατάς, Γεώργιος Φωτόπουλος.

*** 6 νεκρά σκυλιά από φόλες στους Γαργαλιάνους 
Θερίζουν οι φόλες στην πόλη των Γαργαλιάνων τις τελευταίες ημέρες όπου ασυνείδητοι σκορπούν το θάνατο σε αθώα σκυλιά και όπως φαίνεται αυτή η κατάσταση δεν έχει τέλος.
Κάτοικος της περιοχής χθες μας έλεγε ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν βρεθεί τουλάχιστον 6 νεκρά σκυλιά στην πόλη, όλα γύρω από την πλατεία και το πάρκο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Ολα τα σκυλιά έχουν πεθάνει με συμπτώματα δηλητηρίασης, χωρίς κανείς να προλάβει να τα βοηθήσει.
Απ' ό,τι φαίνεται πάντως οι ασυνείδητοι έχουν αποθρασυνθεί τελείως, καθώς πετούν τις φόλες σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπου μπορεί να γίνουν αντιληπτοί, ενώ φαίνεται ότι δεν υπολογίζουν τον κίνδυνο που προκύπτει από το γεγονός ότι στους χώρους αυτούς κινούνται πολλά μικρά παιδιά.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτουν φόλες στην περιοχή, ενώ φαίνεται πως ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό για τα αδέσποτα ζώα από την πλευρά του δήμου που έχει και την αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα κάποιοι ασυνείδητοι να συνεχίζουν τις πρακτικές τους. Κ.Μπ.

*** ΥΠΟΙΚ: Αδύνατον να ενεργοποιηθεί ο "κόφτης" το 2017
Η μόνιμη διαφορά ανάμεσα σε ΔΝΤ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς παραμένει για χρέος και πρωτογενή πλεονάσματα, υπογραμμίζουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών και επισημαίνουν πως ο "κόφτης" είναι αδύνατον να ενεργοποιηθεί το 2017 με βάση τα πρωτογενή του 2016 καθώς ήδη, με βάση τα σημερινά στοιχεία, τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι τόσο ψηλά που δεν "προλαβαίνουν" να πέσουν κάτω από το 0,5%!
Οι ίδιοι κύκλοι θυμίζουν πως :
Πρώτον το ΔΝΤ επέμενε ότι με τα μέτρα που πήρε η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι εφικτό να έχουμε πλεόνασμα 3,5% το 2018 και ζητούσε και άλλα μέτρα τα οποία ουδέποτε και πάρθηκαν. Υποστήριζε ότι με αυτά τα μέτρα η Ελλάδα θα είχε πλεονάσματα έως 1,5%. Άρα η σημερινή "έκπληξη" διαφόρων συστημάτων έχει "κοντή" μνήμη ή αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων κατά της κυβέρνησης.
Δεύτερον η ενεργοποίηση του "κόφτη" γίνεται μόνο όταν η οικονομία δεν πιάνει το στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων, γεγονός που κρίνεται τον Μάιο κάθε χρόνου. Για φέτος ο στόχος είναι 0,5%, το 2017 1,75% και το 2018 3,5%. Τον Μάιο του 2017 θα εξεταστεί αν καλύφθηκε ο στόχος του 2016 (0,5% πρωτογενές). Ο "κόφτης" είναι αδύνατον να ενεργοποιηθεί το 2017 με βάση τα πρωτογενή του 2016 καθώς ήδη, με βάση τα σημερινά στοιχεία, τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι τόσο ψηλά που δεν "προλαβαίνουν" να πέσουν κάτω από το 0,5%! Το 2017 προβλέπεται πλεόνασμα 1,75% και θα εξετασθεί η κάλυψη του στόχου τον Μάιο του 2018 -ας μην ανησυχούν, λοιπόν, από σήμερα, οι μονίμως "ανησυχούντες"!
Τρίτον , είναι προφανές ότι καθώς πλησιάζουμε στη Σύνοδο του ΔΝΤ, στην Ουάσιγκτον και στο Eurogroup του Λουξεμβούργου τα διάφορα συστήματα θα προσπαθήσουν να "φτιάξουν κλίμα". Δυστυχώς γι' αυτά στη χώρα θα παραμείνει... εύκρατο!  ΑΠΕ-ΜΠΕ

*** ΣΟΚ!Προωθούν την Πανθρησκεία;Kίνδυνος για την Ορθοδοξία...

~ Ξεκίνησε λοιπόν η λειτουργία του τμήματος «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» του τμήματος της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Η έναρξη έγινε με την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών σε αίθουσα του 1ου ορόφου.

«Έχουμε τη χαρά σήμερα να γίνεται η έναρξη των μουσουλμανικών σχολών. Μίας κατεύθυνσης που ανήκει στο τμήμα. Αναλάβαμε αυτή την ευθύνη με μεγάλη προσοχή και σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει, πιστεύουμε πως τα 30 αυτά παιδιά θα πάρουν πάρα πολλά πράγματα και κάποιοι από αυτούς θα διδάξουν στα δημόσια σχολεία το Ισλάμ και κάποια άλλα θα αποτελέσουν τη δεξαμενή για τη στελέχωση φορέων και οργανισμών. Είναι μεγάλη ευθύνη και καλούμαστε να διασκεδάσουμε τους όποιους φόβους» ανέφερε ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας, Παναγιώτης Σκαλτσής.
Το πανεπιστήμιο αναφέρει ότι και οι 30 σπουδαστές είναι έλληνες πολίτες και οι 29 εξ αυτών είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Μία από τις φοιτήτριες είναι Μουσουλμάνα από την Θράκη.
«H Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών θα δώσει στους φοιτητές, την ευκαιρία», όπως αναφέρεται, «να μάθουν τις κορανικές σπουδές και τις μουσουλμανικές παραδόσεις καθώς και την θρησκευτική και πολιτική υπόσταση του Ισλάμ στον χώρο και τον χρόνο, τα νομικά του συστήματα κτλ.»
Αναρωτιόμαστε τώρα θα τους διδάξουν και για το λιθοβολισμό ως τιμωρία, ή τη θανάτωση των ομοφυλοφίλων με ρίψη από ταράτσες;
Αν η κατεύθυνση είναι πως όλες οι θρησκείες είναι ίδιες και εξίσου καλές μήπως ανοίγει η Κερκόπορτα της Παν-θρησκείας;
«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να γίνει ένας διάλογος περί θρησκείας. Υπάρχει προκατάληψη για το Ισλάμ, αφού όλοι θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ κακό, κάτι που έχει καταστρέψει τον πολιτισμό, αλλά αυτό δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Δεν είμαστε εδώ για να καταπολεμήσουμε τον Χριστιανισμό. Είναι μια σχολή που έχει ενδιαφέρον και προοπτικές και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε περισσότεροι. Είναι δύσκολα τα μαθήματα, τα αραβικά, άλλωστε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα, αλλά μέσα από τις δυσκολίες θα καταφέρουμε πολλά πράγματα.
Δεν έχω κάποια σχέση με το Ισλάμ, είμαι γενικά ανοιχτός άνθρωπος και νομίζω δεν χρειάζεται να είμαστε σε ένα «κουτί», ούτε για τον Χριστιανισμό, ούτε για κάποια άλλη θρησκεία», δήλωσε, μεταξύ των άλλων, η φοιτήτρια, Νίκη Χονδρογιάννη.
Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην κρίση σας.

*** Ο κίνδυνος της 'ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ' ελλοχεύει πάνω από την ΕΛΛΑΔΑ...

~ Είναι περίπου μία δωδεκαετία που το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας έχει αφαιρέσει κάθε αναφορά στο ζήτημα της Βορείου Ηπείρου και του Ελληνισμού αυτής από τα σχολικά εγχειρίδια. Σας αναδημοσιεύουμε κείμενο από τον ‘Εθνικό Σύλλογο Βόρειος Ήπειρος 1914’.
Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας με την Αλβανία η οποία προβλέπει αφαίρεση από τα σχολικά εγχειρίδια και των δύο χωρών κάθε στοιχείου που θα μπορούσε να του αποδοθεί χαρακτήρας  επεκτατικός από τη μία χώρα εις βάρος της  άλλης.
 Οι ελληνικές κυβερνήσεις τήρησαν την συμφωνία και μεταξύ άλλων έσβησαν από το Βιβλίο της Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου τον Βορειοηπειρωτικό Αγώνα του 1914 και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Κερκύρας.
 Εδώ και λίγες εβδομάδες άρχισε η σχολική χρονιά 2016 - 2017 και με αισθήματα οργής και θλίψης πληροφορηθήκαμε ότι στα σχολικά βιβλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στην Αλβανία, το κεφάλαιο υπό τον τίτλο "αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα" παραμένει αμετακίνητο!
 Δύο δεκαετίες τώρα γίνονται συναντήσεις επί συναντήσεων και συστήνονται επιτροπές επί επιτροπών μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδος και Αλβανίας για τις αμοιβαίες υποχωρήσεις στα σχολικά βιβλία, αλλά όπως διαπιστώνουμε οι υποχωρήσεις στην πράξη γίνονται μόνο από την ελληνική πλευρά.
 Την τακτική των Τιράνων την γνωρίζουμε πολύ καλά, αφού την βιώνουμε δραματικά για έναν αιώνα και συνεπώς δεν μας εκπλήσσει. Η οργή και η θλίψη μας στρέφεται κυρίως προς την Αθήνα η οποία αδιαφορεί και εθελοτυφλεί αδιάκοπα απέναντι τις αλβανικές προκλήσεις και προσβολές τόσο εις βάρος του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού όσο και ως προς την ακεραιότητα της ίδιας της Ελληνικής Πολιτείας.
 Κύριοι κυβερνώντες και πολιτικοί των Αθηνών, η σοβαρή εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με "σκληρές δηλώσεις" αλλά με επιβολή πραγματικά αυστηρών μέτρων εις βάρος μίας χώρας που όχι απλώς αμφισβητεί και απειλεί την κυριαρχία της Ελλάδας αλλά παράλληλα μεταφέρει προς τις νέες γενιές ανιστόρητες φαντασιώσεις.
 Ας μην απορούμε λοιπόν γιατί ανύπαρκτα ζητήματα που εγείρουν οι Αλβανοί καταφέρνουν να γίνονται σημείο αναφοράς από Επίτροπο της ΕΕ.
 Στη Βόρειο Ήπειρο υπάρχουν ακόμα Ελληνόπουλα που κρατούν αναμμένη μέσα τους τη φλόγα του Έθνους μας, αγωνίζονται ως αμνοί εν μέσω λύκων και δεν αποδέχονται να διδάσκονται αυτές τις αθλιότητες στα σχολεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.
 Ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914, για χάρη πρωτίστως αυτών των παιδιών αλλά και φυσικά για χάρη της Ιστορίας και της πραγματικότητας, δεν θα αδιαφορήσει για το θέμα θεωρώντας το ως "συνηθισμένο" και "τετελεσμένο".
 Με τις όποιες δυνάμεις μας θα ζητούμε την αφαίρεση των ανιστόρητων κεφαλαίων και παραγράφων εις βάρος της Ελλάδας από τα αλβανικά σχολικά εγχειρίδια, καθώς και την αποκατάσταση του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα του 1914 στα σχολικά βιβλία του μαθήματος της Ιστορίας στην Ελλάδα, όπως και κάθε αναφορά υπέρ του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
 Παραθέτουμε μία από τις επίμαχες σελίδες του βιβλίου Γεωγραφίας της 12ης τάξης στην Αλβανία πριν και μετά από την παρέμβαση από Βορειοηπειρώτη μαθητή:


 Όλες οι επίμαχες σελίδες
 Βιβλίο Γεωγραφίας 9ης τάξης

 Στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 4 αναφέρονται ως αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα οι: Τσαμουριά, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλώρινα κλπ, αφού προηγηθούν οι αλβανικές περιοχές της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της "Μακεδονίας" δηλαδή των Σκοπίων.

Στη σελίδα 7 αναφορά στην Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου το 1913 που "μοίρασε τα αλβανικά εδάφη στα γύρω κράτη". Εθνικά, πολιτισμικά και γεωγραφικά η Αλβανία εκτείνεται μέχρι την Πρέβεζα!

Στη σελίδα 8 ιστορικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης της αλβανικής περιοχής της Τσαμουριάς στην Ελλάδα το 1913. Δεσπόζει κάτω αριστερά ο πολιτικός χάρτης των αλβανικών περιοχών.

Στη σελίδα 29 στοιχεία απογραφών για τον πληθυσμό "αλύτρωτων αλβανικών περιοχών", μεταξύ των οποίων και η Τσαμουριά.

Oι δικοί μας άραγε στο ΥΠ.ΕΞ τι κάνουν;..

***  ΦΡΙΚΗ! "ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ" κατέστρεψε ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Εικόνες ΣΟΚ...

~ Θρησκευτικό μίσος εκδήλωσε ένας Αφρικανός μετανάστης στην Ιταλία, αφού βεβήλωσε όχι μία, αλλά τέσσερις εκκλησίες της Ρώμης.

Ο 39χρονος εισέβαλε στους καθολικούς  ιερούς ναούς και σε κατάσταση αμόκ, προκαλούσε ανεπανόρθωτες ζημιές, αφού έριχνε κάτω αγάλματα τα οποία κλωτσούσε, ενώ κατέστρεφε και κηροπήγια.

Στην τελευταία του επίθεση, ο εφημέριος του ναού κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και ο δράστης τραυματίστηκε στο πόδι, γεγονός που βοήθησε στη σύλληψη του.
Δείτε βίντεο: Roma: quattro chiese oggetto di atti vandalici. Arrestato l'autore del gesto folle , https://youtu.be/zdTQMFl0TE8 .-

*** ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΣΕΦ!

~ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ, φτάνει σε κάθε γενιά η στιγμή εκείνη, όπου καλείται να παραδώσει στην επόμενη, έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που βρήκε από την προηγούμενη, όπου το χθες προλαβαίνει το αύριο. Έτσι και οι Έλληνες του σήμερα έχουν την ηθική υποχρέωση να παραδώσουν στα παιδιά τους, μία χώρα, ένα κράτος, καλύτερο από αυτό που παρέλαβαν. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών όμως, φάνηκαν όχι μόνο ασυνεπείς και ανεπαρκείς στην ιστορική αυτή συνέχεια, αλλά θα αφήσουν πίσω, μία κληρονομία χειρότερη από αυτήν που παρέλαβαν.
Το υπάρχoν ελληνικό πολιτικό σύστημα, είναι εμφανώς αδύναμο να αναγεννήσει την Ελλάδα, αμήχανο να διασφαλίσει την ύπαρξή της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και να διαφυλάξει αναλλοίωτη την παράδοση του ελληνισμού, της ελληνικής οικογένειας και της Oρθοδοξίας.
Η ιστορία όμως ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ μας καλεί! Αφού αυτοί δεν μπορούν , έχουμε εμείς το καθήκον να βγούμε μπροστά και να δώσουμε την ΛΥΣΗ στο αδιέξοδο που μας έχουν φέρει ως έθνος. Είναι Η ΛΥΣΗ όχι «διαταγή» από έξωθεν ή οποιαδήποτε  δυτικά ή άλλα συμφέροντα, αλλά είναι η δική μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ.
Η πατριωτική ανάγκη ήταν, αυτή που έφερε κοντά μία ομάδα ανθρώπων με κοινό τους χαρακτηριστικό την αγάπη για την πατρίδα, την αγάπη για την παράδοση και την δίψα για αλλαγή. Με αρχηγό τον Κυριάκο Βελόπουλο, η ομάδα αυτή έρχεται να δώσει την ΛΥΣΗ στο τέλμα που έχουμε περιέλθει, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ.
Στα πλαίσια αυτά, καλείστε λοιπόν ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ και ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΕΣ  να σταθείτε δίπλα μας στον αγώνα αυτόν και να στηρίξετε την τελευταία αυτή ευκαιρία που μας δίνεται ώστε να αποκτήσουμε ξανά την εθνική μας υπερηφάνεια, την εθνική μας ταυτότητα και την εθνική μας αξιοπρέπεια.
Η ιστορική αυτή στιγμή έφτασε! Δίνουμε όλοι το παρών την Παρασκευή στις 7 Οκτωβρίου στις 18:30 στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας!
Δίνουμε όλοι το παρών να αναγεννηθεί η Ελλάδα, δίνουμε όλοι το παρών για να προστατεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας! Δίνουμε όλοι το παρών για μια καλύτερη και ελεύθερη Ελλάδα! Για την ΠΑΤΡΙΔΑ!
Video:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,  https://youtu.be/M4YJ4S_-sc4  .-

~ Μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να φτάσετε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με αυτοκίνητο ή με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:
Με αυτοκίνητο: Ερχόμενος κάποιος από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, χωρίς να λοξοδρομεί καθόλου, φτάνει μέσα στους χώρους στάθμευσης του Σταδίου. Ερχόμενος από το λιμάνι του Πειραιά περνάει έξω από το Στάδιο. Ερχόμενος από το αεροδρόμιο και ακολουθώντας την Αττική Οδό και την Εθνική Οδό φτάνει ταχύτατα στο Στάδιο.
Με Αστικές Συγκοινωνίες: Οι λεωφορειακές γραμμές 101, 130, 217, 218, Α1, Β1 με αφετηρία τον Πειραιά κάνουν στάση έξω από την είσοδο του Σταδίου, ενώ οι λεωφορειακές γραμμές Β1, Α1, Ε1, 130, 218, 232, 040, 217, 229 με τέρμα το λιμάνι του Πειραιά σταματούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου και οι επισκέπτες περνώντας από την ειδική διάβαση κάτω από την παραλιακή οδό βρίσκονται στην είσοδο του Σταδίου. Στο ίδιο σημείο σταματάει και η γραμμή express Ε96 Πειραιάς- Αεροδρόμιο Αθηνών.
Ο τερματικός σταθμός του Τραμ καταλήγει στο περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου σε απόσταση αναπνοής από την είσοδο του ΣΕΦ.
Ο σταθμός του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου, στάση Νέο Φάληρο.
Το Μετρό με μετεπιβίβαση από την Ομόνοια στην γραμμή του ηλεκτρικού προς Πειραιά.


*** Η κατάρριψη ενός ακόμα μύθου, περί συνεργασίας της εκκλησίας με τη Χούντα των συνταγματαρχών...   

~  Μπορεί πολύ εύστοχα ο Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης να αλλάζει την πολιτική ατζέντα με τις δηλώσεις του για την εκκλησία και το ρόλο της στην κατοχή και στη Χούντα για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από την οσμή της αριστερής διαφθοράς, αλλά το συγκεκριμένο θέμα είναι πολλαπλασίως σοβαρότερο και χρίζει απαντήσεως.
 Κατά την στρατιωτική δικτατορία μια ομάδα αξιωματικών (Χούντα) υπονόμευσαν ή παρέκαμψαν την επίσημη στρατιωτική τους Ιεραρχία και κινήθηκαν για την κατάληψη της Εξουσίας και κατά του Συντάγματος, πράγμα που επέτυχαν.
 Κάτι παρόμοιο είχαμε και μέσα στην Ιεραρχία της Εκκλησίας. Οι αναλογίες δεν είναι οι ίδιες, αλλά υπάρχει μια ομοιότητα. Μια ομάδα Ιεραρχών, που κινήθηκε από διάφορα αίτια, υπονόμευσαν την κανονική δομή της Εκκλησίας, παρέκαμψαν τον Καταστατικό Χάρτη, τον Συνοδικό και Πατριαρχικό Τόμο, τις Πατριαρχικές Πράξεις, οπότε μια Αριστίνδην Σύνοδος διοικούσε την Εκκλησία. Έτσι, ενώ η Ιερά Σύνοδος συγκροτείτο μέχρι τότε από δώδεκα μέλη, κατά τα πρεσβεία της Αρχιερωσύνης, και τον Αρχιεπίσκοπο, τότε αποτελέσθηκε μια οκταμελής Αριστίνδην Σύνοδος κατ’ επιλογήν, συμπεριλαμβανομένου και του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος είχε εκλεγεί κατά αντικανονικό τρόπο από επτά μόνον Αρχιερείς. Πήρε πολύ χρόνο για να συγκληθή η Ιεραρχία. Κάθε εξάμηνο εκδιδόταν μία νέα νομοθετική παράταση για την απαγόρευση της συνελεύσεως της Συνόδου της Ιεραρχίας μέχρι το 1970.
  Η επάνοδος στην Εκκλησιαστική τάξη έγινε κατόπιν αγώνων, αντιδράσεων διαφόρων Ιεραρχών, οι οποίες αντιδράσεις προηγήθηκαν του Πολυτεχνείου, όπως διαβάζουμε στις εφημερίδες της εποχής, κυρίως από το 1972 και μετά.
 Έτσι λοιπόν να ξεχωρίσουμε κάποια θέματα. Το σώμα της εκκλησίας το αποτελούν  οι κληρικοί και οι λαϊκοί. Όπως στον λαό υπήρχε μέρος του, που συντάχτηκε με την Δικτατορία έτσι και στους κληρικούς. Γι’αυτό να ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι η διοίκηση της εκκλησίας τότε ανέχτηκε και συνεργάστηκε με την χούντα και όχι η εκκλησία  σαν θεοϊδρυτος οργανισμός.
 Ο ρόλος όμως της εκκλησίας είναι να ενώνει τον λαό και όχι να τον διχάζει. Πρέπει να έχει μια αγκαλιά να δεχτεί τους πάντες. Τους βλέπει όλους σαν παιδιά που έχουν φύγει από τον δρόμο που έχει χαράξει ο Ιησούς Χριστός για την θέωση μας. Δεν υπάρχει καλύτερος λόγος για να μείνει μακριά από την πολιτική, διότι πολλές φορές κάτω από επιφανειακές ενέργειες και στάσεις μπορεί να  κρύβονται διεθνείς σκοπιμότητες, τις οποίες συνήθως αγνοούμε, και είναι ενδεχόμενο να πέσουμε θύματα της εύκολης κριτικής.  Δεν αρκούν οι αγνές διαθέσεις ή απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί, χρειάζεται γνώση των διαφόρων σκοπιμοτήτων και τον πονηρών παγιδεύσεων.
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος κατά την επίσκεψη του στο γραφείο του, του  Γερμανού στρατηγού  Φον Στούμε, τον δέχθηκε όρθιος χωρίς να του προσφέρει κάθισμα και του διεμήνυσε ότι η εκκλησία δεν πρόκειται να συνεργασθεί με τους εισβολείς. Αμέσως μετά αρνήθηκε να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου.
 Η κυβέρνηση Τσολάκογλου παύει από τα καθήκοντα του τον Χρύσανθο και χρίζει Αρχιεπίσκοπο τον Δαμασκηνό, ελπίζοντας την συνεργασία της εκκλησίας .Δεν ήταν λίγοι οι χαρακτηρισμοί εναντίον του Δαμασκηνού, για δοσιλογισμό και υποτέλεια στον κατακτητή. Διαψεύσθηκαν παταγωδώς. Ο Δαμασκηνός περισσότερο διπλωμάτης συνεργάσθηκε με την εξόριστη κυβέρνηση , τους Άγγλους και τις οργανώσεις εθνικής αντίστασης , ΕΔΕΣ του Ζέρβα και ΕΚΚΑ του Ψαρρού. Ενώ ο Χρύσανθος από το σπίτι του πλέον, είχε επικοινωνία με την εξόριστη κυβέρνηση και το Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής με το γνωστό «ασύρματο του Δεσπότη»
 Για να επανέλθω στη περίπτωση της 7χρονης Δικτατορίας, πριν γίνει το πραξικόπημα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ήταν ο Χρυσόστομος που αρνήθηκε να παραιτηθεί, αλλά πάφθηκε από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο από έκτακτο νόμο που απαγόρευε την άσκηση των καθηκόντων πέραν  της ηλικίας των 80 ετών.
Το ίδιο συνέβη αντίστοιχα και στον μητροπολίτη Αττικής Ιάκωβο, ο οποίος αρνήθηκε  την παραίτηση του. Από εκείνη τη στιγμή τέθηκε σε παρακολούθηση μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου 214/67 με τον οποίο μπόρεσε η δικτατορία να τον καταδικάσει αφαιρώντας του και τη διαποίμανση της επαρχίας του. Ακόμα θεσπίστηκε ειδική διάταξη στη ΛΣΤ’/968 Συντακτική Πράξη, που προέβλεπε φυλάκισή του σε Ι. Μονή εντός της χώρας, οριζόμενης από απόφαση του “υπουργικού συμβουλίου”.
 Παρά τις προσωπικές διώξεις του ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος συμπαραστάθηκε ενεργά στους πολιτικούς κρατούμενους και εξόριστους από τη Χούντα και σε προσωπικότητες της αντίστασης. Συνάμα στήριξε και τους νέους της οργάνωσης “Ρήγας Φεραίος”, που οδηγήθηκαν σε δίκη το 1971.
 Στην Ιεραρχία συγκροτείται αργά, αλλά σταθερά ένα «αντιπολιτευτικό μέτωπο» γύρω από ισχυρούς μητροπολίτες (Κορινθίας Παντελεήμων, Πειραιώς Χρυσόστομος, Κίτρους Βαρνάβας κ.ά.), τους οποίους η χούντα και ο αρχιεπίσκοπος δεν τολμούν να χτυπήσουν, φοβούμενοι τις επιπτώσεις τόσο στο εξωτερικό και τις άλλες Εκκλησίες όσο και στο εσωτερικό.
 Αντιδράσεις υπάρχουν και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο θεωρεί πως ο Καταστατικός Χάρτης της δικτατορίας έρχεται σε αντίθεση με τον Πατριαρχικό Τόμο του 1850 και καταργούσε τα προβλεπόμενα από την Πατριαρχική Πράξη του 1928 «πρεσβεία» χειροτονίας και ίσου αριθμού μελών από τις «παλαιές» και «νέες» χώρες κατά τη συγκρότηση της Ιεράς Συνόδου.
 Πρωτεύουσα θέση έχει και ο τότε μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, ο οποίος είχε διαμάχη με τον πραξικοπηματία στρατηγό Σπαντιδάκη με αποτέλεσμα όχι μόνον να τον απειλεί ότι θα τον στείλει δεμένο στο Άγιον Όρος, αλλά πέτυχε να τον σύρει στα στρατοδικεία «επί εξυβρίσει». Ο θαρραλέος κληρικός ετέθη τελικά σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Ενοχλητικός  ήταν και ο Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης. Οι δικτάτορες επιδίωξαν να τον κλείσουν σε… ψυχιατρείο για να ησυχάσουν απ’ αυτόν.
Ο μητροπολίτης Κορίνθου, Παντελεήμων Καρανικόλας, είναι γνωστός για την αντιδικτατορική του δράση και τους αγώνες του με τον μητροπολίτη Πειραιώς Χρυσόστομο Ταβλαδωράκη για την αποκατάσταση της Κανονικής Τάξης της Εκκλησίας.
Ο Αλβανίας, Αναστάσιος Γιαννουλάτος, ήταν τότε επίσκοπος Ανδρούσης όταν συμμετείχε στο πλευρό των φοιτητών της Νομικής, στα γεγονότα που προηγήθηκαν του Πολυτεχνείου. Φοιτητές της Θεολογικής Σχολής, ακόμη θυμούνται τον ιεράρχη να κρύβει στα ράσα του τρόφιμα και φάρμακα για τους εγκλείστους φοιτητές της Νομικής
 Ο μητροπολίτης  Αμβρόσιος, διάκος τότε, συνελήφθη λόγω της δράσης του και υπέστη βασανισμούς στο περίφημο ΕΑΤ-ΕΣΑ.
 Διώξεις υπέστη ο πατήρ Γεώργιος Δημητριάδης, γνωστός και ως «ρακοσυλλέκτης» που φυλακίστηκε, προκαλώντας την κατακραυγή των πιστών, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να παρέμβει ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για να αποφυλακιστεί…
 Γνωστός βέβαια για την αντιστασιακή του δράση ο πατήρ Γεώργιος Πυρουνάκης, ενώ στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πειραιά λειτουργούσε  ο πατήρ Χρήστος Χριστοδούλου που μαζί με τους επίσης φοιτητές της Θεολογικής Σχολής, Ευάγγελο Δασκαλάκη και Τιμόθεο Λαγουδάκη, διαμαρτυρήθηκαν για τη νοθεία στις φοιτητικές εκλογές.
Μεγάλος, είναι ο κατάλογος των τότε απλών κληρικών που συμμετείχαν με κάθε τρόπο  σε αντιστασιακές πράξεις που θα χρειαζόταν ολόκληρο πόνημα για να αναφερθούν όλοι.
 Εν κατακλείδι. Ναι, η διοίκηση της εκκλησίας της Ελλάδας συνεργάστηκε με την χούντα, αλλά εκκλησία δεν είναι η διοίκηση της, αλλά οι χιλιάδες κληρικοί , ο λαός της και η κεφαλή της, ο ιδρυτής της , Ιησούς Χριστός. Και Αυτός σαφώς είναι εναντίον σε κάθε περιορισμό της ελευθερίας του ανθρώπου, ειδικά όταν γίνεται στο όνομα Του.
 Ταπεινά
Αντώνης Κρούστης
(Από το υπό έκδοση βιβλίο μου «Μύθοι που καλλιεργούνται εναντίον του Θεού και της εκκλησίας Του»

***  Δήλωση ΣΟΚ από Κατρούγκαλο! Τι προέτρεψε τους πολίτες...

~  "Κάθε άνθρωπος που βγαίνει στους δρόμους να διεκδικήσει τα δικαιώματά του θεωρώ ότι είναι κέρδος. Ενθαρρύνουμε τον κόσμο να βγει στους δρόμους για να ενισχυθούν οι θέσεις μας και για τα εργασιακά", τάδε έφη υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος.
Ο κ. Κατρούγκαλος, με αφορμή τα γεγονότα με τους συνταξιούχους που ψέκασε ο ΣΥΡΙΖΑ, καλεί, λοιπόν, τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους και να διαμαρτύρονται για τα εργασιακά και για ό,τι άλλο, διεκδικώντας τα δικαιώματα τους.
Υπουργός προτείνει στον λαό να βγει στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για μέτρα που αυτός ψηφίζει και επιπλέον, η κυβέρνηση να ψεκάζει και χημικά...
Πολύ σουρεαλιστικές καταστάσεις ζούμε...

*** ΣΟΚ! Νέο ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΥΚΕΤΟ στην αγορά! Στον δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενοι...

~ Τίτλοι τέλους πέφτουν για τον εκδοτικό Όμιλο, Alpha Editions Α.Ε., που αποτελεί διάδοχο της εταιρείας "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ".
Ο Όμιλος εκδίδει πολύ γνωστά περιοδικά, όπως το Hello, 7 Μέρες TV, ΕΓΩ, Τηλεκοντρόλ, 4Τροχοί και Autobild  και όπως έγραψε στο twitterο δημοσιογράφος Ανδρέας Δερμιτζάκης, που εργάζεται σε δύο περιοδικά του Ομίλου: "Σήμερα ανακοινώθηκε το κλείσιμο των περιοδικών ΕΓΩ Weekly, Τηλεκοντρόλ, Κάθε Μέρα με την Αργυρώ, 4Τροχοί, Autobild και MySelf.gr. Ανάπτυξη...".
Υπενθυμίζουμε ότι τον Αύγουστο η εταιρεία Alpha Editions είχε συνάψει συμφωνία με την "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ" ,  με βάση την οποία ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους, μισθούς που δεν είχε καταβάλλει η "ΛΥΜΠΕΡΗ ".

***  ΠΡΟΣΟΧΗ! Στάση εργασίας αύριο στο ΕΣΥ! Λεπτομέρειες...

~  Από τις 7:00 έως τις 11:00 έχουν, αύριο Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και συγκεκριμένα, στα νοσοκομεία της Αττικής, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ και την Πρόνοια, ενώ για την περιφέρεια η απεργία είναι 24ωρη.
Επιπλέον, τετράωρη στάση απεργία, τις ίδιες ώρες, προκήρυξε και η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών.
Η Ομοσπονδία αμφισβητεί τις προθέσεις της κυβέρνησης να διαθέσει το ποσό που εισπράχτηκε από την πρώτη δόση την τηλεοπτικών αδειών στο ΕΣΥ, όπως ανακοινώθηκε χθες, και προχωράει σε πορεία που θα ξεκινήσει στις 7:00 και θα καταλήξει στο υπουργείο Υγείας.

*** Τα ισοπεδώνει ΟΛΑ! Ο Φίλης αλλάζει και την ΙΣΤΟΡΙΑ...

~  Έντονες είναι οι αντιδράσεις  μετά την απόφαση του υπουργού Παιδείας, να "βάλει χέρι" και στην Ιστορία που θα διδάσκονται οι μαθητές (σ.σ. είδε πόσο καλά πήγαν οι αλλαγές που επιθυμεί να επιβάλλει στα Θρησκευτικά και είπε να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω).
Σύμφωνα με την αναθεώρηση που εξετάζει το υπουργείο στα προγράμματα σπουδών, υπάρχει η σκέψη να διδάσκονται περιληπτικά στην Α' Λυκείου τα κεφάλαια της αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας που αφορούν τον Κυκλαδικό, τον Μινωικός και τον Μυκηναϊκός πολιτισμό και συγκεκριμένα, ο Πρώτος και ο Δεύτερος Ελληνικός Αποικισμός, η σημασία των Περσικών Πολέμων,  ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, ο Φίλιππος Β’ και το Οικουμενικό Κράτος του Μ. Αλεξάνδρου.
Τα κεφάλαια αυτά, εκτός του ότι θα διδάσκονται συνοπτικά, δεν θα εξετάζονται κιόλας.
Αντί δικού μας σχολίου, θα σας παραθέσουμε την ανακοίνωση που εξέδωσε η  Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων:
"Α. Με τις αποφάσεις αυτές του υπουργείου, το σχολείο παρέχει στους μαθητές ελλιπή γνώση του ελληνικού πολιτισμού στη συνέχεια και στην διαχρονία του. Αποσιωπάται έτσι η ουσία του ελληνικού πολιτισμού, η εξάπλωσή του σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, η ενότητά του, όπως την επέτυχε ο Φίλιππος Β', ο βασιλιάς της Μακεδονίας, η οικουμενική διάσταση και σημασία του μέσω του εκπολιτιστικού έργου του Μ. Αλεξάνδρου.
Β. Η κατάργηση μάλιστα της εξέτασης των συνοπτικώς διδασκομένων αυτών κεφαλαίων της Ιστορίας, όπως συνέβη και με τα Αρχαία Ελληνικά, κατ’ ουσίαν οδηγεί στην πλήρη άγνοια από τους μαθητές των θεμελιωδών αυτών σελίδων της ιστορίας και του πολιτισμού μας και συρρικνώνει δραματικά την ανθρωπιστική παιδεία και την μόρφωση των νέων μας.
Το υπουργείο Παιδείας της χώρας μας επιδίδεται μεθοδικά και συστηματικά στην συρρίκνωση και υποβάθμιση της διδασκαλίας των ανθρωπιστικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δεν του φάνηκε αρκετή, φαίνεται, η μείωση των ωρών διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο ούτε η κατάργηση του Επιταφίου του Περικλέους στη Γ’ τάξη Λυκείου, ούτε η κατάργηση της εξετάσεως των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο.
Με νέα, ολέθρια απόφασή του συνεχίζει την εκθεμελίωση των βασικών πυλώνων του πολιτισμού μας στην Ελληνική Εκπαίδευση. Η Ε.Ε.Φ. καλεί το υπουργείο Παιδείας «να αναθεωρήσει τις ολέθριες αυτές αποφάσεις του και να δείξει γνήσια και ουσιαστική φροντίδα για την ολόπλευρη καλλιέργεια και μόρφωση της ελληνικής νεολαίας".

***  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ΥΠΕΞ  στις νέες προκλήσεις της ΑΛΒΑΝΙΑΣ...

~ Με επίσημη ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών απαντάει στα τελευταία γεγονότα που σχετίζονται με το ζήτημα της "τσαμουρίας" και στις αποκαλύψεις που έκανε ο Αλβανός Υπουργός Εξωτερικών Ντιτμίρ Μπουσάτι.
Το Ελληνικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι: "Η Ελλάδα δεν συζητά θέμα 'τσάμικου', ούτε διαπραγματεύεται με τρίτους αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων σε βάρος όσων συνεργάστηκαν με τον Γερμανό κατακτητή. Το υπουργείο Εξωτερικών νιώθει υποχρεωμένο να διαψεύσει, για άλλη μια φορά, όσους διατείνονται κάτι τέτοιο.
Πράγματι η Ελλάδα πρότεινε στην Αλβανία τη διαπραγμάτευση σειράς θεμάτων που είναι ανοικτά ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε αυτά δεν συμπεριέλαβε το 'τσαμικό'. Η αλβανική πλευρά το επιθυμούσε και το ζήτησε. Η ελληνική πλευρά δεν το αποδέχτηκε.
Όσον αφορά το non-paper του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών που δόθηκε ως πρόταση διαπραγμάτευσης στην αλβανική πλευρά, σε αυτό γίνεται μία και μοναδική αναφορά στο 'τσάμικο', στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου Β.2., ότι 'σε καμία περίπτωση δεν προκύπτουν δικαιώματα για τους λεγόμενους τσάμηδες', προκειμένου να σημειωθεί με σαφήνεια ότι δεν μπορεί το 'τσάμικο' να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης".

***  Έτοιμοι να μας ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ! "Μπάζουν" χιλιάδες "πρόσφυγες" στην ενδοχώρα...

~ Αποφασίστηκε από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να μετακινηθούν από τα νησιά 8.000 πρόσφυγες στην ενδοχώρα, με στόχο να υπάρξει αποσυμφόρηση των περιοχών αυτών που μετράνε πάνω από 14.000 άτομα.
Ήδη έχε υπάρξει σχεδιασμός για το που θα πάνε οι χιλιάδες; πρόσφυγες, οι οποίοι θα μετεγκατασταθούν σε κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Θήβα, στο Αγρίνιο, Στην Πέτρα Ολύμπου, στον Δήμο Λεβαδέων, στο Δίον Πιερίας αλλά και στην Κρήτη, που θα μετακινηθούν σχεδόν 3.000 άτομα.

***  Για τους πολιτικούς Μπερτόδουλους των Αθηνών που υπόσχονται λύση των προβλημάτων...

~  Γράφει ο πολίτης Παναγιώτης Παπαγαρυφάλλου
 Είπαν:
Γκαίτε: «Δεν ήρθαμε στη γη για να λύσουμε προβλήματα αλλά για να θέσουμε νέα».
Μαρξ: «Η ανθρωπότητα θέτει για λύση μόνο τα προβλήματα που μπορεί να λύσει».
Αλμπέρ Καμύ: «Ούτε η εξέγερση ισχυρίζεται πως μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα».
Η ιστορία, η κοινωνική εμπειρία και η διαλεκτική διδάσκουν το αδύνατο της λύσης των προβλημάτων της κοινωνίας, γιατί ένα λύνεται δέκα γεννιούνται.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα – και έτσι έχουν – τότε οι εν Αθήναις πολιτικοί αλχημηστές και Μπερτόδουλοι της πολιτικής που βρίσκουν αυτό το ιταμό θράσος να υπόσχονται «λύση» των προβλημάτων μιας σάπιας και αιχμάλωτης κοινωνίας στους τοκογλύφους;
Εκτός εάν:
Ο Κούλης στέκει πιο ψηλά απ’ τον Γκαίτε, ο Αλεξούλης πιο ψηλά απ’ τον Μαρξ και οι Κουτσούμπας πιο ψηλά απ’ την εξέγερση!
Αν όμως αυτό το πιστεύει ο «κυρίαρχος» λαός τότε ν’ αναστήσουμε τον Κάφκα να μας γράψει ένα θεατρικό έργο με τίτλο: «Οι παράλογοι Έλληνες».
Αν, πιο πέρα, έτσι έχουνε τα πράγματα – και έτσι έχουν – γιατί αυτές οι ταπεινωμένες και αποδεκατισμένες μάζες των ψηφοφόρων εξακολουθούν να χτυπούν παλαμάκια και να πάνε στην κάλπη;
Μήπως πρέπει ν’ ανασύρουμε στη μνήμη μας την παλιά φράση του «εθνάρχη»: «Η Ελλάς είναι ένα απέραντο φρενοκομείο» και να προσθέσω: Ελλάδα του 2016: Η χώρα των τυχοδιοκτών πολιτικών, της ιδιοτέλειας, της υποκρισίας, του μίσους, της ανευθυνότητας, της υπερβολής, του χαβαλέ, του νοσηρού κομματισμού, του ερζάτς πολιτισμού, των ηθικών ερειπίων, της μίζας, της συκοφαντίας, της διαπλοκής, της καριέρας, της ατιμωρησίας, της λαμογιάς, της πολιτικής χυδαιότητας, έμπλεης μικροφιλοδοξιών και μωροφιλοδοξιών, κατοικούμενη από συνταξιούχους και γηρασμένους εφήβους και κοπρίτες πολλούς.

***  Οι Γερμανοί ΑΠΕΙΛΟΥΝ! “Θα σας πάρουμε μαζί μας”...

~  Απειλές εκτοξεύει η Deutche Bank κατά των ΗΠΑ. Ο Βρετανός επικεφαλής της τράπεζας Τζον Κράιν ( John Cryan)  διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ για να μειώσει το πρόστιμο-μαμούθ των 14 δις δολαρίων και για να το πετύχει χρησιμοποιεί όλα του τα όπλα. Ένα από αυτά είναι και η απειλή.
«Αν η Deutsche Bank καταστραφεί, τότε επαπειλείται μια παγκόσμια τραπεζική κρίση», γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Φαίνεται πως η απειλή αυτή πιάνει, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το πρόστιμο να μειώνεται στα 5,4 δια ευρώ, ποσό που είναι ανεκτό από τη γερμανική τράπεζα. Αυτό ωστόσο που δε γνωρίζουμε είναι κατά πόσο αυτό το διαρρέει η ίδια η Deutche Bank για να σταματήσει την κατρακύλα της μετοχής της.
Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις αναμένονται με μεγάλη αδημονία από το παγκόσμιο σύστημα.

*** ΔΙΧΟΝΟΙΑ Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ...

~  Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος διοικητής της Σ.Σ.Ε.
 Είναι θλιβερό το φαινόμενο να επαναλαμβάνεται, στην ιστορική διαδρομή της πατρίδας μας και σε διάφορες μορφές, η κατάρα της φυλής μας που είναι η «Διχόνοια». Αυτή που δεν αφήνει, τον χαρισματικό κατά τ’ άλλα Έλληνα, να φθάσει στο επίπεδο που του ανήκει.
-                       Ο Έλληνας έκτισε τον Παρθενώνα και κόντεψε να τον καταστρέψει.
-                       Έκαμε την Επανάσταση του 1821, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, και στην συνέχεια επηρεασμένος από τα μίση και τα πάθη των πρωταγωνιστών, κόντεψε να χάσει κάθε ελπίδα Ελευθερίας. Αποτέλεσμα! Να επέμβουν οι ξένες δυνάμεις, για να μας βγάλουν από την δεινή θέση που κατέληξε η Παλιγγενεσία των Ελλήνων από τα πολιτικά μίση και πάθη της εποχής εκείνης. Αποτέλεσμα η Ελλάς κληρονόμησε την κηδεμονία των μεγάλων, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.
-                       Δημιούργησε το έπος του ’40, δίδοντας πρωτοποριακά την ελπίδα σ’ όλο τον τότε κόσμο το μη ακατανίκητο του Φασιστικού Στρατού. Και! όταν μετά από μερικά χρόνια ήλθε η σειρά του να καρπωθεί τους κόπους, τις επιτυχίες και τις θυσίες του κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, δημιούργησε μερίδα πλανεμένων Ελλήνων πολιτών μίση και πάθη μεταξύ μας, και αφού κατέστρεψε για άλλη μια φορά την Ελλάδα με ανεπούλωτες μέχρι σήμερα πληγές, κόντεψε παραλίγο να την ακρωτηριάσει και να την θέσει για πολλά χρόνια, σε πολιτική και δημοκρατική αιχμαλωσία.
Όλοι γνωρίζουμε από την μελέτη ιστορικών γεγονότων της πατρίδος μας, πόσα δεινά και εθνικές συμφορές έφερε στον τόπο μας, ο Ελληνικός διχασμός, ο οποίος λες και αποτελεί κατάρα στο έθνος μας.
Ο Ελληνικός διχασμός της Ελλάδας (διχόνοια), κατά καιρούς φούντωνε και ήτο κυρίως έργο πολιτικών παρατάξεων και αρχομανίας ορισμένων, οι οποίοι κατώτεροι των περιστάσεων, έγραψαν πολλές φορές θλιβερές και ολέθριες ιστορικές πράξεις για τον τόπο μας.
Αποτέλεσμα! το ζωοφόρο και χαρισματικό έθνος των Ελλήνων δεν μπόρεσε όχι μόνο να διατηρήσει την εδαφική επικράτεια των Ελλήνων, αλλά να απολέσει εδάφη, που ανήκαν από αιώνες, ιστορικά, εθνολογικά και γλωσσικά σε ακραιφνή Ελληνικά φύλλα.
Μότο οι αναλαμπές στην ιστορία μας εθνικών ομοψυχιών (1912-1914), επέτυχαν να φθάσουν τα σύνορά μας έστω στα σημερινά όρια και να διατηρήσουν το αθάνατο ελληνικό πνεύμα.
Σήμερα, γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας, ότι μόνο με ομοψυχία όλων μας, με διατήρηση των αρχών και παραδόσεων της φυλής μας, με δικαιοσύνη και παραδειγματισμό των πολιτικών και πνευματικών ταγών του τόπου μας, υπάρχει ελπίδα να επιβιώσει, στο μελλοντικό διάβα  της πατρίδος μας, το Ελληνικό έθνος.
Μετά από τα παραπάνω διερωτάται λοιπόν ο Έλλην πολίτης, όταν αυτήν την ανάγκη που αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος Έλλην, γιατί δεν την αντιλαμβάνεται ο πολιτικός κόσμος της πατρίδος μας;
Ας βγει λοιπόν μια φορά ένας πρόεδρος κόμματος της αντιπολίτευσης και να δώσει «Συγχαρητήρια» σε όποια κυβέρνηση για την επιτυχία της σε κάποιο τομέα ή να υιοθετήσει Κυβέρνηση πρόταση κόμματος και να ευχαριστήσει. Δηλ. στην Ελλάδα καμία κυβέρνηση, δεν πέτυχε τίποτα ποτέ; Και! Καμία αντιπολίτευση ποτέ δεν έκαμε σωστή πρόταση;
Ποιός! κύριοι πολιτικοί άνδρες να σας πιστέψει; Και Γιατί; Όταν είστε στην κυβέρνηση καυχάστε ότι όλα είναι ρόδινα στην Ελλάδα, όπως ακούεται και σήμερα μέσα σε τόση καταχνιά, και! όταν είστε στην αντιπολίτευση διαρρηγνύετε τα ιμάτιά σας, ότι η χώρα διαλύεται.
Πιστεύω ότι ήλθε η ώρα να επικρατήσει, η πολιτική εντιμότης και στην πατρίδα μας και να μετατραπεί η Πολιτική σε Λειτούργημα και όχι να συνεχίζει να είναι κερδοφόρο επάγγελμα, όχι μόνο δεν θα υπάρξει πολιτικό κόστος, αντίθετα πιστεύω, εάν αυτό αποτελέσει συλλογική προσπάθεια των πολιτικών μας, θα αποβεί σε μεγάλο Εθνικό και Πολιτικό κέρδος για την χώρα μας.

***

*** Αθλητική ενημέρωση :

*** Περίπατος για ΟΣΦΠ και Άρη, δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός
Στο Κύπελλο Ελλάδος Περίπατος για ΟΣΦΠ και Άρη, δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός
~  Σαρωτικός ήταν ο Ολυμπιακός στην πρώτη επίσημη εμφάνισή του, επικρατώντας εύκολα με 99-48 του Κολοσσού Ρόδου στο ΣΕΦ, για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος μπάσκετ. Δυσκολότερα από ότι δείχνει το τελικό σκορ ο Παναθηναϊκός Superfoods πήρε την πρόκριση, κερδίζοντας με 88-69 τον ΠΑΟΚ στο άδειο λόγω τιμωρίας ΟΑΚΑ.
Κανένα πρόβλημα απέναντι στην Κύμη δεν συνάντησε ο Άρης, ο οποίος συνέτριψε την αντίπαλο του με 98-62.
Την Πέμπτη ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον Κόροιβο Αμαλιάδας.
Tο πρόγραμμα:
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 99-48
Παναθηναϊκός Superfoods-ΠΑΟΚ 88-69
Άρης-Κύμη 98-62
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου
 ΟΑΚΑ 18.30 ΑΕΚ-Κόροιβος Κορομηλάς-Τσαρούχα-Μαλαμάς (Ντάβαρης)

Γ' ΦΑΣΗ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (5/10/2015)
 Άρης - Κύμη
98-62
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
88-69
Ολυμπιακός - Κολοσσός
99-48
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (14-15/1/2017)

***  Γιώργος Λαζαρίδης: «Ο αθλητισμός είναι πηγή ζωής για καθετί που κάνουμε» 
-Διεθνές Τουρνουά Αρχαία Μεσσήνη όπεν, από 6 έως 9 Οκτωβρίου, στην Ανάληψη 
 Οι τεράστιες διακρίσεις του σε εγχώρια και παγκόσμια τουρνουά, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, όπως και το ήθος του χαρακτήρα του, τον καθιστούν κορυφαίο από κάθε άποψη... Ο λόγος για τον Καλαματιανό πρωταθλητή στο τένις με αμαξίδιο, Γιώργο Λαζαρίδη, ο οποίος παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «Θάρρος»:
λαζ3.jpg
  -Είστε ένας διεθνώς αναγνωρισμένος αθλητής. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σας, αν υπάρχει τέτοιο;
Μυστικές συνταγές και μαγικά φίλτρα δεν υπάρχουν. Αυτό που κάνω, είναι να προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις, με θέληση και δύναμη ψυχής. Το κάνω, γιατί το αγαπώ και μου δίνει ζωή, έχοντας μαζί μου, δίπλα μου, φίλους, συνεργάτες, ανθρώπους που με αγαπούν και με στηρίζουν.
  -Υπάρχει κάποια στιγμή της καριέρας σας που έχετε ξεχωρίσει;
Τη συμμετοχή μου στην Παραολυμπιάδα στο Πεκίνο το 2008, τη 2η θέση- ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2013 και την κατάκτηση της 1ης θέσης σε τουρνουά στη Σμύρνη, περισσότερο για συναισθηματικούς λόγους, εξαιτίας καταγωγής του παππού και της γιαγιάς.
λαζ5.jpg
  -Η Πολιτεία έχει στηρίξει από την πλευρά της τη μεγάλη σας προσπάθεια ή είναι περισσότερα τα εμπόδια που συναντήσατε;
Όχι, γενικά η Πολιτεία δε με έχει στηρίξει. Μέχρι στιγμής τα έχω καταφέρει, διότι έχω εταιρείες και οικογένειες που με στηρίζουν ηθικά και οικονομικά. Είναι κοντά μου, έχουμε κοινούς στόχους και προχωράμε για να κάνουμε ακόμα περισσότερα.
  -Τι θα συμβουλεύατε τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό στην Ελλάδα; Θα ενθαρρύνατε γονείς να ωθήσουν τα παιδιά τους προς αυτή την κατεύθυνση;
Στα νέα παιδιά θα έλεγα να αγωνίζονται με ήθος, σεβασμό και να προσπαθούν να κάνουν πράγματα, να δημιουργούν με φαντασία και ουσία. Να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί είναι πηγή ζωής για καθετί που κάνουμε. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να οδηγούν τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση.
λαζ2.jpg
  -Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός σας; Κάποιο τουρνουά εν όψει;
Επόμενος αγωνιστικός σταθμός είναι το Διεθνές Τουρνουά Αρχαία Μεσσήνη όπεν, που θα διεξαχθεί 6 με 9 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Buca Beach Resort στην Ανάληψη Μεσσήνης. Ναι, καλά ακούσατε, τουρνουά στην περιοχή  μας, το μοναδικό. Θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από πολλές χώρες της Ευρώπης και αισθάνομαι πολύ περήφανος και τυχερός που έχω την τιμή να το διοργανώνω.
Ακολουθεί ένα διεθνές τουρνουά στη Μόσχα και μετά στο Como.
-Θα θέλατε να μας μιλήσετε για το Σύλλογο ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ;
Ο ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ είναι αθλητικός σύλλογος ΑμΕΑ, που προσπαθεί να ενθαρρύνει και να παροτρύνει άτομα με αναπηρία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να βγουν από το σπίτι.  Έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά, γιατί θέλουμε να έχουμε συνεργασία με προπονητές με γνώσεις στο αντικείμενο, αλλά και κατάλληλους αθλητικούς χώρους προσβάσιμους. Αυτή τη στιγμή έχουμε τμήμα στίβου σε συνεργασία με προπονητές του Μεσσηνιακού, τένις, τοξοβολία σε συνεργασία με τους Τοξότες Καλαμάτας και πινγκ πονγκ (έχουμε χώρο, δεν έχουμε προπονητή).
  *Συνέντευξη στον Ηλία Γεωργουλάκο

*** ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙΣ για  σήμερα :
05:00 OTE SPORT 6 ATP World Tour 500 Τένις
07:00 OTE SPORT 6 ATP World Tour 500 Τένις
09:00 OTE SPORT 6 ATP World Tour 500 Τένις
11:00 OTE SPORT 6 ATP World Tour 500 Τένις
13:30 OTE SPORT 7 ATP World Tour 500 Τένις
16:00 OTE SPORT 7 ATP World Tour 500 Τένις
18:30 NOVASPORTS 1 Αεκ - Κοροιβος Κύπελο μπάσκετ, προημιτελικός
21:00 OTE SPORT 4 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης Μπάσκετ
21:45 OTE SPORT 1 Ιταλία - Ισπανία Ποδόσφαιρο
21:45 OTE SPORT 2 Αυστρία - Ουαλία Ποδόσφαιρο
21:45 OTE SPORT 3 Τουρκία - Ουκρανία Ποδόσφαιρο
21:45 OTE SPORT 5 Ισλανδία - Φινλανδία Ποδόσφαιρο
21:45 OTE SPORT 7 Κόσοβο - Κροατία Ποδόσφαιρο
21:45 OTE SPORT 8 Λιχτενστάιν - Αλβανία Ποδόσφαιρο

***

~ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
~ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 24  και 25 Σεπτεμβρίου  2016 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/09/24-25-2016.html  .-
~ Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-27-2016.html .-
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου  2016  :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-28-2016.html  .-
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-29-2016.html .-
~ Η  Εφημερίδα μας Ενημέρωση Arfara News, Πέμπτη  29 Σεπτεμβρίου  2016 ,  Νέα ,Υγεία , Αθλητισμός , Ασήμαντα και Σημαντικά για όλους μας:  :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-29-2016.html .-
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 :
http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-30-2016.html .- 
~Η  Εφημερίδα μας Ενημέρωση Arfara News,  Παρασκευή 30  Σεπτεμβρίου  2016 ,  Νέα ,Υγεία , Αθλητισμός , Ασήμαντα και Σημαντικά για όλους μας  : 
http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-30-2016.html .- ~
~** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 :
~ Θέρος Τρύγος Πόλεμος Σάββατο  01 Οκτωβρίου  2016
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/09/01-2016.html  ,- 
~   Η Εφημερίδα μας    ARFARA  NEWS  Σάββατο 01 Οκτωβρίου 2016  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/09/arfara-news-01-2016.html .- 
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2016  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-02-2016.html .-
~*Αθλητικό Σαββατοκύριακο 01 και 02  Οκτωβρίου 2016  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/10/01-02-2016.html  .-

~ *Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Δευτέρα 03 Οκτωβρίου  2016  :
http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-04-2016.html .-
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Τρίτη 04  Οκτωβρίου  2016  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-04-2016.html .- 
~ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  Τρίτη 04 Οκτωβρίου  2016 : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/10/04-2016.html .-  
  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τετάρτη  05 Οκτωβρίου 2016 : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-05-2016.html .-
~ Η Εφημερίδα μας   ARFARANEWS Πέμπτη 06 Οκτωβρίου  2016 : http://snsarfara.blogspot.gr/2016/10/arfaranews-06-2016.html .- 
~

~
 
****   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5020  video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3135 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3133  video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  11.288   βίντεο   .-  
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  42 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-

https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                 
*** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-  .- www.erroso.gr , .-  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                  STAMOS -ARFARA -GREECE ,
ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,
http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,
stamos-dynami  ,
http://dimmetop.arfara.blogspot.com  ,
Arfara-Messinias  ,
Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,
http://dimmetop.arfara.blogspot.com  ,
Arfara-Messinias 2  ,
http://arfara-messinias-stamos-2010   


*~ *
ΜΑΝΝΑ ΓΛΥΚΗΤΑΤΗ :
---------------------------------
Άλλοι σε κράζουν "Έλεος ","Ελπίδα" , ο θλυμμένος¨"Βασίλισσα της Εκκλησίας " σε κράζει η καμπάνα , "Ελεημοσύνη" οι φτωχοί , "νερό" ο διψασμένος, μα η καρδιά μου Δέσποινα , αυτή σε φωνάζει Μάννα .- !
Μητέρα που κρατάς το πεπρομένο του παιδιού .-
Στα χείλη του γίνσγίνεσαι εσύ το όνομα του Θεού .-
Ότι έγινα μητέρα μου σε σένα το χρεωστώ .
Μπροστά σου δεν αξίζουμε , δάσκαλοι εκατό .-
Τίποτα πιο Αγαπητό μητέρα από σένα .-
Απ΄ όλα πιο γλυκύτερο της μάννας μου το βλέμμα .-
Οι μάννες ήρθαν στη ζωή , πάντα να συγχωρνάνε .-
Της μάννας μου οι προσευχές πάντα όρθιο με κρατάνε .-
Άγκυρα είναι στη ζωή , της μάννας τα παιδιά .-
ΤΗ ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΆΤΙΑ ΣΑΣ φυλάχτετα γερά .- !!!!!!!!!!!!!!!!

 ~** Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται , διότι κατεχράσθει το δικαίωμα της Ελευθερίας και της Ισότητας .- Διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα την παρανομία ως Ελευθερία .- Την αναίδεια του λόγου ως Ισότητα ,. Την αναρχία ως ευδαιμονία και την Αθεϊα ως απελευθέρωση από τον Ορθόδοξο τρόπο Ζωής .-

~*  Μια γυναίκα λέει στον Τσόρτσιλ ,  Αν σε είχα άντρα  μου θα σου έδινα δηλητήριο , και εγώ αν σε είχα γυναίκα θα το έπινα{Τσόρτσιλ) .-

~* Ο γλυκομίλητος μπορεί να  θηλάσει και μέλια .-

~* Ποίο καλά κερδίζουμε κάτι με το χαμόγελο ,παρά με το σπαθί .-

~*  Το σπαθί κότει τα πάντα  , ,δεν λέει τίποτα , το χαμόγελο είναι μια μικρή καμπύλη , διορθώνει  , .όμως χιλιάδες στραβά πράγματα .-

~*  Άμα χαμογελάσεις σε έναν ταραγμένο άνθρωπο , του παίρνεις την ταραχή και τον βάζεις μέσα στον παράδεισο .-

~*  Στον τάφο μας ούτε Κύριε Ελέησον μπορούμε να πούμε , ούτε και το σταυρό μας να κάνουμε .-

~* Τα σάβανα, τα νεκρικά κουστούμια , δεν έχουν τσέπες .-

~* Έχασα τα πάντα , εκτός από εκείνα που έδωσα .-

~*  Θέλεις να γίνεις πτωχός και εσύ και εγώ Θησαύριζε .-

~* Θέλεις να γίνεις ζητιάνος  αποθήκευε ,.-

~* Θέλεις να πεθάνεις από τη πίνα , κλείσε τα μάτια σου και τα αφτιά σου  στην ανθρώπινη και συνανθρώπινη  δυστυχία .-

~* Τίποτα δεν είναι δικό μου , όταν είναι μόνο για τον εαυτό μου .-

~* Τα ανθρώπινα δεν έχουν απολυτότητα .-

** ~ Όπως το σκοτάδι είναι ξένο προς το φως το ίδιο ξένος είναι και ο υπερήφανος από την αρετή ! {Άγιος Ιωάννης ο Σιναϊτης } .-
~ Υπερήφανος σημαίνει , ρόδι που από μέσα είναι σάπιο και εξωτερικά το χρώμα του γυαλίζει ,- {Άγιος Ιωάννης Σιναϊτης} .
~ Αιτία της περηφάνιας , ως επί το πλείστον , είναι η αρχομανία και η σχετική μ΄ αυτήν αρχομανία .-{Άγιος Γρηγόριος Νύσσης} .-
~ Η Αγάπη είναι η δύναμη να κερδίσουμε τον αδελφό μας , γιατί εάν κερδίσουμε τον αδελφό μας , τον Θεό κερδίζουμε
.- {Άγιος Μάρκος ο Ασκητής } 
~ Αν η αγάπη είναι ζωή , τότε το μίσος προς τον πλησίον είναι θάνατος ,- { Όσιος Θαλάσσιος }.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: