ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

free counters

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

arfara ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης.
ΤΡΊΤΗ 10  Ιουλίου 2018 .
~
  Ταϊλαάνδη σώθηκαν 12 παιδιά και προπονητής 10/07/2018 : https://youtu.be/324d4Gu-wQc .-

ΙΑΠΩΝΙΑ πλημύρες 130 νεκροί 80 αγνοούμενοι 10/ 07/2018 :  https://youtu.be/R50s8c9_uCk .-

~ Αγάπη πρώτα στο Θεό μας , μετά στον εαυτόν μας και τέλος στον εχθρό μας ! Κι άν περισεύει στα Ζώα και τα Φυτά μας !
~
~  10 Ιουλίου: Εορτή των Αγίων Σαράντα Πέντε Μαρτύρων
 ~ Τη μνήμη των Αγίων Σαράντα Πέντε Μαρτύρων τιμά σήμερα, 10 Ιουλίου, η Εκκλησία μας. Οι Άγιοι Σαράντα Πέντε Μάρτυρες μαρτύρησαν στη Νικόπολη της Αρμενίας και μεταξύ αυτών ήταν και οι πρόκριτοι της πόλεως Δανιήλ, Μαυρίκιος, Αντώνιος και Λεόντιος.
*  Όταν το 315 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Λικίνιος εξέδωσε διάταγμα κατά των χριστιανών, οι Σαράντα Πέντε αυτοί Άγιοι, πήγαν μόνοι τους στο δούκα και φανέρωσαν ότι είναι χριστιανοί. Σε ερώτηση του Λυσία, ποιος τους έπεισε να μη θυσιάζουν στους θεούς, αυτοί απάντησαν:
«Ο Χριστός είναι εκείνος που μας δίδαξε και μας έπεισε να μη λατρεύουμε θεούς ανύπαρκτους, και να μη προσκυνούμε τα είδωλα τους». Οργισμένος ο δούκας, διέταξε και τους φυλάκισαν δεμένους χειροπόδαρα, χωρίς να τους δίδεται καθόλου ψωμί και νερό. Οι Άγιοι πέρασαν τη νύκτα προσευχόμενοι.
Μεταξύ άλλων, έλεγαν: «Ευλογούμε, Κύριε, εσένα, το βασιλιά της δόξας. Διότι συ είσαι η αληθινή ζωή, που θυσιάστηκες για μας τους αμαρτωλούς, ο Υιός του αληθινού Θεού. Ένωσέ μας, Κύριε, ώστε όλοι μαζί με μια ψυχή να σε ομολογήσουμε και όλοι μαζί να πεθάνουμε». Το πρωί ο Λυσίας, αφού τους έβγαλε από τη φυλακή, τους ρώτησε αν μετάνιωσαν και επανήλθαν στους θεούς του κράτους.
Οι Άγιοι με ένα στόμα απάντησαν: «χριστιανοὶ ἐσμέν». Είμαστε χριστιανοί. Με μανία τότε ο Λυσίας διέταξε και τους έκοψαν χέρια και πόδια, και έπειτα τους έριξαν στη φωτιά. Έτσι, όλοι μαζί αξιώθηκαν να πάρουν το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.
Απολυτίκιο:
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Στρατός θεοσύλεκτος, παρεμβολή ιερά, νομίμως αθλήσαντες υπέρ της δόξης Χριστού, εν Πνεύματι ώφθητε, Μάρτυρες του Κυρίου, Τεσσαράκοντα πέντε, λύσαντες δι’ αγώνων, την πολύθεον πλάνην διό ημών τους αγώνας, πάντες δοξάζομεν.

~**  Τι σημαίνει: Τον άρτον ημών τον επιούσιον;
~  «Προϊούσης της προσευχής αιτούμεθα και λέγομεν: «τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον», άραγε γνωρίζουμε την πραγματική του σημασία;
* «Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον», δύναται και πνευματικώς και απλώς να νοηθή, επειδή και εκατέρα η ερμηνεία θεία ευδοκία λυσιτελεί εις σωτηρίαν.
Διότι άρτος ζωής ο Χριστός εστί, και ο άρτος ούτος ουκ εστί πάντων, αλλά ημέτερος εστί.
Και ως λέγομεν «Πάτερ ημών», επειδή των πιστευόντων Πατήρ εστίν, ούτω και άρτον ημών καλούμεν αυτόν, επειδή ο Χριστός εστίν ο άρτος των πεινώντων, οίτινες γεύονται του σώματος αυτού.
Τούτον δε τον άρτον αιτούμεθα να δίδωται ημίν καθ’ εκάστην, ίνα μη όσοι εν Χριστώ εσμέν και την Ευχαριστίαν ως τροφήν σωτηρίας καθ’ εκάστην λαμβάνομεν, γενομένου μεταξύ βαρύτερου τινός πλημμελήματος, καθ’ ον χρόνον αφεστώτες και μη κοινωνούντες απεχόμεθα από του θείου άρτου, χωριζώμεθα από του σώματος του Χριστού, αυτού κηρύττοντας και παραινούντος: «Εγώ ειμί ο άρτος ο ζων, ο εκ του Ουρανού καταβάς κτλ.».
Οπως λοιπον, λέγει, εις ζωήν αιώνιον τρώγει, ον τις τρώγη εκ του άρτου αυτού, (ως είναι πρόδηλον ότι εκείνοι ζώσιν, οίτινες του σώματος αυτού άπτονται και την Ευχαριστίαν τω δικαίω της κοινωνίας λαμβάνουσιν), ούτω τουναντίον πρέπει να φοβώμεθα και να προσευχώμεθα, μη τις, καθ’ ον χρόνον αφεστώς χωρίζεται από του σώματος του Χριστού, απομένη μακράν της σωτηρίας αυτού απειλούντος και λέγοντος: «Εάν μη φάγητε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς».
Και διά τούτο «τον άρτον ημών», τουτέστι τον Χριστόν, καθ’ εκάστην να δίδωται ημίν αιτούμεθα, ίνα πάντοτε οι εν Χριστώ μένοντες και ζώντες από της αγιωσύνης αυτού και του σώματος μη απομακρυνώμεθα» (Περί Κυριακής προσευχής).
Πηγή: Βιβλίο Αγίου Νεκταρίου «Μελέται περί των Θείων Μυστηρίων» εκδοθέν το πρώτον το 1915)

~**   Αμβρόσιος: Προδοτικές οι αποφάσεις του Κολυμπαρίου – Έβλαψαν την Ορθοδοξία
 ~ : Για τη Σύνοδο των Ορθοδόξων στο Κολυμπάρι της Κρήτης έχουν γραφή πολλά, πάρα πολλά!
 *   Αμφισβητείται τό όνομα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ» Σύνοδος! Διότι «Μεγάλη» ήταν, αλλά ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ! Τέσσερες Τοπικές Εκκλησίες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν!
Αλλά καί «Αγία» επίσης ΔΕΝ ΗΤΑΝ! Διότι οι Αποφάσεις της ισοπέδωσαν τήν Ορθοδοξία με τον Ρωμαιοκαθολικισμό και τους Προτεστάντες!
Ωνόμασαν ως «Εκκλησίες» αυτούς που με δική τους Απόφαση απεκόπησαν από το Δένδρο, που ονομάζεται «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», δηλ. από τον κορμό της Μίας, Αγίας, Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας και αυτονομήθησαν! Ως εκ τούτου επρόδωσαν τήν Αγία Ορθοδοξία μας!
Όταν οι Ηγέτες της Εκκλησίας, φερόμενοι ως άτομα, ενεργούν πράξεις Προδοσίας, το γεγονός μας πληγώνει μεν, αλλά δεν έχει την δέουσα σοβαρότητα!
Προεχόντως πλήττει αυτά τα ίδια τα πρόσωπα καί όχι την Εκκλησίαν ως θεσμόν! Όταν π.χ. ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος γονατίζει εις τόν Πανάγιον Τάφον του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα και συμπροσεύχεται με τον Πάπα της Ρώμης, τότε προεχόντως ζημειώνει τήν ψυχή Του! Όχι όμως και την Εκκλησία, αφού εμείς οι άλλοι καταδικάζουμε την συμπροσευχή τους!
Οταν όμως οι Προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας, συναθροιζόμενοι στο Κολυμπάρι, Συνοδικώς παίρνουν Αποφάσεις ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ για την Αγία Ορθοδοξία μας, τότε η ζημιά είναι μεγάλη, ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ! Είναι πολύ μεγάλη, διότι προκαλεί αναταράξεις στον εκκλησιαστικό χώρο και οδηγεί, αναποφεύκτως σε νέο σχίσμα μεταξύ των πιστών των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών!
Πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε εκφρασθή και για τον Πάπα και για τους Παπικούς. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ή Παπικοί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, τόν ΄Ιησούν Χριστόν!
Έχουμε ουράνια σημάδια και θεοσημεία, τά οποία το πιστοποιούν. Όπως π.χ. το γεγονός, ότι τό Άγιον Φώς αναδύεται εκ του Παναγίου Τάφου και προσφέρεται ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ!
Σήμερα θα σας προσφέρουμε δύο ακόμη αποδείξεις! (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ)
Η πρώτη είναι ένα Πατριαρχικό Γράμμα του έτους 1701, διά του οποίου ξεκαθαρίζονται τα πράγματα κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και απορίες του Μητροπολίτου Λαρίσης Παρθένιου.
Η δεύτερη απόδειξη προέρχεται από τήν συμπεριφορά του Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου Κερκύρας, ο Οποίος όχι μόνον απέτρεψε την κατασκευήν αγίας Τραπέζης (την ονομάζουν βωμό ἤ αλτάριον) των Ρωμαιοκαθολικών στο Ναό Του εκεί στην Κέρκυρα, αλλά και θανάτωσε 1.000 περίπου Παπικούς στρατιώτες και τον Καθολικό Διοικητή της νήσου, προκειμέ- νου να προστατεύσει αμώμητη την Ορθοδοξία μας στην νήσο Του, την Κέρκυρα!
Καί ὄχι μόνον εθανάτωσε τόν Καθολικό Διοικητή της Κέρκυρας, (ο οποίος ηγείτο για την εγκατάσταση του βωμού των Λατίνων στον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, αλλά και ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ (ο Άγιος) με κεραυνό το σπίτι του, στη Βενετία!!!!
Η διήγησις προέρχεται από τόν Ορθόδοξο Συναξαριστή! Παρακαλώ να την μελετήσετε στοχαστικά.
Εν συμπεράσματι θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς φόβο, ότι η «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» της Κρήτης έδρασε κατά τρόπο ΑΝΤΙΘΕΤΟ με την στάση του Αγίου Σπυρίδωνος έναντι των Παπικών! Με άλλα λόγια καί με δύο μόνο λέξεις: Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΒΛΑΨΕΝ ΑΝΕΠΑ-ΝΟΡΘΩΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας!

~**  Ποτέ δεν θα πρέπει να λες ότι σε έχει ξεχάσει ή σε έχει εγκαταλείψει ο Θεός…
 ~ Ένας ορειβάτης θέλησε να ανεβεί το ψηλότερο βουνό. Ξεκίνησε, λοιπόν, την περιπέτεια του μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίας.
* Όμως, επειδή ήθελε τη δόξα μόνο για τον εαυτό του αποφάσισε να σκαρφαλώσει το βουνό μόνος.
Η νύχτα, λοιπόν, έπεσε βαριά και ο άνδρας δεν έβλεπε τίποτα. Όλα ήταν μαύρα. Μηδενική ορατότητα. Το φεγγάρι και τα άστρα είχαν καλυφθεί από σύννεφα. Καθώς ο άνδρας ανέβαινε και απείχε λίγα μόνο μέτρα από την κορυφή του βουνού, γλίστρησε και έπεσε στο κενό με μεγάλη ταχύτητα. Ο ορειβάτης πού το μόνο πού έβλεπε καθώς έπεφτε ήταν μαύρες κουκίδες, είχε την τρομερή αίσθηση της βαρύτητας να τον τραβά.
Συνέχισε να πέφτει… και σε εκείνες τις στιγμές του μεγάλου φόβου ήρθαν στο μυαλό του όλα τα καλά και τα άσχημα επεισόδια της ζωής του. Σκεφτόταν, τώρα, το πόσο κοντά στο θάνατο ήταν, όταν ξαφνικά ένιωσε το σκοινί πού ήταν δεμένο στη μέση του να τον τραβά δυνατά.
Το σώμα του ορειβάτη κρεμόταν πλέον στον αέρα. Μόνο το σκοινί τον κρατούσε ζωντανό. Εκείνη τη στιγμή της αμηχανίας και καμιάς άλλης επιλογής, φώναξε: «Θεέ μου, βοήθησε με!»
Ξαφνικά, μια βαθειά φωνή προερχόμενη από τον ουρανό απάντησε:
– Τί θέλεις να κάνω;
– Σώσε με, Θεέ μου!
– Αληθινά, νομίζεις ότι μπορώ να σε σώσω;
– Βέβαια, πιστεύω ότι Εσύ μπορείς!
– Τότε κόψε, το σκοινί που είναι δεμένο στη μέση σου…».
Στο σημείο αυτό σταμάτησα να διαβάζω και απορημένη σκέφτηκα: «Θεέ μου, τί ζητάς από αυτόν τον άνθρωπο; Είναι δυνατόν να του ζητάς να κόψει το σκοινί, το μόνο πράγμα πού τον κρατάει ζωντανό;» Αλλά, άφησα γρήγορα αυτές τις σκέψεις και έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του ορειβάτη.
Αλήθεια, Εσύ, τί θα έκανες;
Με ανάμεικτα συναισθήματα και σχεδόν βέβαιη για την απάντηση μου, συνεχίζω να διαβάζω: «Η ομάδα διάσωσης, την άλλη μέρα, είπε ότι ένας ορειβάτης βρέθηκε πεθαμένος, παγωμένος και το σώμα του κρεμόταν από ένα σκοινί. Τα χέρια του κρατούσαν σφιχτά το σκοινί μόνο 3 μέτρα μακριά από τη γη…».
Και εσύ; Πόσο κολλημένος είσαι στο σκοινί σου; Ποτέ μην αμφισβητήσεις όσα είναι από το Θεό. Ποτέ δεν θα πρέπει να λες ότι σε έχει ξεχάσει ή σε έχει εγκαταλείψει. Ποτέ μη νομίζεις ότι δεν σε φροντίζει. Θυμήσου ότι σε κρατάει πάντα με το δεξί Του χέρι και η επιλογή να απλώσεις το δικό σου χέρι ανήκει σε εσένα.

~**  Γιατί ο Άγιος Νικόλαος είναι ο Προστάτης των ναυτικών;
~  Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των ναυτικών σε όλο τον κόσμμο, καθώς και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.
*  Δεν υπάρχει μικρό ή μεγάλο πλεούμενο που να μην έχει την εικόνα του και να μην ζητάει την προστασία του, καθώς στο βίο του αναφρέονται θαύματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα.
Κάποτε αποφάσισε να ταξιδέψει με πλοίο στους Άγιους Τόπους, για να προσκυνήσει. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ξέσπασε θαλασσοταραχή, με αποτέλεσμα πλήρωμα και επιβάτες να πανικοβληθούν.
Ο Άγιος όμως δεν έχασε την πίστη του, προσευχήθηκε στον Θεό και η θάλασσα ηρέμησε. Λέγεται δε, ότι ένας ναυτικός γλίστρησε, έπεσε από το κατάρτι και σκοτώθηκε. Όμως ο Νικόλαος προσευχήθηκε θερμά και ο ναυτικός αναστήθηκε….
Η ημέρα τιμής του Αγίου Νικολάου, η 6η Δεκεμβρίου, είναι επίσημη αργία σε όλα τα ελληνικά πλοία, λιμένες, Υπηρεσίες λιμένων και ναυτιλιακές εταιρείες. Επίσημη επίσης αργία είναι για το Πολεμικό Ναυτικό, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα.

***  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ορκωμοσία του Ερντογάν (ΦΩΤΟ)

Κατόπιν επισήμου προσκλήσεως του νεοεκλεγέντος πρώτου Προέδρου της Προεδρικής Δημοκρατίας της Τουρκίας Εξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ανδρέου, μετέβη χθες, Δευτέραν, 9ην Ιουλίου 2018…
*   εις Άγκυραν και παρέστη εις την εν τω Προεδρικώ Μεγάρω του Beştepe επίσημον τελετήν αναλήψεως των νέων καθηκόντων της Α. Εξοχότητος.

***  Σκοπιανό: Η Μακεδονία στενάζει και ο Τσίπρας συνεχίζει να πανηγυρίζει~  Ο κόσμος και η αντιπολίτευση φωνάζουν για μία κακή συμφωνία στο Σκοπιανό, οι ΑΝΕΛ διαλύονται γιατί στηρίζουν την κυβέρνηση που υπέγραψε αυτή την κακή συμφωνία, οι δημοσκοπήσεις το αποδεικνύουν, οι πορείες διαμαρτυρίες είναι συνεχείς αλλά ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να πανηγυρίζει για αυτά που υπέγραψε με τον Σκοπιανό ομόλογό του Ζόραν Ζάεφ.
*   Ο πρωθυπουργό μιλώντας στην Θεσσαλονίκη στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος προσπάθησε να πείσει όλο τον κόσμο ότι αυτή η συμφωνία ήταν ότι καλύτερο είχε η Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια λέγοντας πάλι ότι οι αντιδρώντες υπονομεύουν το εθνικό συμφέρον.
Συγκεκριμένα τόνισε: «Αναγνωρίζω και σέβομαι τις ευαισθησίες των πολιτών, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ. Αλλά δεν μπορώ να επιτρέψω πάνω σε αυτές τις ευαισθησίες, να γίνονται σκόπιμες παραποιήσεις και μια άθλια πολιτική προπαγάνδα πολιτικής και μικροκομματικής σκοπιμότητας που σε τελική ανάλυση υπονομεύει το εθνικό συμφέρον.
Με τη συμφωνία αυτή, και χωρίς να παρεκκλίνουμε από την εθνική γραμμή, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί εδώ και παραπάνω από δύο δεκαετίες, αδράξαμε την ιστορική ευκαιρία να επιλύσουμε ένα ζήτημα που δυσχέραινε τις σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών σε πολλά επίπεδα.
Όσοι λοιπόν κατανοούν το ότι η Θεσσαλονίκη δε μπορεί ποτέ να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων χωρίς λύση στο Μακεδονικό, όσοι γνωρίζουν από κοντά τις θέσεις και των δυο πλευρών στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης τα τελευταία 25 χρόνια, γνωρίζουν, και εσείς είστε μεταξύ αυτών που γνωρίζετε, ότι η συμφωνία είναι σε θετική κατεύθυνση, ότι καλύτερο έχει βρεθεί στα χέρια ελληνικής κυβέρνησης τα 25 αυτά χρόνια».
Από εκεί και πέρα μιλώντας για την οικονομία υπογράμμισε ότι: «Πρώτιστη προτεραιότητα για όλες τις παραγωγικές δυνάμεις είναι να ενώσουμε προσπάθειες ώστε να ξανασταθεί η χώρα στα πόδια της» και μίλησε γενικά και αόριστα για στοχευμένες (;) φοροελαφρύνσεις: «Ήδη προβλέπεται δημοσιονομικός χώρος για το 2019, 860 εκατ. ευρώ και η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί από αυτά να δώσει στοχευμένες φοροελαφρύνσεις περίπου 750 εκατ. ευρώ».
Για την ελληνική βιομηχανία είπε: «Η ελληνική βιομηχανία επιδιώκουμε να πρωταγωνιστήσει στον εξαγωγικό αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας, και στόχος μας είναι η συμμετοχή της στο ποσοστό του ΑΕΠ να ανέλθει στο 12% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».
Σχετικά με την πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για τη δημιουργία διακριτού υπουργείου για τη βιομηχανία, ότι «την εξετάζουμε με προσοχή, καθώς και δική μας επιδίωξη, είναι η προώθηση στοχευμένων πολιτικών και η άμεση επίλυση των γραφειοκρατικών κωλυμάτων, που θα συμβάλουν στον μέγιστο βαθμό στην ανάπτυξη του βιομηχανικού κλάδου

***  24ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Την Παρασκευή η μεγάλη πρεμιέρα 
Βρισκόμαστε στην τελευταία στροφή πριν από την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που φέτος διεξάγεται για 24η χρονιά. Από την πρώτη στιγμή, πάντως, φάνηκε ότι το φετινό θα έχει την αίγλη που τα τελευταία χρόνια είχε χαθεί, αφού οι χρηματοδοτήσεις ήταν πολύ μικρότερες. Πλέον, μετά την 3ετή οικονομική εξασφάλιση από τα υπουργεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης, οι άνθρωποι του Φεστιβάλ αισθάνονται αισιόδοξοι και σίγουροι για την πορεία του σημαντικού αυτού θεσμού.
Χθες, στο φυσικό του χώρο, που δεν είναι άλλος από το Μέγαρο Χορού, δόθηκε συνέντευξη Τύπου από την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού Λίντα Καπετανέα, το δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, καθώς και την πρόεδρο της «Φάρις» Αναστασία Μπελογιάννη.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας μίλησε για ένα ανανεωμένο Φεστιβάλ που έχει τη σφραγίδα της Λίντας Καπετανέα, η οποία εργάστηκε επί έναν ολόκληρο χρόνο ώστε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ δήλωσε βέβαιος ότι αυτό θα δικαιώσει τους συντελεστές.
Σχετικά με την προσέλευση, ο κ. Νίκας είπε ότι φέτος περιμένουμε στην πόλη πολύ κόσμο, κάτι που φαίνεται και από την προπώληση των εισιτηρίων, που πάει καλύτερα από κάθε φορά, ενώ κλείνοντας κάλεσε τους Καλαματιανούς «να αγκαλιάσουν» το Φεστιβάλ.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της «Φάρις» μίλησε για τη δουλειά που έχουν κάνει όσοι εργάζονται για το 24ο Φεστιβάλ Χορού και ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τη Λίντα Καπετανέα.
Το λόγο πήρε τελευταία η κα Καπετανέα, που αναφέρθηκε αρχικά στην παράσταση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.00 το απόγευμα, οπότε παιδιά ηλικίας 4 έως 16 ετών θα παρουσιάσουν στο κοινό όσα έμαθαν σε σεμινάριο που διεξήχθη αυτές τις ημέρες.
Στη συνέχεια η κα Καπετανέα μίλησε για το επαγγελματικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη και θα συμμετέχουν 73 Έλληνες και ξένοι χορευτές.
Μιλώντας δε για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ, αυτές ξεκινούν την Παρασκευή και πρόκειται για παραστάσεις που έχουν ως θέμα τα όρια του ανθρώπινου σώματος.
Αναφερόμενη στην προπώληση, δήλωσε επίσης ευχαριστημένη από την ανταπόκριση του κόσμου, ενώ ευχαρίστησε όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση του φετινού Φεστιβάλ.
Το πρόγραμμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας περιλαμβάνει πιο αναλυτικά τα εξής:
-       Δεκατέσσερις παραγωγές στο Μέγαρο Χορού,
        επτά στην Κεντρική Σκηνή και επτά στο Στούντιο.
-       Οκτώ υπαίθριες παραστάσεις χορού στην Κεντρική Πλατεία
        της Καλαμάτας, κάθε μέρα στις 19:00 με ελεύθερη είσοδο.
-       Έκθεση φωτογραφίας του Josef Nadj με τίτλο Inhancutilitatem
        στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού και μία μουσική βραδιά επίσης
        με ελεύθερη είσοδο.
-       Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με δύο επαγγελματικά σεμινάρια χορού,
        ένα masterclass, ένα εργαστήρι για παιδιά και ένα σεμινάριο για ΑμεΑ.
  Ως προς το κυρίως πρόγραμμα παραστάσεων στο Μέγαρο Χορού, από τις δεκατέσσερις συνολικά παραστάσεις, οι έντεκα είναι από ομάδες του εξωτερικού –εκ των οποίων οι επτά πρωτοεμφανίζονται στην Ελλάδα– και οι τρεις από ελληνικές ομάδες. Οι παραστάσεις των τριών ελληνικών ομάδων είναι η παράσταση της Κωνσταντίνας Ευθυμιάδου In case of Loss, μια συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Καλαμάτας που παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα, η παράσταση Aνώνυμο της Τζένης Αργυρίου, μια συμπαραγωγή με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, και η παράσταση The Art of Dying των Χριστίνα Γουζέλη & Paul Blackman, μια συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
KAI ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Compañía Sharon Fridman
Free Fall
  Ο Sharon Fridman [Σάρον Φρίντμαν] δημιουργεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χορογραφία για έξι επαγγελματίες χορευτές και είκοσι ντόπιους ερασιτέχνες. Η πτώση, η καθετότητα, η επαφή, η αναγκαιότητα και η ώθηση είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το Free Fall, μια γεμάτη τόλμη χορογραφία που δοκιμάζει τα όρια της σταθερότητας. Η πτώση γίνεται μια συνεχής αφετηρία από την οποία γεννιέται μια απέραντη ποικιλία κινήσεων, καθώς το σώμα αντιστέκεται στην απώλεια της όρθιας θέσης. Δυνατές εικόνες, σύνθετες και ευαίσθητες δυναμικές δημιουργούνται από τον επαναλαμβανόμενο χωρισμό και την επανένωση των σωμάτων. Η φυσική κίνηση είναι η πρώτη ύλη που μεταπλάθεται στη σύνθεση της κίνησης, από την οποία αναδύεται ένας ουσιαστικός χορός, απογυμνωμένος από τεχνάσματα και πόζες. Στην αναζήτηση της αληθινής δεξιοτεχνίας, η ειλικρίνεια πηγάζει από τον βαθύ σύνδεσμο του καλλιτέχνη με το υλικό που εκφράζει. Παγιδευμένο σε έναν φαύλο κύκλο πτώσης και επανόρθωσης, το Free Fall είναι μια εκπληκτική παράσταση που μας καλεί να ανακαλύψουμε εμείς οι ίδιοι αν είναι πράγματι δυνατή μια ελεύθερη πτώση.
  (Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Ιουλίου, 22:00,
Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Olivier de Sagazan
Transfiguration
  Το Transfiguration αφηγείται την ιστορία της ανεκπλήρωτης επιθυμίας του ζωγράφου και γλύπτη να εμφυσήσει ζωή στο δημιούργημά του. Σε μια χειρονομία απελπισίας, καλύπτει με πηλό το κεφάλι του, σκεπάζοντας τον εαυτό του με το υλικό αυτό, εξαλείφοντας την ταυτότητά του, μεταμορφωνόμενος σε ζωντανό έργο τέχνης. Το υλικό όμως τον τυφλώνει και τον αναγκάζει να στρέψει το βλέμμα βαθιά μέσα του.
Σε μια συγκλονιστική παράσταση, ο Sagazan [Σαγκαζάν] αλλάζει ταυτότητες επί σκηνής –από άνθρωπος σε ζώο και από ζώο σε διάφορα υβριδικά πλάσματα. Διαπερνά, αφαιρεί και ξετυλίγει τα στρώματα του πηλού από το πρόσωπό του, σε μια αγωνιώδη αναζήτηση νέας ουσίας και μορφής. Ο Sagazan δηλώνει σχετικά: «Με αφήνει κατάπληκτο το πόσο φυσιολογικό, ακόμη και ασήμαντο, θεωρούν οι άνθρωποι το γεγονός ότι είναι ζωντανοί». Στο Transfiguration, ανασημασιοδοτεί την έννοια της ζωής, προσφέροντας μια συναρπαστική, ενοχλητική αλλά και συγκινητική ματιά σε μια εναλλακτική αντίληψη του εαυτού, απελευθερωμένου από αναστολές.
  (Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Ιουλίου, 20:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Ultima Vez / Wim Wandekeybus
Go Figure Out Yourself
  Το Go Figure Out Yourself αποτελεί μια αναμέτρηση με το κοινό σε μη προετοιμασμένο χώρο. Πέντε διαφορετικά πρόσωπα μας μεταφέρουν πέρα από τους προστατευτικούς τοίχους του θεάτρου. Μας δείχνουν έναν τόπο όπου οι σκέψεις μας διαμορφώνονται απλά και μόνο παρακολουθώντας και ακούγοντας τους άλλους. Το Go Figure Out Yourself είναι μια συνολική αναζήτηση. Με την υπόκρουση λέξεων, μουσικής και χορού, καλούμαστε να παραδοθούμε σε μια απρόσμενη και συναρπαστική διαδρομή. Και στην εξουσία του ματιού. Σε κοντινό πλάνο. Το Go Figure Out Yourself διερευνά τα όρια μεταξύ θεατών και ηθοποιών. Κάνοντας ελεύθερα απλές κινήσεις στον χώρο, συμμετέχουμε σε μια συλλογική δράση. Το Go Figure Out Yourself είναι μια παράσταση που μας αφήνει με περισσότερες ερωτήσεις απ’ ότι απαντήσεις. Η βραδύτητα των πολλών αντιτίθεται στην ταχύτητα του ενός. Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους. Το καθετί είναι ως έχει.
  (Κυριακή 15 Ιουλίου, 18:30 & 22:00,
Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Cie Circoncentrique
Respire!
  Τα δύο μέλη του θιάσου Circoncentrique, o Alessandro Maida [Αλεσσάντρο Μαΐντα] και ο Μaxime Pythoud [Μαξίμ Πυτού], φίλοι τόσο δεμένοι όσο η εισπνοή και η εκπνοή, καταδύονται στα βάθη της φιλίας τους με συνοδό στο πιάνο την Lea Petra [Λέα Πέτρα]. Μια περιπέτεια που μας παρασύρει σε έναν ανεμοστρόβιλο ακροβατικής ποίησης μέσα από τον ρυθμό της αναπνοής και τη δεξιοτεχνική ευκινησία των δύο περφόρμερ. Το διεθνώς βραβευμένο έργο, που περιοδεύει ανά τον κόσμο από το 2012, είναι εμπνευσμένο από τη σχέση γεγονότος, συναισθήματος και αναπνοής. Τα σώματα των δύο ακροβατών γίνονται ο καμβάς για να αποτυπωθεί αυτό το τριώνυμο. Η αναπνοή είναι το συνδετικό νήμα με το κοινό, με το οποίο οι δύο ακροβάτες μοιράζονται τα συναισθήματα, τις εκπλήξεις και τους φόβους τους. Με όχημα έναν μεταλλικό τροχό, μπάλες και μεγάλες σφαίρες, οι δύο περφόρμερ εκτελούν τολμηρές κινήσεις ισορροπίας, υπενθυμίζοντάς μας ότι στην περιοχή του κινδύνου, όπου είμαστε ευάλωτοι, μπορούμε να επανεκτιμήσουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια, απλότητα και πραγματικά συναισθήματα.
  (Κυριακή 15 Ιουλίου, 20:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας
& Δευτέρα 16 Ιουλίου, 21:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Thi-Mai Nguyen
Etna
  Μετά από μια παγκόσμια περιοδεία, το σόλο Etna της Thi-Mai Ngugen [Τι-Μάι Ενγκοϊγέν] παρουσιάζεται στο 24o Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ώριμο και εξελιγμένο. Η Thi-Mai με το μικροκαμωμένο της σώμα και τις αδιανόητες χορευτικές ικανότητες, είναι μια πολυτάλαντη γυναίκα. Χορεύει, τραγουδάει και παίζει, δημιουργώντας μια σπαρακτική παράσταση. Παίζει την Έτνα, μια νεαρή άστεγη, βυθισμένη στην τρέλα της, με ένα μαγνητόφωνο στα χέρια. Ακούμε, μέσα από το μαγνητόφωνο, τους ήχους της παρελθοντικής ζωής της να θερμαίνουν το σώμα και τη μνήμη της. Η Έτνα χορεύει για να ξορκίσει την κακιά της μοίρα, για να κρατήσει μέσα της ζωντανή τη σπίθα για ζωή. Χορεύει χάρη σε μια επίμονη, μέσα στο τέλμα, λαχτάρα να νιώσει, να υπάρξει και να αγαπήσει. Αντίθετα από το αναμενόμενο, οι άστεγοι είναι οι επιζώντες μιας φοβερά σκληρής και δυσάρεστης πραγματικότητας. Εξαφανίζονται πίσω από ένα πέπλο μοναξιάς, περιπλανώμενοι σαν σκιές στην καρδιά των πόλεών μας. Η αινιγματική τους παρουσία, που κινείται συνεχώς στα πρόθυρα του θανάτου, φαίνεται να μετατοπίζει το διακύβευμα της ύπαρξης από τη δράση και την επιτυχία στην επιβίωση του Εαυτού.
  (Τρίτη 17 Ιουλίου, 20:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Τζένη Αργυρίου
Ανώνυμο
 Το Ανώνυμο επιχειρεί να αποτυπώσει την πορεία του κοινωνικού υποκειμένου από την εποχή που η καλλιτεχνική πράξη αποτελούσε εφαλτήριο ανθρώπινης σύνδεσης και συλλογικής διαμόρφωσης έως τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, όπου η ανωνυμία, η ιδιωτικότητα και η ομαδικότητα μεταλλάσσονται ως κομμάτια μιας παράδοξης, κατακερματισμένης πραγματικότητας.
Πώς το μοίρασμα στον εικονικό χώρο επηρεάζει την εγγύτητα και επαφή στον φυσικό χώρο;
Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που ανά τους αιώνες φέρνουν τους ανθρώπους αυθόρμητα κοντά;
Μπορεί ο χορός να αποτελέσει σήμερα μέσο συλλογικής ενδυνάμωσης;
Μπορούμε να μοιραστούμε έναν κοινό χώρο;
Τι συμβαίνει όταν η μουσική σταματά;
Η Τζένη Αργυρίου αφουγκράζεται τις έννοιες της σωματικής μνήμης, της θεμελιακής ανθρώπινης επαφής, της συνοχής μιας ομάδας και πατώντας γερά στις ρίζες και τις τελετουργίες μύησης και συμμετοχής, προτείνει μια σύγχρονη κινησιολογική γλώσσα. Αποπειράται έτσι να σχεδιάσει ένα ταξίδι που θα γεφυρώνει το ψηφιακό και το σωματικό σύμπαν αναζητώντας έναν παρόντα χώρο.
  (Τρίτη 17 Ιουλίου, 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Anton Lachky Company
Cartoon
  Ο Anton Lachky [Άντον Λιάχκυ] δημιουργεί μια φρέσκια και πρωτότυπη χορογραφία, χρησιμοποιώντας το στοιχείο της υπερβολής, ειδικά για τα παιδιά (από 6 ετών) και τις οικογένειές τους. Με εξαιρετικές ερμηνείες, το σουρεαλιστικό και διασκεδαστικό αυτό παραμύθι, με τις άπειρες προεκτάσεις, μας ταξιδεύει σε μια άγνωστη και παράξενη χώρα. Τέσσερις ήρωες καταλαμβάνονται από το δαιμόνιο της δημιουργίας και μεταμορφώνονται σε πλάσματα που θυμίζουν ήρωες από κινούμενα σχέδια, καθώς δίνονται ολόψυχα σε φαντασμαγορικούς χορούς και απίθανες παλαβομάρες. Αυτή η ασυνήθιστη και γεμάτη ανατροπές ιστορία για παιδιά ξεδιπλώνεται πάνω σε ένα γοητευτικό στρώμα ήχων, από άριες της όπερας έως τη σύγχρονη ποπ, σε μια ευφάνταστη, ευρηματική χορογραφία. Υπερβολικές, σχεδόν γκροτέσκες μορφές, απόλυτη δεξιοτεχνία και εξαιρετικός συντονισμός είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που κάνουν το Cartoon μια συναρπαστική εμπειρία όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για όλη την οικογένεια.
  (Τετάρτη 18 Ιουλίου, 20:00,
Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Edivaldo Ernesto
Tears
  Ο Edivaldo Ernesto [Εντιβάλντο Ερνέστο], ένας από τους προσκεκλημένους εισηγητές στα εργαστήρια του 24ου Φεστιβάλ, παρουσιάζει το περίφημο σόλο του, Tears, με στόχο να παρασύρει το κοινό σε ένα φορτισμένο στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη ελευθερία. Ένας άνθρωπος διχασμένος ανάμεσα στον φόβο και την επιθυμία της περιπλάνησης βασανίζεται από παράλογες αμφιβολίες. Παρακολουθούμε την πορεία του, καθώς ακολουθεί τους κανόνες, οι οποίοι καταλήγουν να γίνουν καταπιεστικοί ρόλοι.
Μια σειρά από ψυχολογικές μεταπτώσεις θα κάνουν τον φοβισμένο αυτόν ταξιδιώτη να περάσει από αλληλουχίες ανησυχίας. Αποφορτίζοντας την οργή, στρεφόμενος έσω, σε κλειστοφοβικές γωνιές, ο χορευτής αφήνεται να παρασυρθεί σε αντιδράσεις που τον μεταμορφώνουν, σε απρόβλεπτες εκρήξεις ενέργειας, κομψές «μικροκινήσεις» των δακτύλων γεμάτες αφηγηματική δύναμη, αποτυπώνοντας μια κινησιολογική εικόνα σε ευαίσθητη διαλεκτική ισορροπία με τη μουσική. Προκαλώντας μια αδιάκοπη ένταση μεταξύ ερμηνευτή και κοινού, το Tears αναπτύσσει ένα στοχασμό πάνω στο τι μπορείς να κάνεις και τι όχι, κατά τη διεκδίκηση της ελευθερίας.
  (Τετάρτη 18 Ιουλίου, 22:00,
Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Jukstapoz Company / Χριστίνα Γουζέλη & Paul Blackman
The Art of Dying
  Η ομάδα Jukstapoz ιδρύθηκε το 2010, με έδρα την Αθήνα, και έχει διεθνή παρουσία σε φεστιβάλ και θέατρα ανά τον κόσμο. Το χορογραφικό ύφος της είναι έντονα κινηματογραφικό και διακρίνεται για τη δυναμική σωματική γλώσσα (physical theatre). Το έργο The Art of Dying, το οποίο η Χριστίνα Γουζέλη ερμηνεύει με την πρωτότυπη μουσική του βραβευμένου λαουτίστα Jozef Van Wissem, είναι ένα σόλο εμπνευσμένο από το τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος Ο κήπος των επίγειων ηδονών, στο οποίο με λεπτό χιούμορ και σουρεαλισμό αποδίδεται το εύθραυστο της ανθρώπινης ύπαρξης. Χορός, πολυμέσα και υποβλητική μουσική συνυπάρχουν σε μια παράσταση που εξετάζει τη διαδικασία του «ευ θνήσκειν», αποτυπώνοντας συγχρόνως την ομορφιά της στιγμής προτού επέλθει το τέλος της ζωής. Μέσα σε έναν κήπο στον οποίο κατοικούν τόσο η ζωή όσο και η φθορά, η ερμηνεύτρια συνθέτει ένα τοπίο από μικρόκοσμους σήψης και χαράς. Η μουσική σύνθεση είναι του Jozef Van Wissem, βραβευμένου ολλανδού μινιμαλιστή μουσικού με έδρα τη Νέα Υόρκη, o oποίος, το 2013, απέσπασε το Βραβείο Μουσικής στο Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του Τζιμ Τζάρμους Mόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί.
  (Πέμπτη 19 Ιουλίου, 21:00,
Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Josef Nadj
Penzum
  Η λέξη penzum σημαίνει το σύνολο της εργασίας που πρέπει να ολοκληρωθεί σε μία ημέρα και για την οποία είναι υπεύθυνος κάποιος. Ο όρος εμφανίζεται σε ένα αμετάφραστο ποίημα του Αττίλα Γιόζεφ (Attila József, 1905-1937), εμβληματικού oύγγρου ποιητή που επηρέασε γενιές συγγραφέων και καλλιτεχνών. Ο χορογράφος, χορευτής και εικαστικός Josef Nadj [Γιόζεφ Νατζ] και η κοντραμπασίστα και συνθέτις Joëlle Léandre [Ζοέλ Λεάντρ] συνέλαβαν το Penzum ως φόρο τιμής στον μεγάλο ποιητή. Σε μια σύνθεση χορογραφίας, μουσικής και σχεδίου, φορώντας αφρικανικές μάσκες, οι δύο καλλιτέχνες σκηνοθετούν το ντουέτο τους μέσα από τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Είναι ένα «ανοιχτό» έργο, που γράφεται συνεχώς επιτόπου, καρπός καθολικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ερμηνευτών, διαδικασία μέσα από την οποία επιδιώκουν να μεταδώσουν την ένταση των λέξεων του Attila József. Η ποίησή του δεν παύει ποτέ να επιδρά στην καρδιά και το νου των δύο ερμηνευτών. Τους καθοδηγεί, τους εμπνέει.
  (Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Ιουλίου, 20:00,
Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Svalbard Company
All Genius All Idiot
  Το All Genius All Idiot δεν είναι μια κλασική παράσταση τσίρκου. Είναι μια πολυμορφική, εξαιρετικά δημιουργική, εντελώς εξωφρενική σύνθεση με εκρηκτική ζωντάνια, εντυπωσιακές εικόνες, ατόφια έκφραση και γοητευτικά ηχοτοπία. Είναι μια βραβευμένη παράσταση, το ντεμπούτο της Svalbard Company, ενός δυναμικού συνόλου τεσσάρων διεθνών ερμηνευτών με εξαιρετικές ικανότητες. Το All Genius All Idiot κινείται ανάμεσα στην κομψότητα και τη γελοιότητα, σε μια πλούσια σύνθεση δημιουργικότητας και δεξιοτεχνίας. Ποιητικό και φιλοσοφικό, ατμοσφαιρικό και επικίνδυνο, έντονο και αισθησιακό, χύμα όσο και παράλογο, πρόκειται για ένα έργο τέχνης που αμφισβητεί κάθε περιορισμό. Μια αντιπαράθεση διαφορετικών μορφών έκφρασης που διερευνά τις έννοιες της σεξουαλικής ταυτότητας, της ρευστότητας του εαυτού, του κάλλους και του μεγαλείου με μια μοναδικά πληθωρική γλώσσα.
All Genius All Idiot: μια αυθεντική, προκλητική παράσταση γεμάτη ενέργεια που δεν θα ξεχάσετε εύκολα.
  (Παρασκευή 20 Ιουλίου, 22:00,
Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Marquese Scott & Poppin John
  Οι Marquese Scott [Μαρκίζ Σκοτ] και Poppin John [Πόππιν Τζον] ίσως δεν χρειάζονται συστάσεις, καθώς τα βίντεο με τις εμφανίσεις τους έχουν εκατομμύρια προβολές στο ΥouΤube. Είναι δύο από τους σημαντικότερους χορευτές animation και poppin στον κόσμο. Αυτοδίδακτοι, πρωτοπόροι και διαρκώς εξελισσόμενοι, αποτελούν πρότυπο για εκατομμύρια νέους, ενώ έχουν ανοίξει το δρόμο για νέες δυναμικές στην ανθρώπινη κίνηση και τον σύγχρονο χορό.
To δίδυμο από τις ΗΠΑ, με τις εξωπραγματικές κινητικές ικανότητες, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία εμφάνιση στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού και μία παράσταση δρόμου, δίνοντας στο κοινό την εξαιρετική ευκαιρία να απολαύσει τον αστείρευτο πλούτο και τη γνήσια έκφραση της κουλτούρας που πάλλεται εδώ και χρόνια στους δρόμους των μεγαλουπόλεων. Η παρουσία των Marquese Scott και Poppin John στο 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αποτελεί έναν μικρό φόρο τιμής στους μάγους του σύγχρονου χορού.
  (Σάββατο 21 Ιουλίου, 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας
& Παρασκευή 20 Ιουλίου, 19:00, Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας)
  Kόkakepanu / Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου & Παναγιώτης Μανουηλίδης
In Case of Loss
  Χορδές και συγχορδίες με δύο ερμηνευτές: έναν μουσικό και μια χορεύτρια. Αποτυγχάνοντας και ξεκινώντας πάλι από την αρχή, γυρίζοντας πίσω και επανεκκινώντας, ένας άντρας και μια γυναίκα ξεδιπλώνουν ένα εικαστικό και μουσικό τοπίο από απολεσθέντα αντικείμενα, καταστάσεις, ανθρώπους που αναζητούν το δρόμο της επιστροφής, από το Σκοτάδι στο Φως. Ψάχνοντας για την άκρη του μίτου – ή μήπως για την αρχή; Η καθηλωτική, χωρίς όρια κίνηση της Κωνσταντίνας Ευθυμιάδου και το ξεχωριστό ηχόχρωμα του Panu Manu συνθέτουν μιαν έντονα ατμοσφαιρική παράσταση. Το In Case οf Loss είναι μια ιδιαίτερη χοροσύνθεση, όπου ήχος και κίνηση γίνονται το μέσο για να επαναφέρουμε στην παρούσα στιγμή –σε μια αέναη απώλεια και επανεύρεση– τον χώρο, αφού είναι αδύνατο να επαναφέρουμε τον ίδιο τον χρόνο. Νήματα που μοιάζουν με σημάδια προσανατολισμού γίνονται κλωστές για μαριονέτες, περιορίζοντας και ταυτόχρονα καθοδηγώντας το σώμα της χορεύτριας στον χώρο. Ένα ταξίδι παντοτινής αναχώρησης και επιστροφής, το In Case of Loss είναι το μαγευτικό αποτέλεσμα της πρωτότυπης συνεργασίας δύο εξαιρετικά ταλαντούχων καλλιτεχνών.
  Κυριακή 22 Ιουλίου, 20:00,
Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  Les SlovaKs
Journey Home
  Οι Les Slovaks παρουσίασαν το Journey Home για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2009. Έκτοτε περιοδεύουν με το έργο αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο, ενθουσιάζοντας το κοινό με το παιχνιδιάρικο αλλά και γεμάτο δύναμη και ευαισθησία στιλ τους. Σε μια πολυφωνική παράσταση εμπνευσμένη από τον παραδοσιακό χορό, οι πέντε χορευτές του συγκροτήματος Les Slovaks, μαζί με τον παλιό συνεργάτη τους, τον μουσικό και συνθέτη Simon Thierrée, ξέρουν πώς να καθηλώνουν τον θεατή. Πρόκειται για μια σύνθεση από χορευτικές μινιατούρες, γεμάτες συναίσθημα, φαντασία, κοινά ιστορικά βιώματα και χιούμορ, που φέρνει κάθε χορευτή στο προσκήνιο ως σολίστ και ταυτόχρονα ως οργανικό στοιχείο μιας δυναμικής και οικογενειακής συλλογικότητας. Ο Simon, ως προσεκτικός ράφτης/μαέστρος, κεντά την πολύχρωμη μουσική του στο μέτρο κάθε χορευτικής σκηνής, επιτυγχάνοντας την τέλεια εφαρμογή και οι Les Slovaks τραγουδούν και χορεύουν από καρδιάς, υπενθυμίζοντάς μας τη δύσκολη αλλά και γεμάτη ικανοποίηση εμπειρία της συλλογικής δημιουργίας και διαβίωσης.
  (Κυριακή 22 Ιουλίου, 22:00,
Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

 Από το Σάββατο 14 Ιουλίου έως το επόμενο Σάββατο 21 Ιουλίου, οκτώ παραστάσεις χορού παρουσιάζονται σε ένα σταθερό απογευματινό ραντεβού, κάθε μέρα στις 19:00, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας. Όλες οι παραστάσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.
  O Iσπανός Akira Yoshida με το έργο Home μας μιλά για την επιστροφή στην ουσία του ανθρώπινου όντος σε μια εποχή παρακμής και απληστίας, όπου έχουμε χάσει το κριτήριο του τι είναι σημαντικό και τι όχι, τι όνειρο και τι εφιάλτης. (Σάββατο 14.07)
  Ο Σλοβάκος Peter Jasko, φιλοξενούμενος δάσκαλος του Φεστιβάλ και μέλος των Les SlovaKs, θα παρουσιάσει το 18, ένα μικρό προσωπικό μανιφέστο αφιερωμένο στη μακροχρόνια έρευνά του πάνω στο χορό και στη διαρκή ανάγκη του καλλιτέχνη να δίνεται ολόψυχα στο παρόν και να αφουγκράζεται τη στιγμή για να μπορέσει να δημιουργήσει. (Κυριακή 15.07)
  Ο εκρηκτικός Edivaldo Εrnesto από την Μοζαμβίκη και ο Ισπανός Luis García López, γνωστός και ως Fruta, θα μας παρουσιάσουν με το Glitches μια ενστικτώδη παράσταση. Oι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν, μέσα από την ξεχωριστή χορευτική τους γλώσσα, ένα διάλογο με έντονα και απρόσμενα αποτελέσματα. (Δευτέρα 16.07)
   H Αθανασία Κανελλοπούλου, με το 99 γωνίες ενός πιθανού εαυτού, σκιαγραφεί 99 πτυχές, 99 στιγμές ενός ήρωα, μέσα από τις οποίες η πιθανότητα για αναγνώριση του εαυτού, ακολουθώντας σκιώδεις διαδρομές, μετατρέπεται τελικά σε βεβαιότητα. Η παράσταση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ωδείο Καλαμάτας και την συμμετοχή των Νίκου Παλαιολόγου (έγχορδα) και Γιώργου Κλάδη (κρουστά). (Τρίτη 17.07)
  Η Liadain Herriott, η ιρλανδή χορεύτρια με τη μοναδική θεατρικότητά της, αφηγείται μέσα από το έργο της Οn a Tangent την ιστορία αγάπης μιας εγγονής ράφτη και ενός ναυτικού, μιλώντας για την αναμονή και την περιπλάνηση των ερωτευμένων που ψάχνουν ο ένας τον άλλο. (Τετάρτη 18.07)
   O Tom Weksler αφιερώνει το έργο του Water στη δύναμη του νερού που βγαίνει από το μέταλλο, διαπερνά την πέτρα και μας θρέφει, όπως το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας. (Πέμπτη 19.07)
  Οι Marquese Scott και Poppin John σε μια μοναδική παράσταση dubstep που θα λυγίσει το χωροχρόνο. (Παρασκευή 20.07)
To εκπληκτικό ντουέτο των χορευτών και ακροβατών από την Γαλλία Frédéri Vernier και Justine Berthillot, με το γνωστό τους έργο Noos, θα μας δείξουν πώς δύο άνθρωποι τολμούν να παραδοθούν ολοκληρωτικά ο ένας στον άλλο και να δοκιμάσουν τα όρια της απόλυτης εμπιστοσύνης. Τρέχουν, αγκαλιάζονται, σηκώνονται και πέφτουν μέσα από μαγικές εναλλαγές τρυφερότητας και αγριότητας. (Σάββατο 21.07 και Κυριακή 22.07 στην Costa Navarino)
  ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 Έκθεση φωτογραφίας του Josef Nadj με τίτλο Inhancutilitatem από τις 13 έως τις 22 Ιουλίου, στο φουαγιέ του Μεγάρου Xoρού. Ο Josef Nadj καταπιάνεται με την κυανοτυπία, αυτόν τον πρόδρομο της φωτογραφίας και μας αποκαλύπτει, μέσα από τις αποχρώσεις του μπλε και τη μυστηριακή πλευρά της φύσης, ένα μεθυστικό αντικείμενο περισυλλογής. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Ιουλίου ώρα 21.00 στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού, παρουσία του καλλιτέχνη.
  ΒΡΑΔΙΑ ΛΑΤΙΝ ΤΖΑΖ ΜΕ ΤΟΥΣ EL VIOLIN LATINO

 Την Πέμπτη 19 Ιουλίου, ώρα 22.00, στο προαύλιο του Μεγάρου Χορού, διοργανώνεται βραδιά λάτιν τζαζ με τους El Violin Latino, την μπάντα του βραβευμένου βιολονίστα και συνθέτη Gregor Huebner σε συνεργασία με το φεστιβάλ “Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας” που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Εμφανίζονται επί σκηνής οι Gregor Huebner (βιολί), Klaus Mueller (πιάνο), Veit Huebner (μπάσο) και Jerome Goldschmidt (κρουστά). Η ορχήστρα του πολυτάλαντου και καταξιωμένου Γερμανού με τσιγγάνικες ρίζες Gregor Huebner, αποτυπώνει τις παθιασμένες, μελαγχολικές και συναισθηματικές μελωδίες της Λατινικής Αμερικής μέσα από το ξεχωριστό της μουσικό ιδίωμα, που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

 Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 13-22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνολική διάρκεια: 53 ώρες
Τοποθεσία: Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας
 PETER JASKO
13-22 Ιουλίου 2018 (10 ημέρες x 3 ώρες)
  Το σεμινάριο του Peter Jasko δεν αφορά μόνο τον χορό, αλλά και τη δημιουργικότητα και την αυτογνωσία του καλλιτέχνη εν γένει. Λόγω της προσέγγισής του, είναι ανοιχτό τόσο σε επαγγελματίες χορευτές όσο και σε ανθρώπους με ενδιαφέρον και εμπειρία στην κίνηση. Αρχικά, εξετάζονται τρόποι απεμπλοκής μας από την αυτολογοκρισία και τον αυτοπεριορισμό. Αφού ξυπνήσουμε όλο το σώμα, θα εμβαθύνουμε σε ασκήσεις που ενισχύουν τη συγκέντρωση. Κατόπιν, θα ερευνήσουμε την περιοχή μεταξύ δύναμης και τρωτότητας. Θα κινηθούμε με πρόθεση τη μη επιστροφή, αναπτύσσοντας το θάρρος και την ικανότητα να εμπιστευόμαστε την ευκαιρία της στιγμής να μας οδηγεί σε νέες περιοχές. Θα δώσουμε τον χρόνο στον εαυτό μας να συντονιστεί με τη διαισθητική νοημοσύνη του σώματος για την επίλυση παράδοξων κινητικών καταστάσεων.
  Τα παραπάνω απλά υλικά αποτελούν εργαλεία τεχνικής και ταυτόχρονα εργαλεία σύνθεσης. Ενθαρρύνουμε τους χορευτές να εξερευνήσουν με παιγνιώδη διάθεση την προσωπική τους γλώσσα και τις προσωπικές τους εσωτερικές δημιουργικές διεργασίες όπως προκύπτουν από την καθημερινότητά τους και τον τρόπο που έχουν μάθει να κινούνται. Διευρύνοντας τη δημιουργική μας περιέργεια, θα εργαστούμε για τη βελτίωση της κινητικής μας ευφράδειας. Τέλος, για όσους ενδιαφέρονται για τη χορογραφία, θα αναπτύξουμε στρατηγικές για την εξερεύνηση του χώρου μεταξύ συνέχειας και ασυνέχειας των κινητικών ιδεών, μέσα από τον προσδιορισμό κινητικών μοτίβων.
  EDIVALDO ERNESTO
15-21 Ιουλίου 2018 (7 ημέρες x 3 ώρες)
  Το σεμινάριο του Edivaldo Εrnesto είναι ένα έντονο και δυναμικό μάθημα. Αφορά τη διαχείριση της ενέργειας και τη συνεχή υπέρβαση των ορίων μας. Με αφετηρία το τι καθορίζει την ταυτότητα κάθε χορευτή, το μάθημα επιχειρεί να προκαλέσει τη διεύρυνση αυτών των ορίων. Για το σκοπό αυτό δίνεται έμφαση στον τρόπο που επιτρέπει ο χορευτής στο περιβάλλον να επηρεάσει τις ικανότητές του και στον τρόπο που τελειοποιεί τα εργαλεία του προκειμένου να αποκτήσει νέες ποιότητες και νέους ρυθμούς. Το μάθημα εμβαθύνει στο προσωπικό χορευτικό λεξιλόγιο του καθενός με σκοπό την απελευθέρωση από αυτό, ώστε να είναι δυνατή η μεταμόρφωση σε οποιονδήποτε και οτιδήποτε.
Η εργασία περιλαμβάνει partnering, εναλλαγή πολλαπλών κατευθύνσεων και αφήγηση σε πολύ μικρή κλίμακα μέχρι τη μεταμόρφωση ενός ολόκληρου συνόλου. Επίσης περιλαμβάνει τρόπους να είμαστε απρόβλεπτοι, να μπορούμε να ανακυκλώνουμε την ενέργειά μας και να χρησιμοποιούμε το σώμα ως το πρωταρχικό μας εργαλείο. Πρόκειται για νέα διαδικασία μελέτης κατά την οποία διασφαλίζεται, μέσω της καθοδήγησης, η ουσιαστική αφομοίωση του υλικού από τους σπουδαστές, ώστε να αναβαθμίσουν πλήρως τη χορευτική τους γλώσσα.
  MASTERCLASS: ΜΑRQUESE SCOTT & POPPIN JOHN
Παρασκευή 20 Ιουλίου (2 ώρες)
  O Marquese Scott και ο Poppin John είναι δύο από τους καλύτερους χορευτές dubstep στον κόσμο. Με τα βίντεό τους στο YouTube, έχουν εντυπωσιάσει πάνω από πεντακόσια εκατομμύρια θεατές. Διδάσκουν animation, poppin και locking. Ιδιαίτεροι προσκεκλημένοι του 24ου KDF, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίνοντας μια σπάνια ευκαιρία σε όλους τους χορευτές να τους γνωρίσουν και να εξερευνήσουν μαζί τους τις μοναδικές τεχνικές τους.
  B. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: H ΧΑΜΕΝΗ ΚΑΛΤΣΑ
Ανάπτυξη ιδέας - Οργάνωση - Χορογραφία: Βιτόρια Κωτσάλου
Για παιδιά ηλικίας 4-16 χρονών
 Ένα εργαστήρι που εμπλέκει την κίνηση, τη μουσική και τη ζωγραφική, τον αυτοσχεδιασμό, τα ακροβατικά καθώς και την τεχνική Fighting Monkey για παιδιά και εφήβους ηλικίας 4-16 χρονών.
Μέσω παιχνιδιών που καλλιεργούν τη μέγιστη κινητική δυνατότητα του σώματος, θα δοθεί έμφαση στο πώς μπορούν τα παιδιά να εμπνεύσουν τους μεγάλους, και αντίστροφα. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα συντεθεί μια χορογραφία αντλώντας υλικό από τα ίδια τα παιδιά, η οποία θα παρουσιαστεί ως εναρκτήρια δράση του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.
(6-10 Ιουλίου, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)
Η παρουσίαση του εργαστηρίου «η Χαμένη Κάλτσα» θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, την Τετάρτη 11 Ιουλίου, ώρα 19.00, με γενική είσοδο 5 ευρώ.
  Γ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑμεΑ:
DANCING MY WAY // XOΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΡΟΠΟ
Η θεραπευτική και ενταξιακή δύναμη του χορού για άτομα με αναπηρία  
  Υπεύθυνη προγράμματος: Σοφία Φ. Δρούμπαλη
Εισηγητές: Sue Curtis, Juliet Diener, Σοφία Φ. Δρούμπαλη
 Το πρόγραμμα Dancing My Way επικεντρώνεται στις θεραπευτικές και ενταξιακές ιδιότητες του χορού για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Η Σοφία Φ. Δρούμπαλη σχεδίασε και εισηγείται το πρόγραμμα με στόχο να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να δώσει τις πρώτες στέρεες βάσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου για τον χορό για ΑμεΑ στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Καλαμάτα, μέσα από την τρέχουσα διεθνή επιστημονική και θεραπευτική προσέγγιση που απαιτεί αυτό το πεδίο. Το καλλιτεχνικό βίντεο που θα δημιουργηθεί θα αναδείξει ολόκληρη τη διαδικασία του εργαστηρίου Dancing My Way που διεξάγεται με τη συνεργασία της ΦΑΡΙΣ (Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας - Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας) και του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕΦΙΑΠ).
  (16-20 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Θόδωρος Αγγελόπουλος)
  ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Γενική είσοδος: €15,00
Γενική είσοδος στην παράσταση Cartoon της Anton Lachky Company, Πέμπτη 18 Ιουλίου: €10,00
Φοιτητικό / μειωμένο εισιτήριο: €12,00 για όλες τις παραστάσεις
 Η έκδοση μειωμένων εισιτηρίων καθώς και η είσοδος με αυτά στο θέατρο γίνεται με την επίδειξη της αντίστοιχης ειδικής κάρτας (φοιτητική κάρτα, κάρτα πολιτισμού, κάρτα ανεργίας, κάρτα Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων, κάρτα Σωματείου Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού, κάρτα ΑμεΑ).
  
 ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Γενική είσοδος: €12,00
  
 Γενική είσοδος για τους συμμετέχοντες
στα Σεμινάρια του Φεστιβάλ: €10,00
  Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία
και στις παράλληλες εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
  ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 Έναρξη προπώλησης εισιτηρίων: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018
  - www.kalamatadancefestival.gr 
  - Kαταστήματα PUBLIC & στο http://tickets.public.gr/
  - TICKET SERVICES
Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39
Τηλεφωνικά: 210 723 4567
Online: www.ticketservices.gr
  
 Έναρξη προπώλησης εισιτηρίων
στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας:
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018
   10:00-13:00 & 18:30-21:00
Kαθημερινά εκτός απογεύματος Σαββάτου και Κυριακής
 Αριστομένους 33, 24133 Καλαμάτα
Πληροφορίες για εισιτήρια & αγορά μέσω πιστωτικών καρτών
(Visa & Mastercard): τηλ. 27211 81030
  Π.Μπ.

*** Τουριστική ανάπτυξη μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού
 
Η μεγαλύτερη πίστα καρτ της Ελλάδας είναι στην Καλαμάτα
Στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας υπάρχει η Πίστα Καρτ «Σαν Νίκολας»- γι’ αυτό, άλλωστε, πολλοί γνωρίζουμε την περιοχή ως «καρτ».
Το «Θάρρος» βρέθηκε στο συγκεκριμένο χώρο και μίλησε με τους ιδιοκτήτες του, Γιάννη και Γρηγόρη Κουβάτσο, για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το πώς αυτός μπορεί να βοηθήσει στην οδική παιδεία, πώς μια τέτοια πίστα- που μάλιστα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα- μπορεί να προσεγγίσει ένα ξεχωριστό είδος τουρισμού, αλλά και γενικότερα τι είναι τα καρτ και πώς μπορεί κάποιος να ασχοληθεί.
Ξεκινώντας από τα χαρακτηριστικά της πίστας, ο κ. Γιάννης μάς είπε ότι «είναι η μεγαλύτερη στη χώρα με μήκος 1.180 μέτρα, ενώ έχει προδιαγραφές που μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η συγκεκριμένη πίστα δημιουργήθηκε το 1989, ενώ από τότε έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες πρωταθλήματα. Να σημειωθεί πως τότε ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ήταν σε άνθηση και στην Αθήνα η μεγαλύτερη πίστα ήταν 500 μέτρων, έτσι και μόνο η σκέψη ότι θα δημιουργηθεί μια τόσο μεγάλη πίστα στην Καλαμάτα, ακούστηκε σε πολλούς σαν τρέλα.
Το μέγεθος, λοιπόν, και οι προδιαγραφές της πίστας ήταν αυτές που έκαναν οδηγούς από όλη την Ελλάδα να φθάνουν στην Καλαμάτα .Τότε όλα τα πρωταθλήματα πραγματοποιούνταν στην πόλη μας. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν δύο ακόμα πίστες στην περιοχή της Αττικής λίγο μικρότερες από της Καλαμάτας, όμως όχι τόσο τεχνικές όσο αυτή που έχουμε εδώ».
Η οικονομική κρίση, όμως, όπως μας είπε ο κ. Γρηγόρης, έχει επηρεάσει πολύ και το μηχανοκίνητο αθλητισμό, «οι αγώνες έχουν μειωθεί δραματικά και πλέον όσοι πραγματοποιούνται, έχουν πολύ λιγότερη συμμετοχή. Στο παρελθόν σε έναν αγώνα συμμετείχαν 120 οδηγοί, πλέον με το ζόρι φθάνουν τους 30».
Στη συγκεκριμένη πίστα, πέρα από καρτ, μπορούν να γίνουν και αγώνες μηχανών τύπου Motard, καθώς και τύπου Imr, αλλά και ατομική χρονομέτρηση αυτοκινήτων.
Στην Καλαμάτα, όπως ανέφερε ο κ. Γιάννης, υπάρχει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Καλαμάτας, που επίσης «έχει χτυπηθεί» από την κρίση, αλλά παραμένει όρθια και έστω και έτσι πραγματοποιεί έναν αγώνα το χρόνο.
Ρωτώντας για το κόστος του αθλήματος, η απάντηση που λάβαμε είναι ότι, όταν κάποιος ασχολείται με τα καρτ ως χόμπι δεν είναι ακριβό σπορ, αλλά όταν το κάνει για αγώνες και ακολουθεί μια τέτοια γραμμή, τότε γίνεται ακριβό και εύκολα μπορεί να ξεφύγει κιόλας.
 Οδική συμπεριφορά και καρτ
Στη συνέχεια οι άνθρωποι της πίστας μάς μίλησαν για τη σχέση των παιδιών με τα καρτ, αλλά και την προσφορά του εν λόγω αθλήματος στην οδική συμπεριφορά. Όπως εξήγησαν, ένα παιδί από 6 χρόνων μπορεί να μπει στα παιδικά καρτ, ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας, αφού στην πίστα έχουν βρεθεί και άνθρωποι 80 χρόνων που οδηγούν καρτ.
Επιστρέφοντας στο θέμα της οδικής παιδείας, ανέφεραν πως είναι ένας πολύ καλός τρόπος για ένα παιδί να ξεκινήσει με καρτ, καθώς από μικρό μαθαίνει πώς να χρησιμοποιήσει το γκάζι και το φρένο. Επίσης, υποχρεωτικά θα φορέσει κράνος για να μπει στο καρτ και ειδικά το τελευταίο γίνεται τρόπος ζωής.
 Ασφάλεια στην πίστα
Επειδή πολλοί θεωρούν ότι τα καρτ και γενικότερα ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι επικίνδυνος, ζητήσαμε ένα σχόλιο επ’ αυτού. Μας ανέφεραν, λοιπόν, ότι όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί η πίστα δεν έχει γίνει το παραμικρό ατύχημα, αφού κάποιος δεν μπορεί να εισέλθει αν δεν πληροί βασικές προϋποθέσεις, όπως το κράνος, τα γάντια, τη φόρμα, ειδικά παπούτσια κ.ο.κ.
Επιπρόσθετα, ο κ. Κουβάτσος θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι «η σούζα και το παντιλίκι» που πολλοί πιστεύουν, αλλά το να μάθεις να οδηγείς σωστά και να στέκεσαι στο δρόμο. Επίσης, σχολίασε ότι κανένας αθλητής που έχει περάσει από την πίστα δεν έχει προκαλέσει τροχαίο στο δρόμο, κάτι που δείχνει την αξία των καρτ στην οδηγική παιδεία.
 Το καρτ ως χόμπι και διασκέδαση
Πολύς, πάντως, είναι ο κόσμος που καθημερινά φθάνει στην πίστα για να δοκιμάσει την εμπειρία των καρτ, όμως από εκεί και πέρα αυτοί που αποφασίζουν να συνεχίσουν αγωνιστικά είναι λίγοι.
Το καρτ για τους αθλητές
Στον αντίποδα, πολλές φορές έχουμε γράψει για διακρίσεις αθλητών στο καρτ και όπως μας είπαν, πολλοί Καλαματιανοί έχουν ξεχωρίσει και διακρίνονται ακόμα, όπως ο Βασίλης Μακρόπουλος, που έχει σαρώσει στα πανελλήνια πρωταθλήματα, και ο Χρήστος Οικονόμου, που τρέχει στη μικρότερη κατηγορία. Δηλαδή, από τους πέντε φετινούς πρωταθλητές οι δύο θα είναι από την Καλαμάτα.
 Πώς γίνεσαι αθλητής στα καρτ
Για να γίνει κάποιος αθλητής, ο κ. Γιάννης ανέφερε ότι θα ξεκινήσει φθάνοντας στην πίστα, όπου και θα οδηγήσει το καρτ. Αν του αρέσει, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να αφιερώσει χρόνο σε αυτό και να στερηθεί κάποια πράγματα, αφού το καρτ έχει απαιτήσεις.
Αφού, λοιπόν, κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να ασχοληθεί με αυτό, θα πρέπει να αγοράσει τον εξοπλισμό του και, φυσικά, το δικό του καρτ.
Μιλώντας, δε, για τη σχέση καρτ και φόρμουλας, μας είπε ότι όσοι κάνουν φόρμουλα προπονούνται σε καρτ, αφού τα δύο οχήματα έχουν περίπου την ίδια οδική συμπεριφορά.
 Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και η συνεισφορά του στον τουρισμό
Κλείνοντας και με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη των ιστορικών οχημάτων στην περιοχή μας, αλλά και τη διοργάνωση αγώνων, ρωτήσαμε τους ανθρώπους της πίστας αν αυτού του είδους ο αθλητισμός μπορεί να συνεισφέρει τουριστικά. Η απάντηση που λάβαμε ήταν θετική, καθώς όταν γίνεται ένας αγώνας οι αγωνιζόμενοι μένουν στην Καλαμάτα για μια εβδομάδα περίπου, ενώ έρχονται και ομάδες από το εξωτερικό, κάτι που συμβαίνει συχνά. Για παράδειγμα, μια ομάδα που έρχεται από την Αυστρία και αποτελείται από 15 άτομα, θα μείνει σε ξενοδοχείο, θα βγει για να φάει και γενικότερα θα αφήσει χρήματα στην πόλη.
Μάλιστα, ο κ. Γιάννης σημείωσε ότι οι ξένες ομάδες έρχονται συνήθως μήνες που είναι νεκροί τουριστικά για την πόλη, έτσι ο ίδιος θεωρεί ότι με την υπάρχουσα πίστα η Καλαμάτα θα μπορούσε να συνδεθεί με αυτού του είδους τον τουρισμό και να κερδίσει μέσα από αυτόν όλη η περιοχή. Πρόσθεσε, δε, πως, όταν στην πόλη γίνονται πανελλήνιοι αγώνες, όπου μπορεί να συμμετέχουν και 30 καρτ, αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν και οι γονείς των αθλητών, μηχανικοί, ομάδα που διοργανώνει τον αγώνα κ.λπ. Έτσι με έναν τέτοιο αγώνα στην Καλαμάτα θα φθάσουν και θα μείνουν πάνω από 200 άτομα.  Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

  ~** ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΠΟΥ ΡΩΤΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ.ΕΠΙ ΜΙΣΗ ΩΡΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟ-ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ-Ο κ.Μαυροκέφαλος μιλάει για τον γέροντα Παΐσιο http://elladapoyantisteketai.blogspot... .,
 Άγιος Παΐσιος:Θα δείτε Ολοζώντανο τον Αντίχριστο στη γενιά σας... : https://youtu.be/VVM_S31-JbE  .-


~  ** Ενα βιντεο που εφτιαξε η σελιδα στο Fb ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ για να το αφιερωσει στους Ελληνες Πατριωτες που τρεχουν με ολη τους την ψυχη στα διαφορα συλλαλητηρια σε ολη την Ελλαδα. Τους ευχαριστουμε θερμα, γιατι ειναι αυτοι που δινουν τη δυναμη και το κουραγιο σε ολους τους ΕΛΛΗΝΕΣ. Μεχρι την Τελικη Νικη, γράφουν !   , ΕΣΤΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ !  : https://youtu.be/fqDxykDAKLI .-

~*** Το εχω ξαναπεί κι άλλες φορές.Οποτε εχω κατεβάσει βιντεάκια με οδοιπορικά στη γη των προγόνων μας στη Τουρκία ,για τους γονείς μου ,βλέπεις παντού σημαίες...οχι μόνο σε δημόσια κτήρια ,αλλά σε επιχειρήσεις...μαγαζιά..κτλ..Θέλουν να διατρανώσουν την εθνική τους ταυτότητα για την οποία αμφιβάλλουν..αφού καλά γνωρίζουν πως ζουν προσωρινά σε κλεμμένη γη...που κάποτε ,θα επιστρέψει στον νόμιμο κάτοχό της...Ελληνες..αδέλφια..υψώστε τη σημαία μας παντού..με υπερηφάνεια..συγκίνηση..δεος..στα σπίτια σας..στα καταστήματά σας..παντού..Εννέα οι οριζόντιες λωρίδες της.Οσες και οι συλλαβες του ιερού κι εγερτήριου σαλπίσματος για την Ελευθερία..Κρατώντας αυτή τη σημαία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν με πείσμα προασπιζόμενοι τα ιερά κι οσια της ευλογημένης Φυλής μας...Με τη σημαία στα χέρια αφησαν τη τελευταία τους πνοή για τιμή κι ελευθερία οι Ηρωες και Μάρτυρες της Πατρίδας μας...Αντισταθείτε υψώνοντας τη σημαία μας..σε οσους επιδιώκουν την ισοπέδωση και καταστροφή της Ελλάδας μας..Εχετε τη σημαία μας υψωμένη στις καρδιές σας..στα σπίτια σας..Παντού ,ως ιερό σύμβολο Τιμής...Λευτεριάς και Δόξας της Ελλάδας ..τιμώντας αυτούς που όρθωσαν ανάστημα σε κάτι μικρούς ,που θέλησαν να μας σκλαβώσουν..και το επιδιώκουν για άλλη μια φορά...  ,   
ΑΠΛΟΣ ΚΛΗΡΟΣ και ΛΑΟΣ ΜΑΖΙ για την ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 08/07/18 : https://youtu.be/hlkzFQzpOYM  .-

~ Πως αντιλαμβάνεται την αρετή της ελεημοσύνης ενα μικρό παιδάκι...Θυμάμαι στη γειτονιά μου έμενε ενα ζευγάρι μεγάλης ηλικίας..Δεν είχαν παιδιά..Ο άνδρας ο Κυρ-Γιάννης ήταν φοβερά ελεήμων...Η αυλή του τεράστια δέντρα οπωροφόρα..γεμάτα φρούτα...νοστιμιές για μένα...μας φώναζε τα παιδάκια που παίζαμε εκει στο χωράφι και μας έδεινε απλόχερα..με ενα πρόσωπο σκαμμένο απο τις ρυτίδες που πάντα όμως έλαμπε..Η γυναίκα του ,ήταν το άκρως αντίθετο...Κάθε φορά που έβλεπε παιδί το έδιωχνε με φωνές και τσιρίδες...ενα στόμα που ετσι κι άνοιγε δε σε ξέπλενε ούτε ο Νιαγάρας...Εφτασε μια μέρα που ο Κυρ-γιάννης πέθανε...Η νεκροφόρα περίμενε εξω απο το σπίτι να τον παραλάβει..θρήνοι..κλάματα...φωνές...Εγω με άλλα δυο παιδάκια είχαμε ανέβει στη σκάλα του σπιτιού μου και παρακολουθούσαμε τα τεκτενώμενα..Ημουν πολύ λυπημένη..ολο απορίες..Που θα παει τώρα? Θα τον ξαναδούμε ποτέ ? ηταν τόσο καλός άνθρωπος..δε μπορούσε να ζήσει περισσότερο ? Ακούω το παιδικό μου φίλο να μου λεει..τώρα δε θα ξαναφάμε..ούτε κορομηλα..ούτε σύκα..ούτε..κτλ..Μου κακοφάνηκε όταν το άκουσα..Τι λες τώρα του απάντησα..και βέβαια θα συνεχίσουμε να τρώμε..θα τα παίρνουμε μόνοι μας και θα λεμε θεος συγχωρέσ'την στριμμένη κυραγιωργία..χιχιχι..Για να τη λυπηθεί ο θεος ..χιχιχι.Κι ετσι κάναμε..μέχρι που τα άφησε να χαλάσουν ολα τα δέντρα, για να μη ξαναδώσει..Σε ολα αυτά τα ερωτήματα η μητέρα μου,απάντησε σε ενα προς ενα...Μου είπε για την αρετή της ελεημοσύνης που είχε ο κυρ Γιάννης...και πως αν ήθελα να τον ξαναδω θα έπρεπε να κάνω μια ζωη όμοια με τη δική του..να δίνω με τη καρδιά μου ..με τα χέρια μου..με το λόγο μου...με το δάκρυ μου..με ολα οσα είχα διαθέσιμα !Αλλωστε η ίδια η μητέρα μου σιωπηλά με δίδασκε τι σημαίνει να ελεείς..όταν προσέφερε καθημερινά ενα πιάτο φαγητό σε κάποιον στη γειτονιά που είχε ανάγκη..οταν έδινε ρούχα που δεν μας έκαναν πια...όταν ταιζε γατάκια ..σκυλάκια..πουλάκια που περναγαν απο το σπίτι...κτλ..Στα μάτια μου ολα αυτά φάνταζαν μεγάλα...μα η μητέρα μου μου έλεγε πως τίποτα δε μας ανήκει..ολα είναι του θεου ,κι εμεις επιστάτες..τα διαχειριζόμαστε προσωρινά..γι αυτο και πρέπει να τα μοιραζόμαστε...πως να ξεχάσει κανείς τέτοια μαθήματα ;;;Πως;;; 
  ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ...ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕ ;; -Π. ΙΩΑΝΝ : https://youtu.be/P5XX6CeGsZo

  ~***  Yπεγράφη την Τρίτη η αδειοδότηση για τα δυο θαλάσσια οικόπεδα νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρητης.
Η ισχυρή κοινοπραξία που έχουν συστήσει ο αμερικανικός κολοσσός ExxonMobil, η γαλλική Total και τα Ελληνικά Πετρέλαια πήρε το πρώτο επίσημο “πράσινο φως” για να οριστεί παραχωρησιούχος για τα δύο θαλάσσια οικόπεδα που είχαν βγει σε διεθνή διαγωνισμό.    Ο καθηγητής κ.Αντώνης Φώσκολος ο οποίος ασχολείται με το επίμαχο ζήτημα εδώ και δεκαετίες αναλύει τα οφέλη για τη χώρα μας και γιατί το "κεφάλαιο" υδρογονάνθρακες ανοίγει νέους δρόμους όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη tv και την Κατερίνα Σαλαπάτα. ,
  "ΠΛΩΡΗ" ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ ΒΑΖΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ :   https://youtu.be/HPOCyLn-5k8 .-


***  Π. Τατούλης: "Έτοιμη η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου” 
«Διεκδικούμε την αρμοδιότητα ώστε μαζί με τους Δήμους και τους φορείς του ΟΣΕ να προκηρύξουμε διαγωνισμό με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο» τόνισε ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης απαντώντας σε σχετική επερώτηση χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στο Ναύπλιο.
«Έχουμε έτοιμο σχέδιο, έτοιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και έχουμε αποδείξει την αξιοπιστία και τη συνέπειά μας στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου» τόνισε ο κ. Τατούλης, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «πριν από μερικά χρόνια διοργανώσαμε διεθνές συνέδριο για το λόγο αυτό στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, τον πιο έγκριτο φορέα για το θέμα αυτό, με τη συμμετοχή στελεχών του ΟΣΕ και του υπουργείου Υποδομών. Δυστυχώς όμως το υπουργείο δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του κλονίζοντας την αξιοπιστία του».
Το σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, προβλέπει την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου ως τουριστικού με τη λογική της κρουαζιέρας, ως συγκοινωνιακού και ως μεταφορικού όπου είναι βιώσιμο.
«Λίγες μέρες πριν παρουσιάσαμε στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Παγκόσμιου Φόρουμ Τουρισμού της Λουκέρνης, Martin Barth, το σχέδιό μας, ο οποίος έμεινε έκπληκτος από το σχεδιασμό μας και αυτά που έχουμε πετύχει» δήλωσε, τέλος, ο κ. Τατούλης.   

***  Έκτακτες προσλήψεις στην καθαριότητα για το Δήμο Καλαμάτας 
Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας συγκαλεί για σήμερα ο πρόεδρός του, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις προσωπικού στην καθαριότητα.
Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Καλαμάτας επιχειρεί να επιλύσει το πρόβλημα του προσωπικού στην αποκομιδή των απορριμμάτων μετά την πρόσφατη απόφαση της δικαιοσύνης, με την οποία απερρίφθησαν οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που είχαν υποβάλει συμβασιούχοι στην καθαριότητα, προκειμένου να συνεχισθεί η απασχόλησή τους στο Δήμο Καλαμάτας.
Ειδικότερα, στην εισήγηση του Δήμου σημειώνεται: "Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στο ότι την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 έγινε γνωστό ότι εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις απόρριψης των προσφυγών των 41 εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας και έτσι από το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 ο Δήμος μας υποχρεούται να στερείται των υπηρεσιών των εργαζομένων αυτών και σε καμία περίπτωση το υπόλοιπο προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, ιδιαίτερα αυτήν την καλοκαιρινή περίοδο με αυξημένη προσέλευση επισκεπτών και παραθεριστών, και ως εκ τούτου είναι επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, για την οποία απαιτείται η λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου".

*** Στο λιμάνι Καλαμάτας το κρουαζιερόπλοιο "Marella Celebration" 
Χθες στις 7.00 το πρωί, στο λιμάνι της Καλαμάτας, κατέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο “Marella Celebration”, νηολογίου Μάλτας. Στο πλοίο επέβαιναν 1.214 επιβάτες, οι περισσότεροι των οποίων ήταν Βρετανοί, αλλά και σημαντικός αριθμός Κορεατών, ενώ είχε πλήρωμα 522 ατόμων. Το σκάφος ήλθε στην Καλαμάτα προερχόμενο από τον Πειραιά και επρόκειτο να αναχωρήσει για την Κέρκυρα το απόγευμα στις 5.00.
Τους επισκέπτες, που αποβιβάσθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του Δήμου Καλαμάτας και τους προσέφερε χάρτες και κάρτες με αξιοθέατα της περιοχής που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Καλαμάτας, ενώ τους έδωσε και τουριστικές πληροφορίες.
Οι περισσότεροι από τους επισκέπτες περιηγήθηκαν την Καλαμάτα, είτε με τα πόδια, είτε με αστικό λεωφορείο, είτε με ταξί, ζήτησαν δε ιδιαίτερα να μάθουν πώς θα μεταβούν στο Κάστρο και το κέντρο της πόλης, καθώς και πού μπορούν να κάνουν μπάνιο.
Ορισμένοι - χρησιμοποιώντας ταξί - είδαν από κοντά αξιοθέατα σε άλλες περιοχές. Επίσης, μερικοί τουρίστες πήγαν εκδρομή με λεωφορεία στο Μυστρά, στην αρχαία Μεσσήνη και στην Μπούκα.

*** Ανεξέλεγκτη η κατάσταση τα βράδια στην πλατεία των Αγίων Ταξιαρχών 
Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στα «πέριξ» της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών από ομάδες νέων που συγκεντρώνονται στην περιοχή κάθε βράδυ. Σε επικοινωνία που είχαν μαζί μας, μας τόνισαν ότι, παρά τις εκκλήσεις τους να κάνουν ησυχία, αυτοί όχι μόνο δε συμμορφώνονται, αλλά τους «στοχοποιούν». Παράλληλα, ουκ ολίγες φορές έχουν υπάρξει τσακωμοί μεταξύ των νεαρών, με τις φωνές τους να ξεσηκώνουν την περιοχή, ακόμα και τα άγρια χαράματα.
Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, καθώς φοβούνται ακόμα και να αφήσουν τα παιδιά τους να κυκλοφορούν όταν πέσει το σκοτάδι, ενώ ζητούν από τις Αρχές να λάβουν μέτρα ώστε να σταματήσει αυτή η ασυδοσία στην περιοχή.
Κ. Γαζ.

*** Γνώρισαν τις «ρίζες» του… συνδικαλισμού αντί γι’ αυτές του πολιτισμού! 
Σαράντα νέοι μουσικοί, από τα φημισμένα μουσικά σύνολα της Βιέννης, ήρθαν στην περιοχή μας για περισσότερο από μια εβδομάδα, με σκοπό να εκπληρώσουν ένα «όνειρό» τους, όπως υπογράμμιζαν, να «παίξουν» σ’ ένα χώρο απ’ όπου ξεκίνησαν οι ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Σ’ ένα χώρο όπου πριν από χιλιάδες χρόνια διεξάγονταν παρόμοιες μουσικές εκδηλώσεις, όπως πολύ εύστοχα αποκάλυψαν ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης, που έφερε στο «φως» τον αρχαιολογικό θησαυρό της Αρχαίας Μεσσήνης, και ο αρχαιολόγος κ. Φριτζήλας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, που περιέγραψε με λεπτομέρειες το πώς από ένα μουσικό αγώνα, μεταξύ του Θάμυρι και των 9 Μουσών, πήρε την ονομασία της η γειτονική Βαλύρα!
Κι όμως, το όνειρο αυτών των νέων δεν έγινε πραγματικότητα, γιατί, αντί να γνωρίσουν τις «ρίζες» του πολιτισμού, γνώρισαν τις «ρίζες» του συνδικαλισμού, βρίσκοντας «κλειστές» τις πύλες της Αρχαία Μεσσήνης. Έτσι, προσέφεραν τις υπέροχες μελωδίες τους στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης…
Όχι ότι έχω κάτι με την υπέροχη πραγματικά πλατεία, ίσα ίσα αν λειτουργούσε και το σιντριβάνι, θα «μαγευόταν» κι αυτό, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σύγκριση με τον αρχαιολογικό χώρο…
Σέβομαι απόλυτα κάθε δίκαιο αίτημα κάθε εργαζομένου, αλλά εδώ υπάρχουν σοβαρά και αναπάντητα ερωτήματα. Άκουσα, δε, με προσοχή και τον πρόεδρο της Ένωσης Αρχαιοφυλάκων Ελλάδος κ. Μαυρικόπουλο στο τηλεοπτικό κανάλι «Best», ωστόσο τα ερωτήματά μου έγιναν ακόμα περισσότερα. Γιατί ποτέ οι αρχαιοφύλακες δε διεκδίκησαν τα δίκαια αιτήματά τους «αναβάλλοντας» μια ιδιωτική παραγωγή, που έχει και κέρδη από τη χρήση του αρχαιολογικού χώρου, αντ’ αυτού ακύρωσαν μια συμφωνική συναυλία 40 παιδιών από το εξωτερικό, η οποία μάλιστα έδινε την ευκαιρία στο κοινό να την παρακολουθήσει δωρεάν;
Άκουσα τον κ. Μαυρικόπουλο να λέει πως θα λυθεί το πρόβλημα μέσα στην εβδομάδα. Άρα, θα διεξαχθεί κανονικά, φαντάζομαι, αφού καθησυχάζει και ο ίδιος ο πρόεδρος, η ιδιωτική παραγωγή που έχει προγραμματισθεί για το Σάββατο και οι πολίτες θα μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν εισιτήριο;
Αφού το πρόβλημα θα λυθεί μέσα στην εβδομάδα, τι ακριβώς κέρδισαν με το να μην «υποχωρήσουν» και να διεξαχθεί κανονικά μια τόσο σημαντική βραδιά με διεθνή εμβέλεια; Μάλιστα, μου προκαλεί ακόμα εντύπωση το γεγονός ότι οι «αρχαιοφύλακες» δέχθηκαν και δούλεψαν «δωρεάν» στο πρόσφατο παρελθόν, για ιδιωτικές παραγωγές με παρουσία χιλιάδων κόσμου, και τώρα, ενώ αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα λύνεται, «έκλεισαν» την πόρτα σε 40 ξένους νέους καλλιτέχνες!
Είπε, επίσης, ότι άπαντες είχαν ενημερωθεί, εδώ και μέρες, για αυτή την εξέλιξη… Αν ισχύει αυτό, γιατί εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων έδωσε κανονικά το «παρών» στη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής; Ο δε δήμαρχος δήλωσε κατηγορηματικά ότι ενημερώθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι γι’ αυτή την εξέλιξη.
Ας δοθεί, επιτέλους, μια υπεύθυνη απάντηση γιατί φθάσαμε το Σάββατο το μεσημέρι να ματαιωθεί η συναυλία στην Αρχαία Μεσσήνη… Δε γίνεται ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον και στο τέλος η χώρα να γίνεται «περίγελως».
Τέλος, θα πρέπει να απαντηθεί αν ισχύουν όσα είπε ο κ. Τσώνης για αλλαγή κλειδαριών και το γιατί κανείς δεν δέχθηκε να τον συναντήσει… Το κυριότερο, θα πρέπει να δοθεί απάντηση στο ποιος, τελικά, κάνει πραγματικό «κουμάντο» στους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας…
 Του Κώστα Γαζούλη

***   Νέα δημοτική κίνηση στη Δυτική Μάνη με τον Ε. Ανδροβιτσανέα 
Την ίδρυση της Ανεξάρτητης Κίνησης Ενεργών Πολιτών για τη Δυτική Μάνη αναγγέλλει προκήρυξη που διακινείται και διαδικτυακά και επικεφαλής της σχετικής πρωτοβουλίας φέρεται να είναι ο εν αποστρατεία ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας.
Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας σημειώνει ότι τις προτάσεις τους για την πρωτοβουλία έχουν καταθέσει οι: Ρεβέκκα Μπεσμπέα, Σοφία Χριστοφιλοπούλου, Penelope Meleas-Wagner, Prof.Claus Rebholz, Γεώργιος Καρολεμέας, Ευάγγελος Κατσουλέας, Παναγιώτης Γεωργέας, Παναγιώτης Λυμπερέας, Γεώργιος Μουνδρέας, Ελευθέριος Σίμογλου, Μάρκος Παστουσέας, Νικόλαος Πετροπουλέας και Γεώργιος Πουλάκος, "που από την αρχή της προσπάθειας συμμετέχουν με πίστη και ενθουσιασμό καταθέτοντας τις απόψεις τους και συμμετέχοντας στο σχεδιασμό των λύσεων".
Στην προκήρυξη, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, σημειώνονται τα εξής: “Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, που επιλέξατε τη Δυτική Μάνη, αυτό τον ευλογημένο τόπο, για μόνιμη ή μη διαμονή, η πρωτοφανής κρίση που μαστίζει εδώ και οκτώ χρόνια τη χώρα μας μοιραία έχει επηρεάσει και το Δήμο μας. Έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά μας και έχει διογκώσει τις παθογένειες που προϋπήρχαν, κυρίως λόγω της αδυναμίας των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε νέες τεχνολογίες και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Συναισθανόμενοι, λοιπόν, τις προκλήσεις των καιρών, την κρισιμότητα των στιγμών με γνώμονα την αγάπη μας για το γενέθλιο τόπο - τον τόπο που ζούμε - με γνώση πως μπορούμε να υπερβούμε τα προβλήματα και παραδειγματιζόμενοι από αντίστοιχους Δήμους ανά την Ελλάδα, ενεργοί πολίτες από όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου αποφασίσαμε να δράσουμε συλλογικά, δημιουργώντας μία κίνηση με σκοπό την υπέρβαση των προβλημάτων.
Κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία της είναι η επιτακτική ανάγκη της αναβάθμισης του Δήμου, με κυρίαρχο το ευρωπαϊκό όραμα, ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών στους τομείς:
της παιδείας - αθλητισμό
της υγείας
του τουρισμού
της καθαριότητας
της δημιουργίας δομών για τις ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα για την τρίτη ηλικία
της βελτίωσης του περιβάλλοντος
της ανάδειξης της φυσικής ομορφιάς της περιοχής
της ασφάλειας κυκλοφορίας πεζών
της ανάδειξης των μοναδικών ποιοτικών πλεονεκτημάτων του παραγόμενου ελαιολάδου και άλλων τοπικών προϊόντων, με στόχο την καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής των κατοίκων.
Ο εφησυχασμός και η απροθυμία μας για ενεργό συμμετοχή στην αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών αφήνει χώρο στην παρακμή και στη μηδενική προσπάθεια. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να μη συμβιβαστούμε με αυτή την πτωτική πορεία.
Αποφασίσαμε να πρωτοστατήσουμε με μία ειλικρινή προσπάθεια για ενεργό συμμετοχή στα κοινά του Δήμου μας, έτσι ώστε να αλλάξει ό,τι δε μας αξίζει και δε μας αντιπροσωπεύει. Αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση με τη δημιουργία της “Ανεξάρτητης Κίνησης Ενεργών Πολιτών για τη Δυτική Μάνη” που σημαίνει: Ότι δε θα περιοριστούμε σε διαπιστώσεις και υποτονικές διαμαρτυρίες, αλλά θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση και πραγμάτωση ρεαλιστικής πρότασης για το Δήμο μας δημιουργώντας προοπτικές ανάδειξης της φυσικής ομορφιάς της περιοχής και ανάπτυξης της.
Ότι αφήνουμε πίσω ό,τι αποτελεί φρένο στην προσπάθειά μας όπως οι κομματικοί φραγμοί, ταμπέλες και αγκυλώσεις του χθες, έτσι ώστε να δουλέψουμε μαζί με πνεύμα συνεργασίας, αποφασιστικότητας και αμοιβαίας κατανόησης.
Ότι εγκαταλείπουμε τη λογική της διαχείρισης και ακολουθούμε πιστά τη λογική της ανάπτυξης.
Ότι σταματάμε να μιλάμε για τους δημότες και μιλάμε με τους δημότες.
Ότι δε διορθώνουμε το παλιό αλλά φέρνουμε το καινούργιο.
Ότι σχεδιάζουμε ένα Δήμο που θα αγωνισθεί να κερδίσει το χαμένο χρόνο και τις ευκαιρίες που χάθηκαν μαζί του, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν με έμφαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ότι σχεδιάζουμε ένα Δήμο προσηλωμένο στις αξίες, στην ιστορία και την παράδοση της Μάνης, τις οποίες προβάλλουμε μέσω εκδηλώσεων".

***  Πνιγμένη στα χορτάρια η παιδική χαρά 
Πως μπορεί με ασφάλεια ένα παιδάκι, να πάει να παίξει σε αυτή την παιδική χαρά στην Αγία Τριάδα;
Ο χώρος βρίσκεται κοντά στο βρεφονηπιακό σταθμό της περιοχής, κάτω από τη γέφυρα και όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, τα χορτάρια έχουν πνίξει την παιδική χαρά.
Χρειάζεται άμεσα καθάρισμα, γιατί όπως καλά ξέρουμε κυκλοφορούν και φίδια.
Β.Β. 

***  Προγραμματικές συμβάσεις της περιφέρειας με τις 2 Μητροπόλεις για 4 Ναούς της Μεσσηνίας 
Προκειμένου να γίνουν εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης

 Προγραμματικές συμβάσεις για εργασίες σε 4 ναούς της Μεσσηνίας, προτίθεται να υπογράψει η περιφέρεια Πελοποννήσου με τις Μητροπόλεις Μεσσηνίας και Τριφυλίας – Ολυμπίας και αυτές έχουν προγραμματιστεί να συζητηθούν για να εγκριθούν στην επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο.
Πρόκειται για τους Ναούς Αγίου Νικήτα Σελλά Τριφυλίας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Φοινικούντας, Αγ. Νικολάου Καβελλαριας Χώρας και Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Βελανιδιάς Κρεμμυδιών Δήμου Πύλου Νέστορος.

Μητρόπολη Τριφυλίας - Ολυμπίας
Η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας - Ολυμπίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στην Ι.Μ. Αγίου Νικήτα στην Τ.Κ. Σελλά Τριφυλίας», θα είναι προϋπολογισμού 245.000 €.
Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση και αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου της Ιεράς Μονής. Ο υπό διαμόρφωση χώρος στοχεύει στην ανάδειξη της Ιεράς Μονής και στη δημιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου που θα λειτουργεί αφενός μεν ως χώρος ανάπαυσης και αναψυχής και αφετέρου ως χώρος εξυπηρέτησης των αναγκών της Ιεράς Μονής. Μεταξύ των παρεμβάσεων προβλέπεται η κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και η κατασκευή πέτρινων καθιστικών.
Η προγραμματική σύμβαση της περιφέρειας Πελοποννήσου με τη Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας για το έργο «Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καβελλαρίας Χώρας» είναι προϋπολογισμού 67.600 €.
Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καβελλαρίας Χώρας. Οι εργασίες αποσκοπούν στο να βελτιώσουν μια παλιά εκκλησία και να αντιμετωπίσουν έντονες ρηγματώδεις που έχουν εμφανιστεί εδώ και καιρό στο εσωτερικό του κτιρίου.
Ειδικότερα με το έργο προβλέπονται: Αποξήλωση και κατασκευή εκ νέου μιας κεραμοσκεπής με προσοχή στην εξαγωγή των υπαρχόντων κεραμιδιών (τα οποία είναι σε καλή κατάσταση) καθώς και της ξύλινης ψευδοροφής. Τα ξύλα της ψευδοροφής θα χρησιμοποιηθούν στη νέα στέγη ως επένδυση.
Αποξήλωση των σαθρών επιχρισμάτων του εσωτερικού, με τρόπο ώστε να αποκαλυφθεί η φέρουσα πέτρα. Κατόπιν θα γίνει καθαρισμός των αρμών και εκ νέου αρμολόγηση.

Μητρόπολη Μεσσηνίας
Η προγραμματική σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας για το έργο «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Φοινικούντας» είναι προϋπολογισμού 27.000 €.
Η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με τη Μητρόπολη Μεσσηνίας για το έργο «Ανέγερση προσθήκης κατ' επέκταση στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Βελανιδιάς Τ.Κ. Κρεμμυδιών, Δήμου Πύλου Νέστορος», είναι προϋπολογισμού 30.000 €.
Το έργο αφορά την ανέγερση προσθήκης κατ' επεκταση (πρόναου) στην υπάρχουσα εκκλησία Αγ.Ιωάννη Προδρόμου Βελανιδιάς και επισκευή υπάρχοντος καμπαναριού.

Της Βίκυς Βετουλάκη 

*** Ο καιρός σήμερα Τρίτη στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για σήμερα Τρίτη 10/7/2018 προβλέπεται αίθριος.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Το ίδιο μοτίβο θα διατηρηθεί καθ` όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 35-75%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 3-4 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες θα βρίσκεται στο 8.1 (Πολύ Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 (Μέση).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

*** Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε στη Μεθώνη 
Ένα μακάβριο θέαμα αντίκρισαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής και της Ασφάλειας Καλαμάτας στη νήσο Κουλούρα, απέναντι από τη Μεθώνη.
Ειδικότερα σήμερα το πρωί η Λιμενική Αρχή Πύλου ενημερώθηκε για τον εντοπισμό πτώματος στη ν. Κολούρα της Μεθώνης.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής με το Α/Ψ “ΜΑΡΙΑΝΝΑ” Σ.Π. 229, με την συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Μεσσηνίας,  όπου διαπίστωσαν την ύπαρξη της ανωτέρω σορού, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε ιδιαίτερα προχωρημένη  σήψη.
Από τη Λιμενική Αρχή Πύλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου και Καλαμάτας.
Φώτο αρχείου 

*** Αρχίζουν σήμερα τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ για Βέργα και Μικρή Μαντίνεια 
 
Ξεκινούν σήμερα τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ από το Filoxenia προς Παραλία Βέργας και Μικρή Μαντίνεια.
Το πρώτο λεωφορείο προς Μαντίνεια θα ξεκινήσει στις 6.50 το πρωί και τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 7.30 μέχρι τις 22.30 («και μισή») ανά μία ώρα.
Το πρώτο δρομολόγιο από Μικρή Μαντίνεια θα ξεκινήσει στις 7.10 και στη συνέχεια τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 8.00 μέχρι τις 22.00 («ακριβώς») ανά μία ώρα.
Βέβαια, ο τρόπος που αποφασίστηκε δεν είναι και ο καλύτερος, κάτι που έχει επισημάνει και ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας. Μια "πραγματική" συγκοινωνιακή σύνδεση των δύο περιοχών με την Καλαμάτα θα έπρεπε να έχει αφετηρία στο κέντρο της πόλης και όχι αυτό που αποφασίστηκε.
Επίσης, το μεγάλο στοίχημα είναι η ανταπόκριση που θα έχει η νέα γραμμή από τους πολίτες, ώστε να υπάρχει ένας μείζων λόγος και να επανεξεταστεί το δρομολόγιο, αλλά και οικονομικά να αποδίδει κέρδη στο Αστικό ΚΤΕΛ.
Α.Π.

*** Άγιο είχε ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ 
Ένας 82χρονος καταπλακώθηκε χθες το πρωί από το τρακτέρ του σε ορεινή περιοχή της Σπερχογείας. Μάλιστα, το σημείο όπου συνέβη το ατύχημα ήταν δύσκολο να εντοπιστεί από τους πυροσβέστες, οι οποίοι, ενώ ειδοποιήθηκαν, έψαχναν για ώρα μέχρι να το βρουν.
Εκεί έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και άνδρες της Αστυνομίας, ενώ έπειτα από μια συντονισμένη επιχείρηση κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 82χρονο κάτοικο της περιοχής.
Από την πρώτη στιγμή ο ίδιος συνομιλούσε με τους διασώστες που βρέθηκαν δίπλα του, αλλά δε γινόταν να βγει από το τρακτέρ, καθώς τον είχε πλακώσει.
Τελικά, απεγκλωβίστηκε και ευτυχώς, όπως όλα δείχνουν, δεν είχε κάποιον σοβαρό τραυματισμό.
Π.Μπ.

***    «Κόνις Ονείρων»: Το πόρτον Κυτριαίς, οι Ενετοί και τα πολεμοχώρια 
«18 Μαρτίου 1659. Ο Αναγνώστης Νικήτας μαζί με το Ρανήτο.. στάλθηκαν από το χωριό Νησί, για να αναφέρουν  σε όλους ότι πήραν οι χωρικοί τα όπλα στην υπηρεσία της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας και ότι είναι περίπου 400 άτομα. Γι’ αυτό λοιπόν στάλθηκαν και να γνωρίσουν  με κάποια βεβαιότητα τα πράγματα και να τα βάλουν σε τάξη».

Στο «Porto Kitries» τόχε συνήθειο ο  Μοροζίνης, όταν έπιανε στα νερά της Μάνης, να δένει τα καράβια του. Μετά έστελνε μαντατοφόρους στα Μανιατοχώρια μέσα, ζητώντας μισθοφόρους και «συντροφίες πειρατικές» να συμφωνήσουν μιστούς, πολέμους και πλιάτσικα.
To 1659 χειμώνα ο  Μoρoζίνης  αγκυροβόλησε στις Κιτριές με δέκα γαλέρες. Να ξεσηκώσει ήθελε τους Μανιάτες, φέρνοντας από τη Σίφνο τον έκπτωτο Πατριάρχη Iωαννίκιo Β που είχαν εκδιώξει οι Τούρκοι από τον Οικουμενικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης.
Μαζευτήκανε τότε στις Κιτριές, τρεις χιλιάδες περίπου Μανιάτες μαζί και κάτι πολεμικοί από τα πολεμοχώρια της Μεσσηνίας μαζί με τους παπάδες τους. Πανηγυρίζοντας υποδεχθήκανε τον Μοροζίνη και τη παρέα του που αποβιβάστηκαν στις Κιτριές. Σχέδια είχε ο Μοροζίνης πολεμικά. Κάλεσε τους Μανιάτες και άλλους Μοραΐτες πολεμικούς να πάνε όλοι μαζί του να πολεμήσουνε τους Τούρκους. Να επιτεθούνε στα κάστρα της Μεθώνης και Κορώνης, να πάρουνε τα κάστρα και μετά να λευτερώσουνε όλη τη Πελοπόννησο.
Πολλές υποσχέσεις έδωσε ο Γενεράλης.  Αλλά οι Μανιάτες πονηροί και καχύποπτοι, όπως ήτανε, ξύνανε τη κούτρα τους. Πρόχειρα και αδύναμα βλέπανε τα σχέδια του Μοροζίνη, και του το είπανε. Ξηγήσανε στο Γενεράλη πως πρώτα έπρεπε να χτυπήσουνε τη Καλαμάτα που ήταν εύκαιρη, να φυλάξουνε τις πλάτες τους και μετά να τρέχουνε να πάρουνε τα μεγάλα κάστρα. Και είχανε δίκιο οι Μανιάτες,  αλλά και πλιάτσικο βλέπανε σα παίρνανε τη Καλαμάτα, που λογιζότανε τότε από τις πλουσιότερες πόλεις της Πελοποννήσου, και τρέχανε τα σάλια τους.
Και ο Μοροζίνης το δέχθηκε, συμφώνησε με τους Μανιάτες. Αποβίβασε στη παραλία της Καλαμάτας το πεζικό του, με διοικητή τον ιππότη Γριμονβίλ, και το ιππικό του διοικούμενο από τον stradiotti Γεώργιο Κορνάρο και χτύπησε  και κατέλαβε τη Καλαμάτα, που οχυρωμένη ήτανε πάνω στο λόφο. Μαζί του ήταν δέκα χιλιάδες Μανιάτες και τρεις χιλιάδες άλλοι Έλληνες πολεμικοί, ρέμπελοι, από τα γύρω πολεμοχώρια.
Και θα περιγράψουμε το πάρσιμο της Καλαμάτας από τα χρονικά που βρέθηκαν γραμμένα. Πριν απ’ όλα όμως πρέπει να το πούμε. Για τους Μανιάτες και τους πολέμους που κάνανε πολλά έχουν γραφτεί. Για τα πολεμοχώρια όμως της Μεσσηνίας λίγα πράγματα είναι γνωστά και όσα ξέρουμε όλα είναι για τα Αετοχώρια και τα Σουλιμοχώρια της ορεινής Μεσσηνίας.
Κι’ όμως, σωθήκανε πολλά έγγραφα στα βενετσιάνικα αρχεία που γράφουν για τα πολεμοχώρια της Μεσσηνίας που συνεχώς μάχες και εξεγέρσεις που κάνανε κατά των Τούρκων. Τα πολεμοχώρια: Ζαρνάτα, Γαϊτσές, Λεφτίνι, Ανδραβίδα, Μαντίνεια, Σέλιτσα, Γιάννιτσα, Κουτζαβά, Τζερνίκη, η μεγάλη και Μικρή Αναστάσοβα, η Σίτζοβα και η Πολιανή. Γράφουνε τα αρχεία το πώς τα πολεμοχώρια της Μεσσηνίας είχαν συνεννοηθεί να ενωθούνε με τα άλλα πολεμοχώρια της Μάνης να κάνουν εξέγερση και καλούσαν τους Ενετούς να  βοηθήσουν.
Γιατί γυρνάγανε τότε στα χωριά ένοπλοι επαναστάτες και ξεσήκωναν το κόσμο. Ήταν παπάδες μπροστάρηδες. Οι κουτσαβίτες, ο παπά – Καλαμαράς  και ο Γεώργιος παπά- Καλός. Ο παπά Δωρόθεος από τη Μικρή Αναστάσοβα. Οι Σιτζοβίτες παπά – Οικονόμος και παπα-Κα/σελός Καλαμαράς. Μπαίνανε στα χωριά οι παπάδες με τα πετραχήλια, ζωσμένοι τα κουμπούρια τους και σημαίες είχαν, με σταυρούς και ζωγραφισμένους ΑΓιώργηδες και ΑγιοΔημήτρηδες με τα κοντάρια τους να σφάζουνε το δράκο. Βλογάγανε και λιβανίζανε  οι παπάδες τα όπλα των πολεμικών, και με ψαλμούς και κατάρες μπαίνανε μπροστά ν’ αρχίσουνε πόλεμο στους Τουρκαλάδες, και φωνάζανε στους χωριάτες πως ρωτήσανε το Θεό κι’ ήταν μαζί τους, και να μη λογαριάζουνε περιουσίες και αίματα.
Σωθήκανε στα βενετσιάνικα αρχεία και μερικά ονόματα από τους επαναστάτες.  Ήταν ο Γεώργιος Καλαμαράς, ο Δημήτριος Μαύρος, ο Παναγιώτης Δαμηλάκης, ο Θωμάς Χρυσομάλλης από το χωριό Κουτσαβά (Κουτζιαβά), και ο Αντώνης Γεωργάκης Πραβάντο και Αναγνώστης Πραβάντο,  ο Χαρίτος Μαστρογιάννης και Φίλης Πραβάντο από το ΄Ακοβο, και ο Γιαννάκος Πορφύρας, ο Βασίλης Πάνος, ο Χριστόδουλος  Πορφύρας, από τη Πολιανή, και ο Βεργής με το παπά Δωρόθεο και το Γιαννάκη Παναγιώτη Κατζαίδη από τη Μικρή Αναστάσοβα, ο Νέαρχος Κανέλλος από τη Γιάννιτζα, ο Παναγιώτης Πεντριβός, ο Παναγιώτης Παντζανέτος και ο Γιάννος Δρογκάρης, ο Δημήτρης Μουγκίτζας από την Αναστάσοβα, ο Αναγνώστης Νικήτας και ο Νανήτος από το Νησί, και οι Σιτζοβίτες παπά – Οικονόμος και Γεώργιος αδελφός του παπα-Κα/σελός Καλαμαράς και Αλισαντρός ο αδελφός του, ο Χριστόδουλος, ο Χαντρηνός και Ιωάννης ο αδελφός του και Πέτρος Τζάρπαπας.
Όλοι αυτοί, ξεσηκώνανε τον κόσμο και στέλνανε στο Μοροζίνη γράμματα, αναφορές  και πληροφορίες πολεμικές, για να ξέρει καλά ο Γενεράλης καταπώς πρέπει να κινηθεί να χτυπήσει τους Τούρκους κι’ αυτοί μαζί του ήτανε με όλα τα πολεμοχώρια.
Ο Αθ. Ε. Καραθανάσης μετέφρασε και δημοσίευσε πολλά τέτοια έγγραφα, από τα βενέτικα αρχεία που γράφουνε για τα πολεμοχώρια, το πόθο τους να λευτερωθούνε από τους Τούρκους και για τον καλαματιανό Ιωσαφάτ Λογοθέτη και τον άλλο καλαματιανό Πολυχρόνη Μαρίνο και όλα όσα γράφω από μελέτες και μεταφράσεις Αθ. Ε. Καραθανάση μεταφέρω εδώ.
Αναφέρουν, τα αρχεία, ονομαστικά τα πολεμοχώρια Σίτζοβα, Πολιανή, Τζερνίκη, Αρφαρά, Νησί, τις δύο Αναστάσοβες, το Κουτσαβά, τη Βρωμόβρυση, Γιάννιτσα[i],  Άγιο φλώρο[ii] από τη Μεσσηνία, και τα χωριά Γεωργίτσι, Καστανιά, Αγοριανή, Σκάλα, Λαγκονίκον, Κοκίτζανη της  Λακωνίας,  και τα χωριά Σέλιτζα, Γαϊτσές, Λεφτίνι της Μάνης, και από την Αρκαδία τα χωριά  Δυρράχι,  Αγριακόνα, Σουλάρι, Σκορτσινου, Ζευγολατειό, Πετρίνα, που γράφανε και υπογράφανε πως  όλοι, γερόντοι και παιδιά, έτοιμοι ήτανε να πάρουν τα όπλα και μαζί με τους Ενετούς να χτυπήσουνε τους Τούρκους.
Στις 15 Μαρτίου 1659, μετά τη κατάληψη της Καλαμάτας, οι Ενετοί κάνανε πολεμικό συμβούλιο στις Κιτριές. Μελετήσανε καλά τα πράγματα, όμως άλλαξαν σχέδια, γατί αντιπερισπασμό θέλανε να κάνουνε στους Τούρκους με του οποίους πολεμούσανε στο Χάνδακα στη Κρήτη, και αποφασίσανε να μη χτυπήσουνε τη Κορώνη, αλλά να φύγουνε για τη Μήλο. Και στα πρακτικά του πολεμικού συμβουλίου που κάνανε στις Κιτριές, που ανακάλυψε και μετέφρασε ο Αθ. Ε. Καραθανάσης, γράφουν:
«15 Μαρτίου 1659 Κιτριές
Συνεδριάσεις με διαταγή του εξοχότατου Αντιναυάρχου Φραγκίσκου Μοροζίνη. Οι υπογεγραμμένοι κύριοι που υπογράφουν στο συμβούλιο με θέμα την εξέλιξη του πολέμου. Την αποβίβαση των στρατιωτών ακολούθησε η κατάληψη, λεηλασία και η πυρκαγιά της Καλαμάτας με τη βοήθεια του θεού όχι με πολύ αίμα παρά μόνο με την απώλεια ενός δικού μας και δύο χωρικών. Έτσι λοιπόν είναι αξιοσημείωτη η υπεροχή που αποδείχτηκε από αυτό το εγχείρημα και γενική η εκτίμηση των όπλων, γιατί οι χωρικοί χωρίς δυσκολία έλαβαν θέσεις στην ύπαιθρο. Έχει λοιπόν αποκαλυφθεί καθαρά η μικρή πολεμική δύναμη και η εξουσία του εχθρού στα μέρη αυτά. Κατορθώθηκε επίσης εκείνος ο σκοπός που κυρίως επιδιωκόταν , να ενωθούν δηλαδή αυτοί οι χωρικοί, οκτακόσοι τον αριθμό σε διάφορα μέρη με τα δικά μας στρατεύματα και να συμπλακούν με τους Τούρκους. Απ’ όλα αυτά λοιπόν είναι πια καθαρό και αναμφίβολο πως θα επακολουθήσει γενναία  η ρήξη χωρικών και Τούρκων. Επίσης από το ίδιο εγχείρημα  προήλθε όχι λίγο πένθος και δόξα  για τα όπλα τους, παρά το γεγονός ότι η αντεπίθεση  των εχθρών υπήρξε σκληρή και ο αριθμός της σημαντικός, γιατί αποτελείται από διακόσια άλογα  πολύ δυνατά και χίλιους στρατιώτες που χτύπησαν και τους δικούς μας στρατιώτες  ακόμη έξω στην ύπαιθρο. Αυτοί λοιπόν παίρνοντας θάρρος  από μόνοι βγήκαν στους δρόμους που είχαν λιθοστρωθεί από αυτούς και σε μια στιγμή μάλιστα έφθασαν να πολιορκούν το Παλαιόκαστρο από το οποίο μετά από μια γενναία αντίσταση, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να τραπούν σε φυγή. Αυτό το εγχείρημα έτσι όπως έγινε, προσέθεσε μεγαλύτερο θάρρος και δύναμη στους χωρικούς που τον ίδιο χρόνο  τους έκαμε αναπότρεπτη την ανάγκη να προσχωρήσουν και σε άλλες πιο σοβαρές επιχειρήσεις. Γι’ αυτό τώρα μιλούν φανερά και πολύ επιμένουν να θέλουν να προσχωρήσουν προς την Κορώνη… Οι διαβεβαιώσεις που κρατώ ότι θα μαζευτεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός να οδηγήσει την επίθεση κατά της Κορώνης με κάμουν να ακολουθώ το αντίθετο και να δω με προσοχή πότε θα πλησιάσει το επόμενο στρατιωτικό σώμα. Άλλο που με κάμει πιο πολύ διστακτικό είναι το γεγονός ότι αυτοί οι πληθυσμοί είναι υποταγμένοι και δεν μπορούν να εκτελέσουν τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα επειδή είναι όχλος και δεν υπάρχει καμία παρεμβολή χρόνου, για να μαζευτεί περισσότερος. Πριν λοιπόν αποφασίσουμε για κάθε πράγμα, θέλησα να φέρω τα σχέδια σε σας, γιατί με το να συζητηθεί καλά η υπόθεση ισορροπείται η υπεροχή που προκύπτει, όταν θα εγκαταλειφθεί η ευκαιρία να ενεργήσουμε στην περίσταση αυτή. Βλέποντας επίσης προσεχτικά το χρόνο που θα παρεμβληθεί μπορεί να ληφθεί μία απόφαση που θα είναι συμφέρουσα στην υπηρεσία. Θα δείτε επίσης και μερικές επιστολές γραμμένες από Τούρκους αρχηγούς προς τους κατοίκους των γειτονικών χωριών, από τις οποίες διαπιστώνεται η  αδυναμία τους και η αντίσταση που συναντούν από τους ίδιους τους λαούς, που ούτε τους υπακούουν, ούτε υποτάσσονται στις διαταγές τους. Αφού συζητήθηκαν παρά πολύ οι αιτίες που συντείνουν στη μία ή στην άλλη απόφαση και έχοντας τις πιο ώριμες σκέψεις πάνω στις προτάσεις που υποβλήθηκαν έχουν ομοφώνως αποφασίσει ότι αυτό το τμήμα του στρατού πρέπει να ενωθεί με το υπόλοιπο που βρίσκεται στη Μήλο…. Προσωπικώς διαβεβαιώνω πως θα θελήσουν οι χωρικοί να ακολουθήσουν τις επιχειρήσεις σύμφωνα  με την απόφαση αυτή… Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί οποιαδήποτε άλλη πρόταση πιο αποτελεσματική, για να κρατηθούν σε αναβρασμό αυτοί οι κάτοικοι μέχρι να μπορέσουν τα πράγματα να μπουν σε εκείνη την ευτυχή οδό που θα δείξουν οι καιροί και οι περιστάσεις».
Πήρανε τότε την απόφαση να φύγουν οι Βενετοί. Όμως  ο αποσταλμένος τους στη Καλαμάτα Giacomini Harvato, αργοπορημένα  τους έγραψε για το ξεσηκωμό του Κουτσαβά και ότι οι Κουτσαβίτες χτυπήσανε μόνοι τους και νικήσανε τους Τούρκους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ο Φραντσέσκο Μοροζίνι (Francesco Morosini, (1619 -1694) σε ηλικία 36 ετών διορίστηκε στόλαρχος των ενετικών ναυτικών δυνάμεων, επιχειρώντας λεηλασίες των τουρκικών παραλίων και τον Δεκέμβριο του 1666 διορίστηκε αρχιστράτηγος  των ενετικών δυνάμενων της Κρήτης.
Κουτσαβίτης, κάτοικος του «Κουτσαβά», όπως  ονομάζουν ακόμα και σήμερα τη περιοχή της Αλαγονίας με τα πέντε χωριά της.


 
του Δημητρίου Ν Ζέρβα, δικηγόρου

***   Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για τη στάση των αρχαιοφυλάκων της Αρχαίας Μεσσήνης 
Το απόγευμα της Δευτέρας το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη στάση των αρχαιοφυλάκων το βράδυ του Σαββάτου που είχε ως αποτέλεσμα τη μη πραγματοποίηση συναυλίας στην Αρχαία Μεσσήνη.

Ακολουθεί η ανακοίνωση
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού βρήκε για  πρώτη φορά λύση στο γνωστό και χρονίζον πρόβλημα της υπερωριακής αμοιβής των αρχαιοφυλάκων για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στους αρχαιολογικούς χώρους, γεγονός που είναι γνωστό στην συνδικαλιστική τους ηγεσία,  υπογράφοντας  σχετική υπουργική απόφαση,  με αναδρομική ισχύ από 1 Ιουνίου 2018, η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση.
Ως εκ τούτου, παρά την επίμονη προσπάθειά του, το Υπουργείο θεωρεί  ακατανόητη την αδιάλλακτη στάση των αρχαιοφυλάκων της Αρχαίας Μεσσήνης και του συνδικαλιστικού τους οργάνου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά της προγραμματισμένης  Συμφωνικής Συναυλίας Πνευστών, ελληνοαυστριακής συνεργασίας, στην πλατεία της πόλης της Μεσσήνης  αντί στο θέατρο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης όπως είχε προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου 7 Ιουλίου 2018.
Με την ματαίωση της συναυλίας η συνδικαλιστική ηγεσία των αρχαιοφυλάκων δεν θα επιτύγχανε κάτι περισσότερο, αφού το χρόνιο πρόβλημα έχει ήδη λυθεί.
Η ενέργεια αυτή των αρχαιοφυλάκων προκάλεσε το κοινό αίσθημα  των πολιτών, ενώ ανάγκασε  τον Δήμαρχο της πόλης στη μεταφορά της προγραμματισμένης συναυλίας στην πλατεία της πόλης αντί στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης, για να διασφαλίσει την πραγματοποίησή της αλλά και για να διασώσει το κύρος των διοργανωτών απέναντι στους ξένους φιλοξενουμένους.​

***  Ομιλία Τσίπρα μετά το Eurogroup - Μεταλλαγμένη και αδιέξοδη πολιτική

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σε ομιλία του μετά τη συμφωνία στο Eurogroup, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την εικόνα ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία εξόδου από τα μνημόνια, την εποπτεία, την κρίση.
«Η Ελλάδα γίνεται ξανά μία χώρα κανονική. Ανακτά την πολιτική και οικονομική της κυριαρχία. Ξαναγράφεται στον παγκόσμιο χάρτη. Στηρίζεται ξανά στα πόδια της», ήταν μεταξύ των πολλών που ανάφερε.
Αυτές οι δηλώσεις όμως, απέχουν πολύ από αυτό που ζει καθημερινά ο Έλληνας εργαζόμενος, αλλά και από τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα στα οποία θα αναφερθούμε πιο κάτω.
Ακόμα πιο προβληματική από αυτή την παραποιημένη παρουσίαση της Ελληνικής κατάστασης, είναι η λογική με την οποία Πρωθυπουργός αντιμέτωπε την οικονομική κρίση αλλά και τη θεραπεία της. Μια αντιμετώπιση που θύμιζε λιγότερο από ποτέ τον Σύριζα πριν το Δημοψήφισμα, και ακόμα λιγότερο τον Σύριζα στην πορεία προς την εξουσία.
«Όλα αυτά δε σημαίνουν, ότι έχουμε σκοπό να επιστρέψουμε στην Ελλάδα του χθες. Στην Ελλάδα της σπατάλης, στην Ελλάδα των πελατειακών σχέσεων, στην Ελλάδα της γενικευμένης φοροδιαφυγής, στην Ελλάδα της διαφθοράς…»(Αλέξης Τσίπρας).
Αγνώριστος ο Πρωθυπουργός, αγνώριστη η ηγεσία του Σύριζα που πήρε την εξουσία για να βάλει τέλος στα δεινά που επέφερε στον Ελληνικό λαό η καπιταλιστική κρίση.
Δεν είναι πια καπιταλιστική κρίση, αλλά κρίση που προήλθε από την «Ελλάδα της σπατάλης… των πελατειακών σχέσεων… της γενικευμένης φοροδιαφυγής… της διαφθοράς». 
Καμιά αναφορά στις ευθύνες του ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος, του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου, που για δεκαετίες συνεισέφερε στην αποεπένδυση αντί στην επένδυση, προτιμώντας τον «τζόγο» και το εύκολο κέρδος.
Δεν αναφέρεται σ’ αυτά ο Πρωθυπουργός, παρά μόνο σε σπατάλη, σε φοροδιαφυγή και διαφθορά γενικά. Ακόμα και αυτά στα οποία αναφέρεται όμως, δεν είναι παρά ενδημικά χαρακτηριστικά ενός καπιταλισμού που, ανίκανος να επιβιώσει σε ανταγωνισμό με τα καπιταλιστικά μεγαθήρια της Ευρώπης, επιβίωνε, μέχρι που τον έπαιρνε, με τη «σπατάλη», τη γενικευμένη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά.
Θα προχωρήσει η σημερινή κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, τονίζει ο Πρωθυπουργός. «Με μια δημοσιονομική πολιτική έντιμη και συνετή που θα σέβεται τις δεσμεύσεις μας… αλλά ταυτόχρονα θα βάζει τέλος στη λιτότητα και σε όλα όσα ζήσαμε, στις αδικίες που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα…»
Εκτός από αγνώριστη, η σημερινή επιχειρηματολογία της ηγεσίας του Σύριζα είναι ανούσια, αντιφατική. Θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις της απέναντι σε αυτούς που επέβαλαν την λιτότητα, αλλά, παρόλα αυτά, θα βάλει τέλος στη λιτότητα. Σε καμιά λιτότητα δεν μπαίνει τέλος.
Την ίδια στιγμή που οι θεσμοί επέβαλαν και άλλη μείωση των συντάξεων αλλά και του αφορολόγητου με το 2019…
Την ίδια στιγμή που επέβαλαν δημιουργία πλεονασμάτων 3,5% ως το 2022 και 2,2% μετά το 2022, και ρητή υποχρέωση να μην ξηλωθεί ούτε ένα μνημονιακό μέτρο –να μην ξηλωθεί ούτε ένα από τα μέτρα που έχουν ρημάζει τις ίδιες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας – όχι μόνο δεν μπαίνει τέλος στη λιτότητα, αλλά η λιτότητα εμβαθύνετε.
Αυτό δείχνει και η πολύ πρόσφατη αναθεώρηση των επίσημων προβλέψεων για ανάπτυξη, από 1.5% σε 1%, για μετά το 2022. Ανάπτυξη του 1% προβλέπουν τώρα, από την οποία θα πρέπει να βγαίνουν πλεονάσματα του 2.2% -όχι μόνο δεν θα υπάρξει ανάπτυξη, αλλά συρρίκνωση, επιβεβαιωμένη και επίσημα.
Η λιτότητα και η κρίση έχουν κλειδωθεί και όχι τερματιστεί.
Ούτε στην εποπτεία υπάρχει τερματισμός. Έχουμε τέλος της επιβολής μέτρων, τουλάχιστον έτσι λεν, αφού περίπου επέβαλαν ότι είχαν υπόψη, και συνέχιση της εποπτείας για να διαπιστώνεται ότι τηρούνται όσα επιβλήθηκαν.
Ότι άλλο λέγεται από κυβερνητικής πλευράς για αυτά τα ζητήματα, απλά θα διαψεύδεται από τα γεγονότα. Αυτό που παρουσιάστηκε, ότι η Ελληνική κυβέρνηση αποκτά δικαίωμα λόγου και αποφάσεων, πολύ λίγη σχέση έχει με την πραγματικότητα.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μετά που οι θεσμοί επέβαλαν δραματική μείωση των μισθών, συντάξεων, περικοπές σε κάθε επίπεδο της ζωής, πολιτικές που οδήγησαν στην ανεργία, τη μερική απασχόληση, τη μετανάστευση, κάνουν τώρα την εξής «παραχώρηση» στην Ελληνική κυβέρνηση:
Με δεδομένο ότι δεν αλλάζετε τίποτε από τις περικοπές που επιβάλαμε, και ότι επιτυγχάνετε τα πιο πάνω πλεονάσματα και εξοφλάτε τις δόσεις σας, αν περισσέψει κάτι, μπορείτε, μετά φυσικά που θα ζητήσετε και την γνώμη μας, να το διαθέσετε «όπως θέλετε».
Αυτό βγαίνει ξεκάθαρα και από μια προσεκτική ανάγνωση των σχετικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού:
«… αναφορές που θα μελετάμε, θα συζητάμε μαζί τους, θα λαμβάνουμε ενδεχομένως υπόψη, αλλά δε θα είμαστε υποχρεωμένοι να τις υιοθετούμε κατά γράμμα, στο βαθμό που επαναλαμβάνω, υλοποιούμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους».
Έτσι, όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι, « Η επιλογή των μέσων της πολιτικής για να επιτευχθούν οι συμφωνημένοι στόχοι θα ανήκουν από δω και στο εξής αποκλειστικά στις εκλεγμένες από τον ελληνικό λαό κυβερνήσεις και όχι σε τεχνοκράτες ξένους που θα έρχονται να μας υποδεικνύουν τι πρέπει να κάνουμε», κάνει μεγάλες αβαρίες σε αυτό που είναι η πραγματικότητα.
Όσο για το χρέος, δεν υπάρχει καμιά ελάφρυνση του. Και πάλι, παρά τον Πρωθυπουργικό χαρακτηρισμό αυτού που κερδήθηκε σαν ελάφρυνση του χρέους, μια πιο προσεκτική ανάγνωση των δηλώσεων του, φανερώνει ακριβώς αυτό που «επιτεύχθηκε»:
«Η επιμήκυνση των ωριμάνσεων των ομολόγων για μια δεκαετία, όπως και η περίοδος χάριτος για το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα, της δεκαετίας, για ένα χρέος ύψους περίπου 110 δις ευρώ, μειώνουν τις υποχρεώσεις της χώρας δημιουργώντας έναν καθαρό διάδρομο τουλάχιστον δεκαπενταετίας για τους επενδυτές ως το 2033».
Συμφωνήθηκαν κάποιες ευκολίες πληρωμής. Αυτό έγινε. Μεταφέρονται για το μέλλον δόσεις που θα έπρεπε να καταβάλλονται τώρα. Όλες τις δόσεις και όλους τους τόκους θα τους βρει μπροστά της βουνό η όποια κυβέρνηση, με το τέλος της περιόδου χάριτος. Θα μπορούσε όμως, παρόλα αυτά, κάποιος να πει, στο διάολο τι θα συμβεί μετά από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια, παίρνουμε τώρα μια ανάσα. Μπορούμε τα λεφτά από τις δόσεις που δεν θα καταβάλλονται και που τώρα θα περισσεύουν, να τα χρησιμοποιήσουμε για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις.
Είναι όμως πάρα πολύ αμφίβολες τέτοιες δυνατότητες.
Δεν είναι στο χέρι της κυβέρνησης Σύριζα, οποιασδήποτε κυβέρνησης, να κάνει κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική.
Διότι δεν ισχύει τίποτε από όσα ανάφερε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το ότι, «Η Ελλάδα πλέον θα έχει την ευθύνη για τον εαυτό της και για το μέλλον της…» και ότι «η ευθύνη επιστρέφει αποκλειστικά στους Έλληνες…»
Και εδώ δεν αναφερόμαστε στην εποπτεία των θεσμών της καπιταλιστικής Ευρώπης που θα συνεχίσει να ισχύει έτσι και αλλιώς –όπως και ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε με πολλούς τρόπους στην ομιλία του.
Εδώ μιλούμε για την εποπτεία της ελληνικής κυβέρνησης από τους επόπτες των ίδιων των θεσμών της καπιταλιστικής Ευρώπης, που αποτελούν την πιο σκληρή εκδοχή εποπτείας.
Εδώ μιλούμε για τις ίδιες τις αγορές, που θα αποφασίζουν πόσα και με τι επιτόκιο θα δανείσουν. Σε αυτή την πηγή χρηματοδότησης προσβλέπει ο Πρωθυπουργός. «… να είναι λύση πειστική για τους επενδυτές, για τις αγορές, ώστε η Ελλάδα να ανακτήσει την πρόσβαση της στην ιδιωτική χρηματοδότηση…»
Ποιες όμως είναι οι διαθέσεις των αγορών από τις οποίες περιμένει ο Πρωθυπουργός επενδύσεις, αυτή ειδικά τη στιγμή; Τι έχει υπόψη του το μεγάλο, το τραπεζικό κατά βάση, κεφάλαιο και βάσει ποιων κριτηρίων θα δανείζει;
Θα διερευνήσουμε αυτό το ζήτημα στο επόμενο μας κείμενο, την άλλη Κυριακή.

 Του Σωτήρη Βλάχου

*** Δέσμιοι των παθογενειών του πολιτικού συστήματος οι ελαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας
 
Όποιος παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με το πρόγραμμα δακοκτονίας της Πελοποννήσου και της Μεσσηνίας, ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες ελαιοπαραγωγούς του νομού μας, διαπιστώνει, από τη μια, την ανικανότητα του κράτους να αντεπεξέλθει στα αυτονόητα και, από την άλλη, παθογένειες του πολιτικού συστήματος της χώρας σε κεντρικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο.
Όσον αφορά στο ζήτημα της μη έγκαιρης έναρξης του προγράμματος, προφανώς οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Τα αρμόδια υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών), η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια Πελοποννήσου), έχουν το δικό τους μερίδιο. Ευθύνες που μεταφράζονται σε κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών της Μεσσηνίας, αλλά και σε κίνδυνο ποιοτικής υποβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος.
Την παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει νόημα να καταλογιστεί το μερίδιο ευθυνών του καθενός. Τώρα, πρέπει όλοι να σταθούν απέναντι στο πρόβλημα των ελαιοπαραγωγών με υπευθυνότητα και να δώσουν άμεσες λύσεις. Η νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να ξεκινήσουν οι ψεκασμοί, φαντάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή ως η μόνη λύση που μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο καταστροφής μεγάλους μέρους της ελαιοπαραγωγής.
Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι να ανοίξει ο διάλογος, προκειμένου το ζήτημα της δακοκτονίας και της προστασίας της ελαιοπαραγωγής να λυθεί μια δια παντός. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θέλει να υπηρετεί το ρόλο του, θα πρέπει να αποταθεί στους ελαιοπαραγωγικούς νομούς, στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους εκπροσώπους των αγροτών (αγροτικούς συνεταιρισμούς), προκειμένου να εξευρεθεί βιώσιμη και, κυρίως, μόνιμη λύση.
Στόχος του διαλόγου θα πρέπει να είναι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που σχετίζεται με τη δακοκτονία. Στόχος θα πρέπει να είναι η θέσπιση ενός ξεκάθαρου πλαισίου, το οποίο θα θωρακίζει τους ελαιοπαραγωγούς και θα δίνει έγκυρα λύση στο πρόβλημα. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να γίνουν τρία βήματα: Πρώτον, οι αναγκαίοι πόροι να διατίθενται έγκαιρα. Δεύτερον, οι διαγωνιστικές διαδικασίες να απλοποιηθούν και, τρίτον, να είναι διαθέσιμο το αναγκαίο προσωπικό. Ένα ξεκάθαρο και σταθερό θεσμικό πλαίσιο, που θα διέπεται από τους πιο πάνω τρεις άξονες, είναι ικανό να απαλλάξει τους ελαιοπαραγωγούς από τον κίνδυνο απώλειας εισοδήματος.
Ωστόσο, παρότι η λύση του προβλήματος είναι ορατή, κανείς δεν πράττει το αυτονόητο, καθώς οι παθογένειες του πολιτικού συστήματος της χώρας κρατούν δέσμιους τους ελαιοπαραγωγούς. Το κεντρικό κράτος προσθέτει γραφειοκρατία και εξακολουθεί να είναι αναποτελεσματικό. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει έρμαιο ή έχει βολευτεί στο ρόλο του εντολοδόχου των υπουργείων. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν χάσει την παρεμβατικότητά τους.
Αν θέλουμε η χώρα να προχωρήσει μπροστά, θα πρέπει αυτές οι παθογένειες να εξαλειφθούν. Θέλουμε υπουργεία αρωγούς στα προβλήματα, ένα κράτος που θα λύνει και δε θα προσθέτει προβλήματα. Χρειαζόμαστε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που εγκαίρως θα αναδεικνύει τα τοπικά προβλήματα και με μεθοδικό τρόπο θα επιδιώκει λύση τους. Έχουμε ανάγκη από αγροτικούς συνεταιρισμούς που θα μπορούν να εκφράσουν τις αγωνίες των αγροτών, να προτείνουν πρακτικές λύσεις και όχι απλά να «καταγγέλλουν».
Αν δεν ξεφύγουμε από αυτές τις παθογένειες, δυστυχώς, κάθε χρόνο θα είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε για τη δακοκτονία και όχι για το πώς θα εκμεταλλευτούμε το θησαυρό της Μεσσηνίας, το ελαιόλαδο.

Του Μενέλαου Γερονικολού-Βαλτζή
Μέλους της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής 

***  Και τι το διαφορετικό μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία; 
Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πολιτικής συζήτησης τον τελευταίο καιρό. Συνήθως συνοδεύεται από διάχυτη απογοήτευση για την εξαπάτηση, την αλαζονεία, τον κυνισμό, την καλλιέργεια του διχασμού και τη ρητορική του μίσους, που διαβρώνουν κάθε μέρα και περισσότερο τον πολιτικό λόγο.
Πόσα μπορεί να κάνει η Ν.Δ., αφού τον πρώτο λόγο φαίνεται να έχουν «άλλοι» και όχι η ελληνική κυβέρνηση… Οι θεωρίες συνομωσίας και η αναζήτηση ευθυνών από τους «ξένους» και τους «δανειστές» δίνουν και παίρνουν.
Η πικρή αλήθεια, δυστυχώς, είναι πως τα μέτρα ύψους 5,1 δισ. ευρώ που συμφώνησε και ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, το 4ο Μνημόνιο δηλαδή, τα οποία θα στηρίζονται αποκλειστικά στ μείωση των συντάξεων (έως δύο συντάξεις θα απολεσθούν) και του αφορολογήτου (που θα… γκρεμιστεί στα 5.600 ευρώ), δεσμεύουν πια τη χώρα και τις επόμενες κυβερνήσεις.
Όμως, είναι επίσης αλήθεια πως μια πολιτική αλλαγή μπορεί να φέρει αρχικά την ανακούφιση και σε δεύτερο χρόνο τo… διαφορετικό, που αν θέλαμε να το περιγράψουμε με πέντε λέξεις αυτές θα ήταν: Φιλοεπενδυτικό κλίμα, Εμπιστοσύνη, Μεταρρυθμιστική προσήλωση.
Ο στυλοβάτης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας είναι η ιδιωτική, πραγματική οικονομία. Με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών (που έχει ήδη προγραμματίσει και λεπτομερώς κοστολογήσει η Ν.Δ., π.χ. μείωση της εισαγωγικής φορολογικής κλίμακας στο 9% για εισοδήματα ως 10 χιλ. ευρώ), σε συνδυασμό με τη μείωση των κρατικών δαπανών και την επιτάχυνση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, θα δοθεί ώθηση στην επιχειρηματική κοινότητα να δημιουργήσει επενδύσεις και θέσεις εργασίας, που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 3%-4%. Ο συνδυασμός του φιλοεπενδυτικού κλίματος και της ανάπτυξης θα εμπνεύσει σιγουριά και εμπιστοσύνη τόσο στους επενδυτές όσο και στις αγορές, που θα μπορούν να δανείζουν τις τράπεζες με χαμηλότερα επιτόκια και οι τράπεζες με τη σειρά τους θα μπορούν να τα διοχετεύουν στην πραγματική οικονομία.
Μια κυβέρνηση έντιμη, σοβαρή, που επιχειρηματολογεί πειστικά και που επιδεικνύει μεταρρυθμιστική προσήλωση, μπορεί να θέσει υπό διαπραγμάτευση τη μείωση των στόχων του (εξωπραγματικού όπως το διαμόρφωσαν οι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ) πλεονάσματος, σε ανεκτά από την πολύπαθη οικονομία μας όρια.
Συμπερασματικά, το διαφορετικό που μπορεί να κάνει η Ν.Δ., όταν γίνει κυβέρνηση, είναι σε πρώτη φάση να απαλύνει τα ψηφισμένα από την κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου μέτρα (αφήνοντας περισσότερα χρήματα στην τσέπη του συνταξιούχου με τη μείωση της εισαγωγικής φορολογικής κλίμακας) και σε δεύτερη φάση, μετά την αναπτυξιακή ώθηση της οικονομίας που θα επιτύχει, να διεκδικήσει τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Έτσι απλά, λιτά και μετρημένα. Χωρίς ψευδοεπαναστατικές κραυγές και συνωμοσιολογικές θεωρίες, που τελικά οδηγούν στην απομόνωση και στην παγκοσμίως πια γνωστή… kolotumba και στους yes men ηγέτες της συμφοράς!
Για τη Νέα Δημοκρατία η αλήθεια, η εμπιστοσύνη, το μέτρο, ο σεβασμός στον πολίτη και την ψήφο του είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες και αυτή είναι η διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ.

Της Πιπίνας Π. Κουμάντου
Μέλους του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών της Ν.Δ.

***  Η Σουηδία σε δημογραφικό ΚΙΝΔΥΝΟ! Τα μισά παιδιά στα σχολεία είναι μετανάστες…

~ Ο αριθμός των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Σουηδία αυξάνεται ραγδαία, όπως δείχνει η νέα έρευνα.
Περίπου το 44% των παιδιών στα δημοτικά σχολεία στις αστικές περιοχές δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα τα σουηδικά.
Σχεδόν τα μισά από τα παιδιά ηλικίας 7 έως 16 ετών στις μητροπολιτικές περιοχές της Σουηδίας μιλούν μια μειονοτική γλώσσα. Στη χώρα ως σύνολο, το ποσοστό είναι 27,6% με 44,1% στη Στοκχόλμη, στο Γκέτεμποργκ και στο Μαλμό.
*  Ο σουηδικός υπερ-μοντερνισμός γίνεται ολοένα και πιο επιπόλαιος μεταξύ των παιδιών και των εφήβων της χώρας και η Σουηδία είναι πλέον μια από τις πιο πολυγλωσσικές χώρες του δυτικού κόσμου.
Τα ευρήματα της Hübinette προέρχονται από τις στατιστικές που καταρτίζει η Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης για το ποσοστό των μαθητών δημοτικού που μιλούν μια άλλη γλώσσα εκτός της Σουηδίας στο σπίτι και ως πρώτη γλώσσα.
Σε αρκετούς δήμους στις τρεις μητροπολιτικές περιοχές, το ποσοστό έχει ήδη περάσει το 50% και σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν έφτασε το 70%.
Με πληροφορίες από Voice of Europe

***  Σβήνει-γράφει ο Τσίπρας! Έρχεται ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ;..

~ Σε ρυθμούς ανασχηματισμού κινείται πλέον το κυβερνητικό σχήμα, καθώς -σε μεγάλο βαθμό- η βαθμολόγηση του κάθε υπουργού από τους βουλευτές θα κρίνει και την τύχη τους.
Ωστόσο, παρά τις επιδόσεις του κάθε κυβερνητικού στελέχους στους οκτώ τομείς που περιγράφονται στο έντυπο, στις αλλαγές που αναμένονται υπάρχουν και άλλα κριτήρια.
Κατά πληροφορίες, ο πρωθυπουργός μετά την έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο και πριν από την παρουσία του στη ΔΕΘ θέλει να έχει έτοιμο ένα κυβερνητικό σχήμα μάχης, με το οποίο θα δώσει τη σκληρή εκλογική αναμέτρηση με τη ΝΔ.
Η ανάγκη να σηματοδοτήσει -με τις αλλαγές που θα κάνει- την ανανέωση στο πολιτικό προσωπικό, την επιβράβευση στελεχών που του «βγήκαν ως επιλογές» αλλά και το άνοιγμα στον κεντροαριστερό χώρο αποτελεί κριτήριο -το πιο σημαντικό ίσως- για την επιλογή των προσώπων στον ανασχηματισμό.
Οι πληροφορίες και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, ωστόσο θεωρείται πιθανότερο το να προχωρήσει ο κ. Τσίπρας σε ριζικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με εκπλήξεις αλλά και σταθερές, καθώς υπάρχουν ιδιαιτερότητες.
2+2 οι θέσεις-κλειδιά
Παρά τα όσα έχουν γραφτεί, δύο θέσεις αποτελούν «κλειδιά», όπως αποτελούσαν και στις προηγούμενες αλλαγές. Η μία είναι η «δύσκολη» μετακίνηση Τσακαλώτου από το υπουργείο Οικονομικών. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι μετά την έξοδο από τα μνημόνια επιθυμεί να είναι «ο πιο ασήμαντος υπουργός».
Αποτελεί, ωστόσο, κοινό μυστικό ότι αν ο Τσακαλώτος φύγει από την πλατεία Συντάγματος, μόνο πιο πάνω μπορεί να πάει. Και η πιο πάνω θέση, που για κάποιους είναι το υπουργείο Εξωτερικών, παραμένει καπαρωμένη, καθώς δύσκολα θα μετακινηθεί από εκεί ο Νίκος Κοτζιάς, πόσω μάλλον που φιλοδοξεί και με τη συμφωνία των Πρεσπών να τελειώσει αλλά και με τη συμφωνία που συζητά με την Αλβανία.
Το ότι κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως δεν πρέπει να ανοίξει άλλο θέμα, καθώς αρκετό είναι το πολιτικό κόστος από τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ, μπορεί να αναγκάσουν τον κ. Κοτζιά να «ρίξει ταχύτητες», ωστόσο επειδή η μετακίνησή του από τη Βασιλίσσης Σοφίας δεν θα θεωρηθεί ως επιβράβευση των θαρραλέων προσπαθειών του (κόντρα στις απειλές που δέχτηκε), τότε πιθανότατα θα συνεχίσει ως ΥΠΕΞ μέχρι τις εκλογές.
~  Τα άλλα δύο υπουργεία για τα οποία υπάρχει θετικότατη εικόνα στο Μαξίμου είναι το Υγείας με το δίδυμο Ξανθού – Πολάκη και το Εργασίας με την Έφη Αχτσιόγλου και τον Νάσο Ηλιόπουλο.
Από εκεί και μετά, όμως, όλα τα άλλα ενδεχόμενα «παίζουν».
Γρίφος με τον Καμμένο
Δεύτερη παράμετρος στην εξίσωση του ανασχηματισμού είναι ο Πάνος Καμμένος και οι ΑΝΕΛ, την τελική στάση των οποίων κανείς δεν γνωρίζει. Με βάση τα όσα έχουν προηγηθεί και τις «προφητείες» για φουρτούνες στο Πεντάγωνο, κανείς δεν θα πρέπει να αποκλείσει τη μετακίνηση του Πάνου Καμμένου. Ίσως στο υπουργείο Ναυτιλίας, όπου διατηρεί αποστολές επιχειρήσεων, είτε σε ένα παραγωγικό υπουργείο.
Κάποιοι, μάλιστα, έσπευσαν να συνδυάσουν το «κλείσιμο» του ματιού που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στον ΣΒΒΕ στη Θεσσαλονίκη για σύσταση υπουργείου Βιομηχανίας με σκέψεις για τοποθέτηση εκεί του κυβερνητικού εταίρου.
Όσο ο πρωθυπουργός μελετά τα περιθώρια των επιλογών του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, εντείνει την πόλωση με τη ΝΔ επιδιώκοντας να αναδείξει το πολιτικό πρόσημο στο δικό του πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα και να το διαφοροποιήσει από εκείνο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Εμείς με τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους του μνημονίου και τον κόσμο της εργασίας, και η ΝΔ με τις επιχειρήσεις και την 12ωρη εργασία», διαμηνύει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας, που δίνει -όσο μπορεί- ταξικό πρόσημο στην πολιτική του για να πιέζει και το Κίνημα Αλλαγής να παίρνει θέση.
Στροφή στο πατριωτικό ύφος
Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσαν χθες στη Θεσσαλονίκη οι υψηλοί τόνοι στα εθνικά ζητήματα και εναντίον της Τουρκίας με παράλληλη επίθεση στην Ντόρα Μπακογιάννη. Πίσω από τους υψηλούς τόνους και τη σύνδεση της συμφωνίας των Πρεσπών με την ανάγκη για ανάσχεση της τουρκικής επιρροής στα Βαλκάνια βρίσκεται η διαπιστωμένη δημοσκοπική ζημιά που έχει υποστεί το κυβερνών κόμμα σε περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας λόγω του «Μακεδονικού».
Σε αυτό το ερμηνευτικό πλαίσιο εντάσσεται και η επίθεση προς την Ντόρα Μπακογιάννη για την παρουσία της στην ορκωμοσία Ερντογάν, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για ενδοτισμό.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη συμφωνία των Πρεσπών με τις προοπτικές που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη ώστε να καταστεί πραγματική πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Εκτός από προοπτικές όμως, η συμφωνία έχει ανοίξει και τη δημοσκοπική ψαλίδα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό αποτελεί τον μεγάλο κυβερνητικό «πονοκέφαλο»…
iefimerida.gr

***  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Κ. Βελόπουλου: Τα ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ σχέδια των ΗΠΑ για Σκόπια και Βαλκάνια… (ΒΙΝΤΕΟ)

~~Άλλη μια συγκλονιστική γεωπολιτική ανάλυση έκανε ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εκπομπή Κόντρα & Ρήξη.
Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στον βρόμικο ρόλο των ΗΠΑ στα Σκοπιανό αλλά και στα Βαλκάνια γενικότερα.
 ~  Στην ανάλυση αναφέρθηκε, επίσης, ο σημαντικός ρόλος της Γιουγκοσλαβίας και του Κοσόβου για να διασπαστεί ο Ορθόδοξος κόσμος, μέσω του διαμελισμού της Σερβίας.
Ακούστε στο παρακάτω βίντεο το όσα ενδιαφέροντα είπε ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ σήμερα:


***  «Μέλι» στάζει ο Μελανσόν για τον Τσίπρα: Δεν θα γίνω σαν αυτόν…

~ Δηλητήριo στάζει το στόμα του ιστορικού στελέχους της γαλλικής Αριστεράς, Ζαν Λικ Μελανσόν για τον Έλληνα πρωθυπουργό.
Σε συνέντευξή του στο γαλλικό δίκτυο BFMTV, ο Μελανσόν έσπευσε να… στολίσει με πρωτοφανή κοσμητικά επίθετα τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας χαρακτηριστικά:
*   «Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι μία από τις προσωπικότητες, τις πιο ελεεινές στη πολιτική ζωή της Ευρώπης », είπε χθες το απόγευμα ο Μελανσόν στο γαλλικό δίκτυο BFMTV αναφερόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό.
«Δεν θέλω οι Γάλλοι να πιστέψουν ότι εάν εκλεγώ, θα είμαι ένας Τσίπρας…εγώ θα εφαρμόσω τη δική μου πολιτική», πρόσθεσε ο Μελανσόν, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Ελληνας πρωθυπουργός εφαρμόζει πολιτικές που του υπαγορεύονται, μακράν από αυτές που προεκλογικά είχε υποσχεθεί.
protothema.gr

***  Ίδρυσαν πριν από λίγο κόμμα οι Δημήτρης Καμμένος και Τάκης Μπαλτάκος…

~ Τα όσα σας γράφαμε εδώ και πολύ καιρό επιβεβαιώνονται σιγά σιγά, καθώς με αφορμή το Σκοπιανό εμφανίζονται κόμματα με ανθρώπους που μέχρι σήμερα στήριζαν με κάθε τρόπο το σύστημα.
Ο λόγος για τον πρώην γραμματέα της κυβέρνησης Σαμαρά, Τάκη Μπαλτάκου και του διαγραμμένου βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ. Δημήτρη Καμμένο οι οποίοι ανακοίνωσαν πως ίδρυσαν κόμμα.
*  Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν πριν απο λίγο αναφέρουν, μεταξύ άλλων, πως σκοπός τους είναι η διευκόλυνση σχηματισμού ενός ευρύτερου Πατριωτικού Μετώπου, αλλά και να απομακρυνθεί από την εξουσία η αριστερή κυβέρνηση.
Πρόεδρος θα είναι ο Δημήτρης Καμμένος και Γενικός Γραμματέας οΤάκης Μπαλτάκος.
Απευθύνονται, σύμφωνα με τους ίδιους, σε όσους δακρύζουν όταν ακούνε τον Εθνικό Ύμνο και το «Μακεδονία ξακουστή».
Αυτό που ξέχασαν, φυσικά, να αναφέρουν είναι ότι ο κ. Μπαλτάκος έχει υπηρετήσει τη Ν.Δ. που είχε δώσει το όνομα Μακεδονία από το 2008 στους Σκοπιανούς, κι ο κ. Καμμένος άνηκε μέχρι χθες σε μια κυβέρνηση που κορόιδευε ολημερίς κι ολονυχτίς τον ελληνικό λαό επί τρία χρόνια…

***  Συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν την Πέμπτη! Κύριο θέμα οι δύο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ Έλληνες στρατιωτικοί

~ Συνάντηση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Τουρκίας θα συναντηθούν στις 14.30, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.
*  Το κυρίαρχο θέμα της ατζέντας, από ελληνικής πλευράς, θα είναι η πολύμηνη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στις φυλακές της Αδριανούπολης.
Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη και την Πέμπτη (11-12/07), τον πρωθυπουργό θα πλαισιώνουν ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, και ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Πάνος Καμμένος.

***  Πόπλιος Αίλιος Αδριανός: Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ Ρωμαίος αυτοκράτωρ…

~ Από τους σημαντικότερους Ρωμαίους αυτοκράτορες, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα. Γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 76 στην πόλη Ιταλική, κοντά στη σημερινή Σεβίλλη της Ισπανίας.
Καταγόταν από την πόλη Αδρία της Ιταλίας (σημερινό Άτρι), εξ ου και το όνομά του Αδριανός. Ήταν γιος συγκλητικού κι εξάδελφος του αυτοκράτορα Τραϊανού. Το πλήρες όνομά του ήταν Πόπλιος Αίλιος Τραϊανός Αδριανός.
Έλαβε άρτια εκπαίδευση και από μικρός είχε γνώση της ελληνικής γραμματείας, γι’ αυτό του δόθηκε το προσωνύμιο «Γκρεκούλους» (Ελληνάκι). Επί βασιλείας Δομητιανού, ο Αδριανός κατατάχθηκε στο στρατό και υπηρέτησε στις περιοχές της Γερμανίας, της Πανονίας (σημερινής Ουγγαρίας), διακρίθηκε στους πολέμους κατά των Δακών και Πάρθων, ενώ διετέλεσε κυβερνήτης της Συρίας. Λέγεται ότι συνδύαζε την ελληνική λεπτότητα και τη ρωμαϊκή σταθερότητα.
Ο Αδριανός ανέβηκε στο θρόνο το 117, σε ηλικία 41 ετών, με την υποστήριξη του στρατού και της Συγκλήτου. Ήταν ευνοούμενος της Πλωτίνας, συζύγου του εξαδέλφου του Τραϊανού, ο οποίος τον υιοθέτησε και τον έχρισε διάδοχό του. Υπάρχει η άποψη ότι η Πλωτίνα και ο Αδριανός πλαστογράφησαν τα έγγραφο της υιοθεσίας, με σκοπό να πείσουν τη Σύγκλητο ότι ο διάδοχος του θρόνου είχε την υποστήριξη του Τραϊανού.
Η πρώτη ενέργεια του Αδριανού ήταν η διαγραφή των καθυστερούμενων φόρων, ένα μέτρο που ανακούφισε τους υπηκόους του και τον έκανε αγαπητό στο λαό. Άλλωστε, ο ίδιος είχε ως προγραμματική αρχή τη ρήση του «Ο ηγεμών είναι για τον λαό και όχι ο λαός για τον ηγεμόνα». Η βασιλεία του συνέπεσε με μία ειρηνική περίοδο της ρωμαϊκής ιστορίας. Οι στρατιωτικές συγκρούσεις ήταν περιορισμένες και ο Αδριανός βρήκε την ευκαιρία να θωρακίσει την αυτοκρατορία, κατασκευάζοντας τείχη (limes) κατά μήκος των συνόρων, με πιο ονομαστά αυτά της Βρετανίας, του Δούναβη και του Ρήνου.
O Αδριανός εξασφάλισε τις κατακτήσεις του Τραϊανού στη Μεσοποταμία, ενώ συνήψε ειρήνη με τους Πάρθους στα ανατολικά της αυτοκρατορίας. Κατέστειλε την εξέγερση των Εβραίων υπό τους Μπαρ Κόχμπα και ραβίνο Ακίβα (132-135), συνεχίζοντας στη θρησκευτική τους καταπίεση. Μετονόμασε την Ιερουσαλήμ σε Αιλία Καπιτωλίνα και τους απαγόρευσε να την επισκέπτονται, επί ποινή θανάτου. Περίπου 600.000 Εβραίοι θανατώθηκαν ή εξορίστηκαν από τις λεγεώνες του Αδριανού.
~ Το μεγαλύτερο μέρος της βασιλείας του το πέρασε ταξιδεύοντας, προκειμένου να επιβλέπει και να δίνει οδηγίες για τα μεγάλα δημόσια έργα που κατασκευάζονταν σε διάφορα μέρη της αχανούς αυτοκρατορίας. Πίστευε ότι η αυτοκρατορία θα θωρακισθεί καλύτερα από τους εχθρούς της με έργα υποδομής, παρά με κατακτητικούς πολέμους.
Σ’ ένα ταξίδι του στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας γνώρισε τον Αντίνοο, ένα όμορφο νεαρό παιδί, το οποίο σφόδρα ηράσθη. Ο Αντίνοος τον ακολούθησε σε όλα του τα ταξίδια, όμως το 130 πνίγηκε κολυμπώντας σ’ ένα ποτάμι. Ο θάνατος του αγαπημένου του αποτέλεσε βαρύ πλήγμα για τον Αδριανό, ο οποίος για να τιμήσει τη μνήμη του έκτισε την Αντινοούπολη.
Ο Αδριανός λάτρευε τον ελληνικό πολιτισμό και το 124 ήλθε για πρώτη φορά στην Αθήνα, για να λάβει μέρος στα Ελευσίνια Μυστήρια. Έγινε Αθηναίος Πολίτης και προίκισε την Αθήνα με σημαντικά μνημεία και έργα. Έχτισε την Αψίδα, ως μέρος του τείχους που χώριζε την παλιά από τη νέα πόλη, την οποία σήμερα ονομάζουμε Πύλη του Αδριανού και αποπεράτωσε το Ναό του Ολυμπίου Διός, ο οποίος είχε ξεκινήσει να ανεγείρεται επί Πεισιστράτου, πριν από περίπου 600 χρόνια (οι σημερινοί «Στύλοι του Ολυμπίου Διός»).
Η σημαντικότερη και ευεργετικότερη προσφορά του στην Αθήνα ήταν το Αδριάνειο Υδραγωγείο, σχεδόν το μόνο μέσο ύδρευσης της πρωτεύουσας μέχρι το 1930. Διαπλάτυνε τη μεταξύ Κορίνθου και Μεγάρων δύσβατη οδό (τη σημερινή «Κακιά Σκάλα»), τόσο, ώστε να μπορούν άνετα να κινούνται δύο άρματα εξ αντιθέτων διευθύνσεων. Προσπάθησε να ενώσει όλες τις ελληνικές πόλεις υπό το «Πανελλήνιον», αλλά απέτυχε.
Μετά τις περιοδείες του, που κράτησαν 13 χρόνια (121-134), επανήλθε στη Ρώμη, όπου αποσύρθηκε στην πολυτελή του έπαυλη, κοντά στα Τίβουρα (σημερινό Τίβολι), την οποία εκόσμησε με αναπαραστάσεις ελληνικών μνημείων. Έπασχε από υδρωπικία και είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Ήταν νευρικός, ευερέθιστος καχύποπτος και μισάνθρωπος.
Ο Αδριανός παντρεύτηκε τη συγγενή τού εξαδέλφου του Τραϊανού, Βιβία Σαβίνα, αλλά δεν έκανε παιδιά. Πέθανε σε ηλικία 62 ετών στις 10 Ιουλίου 138 στην πατρική του οικία στην Ιταλική, αφού υιοθέτησε κι έχρισε ως διάδοχό του τον Αντωνίνο τον Ευσεβή.
sansimera.gr

***  ΡΑΓΔΑΙΕΣ εξελίξεις στην Καβάλα για τον αγωγό ΤΑΡ! Κινητοποιήσεις για τους συλληφθέντες
  
Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει το θέμα με τις αντιδράσεις στην Καβάλα λόγω της διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ από την πόλη.
Όπως σας ενημερώσαμε από το πρωί, έχουν γίνει συλλήψεις και γίνονται απεργίες πείνας στην Καβάλα λόγω των φόβων για την καταστροφή της περιοχής από τον αγωγό (βλ. ΕΔΩ σχετικό θέμα).
Πριν από λίγες ώρες εξεδόθη μια ανακοίνωση για τη δίκη των ανθρώπων που συνελήφθησαν κατά τις διαδηλώσεις κατά του αγωγού. Διαβάστε την παρακάτω:
Καβάλα 10/7/2018
Αρ. Πρ 4409
ΠΡΟΣ: Όλους τους Επαγγελματίες, Εμπόρους και Βιοτέχνες Νομού Καβάλας
Θεμα: Κάλεσμα συμμετοχής στη δίκη της Καβάλας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε στην Καβάλα να εξελίσσετε μία άνευ προηγουμένου παρωδία. Μία εταιρία προσπαθεί να επιβάλει τα συμφέροντα της δίχως να υπολογίζει τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας που εμπεριστατωμένα έχουν κατατεθεί εδώ και τέσσερα χρόνια προς πάσα κατεύθυνση.
Αδιαφορώντας προφανώς για τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, τις αποφάσεις όλων ανεξαιρέτως των συλλόγων και σωματείων του Νομού Καβάλας, και βεβαίως της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών αυτής, που στο σύνολο τους μιλούν για αλλαγή της όδευσης του αγωγού εκτός του κάμπου Ζυγού – Κρυονερίου – Φιλίππων και εκτός των τεναγών Φιλίππων!!!
Ο φιλοξενούμενος στα μέρη μας αγωγός ΤΑΠ, έχει οδηγήσει με τις ενέργειες του το τελευταίο διάστημα στα κρατητήρια και στις δικαστικές αίθουσες 8 αθώους συμπολίτες μας.
* Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Νομού Καβάλας έχοντας την εξουσιοδότηση των σωματείων – μελών της 1)Συντεχνία Αρτοποιών Ν.Καβάλας 2)Σωματείο πρατηριούχων υγρών καυσίμων και λιπαντικών Ν.Καβάλας 3)Σωματείο πωλητών λα’ι’κών αγορών «Η Ομόνοια» Ν.Καβάλας 4)Σωματείο βαφείων καθαριστήριων και συναφών επαγγελμάτων Ν.Καβάλας 5)Σωματείο Θερμουδραυλικών Ν.Καβάλας 6)Σωματείο καταστηματαρχών ξυλουργών-επιπλοποιών Καβάλας 7)Σωματείο κρεοπωλών Ν.Καβάλας 8)Σωματείο Καφεζυθοπωλών και ιδιοκτητών καφετεριών Καβάλας 9)Σύλλογος οδοντοτεχνιτών Ανατολικής Μακεδονίας 10)Σωματείο βιβλιοπωλών-χαρτοπωλών Ν.Καβάλας 11)Σωματείο φωτογράφων Ν.Καβάλας 12)Σωματείο χρυσοχόων ωρολογοποιών Ν.Καβάλας 13)Σωματείο επαγγελματιών ψυκτικών Ν.Καβάλας 14)Σύνδεσμος μηχανοσιδηρουργών Ν.Καβάλας 15)Σωματείο διευθυντών εστιατόρων-ταβερνών-εξοχικών κέντρων Καβάλας 16)Ένωση καταστηματαρχών τυπογράφων και συναφών επαγγελμάτων Ν.Καβάλας 17)Σύνδεσμος τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης περιφέρειας Α.Μ.Θ. 18)Ένωση εμπόρων-επαγγελματίων και βιοτεχών Χρυσούπολης 19)Σύλλογος επαγγελματιών και τουριστικών επαγγελμάτων Λιμεναρίων Θάσου 20)Ένωση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών περιφεριακής ενότητας Καβάλας 21)Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνικό Σωματείο «οι Φίλιπποι» 22)Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνικός σύλλογος Ελευθερούπολης 23)Σωματείο καταστηματαρχών ζαχαροπλαστών Ν.Καβάλας 24)Ένωση κουρεών κομμωτών κομμωτριών Ν.Καβάλας 25)Σωματείο κυλικειαρχών δημοσιών σχολείων Καβάλας-Δράμας-Ξάνθης 26)Σύνδεσμος εργολάβων εγκαταστατών ηλεκτρολόγων Ν.Καβάλας 27)Σύλλογος ιδιοκτητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών Ν.Καβάλας 28)Σύνδεσμος εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν.Καβάλας καλεί όλους τους Επαγγελματίες Εμπόρους και Βιοτέχνες του Νομού Καβάλας να εκδηλώσουν την συμπαράσταση τους την Πέμπτη 12 Ιουλίου και ώρα 12.00πμ στα δικαστήρια Καβάλας, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση των 8 αθώων συμπολιτών μας.
Την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018, στα πρόσωπα των 8 συλληφθέντων δικάζεται όλη η Καβάλα.
Εκ της διοικήσεως.


*** Αθλητικά Νέα :

***   Τα  ζευγάρια στα ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ .:
10 , 11, και 14 Ιουλίου 2018 ....
1.-  Τρίτη 10 - 07 - 2018 :  ΓΑΛΛΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ 1-0 .-

2.- Τετάρτη 11 - 07 - 2018 :  ΑΓΓΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ 

Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 :  Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή  15 Ιουλίου 2018 : Ο ΤΕΛΙΚΟΣ
 
***  ΣΗΜΕΡΑ  Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 :

ΓΑΛΛΙΑ  -  ΒΕΛΓΙΟ  1-0 .-^
Το  γκολ : 51' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ! ΣΚΟΡΕΡ Ο ΟΥΜΤΙΤΙ! Εκτέλεση κόρνερ του Γκριζμάν, κεφαλιά του Ουμτιτί (τον έχασε ο Αλντερβάιρελντ) στο πρώτο δοκάρι και 1-0 για τους «τρικολόρ».
Βέλγιο (3-4-3): Κουρτουά – Βερτόγχεν, Κομπανί, Αλντερβέιρελντ - Ντεμπελέ, Φελαϊνί, Βίτσελ, Τσαντλί – Ντε Μπρούιν, Αζάρ, Λουκάκου
Γαλλία (4-2-3-1): Γιορίς – Παβάρ, Βαράν, Ουμτιτί, Ερναντέζ – Πογκμπά, Καντέ - Εμπαπέ, Γκριζμάν, Ματουιντί - Ζιρού
~* Η Γαλλία 1η ομάδα για τον ΤΕΛΙΚΟ της Κυριακής .-

***  Πήρε και Μπίζο η Καλαμάτα 
Ο Άγγελος Μπίζος …δεν θα μπορούσε να μην ενταχθεί στο ρόστερ της Καλαμάτας, καθώς είναι ένας Μεσσήνιος παίκτης με σταθερά καλή παρουσία στην Γ’ Εθνική και εξίσου θετική εξωαγωνιστική εικόνα. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί το τρίτο φετινό απόκτημα της Μαύρης Θύελλας, μετά τον Νίκο Κόκκαλη, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης στον Τσικλητήρα Πύλου και τον 34χρονο μέσο, Χρήστο Μίνγκα. Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει τα εξής:
«Ο ΠΣ “Η Καλαμάτα” ανακοινώνει την συμφωνία με τον κεντρικό αμυντικό Άγγελο Μπίζο ο οποίος θα φορά την μελανόλευκη φανέλα για τα επόμενα δυο χρόνια.
Ο Άγγελος Μπίζος γεννήθηκε στις 13/11/1990 στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα της Κορώνης.
Στην συνέχεια αγωνίστηκε σε Αχαΐα (Διαγόρα Βραχνέικων, Ατρόμητο Λάππα), Ηλεία (Δόξα Ν. Μανωλάδας), πριν επιστρέψει στην Μεσσηνία για τον Τσικλητήρα το 2015.
Με την ομάδα της Πύλου αγωνίστηκε δυόμισι χρόνια κατακτώντας το ντάμπλ Μεσσηνίας και την άνοδο στην Γ’ Εθνική. Στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Λακωνία με την Πελλάνα Καστορείου με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας ΕΠΣ Λακωνίας.
Ο Άγγελος Μπίζος, ο οποίος κάνει το μεταπτυχιακό του στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, με δήλωσή του στο επίσημο site της Καλαμάτας, ανέφερε:
«Αποτελεί ξεχωριστή τιμή και χαρά για κάθε ποδοσφαιριστή, πολύ δε περισσότερο για Μεσσήνιο, να φορά την φανέλα της ιστορικής Μαύρης Θύελλας. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση και τον προπονητή για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και με την σειρά μου να διαβεβαιώσω πως θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας».

*** «Καπετάν Βασίλης» ονομάστηκε το Δημοτικό Γήπεδο Διαβολιτσίου 
«Καπετάν Βασίλης» ονομάζεται πλέον το Δημοτικό Γήπεδο Διαβολιτσίου, ως ένδειξη αναγνώρισης της μεγάλης προσφοράς του αείμνηστου επιχειρηματία, Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου.
Η τελετή για την ονοματοδοσία του εν λόγω γηπέδου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Ιουλίου και έδωσαν το «παρών» ο Μεσσήνιος (με καταγωγή από το Διαβολίτσι) Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ο γιος του αείμνηστου Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, Αχιλλέας (παρέλαβε πλακέτα από τον πρόεδρο του ΑΟ Διαβολιτσίου Ιωάννη Κωνσταντάρα), η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Ελένη Αλειφέρη, ο Δήμαρχος Οιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος, ο πρόεδρος του «New York College» Ηλίας Φούτσης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Ευάγγελος Ξυγκώρος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτων Μαρλαφέκας, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μεσσηνίας, Βασίλης Σπηλιώτης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Ηλίας Αλεξανδρόπουλος, σύσσωμο το ΔΣ του ΑΟ Διαβολιτσίου με επικεφαλής τον πρόεδρο Ιωάννη Κωνσταντάρα, παλιοί πρόεδροι και παράγοντες του ΑΟΔ, στελέχη της ΤΕΜΕΣ, της «Costa Navarino» και παράγοντες άλλων τοπικών ομάδων.
Χαιρετισμό απεύθυναν ο πρόεδρος του ΑΟ Διαβολιτσίου, Ιωάννης Κωνσταντάρας, ο επιχειρηματίας και μέλος του Δ.Σ. του ΑΟΔ Βασίλειος Χαρίτσης, ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Ελένη Αλειφέρη, ο Δήμαρχος Οιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης (αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο).
Ο κ. Κωνσταντακόπουλος αφού ευχαρίστησε τον ΑΟ Διαβολιτσίου για την τιμή που έκαναν να δώσουν το όνομα του πατέρα του στο Γήπεδο, σημείωσε «ο Καπετάνιος έδειξε εμπράκτως την αγάπη του για την περιοχή του και για τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του αλλά και για όλη τη Μεσσηνία».
Ο πρόεδρος του «New York College», Ηλίας Φούτσης, γνωστοποίησε ότι θα προσφέρει κάθε χρόνο μια υποτροφία στον αριστούχο μαθητή του Διαβολιτσίου.

Νικητής ο Αίαντας Καλαμάτας στο «6ο Τουρνουά Ακαδημιών Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος»
Ο Αίαντας Καλαμάτας κατέλαβε την πρώτη θέση στο 6ο Τουρνουά Ακαδημιών «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» που διεξήχθη το Σάββατο στο Δημοτικό Γήπεδο Διαβολιτσίου «Καπετάν Βασίλης», καθώς επικράτησε με 4-0 του ΑΟ Διαβολιτσίου στο μεγάλο τελικό.
Στο τουρνουά συμμετείχαν ακόμη η Καλαμάτα και ο ΑΟ Πατίστα.

Οι συνθέσεις των ομάδων
Οι συνθέσεις των 4 ομάδων:
ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ (Δημήτρης Τοπουκτζίδης): Ν. και Π. Σαρδέλης, Χωρεμιώτης, Ντολομάγια, Λάσκος, Παπαδόπουλος, Μπράνκο, Ηλιάδης, Ντονάς, Σ. και Π. Γιάχια, Σεχάϊ.

ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τάκης Σακελλαρόπουλος): Παπανικολόπουλος, Ριζάς, Στ., Γ., Π. και Καν. Μπούνας, Μακαρίτης, Πανταζής, Χόχολης, Δημητρόπουλος, Τσουλάκος, Χιώτης, Κουμουνδούρος, Κωστέας, Κοσμάς, Κουρεντζής, Σεντεμέντες.

ΠΣ «Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ» (Τάκης Δρούγας, Στέλιος Παπαδόπουλος): Παυλ. και Σπ. Βαρελάς, Παυλής, Καρακαϊδός, Θεοφιλόπουλος, Εξηνταβελώνης, Χότζα, Καρνάκης, Ρούπας, Σαούτης, Γεωργόπουλος, Μανωλόπουλος, Ρούσεφ.

ΑΟ ΠΑΤΙΣΤΑ (Νίκος Κακαλέτρης): Κακαλέτρη, Καστόρας, Μαχαίρας, Αλάμαρας, Μπάκας, Στ., Αλ. και Αν. Ντάβος, Ζ. και Στ. Παληοδήμας, Πριστούρης, Μανωλάκος, Χανδρινός.

Τους αγώνες του 6ου Τουρνουά Ακαδημιών «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» σφύριξαν οι Παναγιώτης Κομπιλίρης, Γιώργος Σκαρπέτης, Παναγιώτης Νικολόπουλος και Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου από την ΕΠΣ Μεσσηνίας.

Στις ομάδες απονεμήθηκαν κύπελλα και μετάλλια.

*** 


~~ ~**      ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ  2018  :   
~* ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Κυριακή 01  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 .  ΚΑΛΟ και Ευλογημένο μήνα για όλους μας !: http://stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/blog-post.html .-  
~*ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της  ενημέρωσης .  Δευτέρα  02  Ιουλίου 2018.  ΟΜΟΡΦΗ , ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ για όλους μας  : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/07/arfara.html .- 
~*  ARFARA  - ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τρίτη  03  Ιουλίου  2018 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
~* ARFARA ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τετάρτη 04 Ιουλίου  2018  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara.html  .- 
~*ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018  :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara.html  .  - 
~* ARFARA 2  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της  ενημέρωσης .  Πέμπτη  05  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  :  http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/07/arfara-2.html .-
~* ARFARA    ΑΡΦΑΡ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018 : http://snsstamoskal.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-  
~*  ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 07  Ιουνίου 2018 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
~*  ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή  08- Ιουλίου 2018 . : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/blog-post.html .-
~*  Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018 , ARFARA ΑΡΦΑΡΑ  , ΒΙΝΤΕΟ από εκδηλώσεις και ΟΜΙΛΙΕΣ στο ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  , : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/07/arfara-08-2018-video-1.html  .-   
~**  ARFARA ΑΡΦΑΡ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Δευτέρα  09 Ιουλίου 2018 . : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
 
~*~arfara ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης.  ΤΡΊΤΗ 10  Ιουλίου 2018 :  http://snsarfara.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-

~*

***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   6427  video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas          stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3917   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
Σύνολον                                  14.445    βίντεο   .-  

~  ** ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ για σήμερα :
1.-ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ  27/06/2018  
2.-Τα αυτοκίνητα κατέληξαν στη θάλασσα Χαλκιδική 27/06/2018 :

3.-Κλειστή η Αθηνών   Κορίνθου 27/06/2018 : 
4.-Α  ΤΣΙΠΡΑΣ  29/06/2018 από Βρυξέλλες : 
5.-Για  αποστάτες και Επιχειρηματικά συμφέροντα ;  27/06/2018:  
6.-Ολόκληρη  η ΣΥΜΦΩΝΙΑ  για ΣΚΟΠΙΑ  2018 :   
7.-Δημοσιογράφοι  δημοσιολόγοι ΕΡΤ Τσίπρα  27/06/2018 : 
8.-Επεισόδια ΗΠΑ   2018 : 
9.-Μετανάστες στην Ελλάδα  2018: 
10.-Συμπεριφορά Αστυνομίας ΤΣΙΠΡΑ 2018 : 
11.-Σχεδιασμοί για ΜΑΝΔΡΑ Αττικής από Συριζανέλ 2018: 
12.-Απεγκλωβισμός των πρώτων 4ρων παιδιών στο Σπήλαιο στην Ταϊλάνδη 08/07/2018 :  https://youtu.be/-wOPuyVjsvM .-
13.-ΤΑΙΛΑΝΔΗ  08/07/2017 απεγκλωβισμός  4ρων :
14.-ΑΟΖ  ανακήρυξη από Π  ΚΑΜΜΕΝΟ  2018 :
15.-Σχέδιο διάσωσης παιδιών στην ΤΑΪΛΆΝΔΗ 09/07/2018 :
16.-Διασώθηκαν άλλα 4 παιδιά στην Ταϊλάνδη  09/07/2018 :
17.-ΑΠΕΓΚΛΩΒΗΣΑΝ άλλα 4 παιδιά ΤΑΪΛΑΝΔΗ 09/07/2018 :
18.-Απεγκλωβίστηκαν άλλα 4  παιδιά στην ΤΑΪΛΆΝΔΗ 09/07/2018 : 
 19.-ΕΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ παιδιών ΤΑΪΛΑΝΔΗ  09/07/2018 :
20.-Ορκομωσία ΕΡΝΤΟΓΑΝ 09/07/2018 : 
21.-Ορκίστηκε ο Ερντογάν  09/07/2018 : 
~

  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  ΣΤΟΜΑ  ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ μέσα από φωτογραφίες :


TA  ΕΓΚΟΝΑΚΙΑ ΜΑΣ .......... :
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: