ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

free counters

Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από Αρφαρά Καλαμάτας .
Κυριακή 05-05-2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   . 
~

Αγάπη πρώτα στο Θεό μας , μετά στον εαυτόν μας και τέλος στον εχθρό μας ! Κι άν περισεύει στα Ζώα και τα Φυτά μας !
`


~**~   Καλαμάτα παραλία Μ. Μαντινεία Σάββατο 04-05-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215310609691983/  .- 
~  Πσναγιωταρου Μαντινεία Παραλία Καλαμάτας 04-05-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215310584451352/  .-   

~**  5 Μαΐου- Γιορτή σήμερα: Κυριακή του Θωμά

~  : Τη μνήμη του  τιμά σήμερα, 5 Μαΐου, η Εκκλησία μας. Ο Απόστολος Θωμάς απουσίαζε όταν ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, επισκέφθηκε τους Μαθητές Του στο υπερώον όπου ήταν συνηγμένοι.  Όταν πληροφορήθηκε τα σχετικά με την επίσκεψη του Χριστού, ζήτησε να Τον δη και να ψηλαφίση τις πληγές του Σταυρού στα χέρια και την πλευρά Του.
Ο Χριστός όταν επισκέφθηκε και πάλι τους Μαθητές Του μετά από οκτώ ημέρες, κάλεσε τον Απόστολο Θωμά να ψηλαφήση τα σημάδια των πληγών στο Σώμα Του. Τότε ο Απόστολος Θωμάς Τον ανεγνώρισε και Τον ομολόγησε Κύριο και Θεό του. Τον ανεγνώρισε από τις πληγές του Σταυρού, οι οποίες αποτελούν σημάδι της αγάπης Του, αλλά και της δυνάμεώς Του. Την ομολογία του Θωμά οι άγιοι Πατέρες την ονομάζουν σωτήριο. Και πραγματικά οδηγεί στην σωτηρία όλους εκείνους που την απευθύνουν στον Χριστό εκζητώντας ταπεινά το έλεός Του. Το γεγονός ότι ο Απόστολος Θωμάς αρχικά απουσίαζε κατά την εμφάνιση του Χριστού στους Μαθητές Του, φαίνεται ότι ήταν οικονομία Θεού, για να γίνη πιστευτό το θαύμα της Αναστάσεως και να διαλυθή κάθε είδους αμφιβολία. Ο Απόστολος Θωμάς, μετά την Πεντηκοστή, κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους, τους Πέρσες, τους Μήδους και τους Ινδούς και είχε μαρτυρικό τέλος. Απολυτίκιο:  Ήχος βαρύς  Εσφραγισμένου του μνήματος η ζωή εκ τάφου ανέτειλας Χριστέ ο Θεός, και των θυρών κεκλεισμένων, τοις Μαθηταίς επέστης η πάντων ανάστασις, πνεύμα ευθές δι’ αυτών εγκαινίζων ημίν, κατά το μέγα σου έλεος .
***   Αυτά τα τέσσερα πράγματα σκοτίζουν την ψυχή μας

~  : Ο άνθρωπος για να έχει πνευματική ζωή, να έχει το φως στη ζωή του, πρέπει να έχει τελεία επικοινωνία με το περιβάλλον του. Από τη στιγμή που δεν έχει αυτή την απλή, την φυσική, την άνετη εγκατάλειψη και παράδοση του εαυτού του στον άλλον, και επομένως την βίωση του άλλου ως οικείου μέλους, δεν μπορεί να έχει Γι’ αυτό σκοτίζεται η ψυχή, όταν κλονίζεται η σχέση της με τον Θεό.
Μίσος
Πως όμως κλονίζεται; Με το να μισεί τον πλησίον του. Το μισώ τον πλησίον έχει κατά κύριον λόγο ενεργητική έννοια και σημαίνει, κτυπώ, αρνούμαι, επιτίθεμαι εναντίον του άλλου. Εκφράζει την επιθετική διάθεση της ψυχής. Αντί να έχω φυσική σχέση με τον άλλον, να τον βάζω στην καρδιά μου, έχω το μίσος, που είναι μία έξοδος του άλλου από την καρδιά μου και από την ζωή μου.  Μίσος λοιπόν είναι να βλέπω ως έτερον τον άλλον, να τον πετάω έξω από την καρδιά μου, να μην το θεωρώ ως είναι μου. Αντί να δω ότι ο άλλος είμαι εγώ, βλέπω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό μπορεί να είναι φυσικό για τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά για μας, που είμαστε σώμα Χριστού, είναι αφύσικο. Το μίσος είναι εκ των μεγάλων αμαρτημάτων, διότι είναι απόρροια μεγάλης εμπαθείας και δείχνει ότι ο άνθρωπος δούλεψε πολλά χρόνια στην αμαρτία και τα πάθη, και έχει σκληρυνθεί τόσο πολύ η καρδιά του, ώστε κατά κάποιο τρόπο έγινε ανώμαλη και όχι μόνο δεν μπορεί να αγαπήσει, αλλά και μισεί. Χρειάζεται πολύ δάκρυ για να αποβάλλει κάποιος το μίσος. Δεν είναι υπόθεση μιας αποφάσεως απλώς ή αγώνος μιας μέρας. Όταν μισώ κάποιον, δεν μπορώ να πω, αποφασίζω να μην τον μισώ. Μπορώ να πω, αποφασίζω να μην τον χτυπήσω, να μην τον βλάψω, αλλά για να μην τον μισώ πλέον, χρειάζεται μια εσωτερική κάθαρσις. Το μίσος προς τον πλησίον φανερώνει μεγάλο βάθος πάθους, γι” αυτό και συσκοτίζει την ψυχή.  Εξουδένωση  Πως αλλιώς κλονίζεται η σχέση με τους άλλους; Με την εξουδένωση. Με το να ταπεινώνεις τον άλλον. Με το να τον κρίνεις. Όταν όμως κρίνω τον άλλον, τον βγάζω πάντοτε μικρό, μηδαμινό, τίποτα. Είναι τόσος ο εγωισμός του ανθρώπου, ώστε τίποτε δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον της κρίσεώς του, ούτε ένας Θεός, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος. Το να θεωρώ τον άλλον ως κατώτερο, περισσότερο όμως το να το εκφράζω, είναι κεφαλαιώδες αμάρτημα.  Ζήλεια  Άλλη μορφή σχέσεώς μας με τους ανθρώπους, η οποία διαταράσσει την ειρήνη και την ενότητα, είναι η ζήλεια με όλες τις έννοιες. Ζηλεύω κάποιον από αγάπη, τον θεωρώ δικό μου και ενώνομαι αναπόσπαστα μαζί του. Η ένωση αυτή δεν είναι εν τω σώματι του Χριστού, είναι μία υποβίβαση του σώματος του Χριστού σε ανθρώπινη σχέση. Είναι επίσης μία πλήρης μοιχική εσωτερική ενέργεια. Αν πάρουμε την ζήλεια με την έννοια ότι ζηλεύω αυτόν τον άνθρωπο και τον απωθώ, τότε η ζήλεια είναι έκφραση εσωτερικής αδυναμίας αλλά και ανώμαλης αγάπης. Δηλαδή τον αγαπώ κατά τρόπο εγωιστικό και αποκλειστικό, πιστεύω ότι έχω δικαιώματα στη ζωή του και ότι αυτός έχει υποχρεώσεις απέναντί μου, ότι πρέπει να μου δίνει λογαριασμό για το που πηγαίνει και τι κάνει.  Η ζήλεια λοιπόν είναι διαταραχή των σχέσεών μας λόγω περισσής εσωτερικής ψυχικής ενέργειας. Ζήλεια είναι κάθε στροφή προς τον άλλον, που ξεκινάει από κάτι υπερβολικό, από έναν ζήλο, από μία ζέση, από μία βράση. Επομένως ζήλος μπορεί να είναι το ενδιαφέρον μου, η αγάπη μου, η φροντίδα μου να τον σώσω, να τον βοηθήσω να βγει από την αμαρτία, να γίνει παιδί του Θεού. Αυτή η ζέσις είναι ένας αφύσικος εσωτερικός οργασμός, μία αφύσικη πνευματική συσσωμάτωση. Γογγυσμός  Το αντίθετο της ζήλειας είναι ο γογγυσμός, ο οποίος επίσης προέρχεται από αδυναμία της ψυχής. Γογγύζω σημαίνει διαμαρτύρομαι, αρνούμαι, παραπονούμαι, είμαι στενοχωρημένος, δεν ικανοποιούμαι. Αυτόν τον γογγυσμό τον εκφράζω στο περιβάλλον μου, στα γραπτά μου, στην προσευχή μου. Ζητώ λόγου χάριν, κάτι από τον άλλον, ή προσδοκώ ή απαιτώ κάτι. Δεν μου το δίνει όμως, γιατί και αυτός είναι απορροφημένος από τον δικό του αγώνα και πόθο, από την δική του σκέψη, αμαρτία, χαρά, από τη δική του ακολασία, αγιότητα ή αρετή. Τότε πέφτω σε έναν γογγυσμό, διότι περιθωριοποιούμαι στην σκέψη του. Προσεύχεται αυτός, νομίζω ότι με αφήνει μοναχό μου. Ενδιαφέρεται για μένα, νομίζω ότι δεν το έκανε από αγάπη ή ότι το έκανε ελλιπές.  Ο γογγυσμός είναι το ανικανοποίητο που νοιώθουμε στη ζωή μας και προέρχεται από ένα μειονεκτικό εγώ. Η ζήλεια προέρχεται από ένα εγώ υπερτροφικό, ενώ η εξουδένωση από ένα εγώ αυτοτρεφόμενο και αυτοδυναμούμενο άνευ Θεού, που βλέπει τον άλλον κατώτερο, μηδαμινό. Το μίσος είναι η διαφοροποίηση, η απώθηση του άλλου από την ύπαρξη μας.  Γέροντα Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη  Aπό το βιβλίο «ΛΟΓΟΙ ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΒΒΑ ΗΣΑΪΑ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΑΡΧ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 
***  Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα πλέον! Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ…...   [ΝΤΡΟΠΗ !   ΞΕΠΕΣΜΟΣ ! 0ΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ! ΒΟΛΕΨΑΚΗΔΕΣ !  ΑΙΣΧΟΣ !] Σ.Ν.Σ.  

Η είδηση πως ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος είναι ο νέος υπουργός Τουρισμού μάλλον άφησε πολλούς… άφωνους. Το ρεπορτάζ, μετά την απόφαση της Έλενας Κουντουρά να παραιτηθεί ενόψει ευρωεκλογών, έλεγε μεν ότι το νέος υπουργός Τουρισμού θα ανακοινωνόταν σήμερα (04.05.2019) αλλά το όνομά του ήταν… επτασφράγιστο μυστικό. Τελικά, αφού πρώτα ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας εκείνη που ανακοίνωσε ότι στις 19:00 ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού θα ορκιστεί υπουργός Τουρισμού ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ήρθε και η λιτή ανακοίνωση από το Μαξίμου: «Με απόφαση του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, νέος υπουργός Τουρισμού αναλαμβάνει ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος«. Λίγοι, αν όχι κανείς, περίμεναν πως χαρτοφυλάκιο υπουργού θα έπαιρνε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Αλλά ίσως αυτός να είναι ένας τρόπος να του πει «ευχαριστώ» ο Αλέξης Τσίπρας για την απόφασή του να συμπαραταχθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και να συμμετάσχει στην Προοδευτική Συμμαχία, παρά το γεγονός πως αυτό ουσιαστικά διέλυσε το κόμμα του οποίου είναι πρόεδρος: τη ΔΗΜΑΡ. Μετά την απόφαση της 6ης Απριλίου να συμμετάσχει η ΔΗΜΑΡ στην Προοδευτική Συμμαχία έπεσαν… βροχή οι παραιτήσεις και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος βρέθηκε στο στόχαστρο πολλών. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κατηγόρησαν τον Θανάση Θεοχαρόπουλο για deal με τον Αλέξη Τσίπρα.
Αλλά εκείνος ήταν αποφασισμένος να αποδείξει ότι η απόφασή του ήταν σωστή. Και μπορεί να είχε δηλώσει κατά καιρούς ότι τα αξιώματα δεν τον ενδιαφέρουν, όταν όμως ο πρωθυπουργός του ζήτησε να μπει στην κυβέρνηση και να γίνει ο νέος υπουργός Τουρισμού, μάλλον δεν μπορούσε να αρνηθεί. Το δέλεαρ ήταν προφανώς πολύ μεγάλο. Οι μεγαλύτερες αντιδράσεις, τον περασμένο Απρίλιο αφού ο Θεοχαρόπουλος έδωσε τα χέρια με τον Τσίπρα, ήρθαν από το Κίνημα Αλλαγής, άλλωστε ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ ήταν εκείνος που μαζί με τη Φώφη Γεννηματά «έφτιαξαν» τη Δημοκρατική Συμπαράταξη που κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές, συμμετείχε στο Κίνημα Αλλαγής αλλά… ξαφνικά βρέθηκε στην «αγκαλιά» του Αλέξη Τσίπρα και από εκεί στην κυβέρνηση και το υπουργείο Τουρισμού. Ποιος είναι ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος  Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος είναι 40 ετών, Γεωπόνος MSc, Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας και κατάγεται από την Βέροια. Έχει διδάξει, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ένα σημαντικό εύρος μαθημάτων στον Τομέα της Αγροτικής Πολιτικής, της Αειφόρου Ανάπτυξης, του Αγροτουρισμού και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.  Έχει εργαστεί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με αντικείμενο την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, την οικονομική περιβάλλοντος και την διασύνδεση του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή.  Στις επιστημονικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται περισσότερα από 50 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και διεθνή επιστημονικά βιβλία.  Διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Ιούλιο του 2013, όπου και παραιτήθηκε όταν η Δημοκρατική Αριστερά αποχώρησε από την κυβέρνηση διαφωνώντας με την κυβερνητική πολιτική.  Διετέλεσε Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς από τον Ιανουάριο του 2014 έως και τον Φεβρουάριο του 2015, θέση στην οποία εκλέχθηκε σε δύο διαδοχικά Συνέδρια της ΔΗΜΑΡ (2ο και 3ο).  Είναι Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, θέση στην οποία εκλέχθηκε τον Ιούνιο του 2015 στο 4ο Συνέδριο της ΔΗΜΑΡ.  Το Σεπτέμβριο του 2015 εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας και διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης έως το Γενάρη του 2019. Στις 20 Ιανουαρίου 2019 ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, λόγω της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από το ΚΙΝΑΛ οριστικοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2019 με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.  Από τις 6 Απριλίου 2019 συμμετέχει στην Προοδευτική Συμμαχία, στο πλαίσιο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ για συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ στη βάση προγραμματικής συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ των δύο κομμάτων.  newsit.gr
***  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΚ των εργαζομένων στο Δήμο! «Όλοι οι πολίτες ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ καθημερινά από την ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ των Αρχών»… (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Μια σοκαριστική καταγγελία, που δείχνει το χάος το οποίο επικρατεί στο ελληνικό κράτος, έκαναν οι εργαζομένοι καθαριότητας της νήσου Τήνου. Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δυστυχώς κανείς δεν κάνει από τη δημοτική αρχή το παραμικρό για να τα λύσει. Για παράδειγμα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου δεν υπάρχουν προστατευτικές μπάρες και οι κάδοι απορριμάτων είναι επικίνδυνες εστίες ατυχημάτων. Οι δρόμοι σε πολλά χωριά είναι κάκιστοι και τα βαριά απορριματοφόρα είναι δύσκολο να κινηθούν.
Επιπλέον το νεώτερο όχημα του Δήμου είναι… 25 ετών και τα οχήματα αυτά δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ με αποτέλεσμα να αποτελούν κάθε στιγμή κίνδυνο τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Να σημειώσουμε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι και το νησί θα γεμίσει τουρίστες, κάτι που σημαίνει φυσικά ότι ο κίνδυνος θα υπερδιπλασιαστεί. Εκπρόσωπος των εργαζομένων ανέφερε αποκλειστικά στο VoiceNews.gr δεκάδες προβλήματα. Οι υπηρεσίες στεγάζονται σε κοντέινερ(!), ο όρμος (χώρος στάθμευσης των απορριματοφόρων) είναι χωρίς φύλαξη με αποτέλεσμα να μπορεί ο οποιοσδήποτε να μπει στον χώρο και ενώ υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού δεν γίνεται καμία πρόσληψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν μόλις 7 εργάτες στην καθαριότητα για 65 χωριά και μόλις 3 οδηγοί. Τα όσα αναφέρουν οι εργαζόμενοι δεν είναι θεωρητικά. Στις 30 Απριλίου του 2018 ένα απορριματοφόρο έπεσε σε γκρεμό στην Ποταμιά. Τρεις εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας ανασύρθηκαν από πυροσβέστες από τον γκρεμό, δυστυχώς οι δύο νεκροί.  Οι εργαζόμενοι, όπως αναφέρουν και στην καταγγελία τους, θεωρούν ότι η απαξίωση της μονάδος καθαριότητος του δήμου είναι προσχεδιασμένη με απώτερο σκοπό την χωρίς αντιδράσεις μεταβίβαση της αρμοδιότητος σε ιδιώτη. Δείτε αναλυτικά την καταγγελία των εργαζομένων: 
Φυσικά το θέμα δεν σταματάει εδώ. Από πλευράς μας θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του θέματος και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβεί. Και φυσικά αναμένουμε την επίσημη θέση των δημοτικών αρχών επί του θέματος και εφόσον υπάρξει απάντηση στις καταγγελίες θα τη δημοσιεύσουμε πάραυτα.
***   Αμετανόητος Πολάκης για Κυμπουρόπουλο: Επίθεση στα ΜΜΕ και καμία συγγνώμη….

Ο Παύλος Πολάκης δεν προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη για την επίθεση στον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Αντ’ αυτού, όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε πως εκείνος και η κυβέρνηση τη ζητούν έμπρακτα από τον λαό με τα μέτρα που παίρνουν. 
Για άλλη μια φορά ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επιτέθηκε στα ΜΜΕ και ενοχλήθηκε όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο. «Σε έχουν βάλει τώρα να ρωτάς συνέχεια αυτό το πράγμα» είπε στον δημοσιογράφο ο Παύλος Πολάκης. «Εμείς τη συγγνώμη παλικάρι μου τη ζητάμε έμπρακτα με τα μέτρα της κοινωνικής πολιτικής που έχουμε πάρει. Εμείς ζητήσαμε συγγνώμη από έναν λαό ολόκληρο που τον χρεοκόπησαν, τον εξαθλίωσαν, τον πετάξανε στον Καιάδα», συμπλήρωσε ο Παύλος Πολάκης.
Και συνέχισε με νέα επίθεση στα ΜΜΕ, προεξοφλώντας πως όσα είπε μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στα Χανιά θα τα… κόψουν ή θα τα παίξουν τα κανάλια… «Θες να μου πεις ότι αυτοί οι οποίοι δέχονταν να έχουν καρκινοπαθείς χωρίς φάρμακα, να τρέχουν στα κοινωνικά φαρμακεία για να πάρουν τα φάρμακα της χημειοθεραπείας τους, γιατί αυτό ζούσαμε από το ‘10 μέχρι το ‘14. Δεν το λέτε. Και αυτό που λέω τώρα εγώ, θέλω να δω αν θα το παίξετε μετά. Θέλω να το δω αν θα το παίξετε μετά, γιατί θα σας το κόψουνε, θα το ψαλιδίσουν. Αλλά να τα ακούσουν κι αυτοί εδώ που είναι γύρω – γύρω. Εμείς τη συγνώμη τη ζητήσαμε έμπρακτα. Βάλαμε 2,5 εκατομμύρια κόσμο χωρίς να έχει την ασφαλιστική ικανότητα γιατί έχασε τη δουλειά του και δεν πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές, και τον καλύψαμε δωρεάν. Διαγράψαμε 180 εκατομμύρια χρέη στην Εφορία που είχαν χρεώσει σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι η συγνώμη. Συγνώμη είναι ο νέος Κανονισμός Παροχών του ΕΟΠΥΥ που φτιάξαμε, ο οποίος είναι 100 φορές καλύτερος από τον προηγούμενο. Και ξέρεις γιατί είναι; Γιατί κόψαμε τις λαμογιές και τις μίζες που δίνανε με δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε πράγματα αχρείαστα ή υπερτιμολογημένα και στηρίξαμε αυτό που είχε πραγματική ανάγκη ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματική συγνώμη. Το κατάλαβες; Αυτή είναι η πραγματική συγνώμη».  «Ο κόσμος συγκρίνει ότι έζησε μέχρι το 2014, με την προσπάθεια ανάταξης που γίνεται σήμερα. Ξέρει ότι δεν κλέβουμε και γι’ αυτό περισσεύουν χρήματα και καλύψαμε τους ανασφάλιστους, προσλαμβάνουμε κόσμο, στηρίζουμε την αγροτική οικονομία, γίνονται έργα υποδομών! Δεν μοιράζουμε χρήμα στα κανάλια», είπε επίσης ο Παύλος Πολάκης. Αναφερόμενος στην πρόταση μομφής που έχει προαναγγείλει πως θα καταθέσει σε βάρος του η Νέα Δημοκρατία, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας εξαπέλυσε επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Αυτά θα τα πούμε στη Βουλή μέσα, θα τα πούμε αναλυτικά, τι ακριβώς κάναμε εμείς για τους αδύναμους, για τα άτομα με αναπηρία, πώς στηρίξαμε τους ανασφάλιστους, πώς στηρίξαμε όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος έχει τώρα σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες τα πράγματα που χρειάζεται η νόσος τους, για τα φάρμακα τα καινούργια που είμαστε από τις πρώτες χώρες που τα φέρνουμε και τα πληρώνει 100% ο ΕΟΠΥΥ χωρίς συμμετοχή, για τα σκευάσματα διατροφής, για όλα αυτά που έχουμε κάνει στην πραγματικότητα. Θα τα πούμε εκεί αναλυτικά. Ο κ. Μητσοτάκης, τον καλεί ο κ. Τσίπρας σε τηλεοπτική αναμέτρηση. Και, όπως είπε και χθες, «σαν το φουριάρικο το ρίφι» κόβει δρόμο. Γιατί δεν μπορεί να υπερασπιστεί το πρόγραμμά του. Και αυτό, αυτές οι χιλιάδες του κόσμου που ήταν σήμερα εδώ, το έχουν καταλάβει. Γι’ αυτό ήρθαν. Εκεί θα αναμετρηθούμε. Στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής θα αναμετρηθούμε και όχι στο πεδίο των εικόνων». Δείτε όλα όσα είπε ο Παύλος Πολάκης 
 newsit
***   Προκαλεί η Τουρκία και σχεδιάζει «θερμό» καλοκαίρι στο Αιγαίο – Θέλουν έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα…

Να κλιμακώσει τις προκλήσεις στο Αιγαίο μέσα στο καλοκαίρι φαίνεται να σχεδιάζει η Άγκυρα. Φέρεται να ετοιμάζει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, μεταξύ Ρόδου, Καστελόριζου και Καρπάθου. Την… αποστολή πιθανολογείται πως θα αναλάβει το σκάφος Oruc Reis. Μήνυμα Παυλόπουλου: Δεν μπορεί να αυθαιρετεί η Τουρκία! Θα επιβάλουμε σεβασμό του Δικαίου της Θάλασσας!  
Που το πάει η Τουρκία στο Αιγαίο; Όλα δείχνουν ότι η Άγκυρα σχεδιάζει ένα «θερμό» καλοκαίρι και φυσικά έχει σημάνει συναγερμός για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου.  Το γεγονός πως μένει… έξω από το παιχνίδι σε ό,τι αφορά στα ενεργειακά στην ανατολική Μεσόγειο δεν αρέσει στην Τουρκία. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα το Σάββατο (04.05.2019) η Άγκυρα θα κλιμακώσει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο μέσα στο καλοκαίρι κάνοντας έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και μάλιστα στην περιοχή όπου επιχειρεί εδώ και χρόνια να «γκριζάρει», δηλαδή στο τμήμα μεταξύ Ρόδου, Καστελόριζου και Καρπάθου.
Τα τελευταία 30 χρόνια, η Τουρκία δεν έχει επιχειρήσει να κάνει έρευνα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι… τουρκική. Οι διαφωνίες για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και έφερε Ελλάδα και Τουρκία στα πρόθυρα σύγκρουσης το ’74, το ’76 και το ’87.  Αν η Τουρκία αποφασίσει να επιχειρήσει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα θα πρόκειται για πρόκληση ανάλογη με εκείνη των Ιμίων. Σύμφωνα με Τα Νέα, το ερευνητικό σκάφος που πιθανολογείται ότι θα αναλάβει αυτή την αποστολή είναι το «Oruc Reis».  Σημειώνεται ότι η Τουρκία, τις τελευταίες μέρες, προκαλεί στην… κυπριακή ΑΟΖ. Την Παρασκευή (03.05.2019), λίγες ώρες μετά την έκδοση NAVTEX για σεισμογραφικές έρευνες με το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Μπαρμπαρός», η Άγκυρα «χτύπησε» ξανά με νέα οδηγία προς ναυτιλλομένους, σε θαλάσσια περιοχή εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Αυτή τη φορά στέλνει τον «Πορθητή» για γεωτρήσεις.  Μιλώντας χθες στο newsit.gr και στο onalert.gr, ο διεθνολόγος και Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, τόνισε πως η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδιάφορη στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.  Όπως τόνισε, η τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα εκφράζεται μέσα από τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η παρουσία πλωτού γεωτρύπανου πέριξ της Κύπρου, η δεύτερη στην περιοχή των Δωδεκανήσων, μεταξύ Καρπάθου και Καστελορίζου και η τρίτη φάση θα ήταν, η εγκατάσταση ή η προσπάθεια εγκατάστασης ενός εκ των δύο πλωτών γεωτρύπανων που διαθέτει η Τουρκία εντός της κυπριακής ΑΟΖ.  Παυλόπουλος: Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την ελευθερία μας Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος έστειλε, το Σάββατο, νέο μήνυμα στην Τουρκία, πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκρούσει οποιαδήποτε επίθεση. Από το Κρανίδι, όπου βρέθηκε για τις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης του Αρσενίου Κρέστα (Παπαρσένη), Οπλαρχηγού και Αγωνιστή της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ο Έλληνας πρόεδρος έστειλε ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Στην αντιφώνησή του κατά την απονομή τιμητικής διάκρισης από τον Δήμο Ερμιονίδος, ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι «η ελευθερία συνιστά για κάθε Έλληνα βιωματική αξία, δηλαδή conditio sine qua non της ίδιας της ύπαρξής του και είμαστε έτοιμοι να την υπερασπισθούμε έναντι οιασδήποτε επιβουλής». Υπογράμμισε, επίσης ότι «αυτό δεν θα πρέπει, ποτέ, να το λησμονεί κανείς στο πλαίσιο της ευρύτερης Διεθνούς Κοινότητας, εντός της οποίας, με κύριο σκοπό την προαγωγή της ειρήνης και της συνεργασίας με άλλους λαούς, πορεύεται η πατρίδα μας, σεβόμενη απολύτως και απαρεγκλίτως το διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο σύνολό τους». Απευθυνόμενος προς την Τουρκία σημείωσε: «Κατ’ εξοχήν δε αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπει η γειτονική μας Τουρκία, δοθέντος μάλιστα ότι από τον σεβασμό αυτής της αρχής εξαρτάται η μεταξύ μας φιλία και καλή γειτονία καθώς και η γενικότερη Ευρωπαϊκή της προοπτική». Συνεχίζοντας ο κ. Παυλόπουλος είπε: «Αναπόσπαστο δε μέλος του Διεθνούς Δικαίου είναι και το Δίκαιο της Θάλασσας κατά τη συνθήκη του Montego Bay του 1982. Το Δίκαιο της Θάλασσας δεσμεύει την Τουρκία ανεξαρτήτως του ότι δεν έχει προσχωρήσει στη σχετική συνθήκη, διότι η συνθήκη αυτή έχει υπογραφεί από μεγάλο αριθμό Κρατών και κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Χάγης παράγει γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες του Διεθνώς Δικαίου, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί έναντι πάντων. Επομένως, η οριοθέτηση της ΑΟΖ είναι νοητή μόνο κατά πλήρη σεβασμό του Δικαίου της Θάλασσας, και αυτό το καθιστούμε σαφές απέναντι στην Τουρκία. Δεν μπορεί η Τουρκία να αυθαιρετεί και να αμφισβητεί το Δίκαιο της Θάλασσας. Θα το σεβαστεί και ας αντιληφθεί ότι εμείς, οι Έλληνες, μαζί με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ θα επιβάλλουμε την εφαρμογή του και το σεβασμό του. Πέραν τούτου καθιστούμε σαφές και το ότι εάν αποδεχόμασταν αυθαιρεσίες εκ μέρους της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της ΑΟΖ κατά παράβαση του Δικαίου της Θάλασσας, αυτό θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά αρνητικά προηγούμενο, ιδιαίτερα επικίνδυνο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Διεθνή Κοινότητα. Και κάτι τέτοιο για μας, τους Έλληνες, είναι αδιανόητο».  newsit
***  Αυτή είναι η πρώτη ελληνική αποικία στη Magna Grecia! Από εκεί οι Έλληνες «ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ» την Ιταλία…

Ένα σημαντικό κομμάτι της αρχαίας ελληνικής ιστορίας είναι η αποικιοποίηση των Ελλήνων στην Νότιο Ιταλία. Αυτή η συναρπαστική εποχή των αποικιών υπήρξε μια από τις πιο εντυπωσιακές περιόδους στην πολυδιάστατη ιστορία μας. Το ταξίδι μας στο παρελθόν ξεκινάει όταν οι πρώτοι Έλληνες αποικιστές αποβιβάζονται στις ακτές της νήσου Ίσκια, ένα ηφαιστειακό νησί, στον κόλπο της Νάπολης 2800 χρόνια πριν. Ριψοκίνδυνοι θαλασσοπόροι από το νησί της Εύβοιας και συγκεκριμένα Ερετριείς και Χαλκιδείς ιδρύουν την νέα τους πατρίδα και την ονομάζουν Πιθηκούσα. Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι αυτό το όνομα μας οδηγεί στην παρουσία αγγείων,βάζων – πίθων που είχαν μαζί τους, οι πρώτοι έλληνες, για την μεταφορά των προϊόντων τους. Ο μύθος πάλι θέλει το όνομα αυτό να συνδέεται με τους Κέρκωπες δύο διαβόητους αδελφούς κλέφτες,ψεύτες και μικροαπατεώνες που θέλησαν να εξαπατήσουν τον ίδιο τον Δία και εκείνος τους μεταμόρφωσε σε πιθήκους. Ο Ρωμαίος ιστορικός Λίβιος, που έζησε στα χρόνια του Αυγούστου, είναι ο μόνος από τους αρχαίους συγγραφείς που αναφέρει πως οι Πιθηκούσες ιδρύθηκαν πριν την Κύμη και πράγματι δικαιώνεται αφού τα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν ότι η θεμελίωσή της ανέρχεται στο 750 π.Χ.
Ο Στράβωνας επίσης στα Γεωγραφικά του (Ε,247-248) υποστηρίζει ότι οι αποικιστές της Ίσκια προέρχονται από την Χαλκίδα και την Ερέτρια. Αξίζει να παραθέσουμε εδώ ένα απόσπασμα από την μαρτυρία του: “…….Ερετριείς και Χαλκιδείς κατοίκησαν στις Πιθηκούσες. Άκμασαν επειδή υπήρχε εδώ (Σημ. στην Εύβοια) το καθετί , καθώς και χρυσωρυχεία ,αλλά παράτησαν το νησί ύστερα από εμφύλια διαμάχη . Αργότερα επίσης διώχτηκαν από σεισμούς ,από δίνες φωτιάς από φουσκώματα της θάλασσας και ζεστά νερά….”. Το πάρα πάνω απόσπασμα μας δίνει ενδιαφέροντα στοιχεία και επιβεβαιώνει ότι οι αποικιστές είναι Ευβοείς και ότι ο αποικισμός πρέπει να τοποθετηθεί την εποχή μετά τον πόλεμο στο Ληλάντιο πεδίο ,που, στην ευβοϊκή επικράτεια,γύρω στα μέσα του όγδοου αιώνα π.χ. έφερε αντιμέτωπες τις πόλεις της Ερέτριας και της Χαλκίδας σε μια σύγκρουση που διήρκεσε εξήντα χρόνια και ήταν εξοντωτική σε τέτοιο βαθμό που έληξε με την καταστροφή της πρώτης και την παρακμή της δεύτερης. Οι Ευβοείς ,λοιπόν, εγκαταστάθηκαν στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού και ίδρυσαν την πρώτη αποικία της Μεγάλης Ελλάδας(Magna Grecia) στο Monte Vico κοντά στο σημερινό θέρετρο Lacco Ameno. Μια θέση στην Τυρρηνική θάλασσα, ιδιαίτερα σημαντική για την ναυσιπλοΐα και τις εμπορικές δραστηριότητές τους και όχι μόνο, αφού ο οικισμός έγινε γρήγορα ακμάζον κέντρο για την κατασκευή αγγείων, κοσμημάτων και την κατεργασία μετάλλων. Πράγματι στο ύψωμα της Μετζάβια βρέθηκαν εργαστήρια μεταλλοτεχνίας όπου επεξεργάζονταν χαλκό, σίδηρο, μόλυβδο, χρυσό και ασήμι. Εκτός όμως από την κεραμική και την μεταλλοτεχνία και εφόσον η Ίσκια είναι ένα νησί ηφαιστειογενές ,που σημαίνει ότι το έδαφος της είναι κατάλληλο για την καλλιέργεια αμπελιών, πολύ πιθανόν να ασχολήθηκαν με την παραγωγή σταφυλιών και κρασιού, η εξαγωγή των οποίων θα μπορούσε να είναι σπουδαία πηγή πλούτου τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους αποικιστές. Τα ερείπια της Πιθηκούσας είναι ακόμη ορατά στην νεκρόπολη στην περιοχή του San Montano στους πρόποδες του Monte Vico που κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του πενήντα βρέθηκε,από τον Γερμανό αρχαιολόγο G. Buchner, μαζί με άλλα ενδιαφέροντα αρχαιολογικά ευρήματα ,το περίφημο κύπελλο του Νέστορα. Το «Κύπελλο του Νέστορα» ( 720-730 π.χ.) είναι ένα αγγείο από τη Ρόδο που βρέθηκε στον τάφο, ενός δεκάχρονου αγοριού στο οποίο είναι χαραγμένο με ανάδρομη φορά ( από δεξιά προς αριστερά) και σε Ευβοϊκό αλφάβητο η παρακάτω επιγραφή σε τρεις σειρές: «Νέστορος [εἰμὶ] εὔποτ[ον] ποτήριο[ν]• ὃς δ’ ἂν τοῦδε π[ίησι] ποτηρί[ου] αὐτίκα κῆνον ἵμερ[ος αἱρ]ήσει καλλιστ[εφάν]ου Ἀφροδίτης». «Του Νέστορα… το κύπελλο είναι καλό για να πίνεις. Αλλά όποιος πιει από το κύπελλο αυτό, αμέσως θα καταληφθεί από την επιθυμία έρωτα για την όμορφη στεφανωμένη Αφροδίτη» Η συγκεκριμένη επιγραφή εκτός του ότι είναι ένα από τα παλαιότερα παραδείγματα της ελληνικής γραφής επιβεβαιώνει ότι οι Ευβοείς διέδωσαν το Χαλκιδικό αλφάβητο στην Ιταλία, αυτό υπήρξε η μεγαλύτερη προσφορά τους σε όλο τον κόσμο, και ότι γνώριζαν τους ήρωες της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Το κύπελλο του Νέστορα καθώς και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα σήμερα εκτίθενται στο Μουσείο της Ίσκια ,το οποίο φιλοξενείται στην Villa Arbusto.  centralgreece.gr
***  Ο καιρός την Κυριακή του Θωμά! Πού θα έχουμε καταιγίδες…

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-05-2019 από ΕΜΥ (emy.gr):                      ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές
κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική
Στερεά, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και από αργά το απόγευμα στη Θράκη, οι οποίες πιθανώς να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.
Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7, στο Ιόνιο έως τις πρωινές ώρες τοπικά 8, στο Αιγαίο 8 και στα ανατολικά τμήματά του τοπικά 9 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα γίνουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.                                                                       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τοπικά θα είναι ισχυρές. Βελτίωση τις βραδινές ώρες στα δυτικά.
Ανεμοι: Νότιοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.  ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                          Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ηπειρο και τη δυτική Στερεά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.                                                                                                      Ανεμοι: Αρχικά νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Από τις πρωινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 6 μποφόρ.    Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Ηπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.                                                          ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                                       Καιρός: Αρχικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια όπου θα σημειώνονται σποραδικές βροχές. Βαθμιαία οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν όμβροι και κυρίως στα βόρεια καταιγίδες, οι οποίες στη Θεσσαλία θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.  Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.                                                                          ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ                                                                                                                    Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στις Κυκλάδες. Από τις απογευματινές ώρες βελτίωση. Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 και στη βόρεια Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.                 ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ                                                                               Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.  Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.  Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.                                                                          ΑΤΤΙΚΗ                                                                                                                                      Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές ώρες είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα βόρεια.  Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.                                                                               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                                                   Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από τις βραδινές ώρες. Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
***  «Να αναστήσουμε την ελληνική παραγωγή»: Δηλώσεις Βελόπουλου στο «Κρήτη Σήμερα»… (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, έδωσε το παρόν στην σημερινή τηλεοπτική εκπομπή «Κρήτη Σήμερα» για να σχολιάσει την κάθοδο του κόμματος στις Ευρωεκλογές.  ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
***  Ευθύμης Λέκκας: Για τους ΝΕΚΡΟΥΣ στο Μάτι ξέραμε από τις 18:30…

«Για τους νεκρούς στο Μάτι ξέραμε από τις 18.30, γιατί είχαμε σηκώσει drone», υποστηρίζει ο Ευθύμης Λέκκας.  Η δήλωση έρχεται την ώρα που οι αποκαλύψεις για τη φωτιά στο Μάτι από τα ντοκουμέντα που προέβαλε ο Αλέξης Παπαχελάς στον ΣΚΑΪ το βράδυ της Πέμπτης, συγκλονίζουν.  «Από τις έξι και μισή, ξέραμε ότι υπάρχουν νεκροί, γιατί είχαμε σηκώσει drone», είπε ο ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας για το Μάτι. Οπως προέκυψε από τα ντοκουμέντα που προβλήθηκαν στον ΣΚΑΪ πριν από τη από τη σύσκεψη υπό τον Αλέξη Τσίπρα στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής, υπήρχαν 13 νεκροί.
«Συνέβη η κατάρρευση των πάντων. Κατέρρευσαν και οι 32 υπηρεσίες, όπως και στο σεισμό του 99. Δυστυχώς, αιφνιδιαστήκαμε σαν χώρα, σαν πολιτεία, σαν πολιτική προστασία. Επικράτησαν τμήματα υπηρεσιών και αυτόβουλες ενέργειες των εθελοντών», ανέφερε ο κ. Λέκκας στο ραδιόφωνο News 24/7.  «Φταίει η έλλειψη παιδείας στη χώρα. Είμαστε ένας λαός σε παρακμή, που η κρίση μας έκανε ακόμα χειρότερους», είπε μεταξύ άλλων ο καθηγητής.  iefimerida.gr
***   Η ΝΤΡΟΠΗ του Ελλαδικού κράτους! Πόσο εύκολο είναι να ΓΕΝΝΗΣΕΙ μια γυναίκα στην άκρη του Αιγαίου;…

της Κυριακής Αξιώτη,
Το καλοκαίρι που πέρασε βρέθηκα για μια μέρα στους Φούρνους Ικαρίας, το μικρό νησί του ανατολικού Αιγαίου, που παρά την απαράμιλλη ομορφιά του, έχει να ξεπεράσει πολλά εμπόδια που προκύπτουν κυρίως λόγω της μεγάλης του απόστασης από τα αστικά κέντρα της χώρας. Ως εκ τούτου, εκτός από τα δεκάδες άλλα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών, είναι μεταξύ άλλων και αυτό της υπογεννητικότητας που παρατηρείται στους τόπους που μεγάλωσαν. Την εν λόγω πραγματικότητα άλλωστε διαπιστώνει κανείς με τα μάτια του αν βρεθεί σε ένα από τα μέρη αυτά. Τα ζευγάρια στους Φούρνους, την Τήλο, την Κάσο, τη Σίκινο και σε πολλές άλλες περιοχές που βρίσκονται μακριά από την πρωτεύουσα, δύσκολα παίρνουν την απόφαση να κάνουν παιδιά, κι αυτό γιατί η δυνατότητα ιατρικής περίθαλψης είναι μηδαμινή, πράγμα που σημαίνει πως ακόμα και σε περίπτωση επιπλοκής, μια γυναίκα που κυοφορεί θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της -και κατά συνέπεια και του μωρού. Την παραπάνω διαπίστωση άλλωστε επιβεβαιώνουν και οι δεκάδες αγροτικοί γιατροί που έτυχε κάποτε να περάσουν από τα ακριτικά αυτά μέρη. Κατά την επικοινωνία μας με μερικούς από αυτούς, μας εξομολογήθηκαν με βάση την εμπειρία τους πως είναι όντως η έντονη ανασφάλεια που εμποδίζει πολλές γυναίκες εκεί να γίνουν μητέρες. Όπως μάλιστα τόνισαν, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, που τα δρομολόγια αραιώνουν, ο φόβος διπλασιάζεται. Ελλείψει των απαραίτητων υποδομών οι γυναίκες που κυοφορούν είναι αναγκασμένες να ταξιδεύουν στα αστικά κέντρα ακόμα και για μια εξέταση ρουτίνας. Αυτό όμως τις περισσότερες φορές συνεπάγεται και επιπλέον έξοδα, λόγω της μετακίνησης και της διανυκτέρευσης μακριά από το σπίτι που πιθανότατα απαιτείται.  Ανάγκη για ελπίδαΜε αφορμή τη σταδιακή μείωση των γεννήσεων στις ακριτικές περιοχές, ο μαιευτήρας-γυναικολόγος, κ. Στέφανος Χανδακάς, από το 2007 ταξιδεύει εθελοντικά με μια ομάδα γιατρών και εθελοντών στα νησιά του Αιγαίου και άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, προκειμένου να παρέχει βοήθεια στα ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν αλλά αδυνατούν λόγω της αβεβαιότητας. «Εδώ και μια τουλάχιστον δεκαετία οι γυναίκες των ακριτικών νησιών σταδιακά έπαψαν να κάνουν παιδιά, ενώ αυτές που αποφάσιζαν να κυοφορήσουν, είχαν ελάχιστη έως μηδενική ιατρική παρακολούθηση, γεγονός που ως άνθρωπος και ως γιατρός δεν μπορούσα να δεχτώ για μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα», αναφέρει ο ίδιος μιλώντας στη HuffPost. «Eρευνώντας το θέμα λίγο βαθύτερα, ήρθα αντιμέτωπος με το αρνητικό πρόσημο γεννήσεων-θανάτων και αντιλήφθηκα το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, που άρχισε να γιγαντώνεται στα χρόνια της κρίσης και να εμφανίζεται οξύτερο σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως οι Φούρνοι, που κατέγραφαν έως και μηδενικές γεννήσεις.  Μέσα σε τρία χρόνια δράσης, η HOPEgenesis έχει υποστηρίξει πάνω από 160 οικογένειες  Κάνοντας την ανάγκη πράξη, το 2015 ιδρύσαμε την HOPEgenesis με σκοπό να παρέχουμε ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στις γυναίκες, που μένουν σε απομακρυσμένα μέρη και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικές υποδομές, από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως και την ημέρα του τοκετού τους, καλύπτοντας όλα τα έξοδα σχετίζονται με την εγκυμοσύνη τους, τον τοκετό, τη μεταφορά και τη διαμονή τους σε περιοχές κοντά στην περιοχή μόνιμης κατοικίας τους στις οποίες δρα η ιατρική μας ομάδα», συμπληρώνει.  Έτσι, πλέον η HOPEgenesis δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 350 περιοχές, 317 τοπικές κοινότητες στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Άρτας, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Θεσπρωτίας και 37 νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους, περιοχές με αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων και ελάχιστες έως και μηδενικές γεννήσεις. Στο πρόγραμμα εντάσσονται γυναίκες που κυοφορούν ή επιθυμούν να κυοφορήσουν με μοναδικό κριτήριο να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Δεν υπάρχουν οικονομικά κριτήρια για την ένταξη των ωφελούμενων στο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα η δράση καλύπτει οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα μπορούσε να προκύψει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (π.χ. αεροδιακομιδή, προωρότητα).  huffingtonpost.gr
***  Κρήτη: Τον… «έκαψαν» τα ξερά χόρτα – Συνελήφθη…

~  Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κρήτη με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου…  δεν λείπουν εκείνοι που συνεχίζουν να βάζουν φωτιές, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο τους τον εαυτό όσο και τις ξένες περιουσίες.  Σήμερα, στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της ΠΥ συνέλαβαν έναν 35χρονο σε χωριό έξω από το Ηράκλειο καθώς εντοπίστηκε να καίει υπολείμματα καλλιέργειας.
Και μπορεί ο 35χρονος να μην είχε καμιά κακή πρόθεση, εντούτοις, λόγω των ανέμων, η φωτιά ξέφυγε.  Ο 35χρονος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου και αφού ορίστηκε τακτική δικάσιμος, αφέθηκε ελεύθερος. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το 2ο αυτόφωτο από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.  newsit.gr
 ***  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ο Τσίπρας στην Κρήτη: «Η Μακεδονία είναι Ελληνική, φύγε από την πόλη»

Αυτή είναι η πραγματική υποδοχή των Κρητικών που δεν θα δείξει κανένα κανάλι….
Η οργή όλων των Ελλήνων, σε κάθε περιοχή της χώρας, ξεχειλίζει ύστερα από την επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών.  Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει διαρκώς «λίγους και ακραίους» που αντιδρούν στην εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας μας, η πραγματικότητα τους διαψεύδει.  Κάθε εμφάνιση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται παντού δεκτή με γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες.
Δείτε το βίντεο από την Κρήτη:
stoxos.gr
***   Ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Τρίπολη- Καλαμάτα 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο- Σπάρτη,  έχουν προγραμματιστεί από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης από την κατασκευάστρια εταιρεία, στην περιοχή της σήραγγας Νεοχωρίου.
Οι ρυθμίσεις, περιλαμβάνουν το τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 134,8 και 135,5 (σήραγγα Νεοχωρίου με κατεύθυνση προς Καλαμάτα).
Συγκεκριμένα, από αύριο Δευτέρα έως και την Παρασκευή, 10 Μαΐου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Νεοχωρίου Α), σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα θα πραγματοποιείται από παράκαμψη μίας λωρίδας κυκλοφορίας σε ανοιχτή οδό (εκτός σήραγγας).
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.

***  Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Τρίπολης η δήλωση του συνδυασμού του Παν. Νίκα 
Κατατέθηκε η υποψηφιότητα του Συνδυασμού "Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο", με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Παναγιώτη Ε. Νίκα χθες, Σάββατο, στο Πρωτοδικείο Τρίπολης.
Η δήλωση του Συνδυασμού εξαντλεί το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό υποψηφίων που προβλέπεται από τη νομοθεσία, δηλαδή περιλαμβάνει 77 υποψηφιότητες από όλες τις Εκλογικές Περιφέρειες, (12 Αργολίδα, 12 Αρκαδία, 20 Κορινθία, 12 Λακωνία, 21 Μεσσηνία) εκ των οποίων 31 γυναίκες και 46 άνδρες.

***   43χρονος κατηγορείται ότι βίαζε και ασελγούσε στην ανήλικη κόρη του 
Επί τρία χρόνια βίαζε και ασελγούσε στο κορμί της ανήλικης κόρης του ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή μας τις προηγούμενες ημέρες, μετά από καταγγελία της ίδιας της κοπέλας και της μητέρας της.
Σύμφωνα με τα όσα πλέον έχει αποκαλύψει η 16χρονη κοπέλα, ο εφιάλτης της από τον ίδιο της τον πατέρα, ξεκίνησε όταν ήταν 13 ετών.
Μονίμως ο 43χρονος βιολογικός της πατέρας ασελγούσε και βίαζε το κορμί και την ψυχή της, διασφαλίζοντας ότι το κορίτσι δε θα μιλήσει απειλώντας την ότι θα κάνει κακό στην ίδια και στην υπόλοιπη οικογένεια.
Τις ημέρες του Πάσχα όμως, η 16χρονη δεν άντεξε άλλο και αποκάλυψε την τραγωδία που ζει και μαζί με τη μητέρα της κατήγγειλαν το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα όσα έχει καταγγείλει το ανήλικο κορίτσι έχουν πιστοποιηθεί και ιατρικά, ενώ υπάρχει καταγγελία, ότι ο 43χρονος στα μέσα Απριλίου, αποπειράθηκε να ασελγήσει και πάνω σε ανήλικη φίλη της κόρης του.  Β.Β.

***  Χωρίς ρεύμα το μεγαλύτερο μέρος της Μεσσηνίας 
Όπως έχει κάνει γνωστό εδώ και ημέρες η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σήμερα χωρίς ρεύμα θα μείνουν αρκετές περιοχές της Μεσσηνίας.
Οι περισσότερες διακοπές θα ξεκινήσουν στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ολοκληρωθούν στη 1 μετά το μεσημέρι.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ανά περιοχή
 ***    Φώφη Γεννηματά: Ισχυρό Κίνημα Αλλαγής για ισχυρούς Δήμους και Περιφέρειες 
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου αποτελούν καθοριστικό σταθμό για την καθημερινή ζωή μας. Κάθε πολίτης έχει τη δύναμη να αποφασίσει για το μέλλον της πόλης του, τις αρχές με τις οποίες θα διοικείται, τις αξίες που θα υπηρετεί, τη στήριξη των πιο αδύναμων και τις αναπτυξιακές προοπτικές της. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της χώρας, με αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Στις Περιφέρειες και στους Δήμους δεν υπάρχει χώρος για φασίστες. Είναι προπύργια Δημοκρατίας. Η προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα, με ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών ξεκινά από κάθε Περιφέρεια της χώρας.
Στο Κίνημα Αλλαγής πιστεύουμε στο θεσμό της τοπικής δημοκρατίας και το έχουμε αποδείξει. Όλες οι ιστορικές Μεταρρυθμίσεις στην Τ.Α., αλλά και στο Κράτος γενικότερα, σχεδιάστηκαν, θεσπίστηκαν και προχώρησαν από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Μεταρρυθμίσεις αναρίθμητες που τολμήσαμε και προωθήσαμε, κόντρα στις σφοδρότατες αντιδράσεις από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις τόσο εκ δεξιών όσο και εξ αριστερών. Οι μεγάλες τομές που έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 έδωσαν υπόσταση στην αποκέντρωση και στην αυτοδιοίκηση, ουσία και περιεχόμενο και αποτέλεσαν τη βάση για τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη, τις 13 αιρετές Περιφέρειες (που πλέον απέκτησαν όψιμους υποστηρικτές...). Τολμηρές παρεμβάσεις που υλοποιήσαμε μαζί με τους Αιρετούς της Τ.Α.
Εμείς δε θυμόμαστε τους ΟΤΑ μόνο στις εκλογές. Σεβόμαστε τους αιρετούς και τη δημοκρατική νομιμοποίηση τους.
Δεν αποδομούμε αρμοδιότητες υπέρ ενός νέο-συγκεντρωτικού μοντέλου. Δε θεσπίζουμε διαρκώς απαλλαγές παραχωρησιούχων από δημοτικά τέλη ερήμην της Τ.Α. Είχαμε πάντα ανοιχτό διάλογο με τα θεσμικά όργανά τους. Με άλλα λόγια, εμείς δεν επιχειρούμε να ελέγξουμε ή να “εξοντώσουμε” ό,τι δεν μπορούμε πολιτικά να υποτάξουμε, όπως οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Είναι γνωστό ότι η καρδιά του πολιτικού μας χώρου διαχρονικά χτυπά σε αυτοδιοικητικό παλμό και, ταυτοχρόνως, το DNA της Τ.Α. έχει ανεξίτηλα σφραγιστεί από την Παράταξή μας.
Οι ισχυρές καταβολές, που έρχονται από το χθες, αποτελούν την πυξίδα των σημερινών επιλογών μας για το αύριο, τόσο επιλογών σε προγράμματα όσο και σε πρόσωπα. Ισχύει και εδώ αυτό που λέω πάντα, ότι τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας.
Στο Κίνημα Αλλαγής επεξεργαστήκαμε το Σχέδιο Ελλάδα, το τεκμηριωμένο πρόγραμμά μας για την έξοδο από την κρίση. Εκεί πρωταγωνιστεί η Τ.Α. με προτάσεις συγκεκριμένες, σύγχρονες, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες. Θέσεις ανατρεπτικές (μέρος των οποίων καταθέσαμε κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση), ώστε να καταστεί επιτέλους η αυτοτέλεια των ΟΤΑ, από ευχολόγιο, πραγματικότητα. Ιδέες που επεξεργαστήκαμε και διαμορφώσαμε μαζί με τους Αιρετούς, αξιοποιώντας τις πολύτιμες εμπειρίες, τις γνώσεις τους και τις απόψεις τους.
Γι’ αυτό στηρίζουμε τον αγώνα που κάνουν τα πολυπληθή αυτοδιοικητικά στελέχη της Παράταξής μας, που έχουν τη βούληση και την αξιοσύνη να υπηρετήσουν τον τόπο τους και να αγωνιστούν, στη βάση των προγραμματικών κατευθύνσεων και αξιών που από κοινού πρεσβεύουμε.
 Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, με κυβερνησιμότητα 
και επούλωση των θεσμικών “πληγών” του ΣΥΡΙΖΑ
Οι επικείμενες εκλογές είναι οι πρώτες – και, είμαστε σίγουροι, οι τελευταίες - με το θεσμικό πλαίσιο του “Κλεισθένη”. Καταψηφίσαμε και από την πρώτη στιγμή τεκμηριώσαμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά στην εκλογική ήττα, κατασκεύασε ένα sui generis εκλογικό συνονθύλευμα, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των ισχνών μειοψηφιών, δηλαδή του εαυτού του. Επιχειρεί να καταστήσει τους ηττημένους της κάλπης, εκβιαστικούς διαμορφωτές της ζωής των πόλεων. Να αποδυναμώσει τους Αιρετούς, θέτοντας την υλοποίηση των Προγραμμάτων που ο λαός θα επιλέξει, υπό την αίρεση των πάσης προέλευσης (πολιτικής ή άλλης...) ορέξεων και ιδιοτελών σκοπιμοτήτων. Να ξυπνήσει διχαστικές μνήμες του παρελθόντος, με την επαναφορά της παλιάς Κοινότητας, τη στιγμή που, αντιθέτως, η χώρα έχει ανάγκη από συνένωση υγιών δυνάμεων στην κοινή προσπάθεια.
Ο νόμος “εκλογομαγειρείο” πρέπει να καταργηθεί. Έχω δεσμευτεί προσωπικά ότι θα κάνω ό,τι θεσμικά περνάει από το χέρι μου. Το νέο πλαίσιο που άμεσα θα τον διαδεχθεί, οφείλει – σε συνεργασία με τους φορείς της Τ.Α. - να εξασφαλίζει μαζί με τη δημοκρατική εκπροσώπηση όλα τα αναγκαία θεσμικά αντίβαρα για να μπορούν να κυβερνηθούν οι Δήμοι με αποτελεσματικότητα προς όφελος των πολιτών.
Πριν από την κατάργησή του μεσολαβούν οι εκλογές. Είναι ο λαός, ο κάθε πολίτης που με την ψήφο του, έχει την καθοριστική δύναμη να αποτρέψει, στο μέγιστο δυνατό, τα κλεισθένεια “τεχνάσματα”, δίνοντας από την Α’ Κυριακή ισχυρές και σταθερές πλειοψηφίες άνω του 50%. Η μείωση των κινδύνων από τις πληγές της περιπέτειας του “Κλεισθένη”, προϋποθέτει –σε αυτές τις εκλογές περισσότερο από ποτέ- Αιρετούς με βαθιά γνώση, ικανότητα και ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, για να μειώσουν τις παρενέργειές του και να συμβάλουν εποικοδομητικά στην επόμενη μέρα.
Στείλε Μήνυμα Αλλαγής για ισχυρό αυτοδιοικητικό μέτωπο ενάντια στο ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. Η 26η Μαΐου αποτελεί ευκαιρία να ορθώσουμε ένα αποφασιστικό “όχι” απέναντι στο ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία, ένα ηχηρό “ναι” στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το διακύβευμα δεν περιορίζεται στην κάλπη των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά αντιστοίχως στις τρεις αυτοδιοικητικές κάλπες.
Το Κίνημα Αλλαγής έχει αποδείξει πως βρίσκεται αταλάντευτα και αδιαπραγμάτευτα απέναντι σε κάθε μορφή φασισμού. Και αυτή την αρχή υπηρετούν τα στελέχη μας σε όλη τη χώρα. Στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει χώρος για φασίστες. Στο “κυνήγι του σταυρού” δεν δικαιολογούνται... φωτογραφήσεις με υμνητές των ναζιστών. Στην επιδίωξη πλειοψηφιών είναι απαράδεκτα “δεκανίκια” με ακροδεξιούς κατά το πρότυπο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δε χωρούν διακρίσεις στο δίχτυ προστασίας των ΟΤΑ που οφείλει να αγκαλιάζει κάθε ανθρώπινη ψυχή στις πόλεις μας.
 Ισχυρό Κίνημα Αλλαγής – Η έκπληξη
στις κάλπες του 2019
Στο Κίνημα Αλλαγής τολμάμε και κοιτάμε με ειλικρίνεια στα μάτια κάθε πολίτη. Με τη γνώση και τις εμπειρίες των μεταρρυθμίσεων του χθες, με το προγραμματικό μας σχέδιο και την αποφασιστικότητα μας είμαστε έτοιμοι για την επανάσταση στο κράτος αύριο, για ακόμα πιο ισχυρούς ΟΤΑ.
Πιστεύουμε ότι οι πολίτες - μακριά από τις σειρήνες του διχασμού, του λαϊκισμού, του τυχοδιωκτισμού, των προεκλογικών παραμυθιών– θα εμπιστευτούν το Κίνημα Αλλαγής ως τη θετική επιλογή σε όλες τις κάλπες του 2019. Θα είμαστε η έκπληξη των εκλογών. Μαζί μπορούμε να βάλουμε, επιτέλους, τέλος στις περιπέτειες και τα αδιέξοδα. Μπορούμε να κάνουμε πράξη τα όνειρά μας για ένα καλύτερο μέλλον.
 Άρθρο στον airetos.gr

***  Η Καλαμάτα στους δέκα πρώτους προορισμούς της «Trivago» 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ναύπλιο συμπληρώνουν την τριάδα των δημοφιλέστερων προορισμών για τους Έλληνες όταν ταξιδεύουν εντός Ελλάδας. Για τους ξένους και δη στις τρεις από τις βασικότερες αγορές για την Ελλάδα, τη γερμανική, τη βρετανική και την ιταλική, η πρώτη θέση ανήκει σταθερά στην Αθήνα και ακολουθούν, ανάλογα με την εθνικότητα, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Θεσσαλονίκη.
Τα στοιχεία προκύπτουν με βάση τη ζήτηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων από την Ελλάδα, σε διάφορους προορισμούς της χώρας, όπως τα συγκεντρώνει η γνωστή μηχανή αναζήτησης trivago, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και αφορούν κατά κύριο λόγο στην αγορά μεμονωμένων ταξιδιωτών και όχι τους τουρίστες των οργανωμένων «πακέτων».
Όπως προκύπτει, λοιπόν, για το 2018, για τους Έλληνες τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ μετά το Ναύπλιο στην τρίτη θέση, η πεντάδα συμπληρώνεται με τα Ιωάννινα και τα Χανιά. Ένας ακόμη κοντινός προορισμός στην Αθήνα, το Λουτράκι, βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη, ενώ στην έβδομη θέση βρίσκονται η Αράχωβα και ο Βόλος.
Η δεκάδα, πάντα με βάση τον αριθμό εμφανίσεων στις αναζητήσεις ξενοδοχείων ανά την Ελλάδα για το 2018, συμπληρώνεται με τα Καλάβρυτα, τη Χώρα της Τήνου, τα Τρίκαλα Κορινθίας, την πόλη της Ρόδου και την Καλαμάτα.
Το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της trivago, καταγράφηκαν για πρώτη φορά έξι νέοι προορισμοί στις αναζητήσεις για τους Έλληνες και ειδικότερα το Μέτσοβο, η χώρα της Νάξου, τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, το Πόρτο Χέλι, η χώρα της Ίου και το Ηράκλειο Κρήτης.

***  «Ο βούρκος των μισθοφόρων δημοσκόπων θα πνίξει τον ίδιο το χρηματοδότη τους» 
Η άσκηση πολιτικής πραγματοποιείται σε τρία συγκεκριμένα επίπεδα: στο πολιτικό πρωτίστως (θέσεις, προτάσεις, πρόγραμμα, τρόπος άσκησης εξουσίας), στο κοινωνικό και στο ιδεολογικό υπόβαθρο. Στα πεδία αυτά παρατηρούμε μια παταγώδη αποτυχία του «συστημικού τόξου» Ν.Δ.-ΚΙΝΑΛ να αντιπαρατεθεί με τη σημερινή κυβέρνηση, γι’ αυτό και έχει εναποθέσει τις πολιτικές του θέσεις και ελπίδες στο παραπολιτικό βούρκο και σε έμμισθες δημοσκοπικές «εκτιμήσεις» που τους δείχνουν αυριανούς συγκυβερνώντες. Ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής Πολιτικών Επιστημών θα μπορούσε εύκολα να διακρίνει την υπεροχή του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλα τα μέτωπα της πολιτικής και σε όλα τα μεγάλα θέματα της χώρας: από την έξοδο από την αυστηρή επιτροπεία και τα μνημόνια έως το Μακεδονικό, από τα αναγκαία κοινωνικοοικονομικά μέτρα (συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αύξηση κατώτατου μισθού, μη μείωση συντάξεων, ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης) έως τη σταδιακή απομείωση της βλάβης που προκάλεσε η χρεοκοπία που έφεραν στη χώρα οι αντίπαλοί του.
Ο Τσίπρας κερδίζει στην πολιτική, αλλά τα «έμμισθα» γραφήματα δείχνουν Μητσοτάκη. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Η υπεροχή Τσίπρα διατυπώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις της, από τους διεθνείς οργανισμούς, από τα μεγάλα ενημερωτικά δίκτυα, από τους οίκους αξιολόγησης, από την πορεία εν γένει της ελληνικής οικονομίας. Ο Τσίπρας έχει τον έπαινο, ο Μητσοτάκης τη δυσφορία. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δυο ανδρών με βάση τα πραγματικά στοιχεία και τα πολιτικά δεδομένα. Ο Τσίπρας, όντας ήδη πρωθυπουργός 4 και πλέον χρόνια, συνεχίζει να γεμίζει στάδια (βλέπε Γαλάτσι, Καλαμάτα, Πάτρα), ενώ ο Μητσοτάκης κρύβεται πίσω από τις υποδείξεις δημοσκόπων, δημοσιογράφων, ίματζ μέικερς, αρχιτεκτόνων του πολιτικού μάρκετινγκ και μιντιαρχών! Όλοι οι παραπάνω δουλεύουν αδιάκοπα, αλλοιώνοντας την πραγματικότητα υπέρ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ενώ η πολιτική φλερτάρει διαρκώς με τον Τσίπρα και τα ηγετικά του χαρίσματα, οι δημοσκόποι «βρίσκουν» ότι οι πολίτες θα στηρίξουν Μητσοτάκη, για τον οποίο μόνο αρνητικά στοιχεία καταγράφονται στη δημόσια παρουσία του συν τους σκελετούς που κρύβει στις ντουλάπες του κόμματός του. Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν μια επίπλαστη εικόνα γύρω από το Μητσοτάκη, όλο αυτό των συνονθύλευμα έμμισθων κονδηλοφόρων προσπαθεί, τα τελευταία τρία χρόνια, να τον παρουσιάσει ως έναν απλό άνθρωπο του λαού, που πίνει με τις ανάλογες πόζες το καφεδάκι του σε «λαϊκές» γειτονιές, που αγοράζει το κουλούρι του από το δρόμο, που ξημερώνεται στην Ιχθυόσκαλα, που συμπαραστέκεται στην αγωνία των ντελιβεράδων για τις υψηλές εισφορές των εργοδοτών τους, που κάνει προεκλογικό σποτ την αγωνία των Ελλήνων καλλιτεχνών, που παρουσιάζεται παθιασμένος για τη δημόσια εκπαίδευση και που μέχρι… πολέμιο της οικογενειοκρατίας τον έχουν παρουσιάσει. Με μια αμερικάνικου τύπου καλτ προπαγάνδα οι δημοσκόποι «εκτιμούν» υπέρ του Μητσοτάκη, πάνω στους οποίους έχει εναποθέσει τις ελπίδες του. Η μανία για τετραπλές εκλογές το Μάιο έχει να κάνει ακριβώς για αυτό το λόγο. Ο λόγος των δημοσκόπων δεν έχει αξία έπειτα από τόσες αποτυχίες, όπως συνέβη επανειλημμένα το 2015 και αλίμονο στους τεχνοκράτες της Πειραιώς, όταν στις επικείμενες εκλογές διαψευστούν για ακόμα μια φορά. Κανένα στήριγμα και κανένας δημοσκόπος δε θα μπορούν να προπαγανδίσουν υπέρ του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βυθιστεί στον ίδιο το βούρκο που ετοιμάζουν οι μισθοφόροι του για τον Αλέξη Τσίπρα, μόνο που ο πρωθυπουργός παίρνει δύναμη από τον ίδιο το λαό και όχι από διαχειριστές ψευδών ειδήσεων.
Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε, όχι μόνο να αποδυναμώσει, αλλά και να αντιστρέψει σε αρκετούς τομείς το απαραβίαστο, κατά πολλούς, νεοφιλελεύθερο δόγμα που ισχυρίζεται ότι η οικονομία (=λιτότητα) αποφασίζει και η πολιτική υπακούει, εφαρμόζοντας αυτές τις πολιτικές, υπομένει και στο τέλος πληρώνει τα «σπασμένα».
 Του Πέτρου Ν. Κωνσταντινέα  Βουλευτή Μεσσηνίας ΣΥΡΙΖΑ

***  «Τέλεια» παρκαρίσματα 
Είναι που είναι άθλια η κατάσταση με το κυκλοφοριακό στο κέντρο της πόλης, όταν βρέχει κιόλας, απογίνεται.
Χθες το πρωί, Γεωργούλη και Ταξιαρχών, τα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα λες και ήταν τουβλάκια που παίζουν τα παιδιά. Μικρά, μεγάλα, ανάλογα με τη θέση που υπήρχε διαθέσιμη.
Δεν υπήρχε ούτε ένα κενό μεταξύ τους. Και φυσικά ούτε σπιθαμή για να περάσει κάποιος πεζός προκειμένου να ανέβει ή να κατέβει από το πεζοδρόμιο.  Β.Β. 

***  Κάμερες παρακολούθησης στα σχολεία θέλει να βάλει η κυβέρνηση: Στόχος η μείωση του εγκλήματος…

Tη λειτουργία καμερών ασφαλείας στα σχολεία επιτρέπει το νομοσχέδιο Γαβρόγλου αλλά μόνο όταν το σχολείο δεν λειτουργεί με στόχο την αποτροπή κλοπών.   Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Παιδείας είχε γίνει αποδέκτης πολλών καταγγελιών για φθορές καταστροφές και βανδαλισμούς στα σχολεία ενώ έγινε μεγάλη συζήτηση στο υπουργείο Παιδείας που κατέληξε σε σχετική εγκύκλιο την περσινή χρονιά εν μέσω αντιδράσεων μερίδας εκπαιδευτικών που υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των σχολείων είναι θέμα των δήμων.
Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου προχώρησε σε νόμο για για τη βιντεοεπιτήρηση και βιντεοσκόπηση στον χώρο του σχολείου.  Συγκεκριμένα στο Πολυνομοσχέδιο για την «πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ, που ψηφίστηκε την Μεγάλη Εβδομάδα προβλέπεται:  «Η καταγραφή ήχου ή εικόνας με συστήματα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένα σε χώρους των δημόσιων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων αυτών, απαγορεύεται. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας μέσω τέτοιων συστημάτων, εγκατεστημένων στους χώρους των ως άνω δημόσιων σχολικών μονάδων από τους Δήμους, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς τους για φύλαξη των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με την υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Στ ́του Κεφαλαίου Ι ́ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, μόνο κατά το χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο, εμφανή και κατανοητό όποιον πρόκειται να εισέλθει στο χώρο όπου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης, ότι στο χώρο λειτουργεί τέτοιο σύστημα και παρέχει, εφόσον του ζητηθεί, πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος, την εμβέλεια και τους χώρους εγκατάστασης του χρησιμοποιούμενου συστήματος, καθώς και το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων».  Απαγορεύεται η καταγραφή εν ώρα λειτουργίας του σχολείου Θυμίζουμε ότι ήδη από τα μέσα της περσινής χρονιάς το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο καθόριζε το πλαίσιο για τη λειτουργία καμερών ασφαλείας με βάση το οποίο δεν επιτρέπεται η λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Επιπλέον οι ώρες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται. Με αφορμή κάμερες στο 1ο Ειδικό Ιλίου που τοποθετήθηκαν την περσινή σχολική χρονιά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε «Δ. Γληνός» ζήτησε τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ αναφορικά με τη νομιμότητα ή μη της σχετικής πράξης.  Η γνωμοδότηση της δικηγόρου αναφέρει ρητά ότι «είναι απολύτως απαγορευμένη η τοποθέτηση και χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες την ώρα, που λειτουργούν» . Παράλληλα, η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ τονίζει: «Ακόμα δε και για τις ώρες, που δεν λειτουργεί η σχολική μονάδα και πάλι απαιτείται άδεια της Αρχής και δικαιολόγηση της αναγκαιότητας τοποθέτησης των συστημάτων». Και υπογραμμίζει:«Τέλος, επισημαίνεται, ότι είναι αναγκαία η λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο διοικήσεως του Σχολείου, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, του συλλόγου γονέων και των μαθητικών συλλόγων όπου υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, εκ του περισσού τονίζεται, ότι δεν είναι δυνατή η χρήση συστημάτων σε χώρους εργασίας». Για τη φύλαξη του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί προτείνουν την πρόσληψη επαρκούς αριθμού μονίμων φυλάκων. Εγκύκλιος απαγορεύει την κατοχή κινητών τηλεφώνων Σε ότι αφορά στη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες ο κ. Γαβρόγλου σε εγκύκλιο του επισημαίνει: «Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.  Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων.  Η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης όσον αφορά στη γονική συγκατάθεση πριν από την αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες και ιστολόγια του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.  pronews.gr
***  Υπό έκδοση διεθνές ένταλμα σύλληψης του «Πορθητή» και του πληρώματός του
Υπό έκδοση διεθνές ένταλμα σύλληψης του «Πορθητή» και του πληρώματός του
Τον άμεσο τερματισμό των παράνομων ενεργειών του τουρκικού πλοίου-γεωτρύπανου «Φατίχ» (Πορθητής) και των υποστηρικτικών πλοίων που το συνοδεύουν ζητά με μήνυμα του το Ράδιο Κύπρος, απευθύνοντας παράλληλα προειδοποίηση για σύλληψη όλων όσοι εμπλέκονται στις παράνομες ενέργειές του εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, μέσω ενός διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Το μήνυμα του Ράδιο Κύπρος προς το «Φατίχ» και τα υποστηρικτικά πλοία, το οποίο εξασφάλισε το ΚΥΠΕ έχει ως ακολούθως: «Διεξάγετε παράνομες επιχειρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. »Οι ενέργειες σας παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και διαπράττετε σοβαρά ποινικά αδικήματα βάσει των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. »Όσα πρόσωπα και εταιρείες εργάζονται και/ή παρέχουν υπηρεσίες που υποστηρίζουν και υποκινούν τις παράνομες ενέργειες του “Φατίχ” παραβιάζουν τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες ασφαλείας της ναυσιπλοΐας». Ως εκ τούτου, συνεχίζει το μήνυμα, «θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες στη βάση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης θα εκδοθεί εναντίον τους. «Απαιτούμε όπως άμεσα τερματίσετε τις παράνομες ενέργειές σας», καταλήγει το μήνυμα που στέλνει το Ράδιο Κύπρος στο «Φατίχ».
***   «ΑΔΕΙΑΖΕΙ» ο Σκουρλέτης τον Πολάκη; «Αν γύρισε τον χρόνο πίσω θα μίλαγε αλλιώς»…
Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο γραμματέας της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, στη RealNews. Ο κ. Σκουρλέτης υπογράμμισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φιλοδοξεί να μετεξελιχθεί σε ένα… ευρύτερο άμορφο και ασπόνδυλο κεντροαριστερό μόρφωμα”, ενώ για την υιοθέτηση μιας σειράς νέων θετικών μέτρων από την κυβέρνηση τονίζει ότι αποτελεί αποτέλεσμα των δυνατοτήτων της ίδιας της οικονομίας. «Είναι το αποτέλεσμα της εξόδου από τα μνημόνια, της ανάκτησης της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας και της σαφούς αναπτυξιακής πορείας της. Κάθε καλοπροαίρετος παρατηρητής δεν μπορεί παρά να επισημάνει ότι η ελληνική οικονομία τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου» τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Σκουρλέτης.
Σε ερώτηση για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τις επιπτώσεις στη μεσαία τάξη ο γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει «τα μεσαία στρώματα, συρρικνώθηκαν επί διακυβέρνησης Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ, δεν αφανίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Σήμερα δε, επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, αυτή είναι η αλήθεια».  Αναφορικά με τη νομοθέτηση των θετικών μέτρων ο κ. Σκουρλέτης επισημαίνει πως «πρόκειται για μέτρα εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία. Βεβαίως η διαφωνία της αντιπολίτευσης είναι ως προς το χαρακτήρα και τη κοινωνική στόχευση των μέτρων» ενώ προσθέτει για τη «νεοφιλελεύθερη ΝΔ» ότι «οι χαμηλοί μισθοί, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, η εργασιακή ανασφάλεια, είναι για αυτήν το αναγκαίο κακό για την ανάπτυξη όπως την αντιλαμβάνεται». Για το εγχείρημα που προσπαθεί να προωθήσει η κυβέρνηση με τη σύσταση προοδευτικού μετώπου ο κ. Σκουρλέτης σημειώνει μεταξύ άλλων: «Ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να διευρύνει τα όρια της Αριστεράς. Να εκφράσει ευρύτερες ανάγκες και να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη ανατρέποντας τον φαύλο δικομματισμό. Η στρατηγική των προγραμματικών συγκλίσεων και συμμαχιών με στόχο την διαμόρφωση ενός πλειοψηφικού μπλοκ κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων είναι βαθιά χαραγμένη στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω πως έχουμε αφήσει πίσω μας την εποχή των μαζικών πολυσυλλεκτικών κομμάτων κατά τα πρότυπα του πρόσφατου παρελθόντος». «Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την συσχέτιση του λαϊκισμού με τις ανοιχτές πολιτικές συγκεντρώσεις, μάλλον μια τέτοια κατηγορία συνιστά άλλη μια επικοινωνιακή μπαρούφα εκ μέρους της ΝΔ. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει δεκάδες ανοιχτές πολιτικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα» τονίζει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ για τον λαϊκισμό που καταλογίζει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση με αιχμή τις πολιτικές συγκεντρώσεις. Τέλος για τις δηλώσεις του αναπληρωτού υπουργού υγείας για τον Στέλιο Κιμπουρόπουλο σημειώνει ότι «για τον Παύλο, αν ο χρόνος γύριζε πίσω νομίζω πως θα έλεγε αυτά που ήθελε να πει με διαφορετικά λόγια και τρόπο. Καμιά φορά μπορούμε να κερδίζουμε ακόμα και όταν παραδεχόμαστε τα λάθη μας».  newsit.gr  
***  ΓΕΛΑΝΕ και οι πέτρες! Τσακαλώτος: «Είμαστε η πιο ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ κυβέρνηση για τη μείωση των φόρων»…
~Η συρρίκνωση της μεσαίας τάξης δεν αντιμετωπίζεται μόνο από τη μείωση της φορολογίας, αλλά από έναν συνδυασμό πολιτικών που μαζί με φοροελαφρύνσεις τοποθετεί το κοινωνικό πρόβλημα στο κέντρο της στρατηγικής.  Οι μεσαίες τάξεις θέλουν καλύτερες θέσεις απασχόλησης, ένα σταθερό πλαίσιο που δεν φοβούνται τον κίνδυνο της κοινωνικής υποβάθμισης με καλά σχολεία για τα παιδιά τους και καλά νοσοκομεία. Αυτό επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πολίτης Κύπρου», προσθέτοντας ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εισαγωγή κοινωνικών κριτηρίων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα ήταν μια καλή αρχή, ακριβώς διότι θα έθετε το κοινωνικό ζήτημα, την ανισότητα, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την έλλειψη προοπτικής για τις μεσαίες τάξεις στο ίδιο επίπεδο με τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Απαντώντας παράλληλα σε ερώτηση για διακομματική σύγκλιση στο θέμα της μείωσης των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα και της φορολογίας, ο υπουργός Οικονομικών δηλώνει πως δεν υπάρχει η παραμικρή σύμπτωση ως προς εκείνη την στρατηγική μέσω της οποίας θα μπορέσει να αποκτηθεί η αξιοπιστία για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Και προσθέτει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πολύ καλύτερη θέση να το κερδίσει, διότι έχει ήδη αποκτήσει αξιοπιστία, έχει ήδη τρία χρόνια υπερκάλυψης των δημοσιονομικών στόχων, έχει αναδιαρθρώσει το χρέος και έχει ένα μαξιλάρι ρευστότητας που θωρακίζει την ελληνική οικονομία για πολλά χρόνια.  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Ευκλείδη Τσακαλώτου στην εφημερίδα «Πολίτης Κύπρου»  1.Υπάρχει μια διακομματική σύγκλιση για την ανάγκη μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων και της φορολογίας. Την ίδια ώρα, όμως, αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα και το μαξιλάρι ρευστότητας αποτελούν το διαβατήριο για την πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές. Το ίδιο πράττει και η Κύπρος, που έχει ένα υψηλό δημόσιο χρέος. Μήπως το πολιτικό σύστημα υπόσχεται κάτι που δεν είναι εφικτό;  Υπάρχει όντως σύγκλιση στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα και τη φορολογία αλλά δεν υπάρχει η παραμικρή σύμπτωση ως προς εκείνη την στρατηγική μέσω της οποίας θα μπορέσει να αποκτηθεί η αξιοπιστία για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου μας παρέδωσε μια Ελλάδα με άδεια ταμεία, χωρίς κανένα μαξιλάρι ρευστότητας, χωρίς καμία αναδιάρθρωση του χρέους, χωρίς πρόσβαση στις αγορές, χωρίς να κλείσει η 5η αξιολόγηση, με δημοσιονομικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που διαπραγματευτήκαμε εμείς αλλά και χωρίς να έχει πετύχει μια φορά τους δημοσιονομικούς στόχους μέχρι τότε. Μας λέει ο κ. Μητσοτάκης τώρα ότι αν γίνει κυβέρνηση θα αποκτήσει τέτοια αξιοπιστία που θα μπορέσει να διαπραγματευθεί και μειώσεις φόρων και στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων. Μόνο που εμείς είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση να το κερδίσουμε αυτό ακριβώς γιατί έχουμε ήδη αποκτήσει την αξιοπιστία μας, έχουμε ήδη τρία χρόνια που υπερκαλύψαμε τους δημοσιονομικούς στόχους, έχουμε αναδιαρθρώσει το χρέος και έχουμε ένα μαξιλάρι ρευστότητας που θωρακίζει την ελληνική οικονομία για πολλά χρόνια.  Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θα σας απαντούσα ότι δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα γενικώς Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που μέσα στους συσχετισμούς δύναμης καταφέρνουν να φέρουν σε πέρας μια στρατηγική και άλλες που υπόσχονται φοροελαφρύνσεις χωρίς να μας πουν πώς θα χρηματοδοτηθούν, βασιζόμενες μάλλον πάνω στην αρχή του κ. Μακόμπερ (Charles Dickens – David Copperfield) ότι «κάτι θα προκύψει» (something will turn up).  2.Βλέποντας την Ελλάδα από έξω, φαίνεται μια χώρα που έχει διορθώσει τα δημόσια οικονομικά της, τηρεί τις δεσμεύσεις της, το ΑΕΠ αυξάνεται και έχει πετύχει μια στοιχειώδη, αλλά σημαντική, πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων. Αυτή η εικόνα δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα στο εσωτερικό: ιδιαίτερα υψηλή ανεργία, υποτονική ανάπτυξη, χαμηλοί μισθοί, φυγή εργατικού δυναμικού. Από το μίγμα λείπουν οι επενδύσεις. Γιατί κάποιος να επενδύσει σήμερα στην Ελλάδα; Σε μια οικονομία που έχασε πάνω από ένα τέταρτο του ΑΕΠ της είναι λογικό να υπάρχουν τέτοια προβλήματα που εντοπίζετε. Από την άλλη να σημειώσουμε ότι η ανεργία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια από 25,8 (Ιανουάριος 2015) σε 18,5 (Ιανουάριος 2019), ότι έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό, ότι έχουμε εντυπωσιακές επιδόσεις και στην αύξηση των εξαγωγών αλλά και στις επιδόσεις του μεταποιητικού κλάδου. Επιπλέον οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις για το 2018 ήταν 3,6 δις, αυξημένες κατά 12,5% σε σχέση με το 2017 και κατά 78% σε σχέση με το 2014. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και αυτές θα έρθουν μόνο μέσα από ένα σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και από σημαντικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης και στη λειτουργία του δημοσίου τομέα. Για το τι έχει γίνει σε αυτούς τους τρεις τομείς και τι άλλο σχεδιάζουμε ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο αναπτυξιακή στρατηγική μας που είναι αναρτημένη στο site του Υπουργείου. Συγχρόνως αναβαθμίζουμε το γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια μέσα και από τη συμφωνία των Πρεσπών όπου αναμένουμε μια μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση ειδικά για τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Όπως έχει πει και πρόσφατα ο Γ. Δραγασάκης η ανάπτυξη των Σκανδιναβικών χωρών ακολούθησε τη διαδικασία ομαλοποίησης των μεταξύ τους σχέσεων. 3.Τα «κόκκινα δάνεια» αποτελούν ένα σημαντικό βάρος σε όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Η διαχείριση, στην Ελλάδα, θα γίνει χωρίς να χρειαστούν νέα κεφάλαια οι τράπεζες; Οι τράπεζες είναι κεφαλαιοποιημένες, καμία δεν εξαρτάται πια από τον ELA, πιάνουν τους στόχους για τις μειώσεις NPE/NPLs, έχουν πολύ καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση και είναι σε πολύ καλύτερη θέση να συνεχίσουν να πιάνουν αυτούς τους στόχους. Τα κόκκινα δάνεια παραμένουν ένα σημαντικό οικονομικό πρόβλημα για την Ελλάδα και η Κυβέρνηση, η ΤτΕ, και οι ίδιες οι τράπεζες, προχωρούν σε συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Δ/νση Ανταγωνισμού το σχέδιό μας APS. Είναι ένα σχέδιο που βασίζεται σε εγγυήσεις του Δημοσίου που θα βοηθήσει όλες τις τράπεζες σε αυτό το εγχείρημα. Και για αυτό το λόγο και το χρηματιστήριο και οι αγορές αρχίζουν σιγά σιγά να αξιολογούν θετικά την πρόοδο που έχει γίνει και την πρόοδο που αναμένεται. Συγχρόνως προχωράμε σε κινήσεις για μια δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα για το σύστημα των μικροπιστώσεων και τη στήριξη των συνεταιριστικών τραπεζών που επίσης θα αμβλύνει τους περιορισμούς ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. 4.Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε; Εκείνο το χαμένο, όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, πρώτο εξάμηνο του 2015; Η βασική μομφή που δέχεστε είναι ότι τον Ιανουάριο του 2015 παραλάβατε τη χώρα σε ένα σημείο που θα μπορούσε να κλείσει το δεύτερο πρόγραμμα. Θα αποφύγω τους χαρακτηρισμούς, αλλά υπήρξε, τελικά, ένα τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής… Η ουσία είναι ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν ολοκλήρωσε ποτέ το πρόγραμμα, και δεν ήταν άλλωστε σε θέση να το ολοκληρώσει. Η εικόνα που προσπαθεί να παρουσιάσει η ΝΔ όλον αυτό τον καιρό ότι όλα ήταν ρόδινα το 2014, (ζητώντας έτσι άφεση αμαρτιών και για την ευθύνη της συγκεκριμένης παράταξης για το πώς φτάσαμε στην κρίση αλλά και πως την αντιμετωπίσανε στα χρόνια των μνημονίων) δεν είναι πειστική. Ούτε είναι πειστικό το επιχείρημα ότι η πρώτη κυβέρνησή μας κόστισε στον ελληνικό λαό 80 δις ή 100 δις ή ακόμα και 200 δις ανάλογα με την διάθεση του εκάστοτε ομιλητή. Αυτές οι «εκτιμήσεις» βασίζονται σε μια σύγκριση ανάμεσα στις εκτιμήσεις για μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης αρχίζοντας από ένα τυχαίο χρονικό σημείο και συγκρίνοντας με νεότερες εκτιμήσεις. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να παίξει οποιοσδήποτε πρωτοετής φοιτητής οικονομικής επιστήμης και να βγάλει όποιο αποτέλεσμα θέλει ανάλογα με τις πολιτικές του προτιμήσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ από κοινού οδήγησαν στην μεγαλύτερη οικονομική κρίση οποιασδήποτε χώρας σε καιρό ειρήνης, με πρωτοφανείς συνέπειες για τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα. Το Ό του ΑΕΠ που σας είπα αντιστοιχεί με 65 δις. Ένας αριθμός που είναι αντικειμενικός και δεν εξαρτάται από εκτιμήσεις mickey mouse Τώρα για το αν κάναμε λάθη είναι προφανές ότι κάναμε και λάθη. Αλλά συγχρόνως καταφέραμε να βάλουμε στο προσκήνιο και το θέμα του ελληνικού χρέους -και να βρούμε λύση για αυτό- αλλά και τα προβληματικά σημεία της ευρωπαϊκής οικονομικής και χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλη η Ευρώπη, ειδικά του προοδευτικού χώρου, τώρα πια συζητά αυτά τα προβλήματα και όχι την προσπάθεια των μνημονιακών δυνάμεων 2010 – 2015 να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι «όλοι μαζί τα φάγαμε» 5.Οδεύουμε προς τις ευρωεκλογές με την κληρονομιά της κρίσης και το μεταναστευτικό να παράγει επικίνδυνα πολιτικά αποτελέσματα. Στο κομμάτι της οικονομίας, με τη μεγάλη πίεση που δέχεται η μεσαία τάξη, ποιο μπορεί να είναι ένα διαφορετικό μίγμα πολιτικής; Η εισαγωγή κοινωνικών κριτηρίων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αρκεί; Η αντιπολίτευση μας κατηγορεί ότι καταστρέψαμε τη μεσαία τάξη. Η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ετήσιο εισόδημα μιας οικογένειας της μεσαίας τάξης μειώθηκε από το 2011 έως το 2014 κατά 5.258€. Τα έτη 2015-16 αυξήθηκε κατά 146€. Το 2018 η αύξηση αναμένεται σαφώς μεγαλύτερη λόγω και της ανάπτυξης. Και η -μικρή αυτή έστω- αύξηση από το 2015 και μετά έγινε την στιγμή που προτεραιότητά μας ήταν η αναχαίτιση της ανθρωπιστικής κρίσης ενώ είχαμε παραλάβει την κατάσταση που σας ανέλυσα προηγουμένως. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα έχουμε πολύ περισσότερο χώρο για να ενισχύσουμε αυτά τα στρώματα.  Αλλά δεν είναι μόνο εκεί το θέμα. Η μεσαία τάξη πιέζεται παντού – ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική- από τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού. Πολιτικές δηλαδή που θέλει να φέρει στο προσκήνιο ξανά ο κ. Μητσοτάκης. Οι ελίτ δεν έχουν καταλάβει ότι το φαινόμενο των κίτρινων γιλέκων, του Brexit, του Trump και πολλά άλλα είναι ακριβώς αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της μεσαίας τάξης. Μια συρρίκνωση που δεν αντιμετωπίζεται μόνο από τη μείωση της φορολογίας αλλά από ένα συνδυασμό πολιτικών που μαζί με φοροελαφρύνσεις τοποθετεί το κοινωνικό πρόβλημα στο κέντρο της στρατηγικής. Οι μεσαίες τάξεις θέλουν καλύτερες θέσεις απασχόλησης, ένα σταθερό πλαίσιο που δεν φοβούνται τον κίνδυνο της κοινωνικής υποβάθμισης με καλά σχολεία για τα παιδιά τους και καλά νοσοκομεία.  Η εισαγωγή κοινωνικών κριτηρίων στο ευρωπαϊκό εξάμηνο θα ήταν μια καλή αρχή, ακριβώς γιατί θα έθετε το κοινωνικό ζήτημα, την ανισότητα, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την έλλειψη προοπτικής για τις μεσαίες τάξεις στο ίδιο επίπεδο με τη δημοσοσιονομική σταθερότητα. Αλλά πιο σημαντικό θα ήταν να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συνδέσουν ευρωπαϊκή πολιτική με παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν το κοινωνικό και το περιφερειακό ζήτημα.  6.Τελικά, ηχογραφείτε τις συνεδριάσεις του Eurogroup, όπως σαφώς άφησε να εννοηθεί ο προκάτοχός σας; Και επί της ουσίας, πρέπει να αλλάξει η θεσμική λειτουργία του Eurogroup, να γίνει ένα κανονικό ευρωπαϊκό όργανο;  Βεβαίως όχι. Το ζήτημα δεν είναι να εκθέσεις τους συνομιλητές σου αλλά να δημιουργηθούν αυτές οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να επιβάλουν μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και εν τέλει δημοκρατία. Η ΕΕ αυτή τη στιγμή δεν χωλαίνει μόνο στην αντιμετώπιση του κοινωνικού ζητήματος αλλά ως προς την αίσθηση ότι οι αποφάσεις είναι /αποκομμένες από τις παρεμβάσεις του εργατικού και άλλων κινημάτων. Όλοι καταλαβαίνουν ότι οι αποφάσεις δεν έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση αντίστοιχη της βαρύτητας και των επιπτώσεών τους για των μέσο ευρωπαίο πολίτη.  7.Με αφορμή την κρίση χρέους επιχειρείται να στηθεί μια νέα αρχιτεκτονική οικονομικής διακυβέρνησης. Σήμερα η διακυβερνητική λειτουργία –μέσω του Eurogroup και του ESM- έχει προβάδισμα έναντι της κοινοτικής, κάτι που παράγει στρεβλώσεις. Πολιτικά, όμως, πόσο εφικτή είναι η μετάβαση αρμοδιοτήτων σε μια σφιχτή δομή, με τον ορισμό ακόμη και ευρωπαίου υπουργού Οικονομικών. Τα κράτη – μέλη θέλουν μια τόσο ισχυρή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Βρυξέλλες;  Ένας από τους λόγους που δεν προχώρησε η agenda Macron – Merkel είναι ότι δεν έχει συμφωνηθεί, δεν έχει καν συζητηθεί σε σοβαρό επίπεδο αν η εμβάθυνση της ευρωζώνης θα παραμείνει βασικά με διακυβερνητικές δομές ή αντιθέτως με δομές πιο φεντεραλιστικές που, για παράδειγμα, ενισχύουν και το ευρωκοινοβούλιο και άλλες υπερεθνικές δομές. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η αμφισημία διαπερνά όλες τις πολιτικές οικογένειες που στοχεύουν σε κάποια εμβάθυνση. Μέχρι να λυθεί αυτό το ζήτημα θα παραμείνουμε με το όραμα της κ. Θάτσερ. Ή για τους φανς της σειράς «Μάλιστα κ. Υπουργέ»: μια Ευρώπη με τόσα πολλά κράτη-μέλη που το μόνο που μπορούν να συμφωνήσουν είναι στην ενιαία αγορά και στον ανταγωνισμό και όχι στην κοινωνική, περιφερειακή συναίνεση και εντέλει σε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα που δεν βασίζεται μόνο στον ανταγωνισμό αλλά σε κάτι πολύ βαθύτερο. 8.Διάσταση μεταξύ των κρατών – μελών υπάρχει και στο θέμα της φορολογίας και ειδικότερα της άμεσης φορολογίας. Είστε υπέρ να αρθεί η αρχή της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων; Η ανταλλαγή πληροφοριών αρκεί για την πάταξη της φοροδιαφυγής; Σας προβληματίζει η φυγή (δεν αποτελεί μυστικό) ελληνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο; Είναι προφανές -και εδώ ίσως σας στενοχωρήσω- ότι η ανταλλαγή πληροφοριών δεν αρκεί για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και ενώ σε αυτό το χώρο η ΕΕ έχει να δείξει επιτυχίες είμαστε πολύ μακριά από ένα επιθυμητό σημείο. Αυτό που δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα σε μια ενωμένη Ευρώπη είναι ο φορολογικός ανταγωνισμός ο οποίος, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ίδιων πόρων. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΕ δεν είναι σε θέση να επιδιώξει κοινωνική συνοχή κ οικονομική σύγκλιση καθώς το κόστος για τις αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές δεν μπορεί να καλυφθεί. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι υπάρχει μια διαφωνία ανάμεσα στην πολιτική Ελλάδας -Κύπρου. Μαζί με άλλες χώρες η Κύπρος αντιστέκεται, για παράδειγμα, σε έναν ενιαίο φόρο επί των κερδών και υποστηρίζει την ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων. Είναι κατά την γνώμη μου μια κοντόφθαλμη πολιτική που σε καμία περίπτωση δεν στηρίζει τις οικονομίες του Νότου και την ανάγκη για ιδίους πόρους που να χρηματοδοτούν την κοινωνική σύγκλιση αλλά και την σύγκλιση των πραγματικών οικονομιών. Είναι προφανές λοιπόν ότι σε αυτό το θέμα έχουμε διαφορετική προσέγγιση και πρέπει να το συζητήσουμε.  Στην ΕΕ μπορούμε να έχουμε είτε κοινή φορολογική πολιτική και ίδιους πόρους για οικονομική σύγκλιση και κοινωνική συνοχή είτε φορολογικό ανταγωνισμό με χαμηλούς φόρους. Όχι όμως και τα δύο.  9.Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου είναι στενές. Πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις βρήκαν μια καλή αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης –τα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα από ελληνικά προϊόντα, ενώ χιλιάδες Έλληνες πολίτες εργάζονται στη χώρα., Συζητάτε με τον Κύπριο ομόλογό σας τρόπους να ενισχυθούν οι δεσμοί;  Οι σχέσεις είναι στενές και πολυεπίπεδες αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να γίνουν ακόμη στενότερες. Σε αυτή τη βάση ενδεικτικά θα αναφέρω ότι και οι δύο χώρες έχουν πρόσφατα προσυπογράψει τη διακήρυξη της Βαλέτας που ως στόχο έχει τη συνεργασία και τον συντονισμό των χωρών του Νότου στις διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πέρα από αυτό υπάρχει πολύ ενεργή συνεργασία τόσο σε διμερές επίπεδο, αλλά και με άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου σε θέματα, για παράδειγμα, Τουρισμού, Τεχνολογίας, Ενέργειας κλπ όπως για παράδειγμα με τον αγωγό EASTMED. skai.gr
***   Το σήκωσε στο Εστορίλ ο Τσιτσιπάς, έκανε το «νταμπλ» η Ελλάδα! (videos&photos)
Ένα 24ωρο μετά την μεγάλη επιτυχία της Μαρίας Σάκκαρη στο Ραμπάτ, όπου κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας της, ήρθε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Εστορίλ να στεφθεί για τρίτη φορά τροπαιούχος, μετά την Στοκχόλμη και την Μασσαλία.
Ταυτόχρονα, μέσω των δύο σπουδαίων αθλητών του, το ελληνικό τένις κατάφερε μέσα στο Σαββατοκύριακο να πετύχει ένα μοναδικό ντάμπλ στην ιστορία του! Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας, νο 10 στην παγκόσμια κατάταξη και νο 1 στο ταμπλό του πορτογαλικού όπεν, βρέθηκε στον έκτο τελικό της καριέρας του, απέναντι στον έμπειρο Πάμπλο Κουέβας. Ο 33χρονος Ουρουγουανός, νο 67 στην παγκόσμια κατάταξη, σε λίγες περιπτώσεις κατάφερε να αναχαιτίσει την ορμή του Τσιτσιπά, ειδικά στο πρώτο σετ, το οποίο έχασε με 6-3. Στο δεύερο σετ έδειξε σε πολλές περιπτώσεις την αξία του και ιδιαίτερα στο 4-3, όταν «έσπασε» το σερβίς του Τσιτσιπά, ισοφάρισε σε 4-4 και στη συνέχεια προηγήγθηκε 5-4 και 6-5. Ο Έλληνας άσος δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα, ισοφάρισε και στην αρχή του τάι-μπρέικ ήταν ασταμάτητος. Προηγήθηκε 4-0 και 6-1, έχασε τρία ματς-μπολ και τελικά με 7-6(4) ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Στην διαδρομή του στο όπεν του Εστορίλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε «μπάι» στον Α’ γύρο και στη συνέχεια απέκλεισε στον Β’ γύρο τον 27χρονο Αργεντινό Γκουίντο Αντρεότσι (νο 97) με 6-3, 6-4, στα προημιτελικά τον 25χρονο Πορτογάλο Ζοάο Ντομίνγκες (νο 214) με 7-6(3), 6-4 και στα ημιτελικά τον 28χρονο Βέλγο Νταβίντ Γκοφέν (νο 25) με 3-6, 6-4, 6-4. Ο πρώτος τίτλος στην καριέρα του Έλληνα άσου ήταν στην Στοκχόλμη στις 21-10-2018, όταν νίκησε με 2-0 τον Έρνεστς Γκούλμπις (Λετονία) και ο δεύτερος τίτλος στην Μασσαλία στις 24-02-2019, όταν νίκησε με 2-0 τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν (Καζακστάν).    Embedded video
***   Αθλητική ενημέρωση :
 ΣΗΜΕΡΑ , ...ΚΥΡΙΑΚΗ  05-05-2019  :
***   ΓΙΑ ΤΗΝ Super League στο Ελληνικό ποδόσφαιρο 30 η  αγωνιστική  Κυριακή  05-05-2019 : 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ   4-0  , (3-0) .-^
Τα γκολ :  13΄ Αναστ. Χατζηγιοβάνης  , 19΄ Φεντερίκο Μακέντα , 40΄ Φ.  Μακέντα , 81΄ Δημ.  Εμμανουηλίδης ,.-^
~ ΑΕΛ  ΛΑΡΙΣΣΑ  -  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς   0-3  ,(0-1)  .-^
Τα γκολ : 24 ΄ Χασάν  , 50΄ Ελαμπντεντουΐ ,  86΄ Καμαρά  ,
~ ΑΡΙΣ Θεσ.  - ΞΑΝΘΗ   7-2  ,(2-1)  .-^
Τα γκολ : 15΄ Κάστρο , 27΄ Γιουνές ,  33΄ Γκαρσία , 50΄ Ντουρίκοβιτς , 69΄ Ντιγκινή , 73΄ Κορχούτ ,  79΄ Ντιγκινή ,  82΄ Γκαρσία , 90+5΄ Σιώπης .-^
~ ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης -  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  3-0  ,(1-0) .-^
Τα γκολ : 24΄ αυτογκόλ Αθ.  Παπαγεωργίου , 59΄ Ιγκλέσιας ,  83΄ Ν. Καλτσάς ,.-^
~ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών - ΟΦΗ 0-2  ,(0-1) .-^
Τα γκολ :21΄  Νέϊρα , 74΄ Σασσί  , .-^
~  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  - ΑΕΚ Αθηνών  0-3   ,(0-1) .- ^
Τα γκολ :  45΄ Ανασ.  Μπακασέτας  , 61΄ Λιβάγια , 67΄ Πόνσε , .-^
~ ΠΑΣ  ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΟΚ Θεσ. 0-2  ,(0-0) .- ^
Τα γκολ : 60΄ Άκπομ , 79΄ Σάκχοφ , .-^

***  Για την Football League στο Ελληνικό ποδόσφαιρο  σήμερα 
~*   Ηρόδοτος-Απόλλων Λάρισας 0-1 .- 
~*  Πλατανιάς Χανίων - Ηρακλής  2-1 .- 
Αναλυτικά το πρόγραμμα:                                                                                     Κέρκυρα-Παναχαϊκή 0-2
Καραϊσκάκης Άρτας-Τρίκαλα 1-3
Απόλλων Πόντου-ΑΟΧ Κισσαμικός 1-3
Δόξα Δράμας-Εργοτέλης 0-2
Ηρόδοτος-Απόλλων Λάρισας 0-1
Πλατανιάς-Ηρακλής 2-1
Αιγινιακός-Σπάρτη 3-0 α.α.
Αήττητος Σπάτων-Βόλος 0-3 α.α.
~** Η  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :                                                     
***  Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 30ής αγωνιστικής της Football League.
Αναλυτικά: Κυριακή (5/5)                                                                                  Πλατανιάς – Ηρακλής    2-1 .- ^                                                                               Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)  Βοηθοί:  Παρασίου (Ημαθίας), Ζήρδας (Αθηνών)  4ος: Δραγάτης (Ανατ .Αττικής)
Κέρκυρα – Παναχαϊκή    0-2 .-  ^                                                                                     Διαιτητής: Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας)  Βοηθοί:  Δεμερτζής, Δέλλιος (Πέλλας)  4ος: Ματσούκας (Αιτωλοακαρνανίας)
Α.Ε. Καραϊσκάκης – Τρίκαλα    1-3 .- ^                                                                            Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής) Βοηθοί: Αδαμόπουλος (Μεσσηνίας), Σκορδίλης (Κέρκυρας)  4ος: Μπαίλης (Πρέβεζας)
Αιγινιακός – Σπάρτη   3-0 .- ^                                                                                            Διαιτητής: Βουρνέλης (Μακεδονίας) Βοηθοί: Νταβέλας (Μακεδονίας), Βογιατζής (Καρδίτσας) 4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Απόλλων Πόντου – ΑΟΧ/Κισσαμικός    1-3 .- ^                                                             Διαιτητής: Κουναλάκης (Ηρακλείου) Βοηθοί: Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου), Ψύλλος (Λέσβου) 4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
Δόξα Δράμας – Εργοτέλης   0-2 .- ^                                                                                Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)     Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζάνης), Μαλανδρής (Χαλκιδικής) 4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Ηρόδοτος – Απόλλων Λάρισας   0-1 .- ^                                                                         Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)  Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Τυριακίδης (Μακεδονίας)  4ος: Κολυτάς (Λασιθίου)

***  Γ΄Εθνική στα   Playoffs στο ποδόσφαιρο σήμερα
Αιολικός - Ιονικός Νίκαιας  2-2  .- ^ 
Νίκη Βόλου - Θεσπρωτός   0-1 .- ^
Π.Ο. Τρίγλιας - Νέστος Χρυσούπολης  0-0 .- ^
Την Κυριακή 5/5 ξεκινούν τα μπαράζ της Γ' Εθνικής!                                                           Οι δευτεραθλήτριες ομάδες των οχτώ ομίλων δηλαδή οι Ιωνικός, Νίκη Βόλου, Αιολικός, Θεσπρωτός, Νέστος Χρυσούπολης, Τρίγλια, Διαγόρας Ρόδου και Καλαμάτα ρίχνονται στη «μάχη» διεκδικώντας τα τέσσερα πολυπόθητα εισιτήρια που δίνουν τον προβιβασμό σε ανώτερη κατηγορία.                                                                                                                  Αναλυτικά τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των μπαράζ για την Κυριακή 5/5:

15:30 Αιολικός – Ιωνικός 2-2 ΤΕΛΙΚΟ (Τζόρνταν 50', Λαμπράκης 76'/ Δημακάτος 30', Γκοτζούλιας 80')
17:00 Νίκη Βόλου – Θεσπρωτός 0-1 (Κωσταντίνου 29')
17:00 Τρίγλια – Νέστος Χρυσούπολης 0-0 
*** Για την Super League  στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο  σήμερα
ΠΑΟΚ Θεσ. -Αγία Παρασκευή  7-0 .- ^
Τρίκαλα - Προοδευτική  5-0 .- ^
Εργοτέλης - Ατρόμητος Αθην.  0-2 .- ^
Ελπίδες Καρδίτσας 94 - Άρις Θεσ.  0-6  .- ^
Οδυσσέας Γλυφάδας - Πανσερραϊκή  3-0 .- ^ 
***  Για τα Playoffs   για την Α1 ΄ στο μπάσκετ γυναικών σήμερα 05-05-2010 :
ΝΙΚΗ Λευκάδας - Α.Ο. ΔΑΦΝΗ  Αγίου Δημητρίου  67-91 .- ^

*** ΤΟΠΙΚΑ Ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ΕΠΣΜεσσηνίας  για σήμερα  :
~*
Για να δούμε τώρα και τι παίζει στις τοπικές κατηγορίες της ΕΠΣ Μεσσηνίας το Σαββατοκύριακο, μια ανάλυση δηλαδή της αγωνιστικής όλων των πρωταθλημάτων της, όπως και (ξανά) τους διαιτητές  αυτών.  Μετά τη διακοπή λόγω του Πάσχα, το πρωτάθλημα της Α’ τοπικής αρχίζει και πάλι το Σαββατοκύριακο, ενώ στη Β’ τοπική θα διεξαχθεί η 26η και τελευταία αγωνιστική. Στην Α’ τοπική στο πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής ξεχωρίζει η κυριακάτικη αναμέτρηση ανάμεσα στον 3ο (μαζί με τον Απόλλωνα) Τσικλητήρα Πύλου και τον πρώτο και αήττητο Α.Ο. Διαβολιτσίου. Ο ΑΟΔ έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, αλλά θέλει πλέον να κρατήσει μέχρι τέλους και το αήττητο και αυτό είναι το πιο δύσκολο εμπόδιο, που καλείται να ξεπεράσει. Η δεύτερη της βαθμολογίας Εράνης θα υποδεχτεί την ίδια μέρα τον 5ο της βαθμολογίας Πανθουριακό. Στην ουρά, το πιο σημαντικό ματς θα γίνει το Σάββατο στη Μεσσήνη. Ο Ολυμπιακός Ανάληψης θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό Καλαμάτας σ’το ντέρμπι παραμονής ή αν θέλετε των “ερυθρόλευκων”. Το Σάββατο αγωνίζεται και η Α.Ε. Αβίας, που μάχεται επίσης για την παραμονή, με αντίπαλο την άνετη πλέον βαθμολογικά Κυπαρισσία. Η ουραγός Ομόνοια θα πάρει στα χαρτιά τους 3 βαθμούς με τον Α.Ο. Φαραί. Στη Β’ τοπική αυτή την Κυριακή θα γίνει γνωστό ποια ομάδα θα πάρει τη 2η θέση στον 1ο όμιλο (Νέος Αρις ή Μεσσηνιακός), αλλά και ποιος θα τερματίσει πρώτος και δεύτερος στον έτερο όμιλο. Στον 1ο όμιλο, ο Αστέρας Αρφαρών είναι και μαθηματικά πρωταθλητής.  Ως εκ τούτου θα υποδεχτεί χωρίς άγχος τη Θύελλα Μερόπης. Ο δεύτερος Μεσσηνιακός έχει ρεπό την τελευταία αγωνιστική. Ετσι αν ο Νέος Αρις κερδίσει την Κυριακή τον ΑΠΣ Αρι, θα τον πιάσει στη βαθμολογία και θα πάρει τη 2η θέση (που οδηγεί σε αγώνα μπαράζ) λόγω του ότι υπερτερεί στην ισοβαθμία.   Στον δεύτερο όμιλο τα ματς που έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον θα διεξαχθούν την Κυριακή. Ο λόγος για το Α.Ε. Λογγάς – Πανιώνιος και ΑΕΚ – Νέδουσα. Ο πρωτοπόρος Πανιώνιος με διπλό παίρνει το πρωτάθλημα, όπως επίσης και αν δεν κερδίσει η δεύτερη της βαθμολογίας ΑΕΚ, η οποία για να τερματίσει πρώτη χρειάζεται μόνο νίκη και να μην κερδίσει ο Πανίώνιος. 

~** Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων, όπως και οι διαιτητές τους, έχει ως εξής:
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018-2019
(28η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
1.Α.Ε. ΑΒΙΑΣ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2-2 .-^ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥΣάββατο04/05/1917:30ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν.
2.Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  3-6 .- ^ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣΣάββατο04/05/1917:30ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ.
3.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  0-0 .-^ΜΕΣΣΗΝΗΣΣάββατο04/05/1917:30ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
4.ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ  0-1 .-^ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝΚυριακή05/05/1917:30ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
5.ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ    2-1 .- ^ΦΙΛΙΑΤΡΩΝΚυριακή05/05/1917:30ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γ., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α.
6.ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ – Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ  1-2 .-^ΠΥΛΟΥΚυριακή05/05/1917:30ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ.
7.Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ – Α.Ε. ΜΑΝΗΣΑΝΔΡΟΥΣΑΣΚυριακή05/05/1917:30ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Λ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΛΙΑΝΟΣ Π.
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
(26η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
8.ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ   1-1 .- ^ ΒΑΛΥΡΑΣΣάββατο04/05/1917:30ΡΕΚΚΑΣ Η., ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β.
9.ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ   4-1 .- ^ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥΣάββατο04/05/1917:30ΚΑΥΚΑΣ Α., ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
10.ΑΠΣ ΑΡΙΣ – ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ   2-5 .- ^ ΔΗΜ. ΚΤΕΛ ‘ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ’Κυριακή05/05/1917:30ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π.
11.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ – ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ  3-1 .-^ ΑΡΦΑΡΩΝΚυριακή05/05/1917:30ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ Γ.
12.ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ – Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ  1-1 .-^ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣΚυριακή05/05/1917:30ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΓΑΚΗΣ Ν., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ.
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
(26η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
13.ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2-3 .-^ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜΣάββατο04/05/1917:30ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε.
14.ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ  1-2 .- ^ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣΣάββατο04/05/1917:30ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Χ., ΝΤΟΧΑΣ Β.
15.Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ  2-1 .- ^ΛΟΓΓΑΣΚυριακή05/05/1917:30ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ.
16.ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ 3-0 .-^ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣΚυριακή05/05/1917:30ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ.
17.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ  2-1 .-^ΜΕΣΣΗΝΗΣΚυριακή05/05/1917:30ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ.
15ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2019
(3η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
18.ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣΔευτέρα06/05/1917:00ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΚΑΜΑΙ Α., ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
19.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣΔευτέρα06/05/1917:00ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ Κ.
20.Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣΔευτέρα06/05/1917:00ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ.
21.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝΔΗΜ. ΚΤΕΛ ‘ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ’Δευτέρα06/05/1917:00ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΦΡΑΓΚΟΣ Μ., ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ.
22.ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣΦΙΛΙΑΤΡΩΝΔευτέρα06/05/1917:00ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Χ.
23.ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣΜΕΘΩΝΗΣΔευτέρα06/05/1918:00ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΤΖΕΜΑΛΑΪ Ε., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(4η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
24.NO-PASARAN – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΔΗΜ “ΠΑΝ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ”Δευτέρα06/05/1919:00
25.ILIOMETAL – ΚΤΕΛΔΗΜ “ΠΑΝ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ”Δευτέρα06/05/1921:00
26.ΛΑΜΠΙΚΟ – ΚΔΑΠΔΗΜ “ΠΑΝ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ”Τετάρτη08/05/1917:00
27.ΟΥΡΑΝΟΚΑΤΕΒΑΤΟΙ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑΔΗΜ “ΠΑΝ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ”Τετάρτη08/05/1919:00
28.ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΕΘΕΑΔΗΜ “ΠΑΝ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ”Τετάρτη08/05/1921:00
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14
(23η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
29.ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ  11-1 .- ^ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣΣάββατο04/05/1910:00ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ.
30.ΑΠΣ ΑΡΙΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ  4-0 .- ^ ΔΗΜ. ΚΤΕΛ ‘ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ’Σάββατο04/05/1911:00ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ.
31.ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜΣάββατο04/05/1911:00ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ Κ., ΦΡΑΓΚΟΣ Μ.
32.ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  3-3 .- ^ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣΣάββατο04/05/1912:00ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ., ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ Σ.
33.ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2-1 .- ^ΜΕΣΣΗΝΗΣΣάββατο04/05/1912:00ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ.
34.ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ    0-3 .- ^ΦΙΛΙΑΤΡΩΝΚυριακή05/05/1915:00ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.


*** Για την  Basketball Champions League στο  Ευρωμπάσκετ   σήμερα  : 
~  Μπολόνια - Τενερίφη 

***


~** ΧΘΕΣ ,... ΣΑΒΒΑΤΟ  04-05-2019  :

*** Για την  Super League   σήμερα 04-05-2019 :
~  ΑΠΟΛΛΩΝ Σμύρνης - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964  0-3 .- ^

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ : Διούδης, Κότσαρης, Γιόχανσον, Κολοβέτσιος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Θεοχάρης, Πούγγουρας, Κουλιμπαλί, Στάικος, Χατζηγιοβάνης, Τζανδάρης, Κάτσε, Αρμενάκας, Αθανασακόπουλος, Μακέντα, Εμμανουηλίδης, Καμπετσής.      Υπάρχει και η πιθανότητα να ξεκινήσει ο Αθανασακόπουλος είτε ως τρίτος χαφ είτε αντί του Αρμενάκα, ενώ υποψήφιος είναι και ο Εμμανουηλίδης. 

inner
~***   Η  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΣΤΟ  Ποδόσφαιρο για την  Super League   :  
inner*** Για την   U19  στην    Super League σήμερα :  
`~  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΟΚ Θεσ.  1-6 .-^
~  ΑΣΤΕΡΑΣ  Τρίπολης - Πανιώνιος 3-1 .- ^
~ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ Α . 0-3 .- ^
ΑΡΙΣ Θεσ. - ΞΑΝΘΗ  1-1 .- ^
***  Κυριακή 05-05-2019 :
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός  1-0 .- ^
ΑΕΛ Λάρισσα - Ολυμπιακός Π 0-2 .- ^
Απόλλων Σμύρνης - Λαμία 1964  4-1 .- 


*** Για την Α1΄ στο Ελληνικό μπάσκετ ανδρών σήμερα :
`~ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. - ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ.  95-74 .- ^
~ ΧΟΛΑΡΓΟΣ -  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  64-81  .- ^
~
*** Για την Α2 ΄ στο Ελληνικό μπάσκετ ανδρών , σήμερα  :
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ  Δρυοπιδέων  88-80 .- ^
ΕΥΡΩΠΗ Πευκοχωρίου - ΑΠΟΛΛΩΝ Πάτρας  57-69 .- ^
ΙΟΝΙΚΟΣ Νικαίας - ΚΑΡΔΙΤΣΑ  90-70 .-^
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ  80-57 .-^
ΕΡΜΗΣ Αγιάς - ΚΑΣΤΟΡΙΑ  72-73 .-^
ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσ. - ΑΜΥΝΤΑΣ  75-44 .- ^
ΚΑΒΑΛΑ - ΨΥΧΙΚΟ  66-76 .- ^
ΚΟΡΟΙΒΟΣ Αμαλιάδας - ΕΘΝΙΚΟΣ Πειραιώς  101-79 .- ^

***   «Σκοράρουμε… για Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Παμμεσσηνιακό Παιδικό Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Τουρνουά με παράλληλες δράσεις
«Σκοράρουμε… για Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Απριλίου στο Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας.
Περισσότερα από 1.600 παιδιά, μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Μεσσηνίας, των όμορων νομών και αθλητές των Ακαδημιών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας, συμμετείχαν στους ποδοσφαιρικούς αγώνες του τουρνουά, σκοράροντας για ακόμα περισσότερα παιδικά χαμόγελα!
Παράλληλα με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές παράλληλες δράσεις, επιδείξεις, εκθέσεις και παρουσιάσεις, εντός του Σταδίου.
Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, στίβους αγωνισμάτων, μαθήματα ιστιοπλοΐας, εργαστήρια ρομποτικής, ενώ εκπαιδεύτηκαν από τις διασωστικές ομάδες σε πρώτες βοήθειες και ενημερώθηκαν για την ασφαλή κολύμβηση και τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής.
Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του τουρνουά έγινε αιμοδοσία και προληπτικός παιδιατρικός έλεγχος, ενώ από τη διήμερη εκδήλωση δεν έλειψαν οι μουσικές μπάντες και οι χορευτικές επιδείξεις.
Στη λήξη του διήμερου ποδοσφαιρικού τουρνουά πραγματοποιήθηκε μία ευχαριστήρια εκδήλωση, όπου παρέλαβαν βραβεία και τιμητικές πλακέτες οι εκπρόσωποι των τοπικών θεσμικών και εκπαιδευτικών φορέων, στρατιωτικών υπηρεσιών και σωμάτων ασφαλείας, πολιτιστικών, μουσικών, επιστημονικών συλλόγων, συνδέσμων, εθελοντικών οργανώσεων και διασωστικών ομάδων χάρη στην πολύτιμη συμβολή των οποίων πραγματοποιήθηκε το 1ο Παμμεσσηνιακό Παιδικό Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Τουρνουά «Σκοράρουμε… για Το Χαμόγελο του Παιδιού».
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι συνδιοργανωτές, υποστηρικτές, συμμετέχοντες και χορηγούς του 1ου Παμμεσσηνιακού Παιδικού Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Τουρνουά «Σκοράρουμε… για Το Χαμόγελο του Παιδιού», που ένωσαν τις δυνάμεις τους για αυτή τη μεγάλη γιορτή για τα παιδιά:
120 Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αέρος, Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, 1η ΤΟΜΥ Καλαμάτας, COSMOS CENTER, Davillas tours Μελιγαλάς, Day night hot dog coffee, EUROINS MEMBER OF EUROHOLD, Travel S. Tsoykalas Μελιγαλάς, Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Καλαμάτας «ΑΛΑΚ», Αερολέσχη Καλαμάτας, Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας, Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία «ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ», Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Δήμοι Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης, Μεσσήνης και Τριφυλίας, Οιχαλίας, Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας,  Ε.Ε.Σ Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Μεσσηνίας, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας, Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Μεσσηνίας, Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας, ΕΡΓΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε, Ι. ΚΤΕΟ EXPRESS, Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας, Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος, Μορέας Α.Ε., Μορφωτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Καλαμάτας «Ο ΑΙΟΛΟΣ», Ξενοδοχείο REX, Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, Ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών 4X4 Μεσσηνίας,
Ομάδα Φυσικής Αγωγής Μεσσηνίας, Παλαίμαχοι Π.Σ. «Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ», Παλαιστικός Σύλλογος Μεσσηνίας ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, Περιφερειακή εφορεία προσκόπων Ανατολικής Πελοποννήσου, Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος Βέργας, Πολιτιστικός Σύλλογος Μεθώνης, Σύγχρονο Μουσείο Τεχνολογίας Επιστημών και Καινοτομίας, Σύλλογος Ατόμων με εμπειρία καρκίνου «Ξαναρχίζω», Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, Σύλλογος Γυναικών Δωρίου, Σύλλογος Γυναικών Μελιγαλά, Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας «ΣΔΥΜ», Σύλλογος Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Σύλλογος Πολυτέκνων Καλαμάτας και περιχώρων «Η Αδελφότης», Σύλλογος Ρομποτικής Καλαμάτας, Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών, Σύλλογος Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Μεσσηνίας (ΣΥΦΑΜΕΑ), Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας Α. Ε, Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, Φυσιολατρικός, Πολιτιστικός, Εθελοντικός Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΓΑΙΑ», Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας, Χορευτικός Σύλλογος Μελιγαλά, καθώς και όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Μεσσηνίας και τις Ακαδημίες της ΕΠΣ Μεσσηνίας που συμμετείχαν στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. 

***   Για δεύτερη εβδομάδα το κολυμβητήριο Καλαμάτας φιλοξενεί δεκάδες αθλητές 
Μετά τη σουηδική ομάδα της Σάλτις, την Αργυρούπολη, το Βόλο και τον Ποσειδώνα Ιλισίων το κολυμβητήριο Καλαμάτας φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα τον Ωκεανό Αμαρουσίου και την Ολυμπιάδα Πετρούπολης. Πάνω από 150 «δελφίνια» προαγωνιστικών και αγωνιστικών κατηγοριών είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτά τα ανοιξιάτικα καμπ προετοιμασίας των συλλόγων τους, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τη δυναμική που έχει η πόλη μας στον τομέα του αθλητικού τουρισμού.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση του προπονητή της Ολυμπιάδας Πετρούπολης, Μιχάλης Δρίκος, ο οποίος επέλεξε να ξαναέρθει στην Καλαμάτα για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχοντας τη δυνατότητα να τη συγκρίνει με παλιότερες εμπειρίες σε άλλες περιοχές, όπως η Κρήτη, η Χίος, η Τρίπολη, η Θεσσαλονίκη και η Κεφαλλονιά.
Στα βασικά «συν» της μεσσηνιακής πρωτεύουσας που τονίζουν όλες οι φιλοξενούμενες αποστολές είναι ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση από το ξενοδοχείο στην πισίνα και γενικά σε όλες τις διαδρομές της πόλης χωρίς να χρειάζεται μεταφορικό μέσο.
Ο κ. Δρίκος, τονίζει ακόμα το γεγονός ότι υπάρχει άψογη συνεργασία με όλους, αρχίζοντας από την επικοινωνία των διοικούντων με τους υπεύθυνους προκειμένου να εξασφαλίσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα και διαδρομές χρήσης, αλλά και στη συνέχεια με τους υπαλλήλους και κυρίως με τους συναδέλφους του προπονητές (ανέφερε ενδεικτικά τους Στάθη Μπακολιά-Τάκη Λαγοπάτη του ΝΟΚ και Νίκο Λυμπέρη του Άργη) για ό,τι χρειαζόταν ή για παράδειγμα προκειμένου να ανοίξει η πισίνα την Πρωτομαγιά.
Από την άλλη, το κρύο σχετικά νερό, 25 βαθμούς, ενώ η ομάδα του προπονείται σε 26,9-27,1 είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισε στην Καλαμάτα ο Μιχάλης Δρίκος, εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο αφενός αποτρέπει τα πιο μικρά παιδιά από το να ασχοληθούν με την κολύμβηση, αφετέρου δεν επιτρέπει την απαιτούμενη απόδοση στις προπονήσεις υψηλών απαιτήσεων. Για την κατάσταση του κολυμβητηρίου έδειξε συγκαταβατικός κατανοώντας τις προσπάθειες που γίνονται για συντήρηση των πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων, δειχνοντας και την ανάγκη αντικατάστασης των τσιμεντένιων βατήρων της δυτικής πλευράς, όπως έχει ήδη γίνει με τους αγωνιστικούς της ανατολικής.
Το πρόγραμμα των προπονήσεων της Ολυμπιάδας Πετρούπολης που έχει έρθει φέτος στην Καλαμάτα με οκτώ αθλητές του αγωνιστικού τμήματος είναι ιδιαίτερα εντατικό, περιλαμβάνοντας τις περισσότερες ημέρες τριπλές προπονήσεις, η μια εκτός πισίνας, και είναι η αγωνιστική νοοτροπία που χαρακτηρίζει τα μέλη της ομάδας που τους επιτρέπει να αντεπεξέρχονται.
 Με εντυπωσιακή αποστολή 50 κολυμβητών ο Ωκεανός, ετοιμάζεται για διεθνείς και πανελλήνιους αγώνες
 Με μια πραγματικά μεγάλη αποστολή 50 αθλητών και αθλητριών από 13 έως 28 ετών θα βρίσκεται στην Καλαμάτα μέχρι την Κυριακή η κολυμβητική ομάδα του Ωκεανού Αμαρουσίου. Ανάμεσά τους και διεθνείς κολυμβητές, όπως η Νικολέτα Παυλοπούλου που προετοιμάζεται για ένα μίτινγκ στην Σκωτία, οι Γεωργία Δαμασιώτη, Σιούτα Μαρία, Στέργιος Μπίλας που θα λάβουν μέρος στους Βαλκανικούς, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας και τον σύλλογό της και στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων.
Την αθηναϊκή αποστολή συνοδεύουν οι προπονητής Γιώργος και Δημήτρης Δαμασιώτης, με τον τελευταίο να μιλάει στο «Θ», μεταφέροντας την ικανοποίησή του για τις πολύ θετικές συνθήκες και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες κύλησε αυτή η εβδομάδα της προετοιμασίας (έχουν έρθει στην Καλαμάτα από τη Δευτέρα του Πάσχα και το πρόγραμμα περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις, μέχρι την αυριανή αναχώρηση).
Ο Δ. Δαμασιώτης κάνει λόγο για ιδανικές συνθήκες, αναφέροντας τις μικρές αποστάσεις από το ξενοδοχείο έως το κολυμβητήριο και την ευκαιρία για μια ασφαλή βόλτα των παιδιών π.χ. στο λιμάνι, τον καλό καιρό, την καλή συνεργασία και εξυπηρετικότητα. Για τον προπονητή του Ωκεανού η θερμοκρασία της πισίνας ήταν ικανοποιητική, παρ’ ότι και η δική του ομάδα προπονειται στην Αθήνα στους 26,5 βαθμούς, ενώ θεωρεί ότι η κατασκευή ενός εξειδικευμένου γυμναστηρίου εντός του κολυμβητηρίου θα συμπλήρωνε ιδανικά τις εγκαταστάσεις.
Χ.Ε.

***~**  Κ. Βελόπουλος - Κόντρα & Ρήξη 24/4/19 ΓΙΑΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠ' ΤΟ ΝΑΤΟ:  https://youtu.be/PasVTBn1YZ8   .-
~**    Κ. Βελόπουλος - Κόντρα & Ρήξη 2/5/19 ΠΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ "ΠΟΥΛΗΣΕ" ΞΑΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ :       https://youtu.be/S5QoF2XzLrk  .-
 ~   Γιατί οι νέοι πρέπει να ψηφίσουν Ελληνική Λύση στις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου 2019.:  https://youtu.be/HCPac8TAaOQ .-                                                                                           

***   Με Ζαγοράκη η συνέντευξη Τύπου για το 1ο τουρνουά Beach Soccer! 
Παρουσία του Έλληνα πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Θοδωρή Ζαγοράκη, δόθηκε προχθές το απόγευμα συνέντευξη Τύπου στο καφέ – εστιατόριο “AMMOS”, στην παραλία Κυπαρισσίας, για το 1ο τουρνουά Beach Soccer που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Κυπαρισσία μετά από πρωτοβουλία και διοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας! Παράλληλα, κηρύχθηκε η έναρξη του τουρνουά! Από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την ιδέα του Εμπορικού Συλλόγου ο γνωστός προπονητής και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, Αντώνης Μαυρέας, ο οποίος ήταν παρών στη συνέντευξη Τύπου και με τις γνώσεις και την εμπειρία του συνδράμει στη διοργάνωση του τουρνουά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, Δημήτρης Τερζής, καλωσορίζοντας τον Θοδωρή Ζαγοράκη στην Κυπαρισσία, τόνισε ότι, «Είναι τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας μια από τις εμβληματικότερες μορφές του Ελληνικού ποδοσφαίρου και έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ευρωβουλευτής τα τελευταία χρόνια και ξανά υποψήφιος. Μιλάω φυσικά για τον Θοδωρή Ζαγοράκη». Από την πλευρά του ο Θοδωρής Ζαγοράκης επεσήμανε πως αποτελεί τιμή η πρόσκληση του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, αναφέροντας ότι, «είναι όμορφο ένας εμπορικός σύλλογος να στηρίζει τον αθλητισμό». Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη του 1ου τουρνουά Beach Soccer λέγοντας πως, «Σήμερα κηρύττουμε την έναρξη του 1ου Beach Soccer Κυπαρισσίας και ευελπιστούμε να έχουμε πολλές συμμετοχές και να αναδειχθεί η  παραλία της Κυπαρισσίας». Στη συνέχεια ο κ. Τερζής πήρε το λόγο και είπε ότι, «εξ αφορμής της επισκέψεως του Θοδωρή Ζαγοράκη, μας τιμά ιδιαίτερα που κάνει σήμερα την έναρξη των εργασιών για το 1ο τουρνουά Beach Soccer Κυπαρισσίας μαζί με τον Αντώνη Μαυρέα. Ομολογώ πως έγιναν όλα αρκετά γρήγορα αλλά όλο αυτό με το τουρνουά εμείς το είχαμε στο μυαλό μας μήνες τώρα και να που με την επίσκεψη αυτή γίνεται και μια πολύ ωραία σύμπραξη. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους σαν τον κύριο Ζαγοράκη στο πλευρό μας, με την εμπειρία του και την παρουσία του μας δίνει άλλη ώθηση για το ξεκίνημα μας αυτό και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μαυρέα που μας στηρίζει και είναι ο συνδετικός κρίκος μας στηsel. 11 Μεσσηνία τόσο με τον κύριο Ζαγοράκη όσο και με άλλους αγαπημένους προπονητές και ποδοσφαιριστές για όσα έχουμε στο μυαλό μας να υλοποιήσουμε. Ο κύριος Μαυρέας θα είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια εμπράκτως όπως είναι πάντα άλλωστε όταν του το ζητούν. Στόχος μας να αξιοποιήσουμε το φυσικό κάλος της περιοχής μας και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα περισσότερα για τον αθλητικό τουρισμό στην περιοχή μας που ενδείκνυται και με το παραπάνω! Πιστεύουμε πολύ στο εγχείρημα αυτό και θα συντάξουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους τοπικούς αθλητικού φορείς ώστε να τα καταφέρουμε όπως συνηθίζουμε σαν εμπορικός σύλλογος να κάνουμε. Επίσης πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τα παιδιά μας ακόμα περισσότερο ώστε να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Τι πιο όμορφο από το να αφήσουμε τα τάμπλετ και τα κινητά για τρεις μέρες και να αφιερωθούμε ολοκληρωτικά σε ένα τόσο όμορφο event. To τουρνουά θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου. Θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες το παιδικό το εφηβικό και των αντρών και θα δούμε ανάλογα με τις συμμετοχές που θα έχουμε αν θα είναι διήμερο ή τριήμερο! Το κόστος συμμετοχής θα είναι 10 ευρώ ανά άτομο ενώ οι ομάδες θα είναι τριμελής. Έγραφες θα γίνονται στα μέλη του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου από την Δευτέρα 06/05 μέχρι περίπου της 15  Ιουλίου. Ενώ από την Δευτέρα θα υπάρχει στην σελίδα του συλλόγου μας και η φόρμα εγγραφής ώστε να μπορεί ο καθένας μας να ενημερωθεί για τα στοιχεία που απαιτούνται».
 Του Ηλία Γιαννόπουλου

***   Μακέντα: «Σωστή απόφαση ο Παναθηναϊκός – Κάναμε καλή χρονιά»
Θετικό πρόσημο στη φετινή χρονιά του Παναθηναϊκού έβαλε ο Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος χαρακτήρισε σωστή την απόφασή να αγωνιστεί στο «τριφύλλι» και έκανε τη δική του αποτίμηση. 

~Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιταλός φορ στο match programme του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό   
Πέρασαν εννέα μήνες από τη στιγμή που πήρες την απόφαση να έρθεις στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Νιώθεις ότι έκανες σωστή επιλογή, κρίνοντας από την πορεία της σεζόν;  
«Αναμφισβήτητα επρόκειτο για μία σωστή επιλογή! Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη πρόταση που είχα στα χέρια μου και την αποδέχθηκα ευχάριστα. Εκ των πραγμάτων πιστεύω απόλυτα ότι έπραξα ορθά. Σχετικά με την πορεία μας, αν και όταν ξεκινήσαμε οι προσδοκίες δεν ήταν πολύ υψηλές και είχαμε μια πολύ νέα ομάδα, θεωρώ ότι κάναμε μια καλή χρονιά».  
Θεωρείς ότι ήταν μια καλή σεζόν για σένα;  
«Ναι, βέβαια. Πέτυχα εννέα γκολ, έπαιξα σε πολλά και σημαντικά παιχνίδια. Εννοείται ότι πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, όμως θα πω ότι αυτή ήταν για εμένα μια θετική χρονιά».  
Απέχεις ένα γκολ από το διψήφιο αριθμό και είναι σίγουρα η πιο παραγωγική χρονιά σου την τελευταία πενταετία. Είσαι κοντά στο μέσο όρο σκοραρίσματος σου; 
«Έτσι είναι και αισθάνομαι χαρούμενος. Προσωπικά θεωρώ ότι πάντοτε μπορώ να πετύχω ακόμα περισσότερα. Ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού βάζει ψηλότερα τον πήχη περισσότερο σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού μου. Στο πλαίσιο αυτό θέλω στην επόμενη σεζόν να συνεχίσω την εντατική δουλειά με σκοπό να πετύχω περισσότερα γκολ και να βοηθήσω ακόμα περισσότερο τον Παναθηναϊκό». 
Δεδομένου ότι έχεις συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια, τι μπορεί να περιμένει ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού από εσένα την επόμενη σεζόν; 
«Οι φίλαθλοι να περιμένουν ότι θα δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου για τη φανέλα, για το σύλλογο και για τους φιλάθλους και ότι θα τα πάω ακόμη καλύτερα. Και αυτό είναι μια υπόσχεση που τους δίνω. Έχω πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου για την επόμενη σεζόν. Δημιουργώ πάντα απαιτήσεις για να μπορώ να εξελίσσομαι». 
Πρόσφατα έκανες μια ομιλία στα παιδιά της ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Θεωρείς ότι μέσα από τέτοιες βιωματικές καταστάσεις οι νεαροί ποδοσφαιριστές αφομοιώνουν ευκολότερα τα μηνύματα; 
«Ακριβώς. Είναι πάντα σημαντική η προσωπική επικοινωνία. Κάθε παιδί άκουσε τις εμπειρίες μου και όσα είχα να πω. Όταν είσαι μικρός υπάρχουν πράγματα που δεν βλέπεις καθαρά. Έτσι λοιπόν εγώ ανέφερα στα παιδιά αυτά ιστορίες από τις εμπειρίες μου, εξήγησα τι σημαίνει να παίζεις σε υψηλό επίπεδο και ουσιαστικά προσπάθησα να τα προετοιμάσω για το μέλλον. Ελπίζω να ακούσουν τις συμβουλές μου ώστε να βελτιωθούν και να γίνουν σωστοί επαγγελματίες». 
Κάνοντας μια αποτίμηση της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, πώς εξηγείς τη μεγάλη διαφορά στη συγκομιδή βαθμών και την εικόνα μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου; 
«Αυτό είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Ήμασταν βασικά μια άπειρη ομάδα και ενώ στον πρώτο γύρο ξεκινήσαμε με όρεξη, στο δεύτερο γύρο προέκυψαν δυσκολίες και δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το ίδιο επίπεδο. Πιστεύω, όμως, ότι τώρα τα νέα παιδιά έμαθαν περισσότερα, απέκτησαν μεγαλύτερη εμπειρία, οπότε την ερχόμενη σεζόν θα είμαστε έτοιμοι για καλύτερες εμφανίσεις τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο γύρο».

***  Τα αποτελέσματα Α΄ ΕΠΣΜεσσηνίας : 
Α.Ε. Αβίας – Α.Ο. Κυπαρισσίας 2-2
Τέλλος Άγρας – Εθνικός Μελιγαλά 0-1
Α.Ο. Ομόνοια – Α.Ο. Φαραί 3-0 α.α.
Εράνη Φιλιατρών – Α.Σ. Πανθουριακός 2-1
Α.Ο. Σπερχογείας – Απόλλων Καλαμάτας 3-6
Ολυμπιακός Ανάληψης – Ολυμπιακός Καλαμάτας 0-0
Τσικλητήρας Πύλου – Α.Ο. Διαβολιτσίου 1-2
Α.Σ. Ανδρούσας – Α.Ε. Μάνης 1-2
Η επόμενη αγωνιστική
Α.Ο. Κυπαρισσίας – Εθνικός Μελιγαλά
Α.Ο. Φαραί – Α.Ε. Αβίας 0-3 α.α.
Α.Σ. Πανθουριακός – Τέλλος Άγρας
Απόλλων Καλαμάτας – Α.Ο. Ομόνοιας
Ολυμπιακός Καλαμάτας – Εράνη Φιλιατρών
Α.Ο. Διαβολιτσίου – Α.Ο. Σπερχογείας
Α.Ε. Μάνης – Ολυμπιακός Ανάληψης
Α.Σ. Ανδρούσας – Τσικλητήρας Πύλου
~** 
~  *  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 :
1.-ARFARA NEWS , Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !   :https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
2.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τρίτη 02 -04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html.-
3.- .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 03-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
4.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 04 04 -2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
5.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 05-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
6.- ARFARA NEW  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Σάββατο  06-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-new.html   .- 
 7.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα , 08-04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
8.-ARFARA NEWS Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 09-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
9.- .- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Τετάρτη 10-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/04/arfara-news-10-04-2019.html .- 
10.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 11-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news_11.html .-
11.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 12-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_11.html .- 
 12.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας ΣΆΒΒΑΤΟ 13-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης: https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/aerfara-news.html .-
 13.-.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 14-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_14.html .-
 14.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .Δευτέρα 15-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news_15.html .-
  15 .- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .Δευτέρα 15-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news_15.html .-
16.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 16-04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .- 
17.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .- Τετάρτη 17-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_17.html  .-
 18.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 18-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
 19.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 19-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_19.html  .- 
 20.-.-  ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας , Σάββατο 20-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/04/arfara-news-20-04-2019.html  .-
 21.-.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 21-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
 22.-
.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ. Δευτέρα  22-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news_22.html .-  23.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ,. Τρίτη 23-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_22.html   .- 
 24 .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Μ. Τετάρτη 24-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_23.html .- 
      25.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας   Μ. Πέμπτη 25-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης:   https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_24.html .-
     26.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Μ. Πέμπτη 25-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_24.html  .- 
 27.- ARFARA NEWS  Τα νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26-04-2016  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news_26.html .- 
28.- ARFARA NEWS   Μ. Σάββατο 27-04-2019 Τα νέα μας από Αρφαρά . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας ...  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news-27-04-2019.html .- 
29.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 28-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης . : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_28.html  .- 
 30.- ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα Πάσχα 29-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_29.html .- 
31.-  ARFARA  NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 30-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_29.html .- *** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΐΟΥ  2019 
1.- .- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 01 ΜΑΪΟΥ 2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . ~     ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .- 
2.- ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Από το 2008 ... για τους νεότερους >μετά από  Δέκα  10 χρόνια ,  Πέμπτη 02 ΜΑΪΟΥ 2019  :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/k-2008.html  .-
3.-ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .  Πέμπτη  02- Μαΐου -2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : ‘ https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html   .-  
4.-ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας. Παρασκευή 03 -05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-
5.- .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 04-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-
 6.-
.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από Αρφαρά Καλαμάτας . Κυριακή 05-05-2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης    :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .- 
   

~** ..ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:    ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,                                                            http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009   
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .- 
 http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,          3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
 http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας 
Σύνολον   14.444   βίντεο   .
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών       https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑΡΩΝ.-   595 -    https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. *** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   ,
.= http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .- Αναρτήθηκε από 
~** 
~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
 Αναρτήθηκε από Vlasis Skoulikas    
7.-  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030595474438   =Αρφαρά Μεσσηνίας Καλαμάτα 4.-    Αναρτήθηκε από  .-                     Φωτογραφίες :  "ΣΥΡΟΚΑ" -  ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ ...από Αρφαρά Καλαμάτας
~
 *** Φωτογραφίες από Καραϊβική - Αγιος Δομίνικος   ΠΌΥΝΤΑ ...Κάνα .... Η  Ειδυλλιακή πλευρά του Αγίου Δομίνικου !!
Δεν υπάρχουν σχόλια: