ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

free counters

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Ta NEA MAS ειδήσεις σήμερα Αυτοί που μας γράφουν 28-07-2010 *

Ta NEA MAS ειδήσεις σήμερα Αυτοί που μας γράφουν 28-07-2010 :
~** http://www.youtube.com/watch?v=usiUdKqiIQ0 ,


~** Δέσμη μέτρων για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης
Δύο νομοσχέδια του υπουργείου Δικαιοσύνης στοχεύουν στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και της επίλυσης των διαφορών. Τη δέσμη μέτρων παρουσίασε ο Χ. Καστανίδης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
ant1online
Την πρώτη δέσμη μέτρων για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και της επίλυσης των διαφορών, τα οποία περιλαμβάνονται σε δύο νομοσχέδια, παρουσίασε στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης.Το πρώτο βήμα για την αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης γίνεται με το νομοθέτημα το οποίο εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον θεσμό της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η εφαρμογή του θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων και στην ταχύτερη, οικονομικότερη και επωφελέστερη επίλυση των διαφορών.Πρόκειται για εναλλακτικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς (δεν είναι Δικαστήριο, ούτε Διαιτησία) κατά τον οποίο τα μέρη αναζητούν συμβιβαστική λύση, σε ουδέτερο τόπο, και με τη βοήθεια τρίτου προσώπου, του Διαμεσολαβητή. Στο νομοσχέδιο επίσης καθορίζονται ο ρόλος του Διαμεσολαβητή (μπορεί να γίνει δικηγόρος με ειδική εκπαίδευση και εμπειρία), οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαμεσολαβητή, καθώς και οι διαδικασίες εκπαίδευσής του. Ως πλεονεκτήματα της εισαγωγής της Διαμεσολάβησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, αλλά και την ταχύτερη και οικονομικότερη επίλυση των διαφορών. Μάλιστα, ο κ. Καστανίδης παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη Διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τα οποία, πρόκειται για διαδικασία: - Ευέλικτη και γρήγορη, αφού δεν υπάρχουν «κανόνες», καθορίζεται από τον Διαμεσολαβητή σε συνεργασία με τα μέρη- Εμπιστευτική (τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που εκμυστηρεύεται ένα μέρος στον Διαμεσολαβητή δεν κοινοποιούνται στο άλλο μέρος, εκτός αν ο Διαμεσολαβητής ζητήσει την «άδεια» του κάθε μέρους, ενώ ό,τι λέγεται στη Διαμεσολάβηση, δεν χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο στο Δικαστήριο)- Μη δεσμευτική, καθώς τα μέρη συμμετέχουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν. Εντούτοις, είναι προς το συμφέρον τους να προσεγγίσουν τη Διαμεσολάβηση με διάθεση να θέσουν τέρμα στη μεταξύ τους διαφορά.Τέλος, σημαντικά αναδεικνύονται τα στοιχεία ότι:- Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι - κερδίζουν και τα δύο μέρη. - Η λύση διαμορφώνεται «στα μέτρα των μερών», δηλαδή τα μέρη επιλέγουν τη λύση που ικανοποιεί τα αληθινά συμφέροντα τους, χωρίς να δεσμεύονται από νομικά επιχειρήματα-βάσεις. - Αποφεύγεται η αντιδικία και διαφυλάσσονται οι επιχειρηματικές ή φιλικές σχέσεις των μερών. - Αν η υπόθεση προχωρήσει στα Δικαστήρια, τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις των μερών δεν θίγονται και η διαδικασία Διαμεσολάβησης θεωρείται «σαν να μην έγινε». Αν η Διαμεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία, τα μέρη μπορούν σε κάθε περίπτωση να προσφύγουν στα Δικαστήρια. Το σχέδιο νόμου θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στα θερινά τμήματα της Βουλής. Νομοσχέδιο για τη διατήρηση δεδομένωνΝα διατηρούνται για ορισμένο διάστημα δεδομένα που παράγονται ή τυγχάνουν επεξεργασίας από τους παρόχους, διαθέσιμων στο κοινό, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων, με σκοπό τη διακρίβωση, διερεύνηση και δίωξη σοβαρών εγκλημάτων, προβλέπει το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.Το νομοθέτημα, θα εισαχθεί, κατά ρητή του δήλωση και μετά από αίτημα των βουλευτών των κομμάτων, προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.Πρόκειται για το σχέδιο νόμου με το οποίο εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με οδηγία της ΕΕ, βάση της οποίας προβλέπεται η εισαγωγή της υποχρέωσης (αντί της απλής δυνατότητας) διατήρησης ορισμένων δεδομένων της επικοινωνίας, με το σκεπτικό ότι η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και της οργανωμένης εγκληματικότητας.Τα διατηρούμενα δεδομένα δεν αφορούν στο περιεχόμενο της επικοινωνίας και η διατήρησή τους δεν συνιστά ανακριτική πράξη, αφού τα δεδομένα παραμένουν στα αρχεία του παρόχου, δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, μόνον υπό προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των πληροφοριών που προκύπτουν από τα δεδομένα αυτά επιτρέπεται μόνον εφόσον διαταχθεί η διενέργεια της ανακριτικής πράξης της άρσης του απορρήτου σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου για την τέλεση συγκεκριμένου εγκλήματος, ενώ δεν επιτρέπεται προληπτική επεξεργασία των διατηρούμενων δεδομένων. Οι ρυθμίσεις του σχετικού νομοσχεδίου αποβλέπουν, περαιτέρω, και στην αποτελεσματική προστασία των διατηρούμενων δεδομένων της επικοινωνίας. Προς το σκοπό αυτό, ορίζεται ως αναγκαίος χρόνος διατήρησης των δεδομένων οι έξι μήνες και επιτάσσεται η καταστροφή τους με αυτοματοποιημένο τρόπο, μόλις συμπληρωθεί το χρονικό αυτό διάστημα.Επίσης, καθιερώνεται ως τόπος διατήρησης η Ελληνική Επικράτεια, επιβάλλονται πρόσθετες και ειδικές υποχρεώσεις στους παρόχους για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων και ορίζεται ως αρμόδια εποπτική αρχή η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ακόμη, προβλέπονται βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που τίθενται και, τέλος, θωρακίζεται η σύννομη επεξεργασία των δεδομένων με την εγγύηση της δικαστικής αρχής.~** Αγάπη πρώτα στο Θεό μας , μετά στον εαυτόν μας και τέλος στον εχθρό μας ! Κι άν περισεύει στα Ζώα και τα Φυτά μας !


~** Ο/Η Milan Papas έστειλε μήνυμα στα μέλη του Μαύρο Ιστολόγιο Κομμουνισμού - Black Blog of Communism.

Milan PapasJuly 28, 2010 at 9:21pm
Θέμα: Παραχάραξη ιστορίας της μάχης Φαρδυκάμπου
Δείτε τα παρακάτω στοιχεία και κρίνετε την ιστορική αξιοπιστία των κομμουνιστών.5 – 6 Μαρτίου 1943:Περίπου 100 αντάρτες της ΠΑΟ και 800 οπλισμένοι χωρικοί της περιοχής Βοΐου – Σιατιστής – Γρεβενών και Παλιόκαστρου υπό τον Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Ιωάννη Κοντονάσιο και άλλους ανώτερους αξιωματικούς επιτίθεται αιφνιδιαστικά στη θέση Φαρδύκαμπος (...)Τι λένε σήμερα οι κομμουνιστές; Αφού το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ (ΚΚΕ) διέλυσε την ΠΑΟ και τις υπόλοιπες αντιστασιακές οργανώσεις και ξεκίνησαν τον Εμφύλιο πόλεμο, δεν τους φτάνει αυτό, αλλά σήμερα αυτοί οι ΜΑΪΜΟΥ αντιστασιακοί προσπαθούν να οικειοποιηθούν και τους αγώνες τους!!!
http://www.facebook.com/l/bccbeEdQg0ZHQhal_aUIqTaGawQ;blackblogofcommunism.com/2010/07/28/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b1%ce%be%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%ac%cf%87%ce%b7%cf%82-%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%b4%cf%85%ce%ba/

~** Ο/Η Δημήτρης Τ. έστειλε μήνυμα στα μέλη του Συνεχίζουμε να γράφουμε με ελληνικούς χαρακτήρες.

Δημήτρης Τ.July 28, 2010 at 8:50pm
Θέμα: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας/ Γκορζ ΙΙ
Ελληνική Εταιρεία ΟρολογίαςΗ ΕΛΕΤΟ είναι επιστημονική ένωση αναγνωρισμένη ως μη κερδοσκοπικό σωματείο με την Απόφαση Αρ. 2617/ 1992 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών[...]Σκοπός της ΕΛΕΤΟ είναι:η μελέτη, εκπόνηση, απόδοση, επεξεργασία, συγκέντρωση, συστηματοποίηση, διάδοση, αξιοποίηση και με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας και ορολογικής έρευνας,η συμβολή στη συνεχή και σύμμετρη ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας για την κάλυψη των πολύπλευρων και επιτακτικών σύγχρονων αναγκών καιη κατάδειξη, προς κάθε κατεύθυνση, του θεμελιακού ρόλου της Ελληνικής Γλώσσας ως υλικού συνάμα και εργαλείου για το διεθνές ορολογικό υπόβαθρο, και η προώθηση και προαγωγή αυτού του ρόλου για την κάλυψη σημερινών και μελλοντικών αναγκών της διεθνούς Ορολογίας.[..] http://www.facebook.com/l/724e65albUs2oTIcbl_NjmUgzXg;eranistis2.wordpress.com/2010/07/28/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82/ Συνέντευξη του Αντρέ Γκόρζ: Άτομο, κοινωνία, κράτος, (ΙΙ)[...]Ζούμε με τρόπο εκπληκτικά σχιζοφρενή. Οι κοινωνικές μας σχέσεις κυριαρ χούνται από την ιδέα της ίσης ανταλλαγής αλλά αυτή η ιδέα, που είναι χαρακτηριστικό του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού, α πουσιάζει από την υπαρξιακή εμπειρία. Στις προσωπικές και συναι σθηματικές σχέσεις μας, δεν τίθεται ποτέ ζήτημα ίσης ανταλλαγής αλλά το ζήτημα είναι να δώσουμε περισσότερα απ’ αυτά που παίρ νουμε. Οι σχέσεις φιλίας, έρωτα, αγάπης, τρυφεράδας βασίζονται στην επιθυμία του καθένα να δώσει στον άλλο το μάξιμουμ —το παν— κι αυτό απαιτεί πάντα ένα συναγωνισμό για να δώσουμε περισσότερα. Είναι σαν την άμιλλα γενναιοδωρίας που παρατηρεί ται στις πρωτόγονες κοινωνίες. Σ’ αυτό το επίπεδο, οι οικονομικοί στόχοι και οι εμπορευματικές αξίες απουσιάζουν εντελώς.[...]
http://www.facebook.com/l/724e6QEZ1UyzcHCev6DJUJAl3hw;eranistis2.wordpress.com/2010/07/26/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AD-%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B6-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-2/ .-


* ** ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 :

~**
~**Γεια σου Stamatios,
Ο Sofoklis σας επιβεβαίωσε ως φίλο στο Facebook.


Sofoklis Vovolis
Εδώ είναι κάποιοι από τους φίλους του Sofoklis που ίσως γνωρίζετε και εσείς:

Eua KlmtΠροσθήκη στους Φίλους

'Dimitra くる Cullen'Προσθήκη στους Φίλους

Maria DimopoulouΠροσθήκη στους Φίλους

Giota AlexopoulouΠροσθήκη στους Φίλους

Lenio KargakouΠροσθήκη στους Φίλους

'Kate Rinouz GŁam くるΠροσθήκη στους Φίλους

Ευχαριστούμε,Η Ομάδα του Facebook


~** 'Create


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

**** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2010/07/15-2010.html , Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010
Ο Οδοντίατρος σας ενημερώνει , 15 Ιουλίου 2010

**** http://snsarfara.blogspot.com/2010/07/ygeia-gia-olous-2010.html , Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010 YGEIA GIA OLOUS -Υγεία για όλους Ιούλιος 2010

**** http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/07/19-2010.html , Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010 Ενημέρωση Δευτέρα , 19 Ιουλίου 2010

**** http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2010/07/blog-post.html , Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΧΩΡΙΟΥ Αρφαρά Μεσσηνίας .-

**** http://stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/18-07-2010.html , Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010 Ενημέρωση -ειδήσεις - αθλητικά και άλλα Κυριακή 18-07-2010 ,

**** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/07/blog-post_7713.html , Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010Ειδήσεις-παράξενα-θέματα υγείας-αυτοί που μας γράφουν κ.α.

**** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/07/blog-post_1388.html , Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις-Αθλητικά - παράξενα-θέματα υγείας-αυτοί που μας γράφουν κ.α.

**** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2010/07/17-18-07-2010.html , Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010 Ενημερώσεις - παράδοξα- αυτοί που γράφουν - Αθλητικά και άλλα 17 , 18 -07-2010

*** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/04/blog-post.html , sάββατο, 10 Απριλίου 2010
Aυτοί που μας θυμούνται και μας γράφουν *

*** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/07/arfara-messinias-04-07-2010.html , Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010
ARFARA MESSINIAS * Μας γράγουν και σας τα γράφουμε 04-07-2010

&*** http://www.facebook.com/photo_search.php?oid=26476774455&view=user#!/group.php?gid=26476774455 , ARFARA MESSINIAS 2010 !

~** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/07/blog-post.html , Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010
Από όσα μας γράφουν και γράφουμε 21-07-2010

*** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2010/07/2010.html , Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010 Ψάχνω...Βρίσκω... Καταχωρώ ....Σχολιάζω ... Ιούλιος 2010

*** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/07/2010.html , Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010 Από τα παλιά ....τα λησμονημένα (1) Ιούνιος 2010 .-

**** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2008/06/blog-post.html , Δευτέρα, 09 Ιουνίου 2008 Α.Π.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - Η Ιστορία του.-

*** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/07/22-07-2010.html , Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις - Ψάχνω ...Βρίσκω...Καταχωρώ...Σχολιάζω...22-07-2010

*** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/22-07-2010.html , Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ..ΚΑΤΑΧΩΡΩ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ..22-07-2010

~** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/07/2-2010.html , Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 Από τα παλιά ....τα λησμονημένα (2) Ιούλιος 2010 .-

~** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/07/2010.html , Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010
Ενδιαφέροντα ... Απόψεις ..Λόγια από την καρδιά Ιούλιος 2010

** http://snsarfara.blogspot.com/ , Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 Ψάχνω ...Βρίσκω...Καταχωρώ...Σχολιάζω ...Μας γράφουν σήμερα χθες αύριο 2010

~**~** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2010/07/24-07-2010.html , Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010 Διαβάζω..Ψάχνω... Βρίσκω ..Γράφω ... Αντιγράφω.. Καταχωρώ...Σχολιάζω .. 24-07-2010


~**
~** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/07/24-07-2010.html , Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010.. Διαβάζω...Ψάχνω ...Βρίσκω ...Ξεχωρίζω.... Καταχωρώ... Σχολιάζω ... Σα, 24-07-2010 .-


~** ~*** http://snsarfara.blogspot.com/2010/07/blog-post.html , Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2010 Διαβάζοντας μαθαίνουμε

~*** *** http://stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/11-12-07-2010.html , Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις τα Νέα μας σήμερα χθες - Αθλητικά 11 και 12-07-2010 ,υγεία και άλλα

**** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2010/07/13-14-07-2010.html , Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις - Αθλητικά - Παράξενα - Υγεία για όλους και πολλά άλλα Τρίτη , 13 και 14 - 07-2010

**** http://stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/11-12-07-2010.html , Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις τα Νέα μας σήμερα χθες - Αθλητικά 11 και 12-07-2010 ,υγεία και άλλα .-


**** http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/07/httparfara-messinias-stamos-2010-341989.html , Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

~** http://arfara-messinias-stamos-2010/

**** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/07/14-15-07-2010.html , Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις - Αθλητικά - Παράξενα - Υγεία για όλους και πολλά άλλα , 14 και 15 -07-2010.-

~*** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/15-07-2010.html , Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010 , Ειδήσεις - Αθλητικά - Παράξενα - Υγεία για όλους και πολλά άλλα 15 - 07-2010 .-

**** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2010/07/15-2010.html , Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010
Ο Οδοντίατρος σας ενημερώνει , 15 Ιουλίου 2010

**** http://snsarfara.blogspot.com/2010/07/ygeia-gia-olous-2010.html , Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010 YGEIA GIA OLOUS -Υγεία για όλους Ιούλιος 2010

**** http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/07/19-2010.html , Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010 Ενημέρωση Δευτέρα , 19 Ιουλίου 2010

**** http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2010/07/blog-post.html , Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΧΩΡΙΟΥ Αρφαρά Μεσσηνίας .-

**** http://stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/18-07-2010.html , Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010 Ενημέρωση -ειδήσεις - αθλητικά και άλλα Κυριακή 18-07-2010 ,

**** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/07/blog-post_7713.html , Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010Ειδήσεις-παράξενα-θέματα υγείας-αυτοί που μας γράφουν κ.α.

**** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/07/blog-post_1388.html , Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις-Αθλητικά - παράξενα-θέματα υγείας-αυτοί που μας γράφουν κ.α.

**** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2010/07/17-18-07-2010.html , Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010 Ενημερώσεις - παράδοξα- αυτοί που γράφουν - Αθλητικά και άλλα 17 , 18 -07-2010

*** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/04/blog-post.html , sάββατο, 10 Απριλίου 2010
Aυτοί που μας θυμούνται και μας γράφουν *

*** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/07/arfara-messinias-04-07-2010.html , Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010
ARFARA MESSINIAS * Μας γράγουν και σας τα γράφουμε 04-07-2010

&*** http://www.facebook.com/photo_search.php?oid=26476774455&view=user#!/group.php?gid=26476774455 , ARFARA MESSINIAS 2010 !

~** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/07/blog-post.html , Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010
Από όσα μας γράφουν και γράφουμε 21-07-2010

*** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2010/07/2010.html , Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010 Ψάχνω...Βρίσκω... Καταχωρώ ....Σχολιάζω ... Ιούλιος 2010

*** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/07/2010.html , Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010 Από τα παλιά ....τα λησμονημένα (1) Ιούνιος 2010 .-

**** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2008/06/blog-post.html , Δευτέρα, 09 Ιουνίου 2008 Α.Π.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - Η Ιστορία του.-

*** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/07/22-07-2010.html , Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις - Ψάχνω ...Βρίσκω...Καταχωρώ...Σχολιάζω...22-07-2010

**** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2010/07/13-14-07-2010.html , Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις - Αθλητικά - Παράξενα - Υγεία για όλους και πολλά άλλα Τρίτη , 13 και 14 - 07-2010

**** http://stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/11-12-07-2010.html , Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις τα Νέα μας σήμερα χθες - Αθλητικά 11 και 12-07-2010 ,υγεία και άλλα .-

*** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/22-07-2010.html , Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ..ΚΑΤΑΧΩΡΩ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ..22-07-2010

~** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/07/2-2010.html , Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 Από τα παλιά ....τα λησμονημένα (2) Ιούλιος 2010 .-

~** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/07/2010.html , Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010
Ενδιαφέροντα ... Απόψεις ..Λόγια από την καρδιά Ιούλιος 2010

** http://snsarfara.blogspot.com/ , Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 Ψάχνω ...Βρίσκω...Καταχωρώ...Σχολιάζω ...Μας γράφουν σήμερα χθες αύριο 2010

~** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2010/07/24-07-2010.html , Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010 Διαβάζω..Ψάχνω... Βρίσκω ..Γράφω ... Αντιγράφω.. Καταχωρώ...Σχολιάζω .. 24-07-2010

~** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/07/24-07-2010.html , Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010.. Διαβάζω...Ψάχνω ...Βρίσκω ...Ξεχωρίζω.... Καταχωρώ... Σχολιάζω ... Σα, 24-07-2010 .-

*** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/07/2010_24.html , Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010 kai ΚΥΡΙΑΚΗ 25 , ΠΡΩΙ !
Ενδιαφέροντα λόγια από καρδιάς ...για όλους ...ο νοών ανοείτω νοείτω Ιούλιος 2010

!**
~*** http://snsarfara.blogspot.com/2010/07/blog-post.html , Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2010 Διαβάζοντας μαθαίνουμε

*** http://stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/11-12-07-2010.html , Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις τα Νέα μας σήμερα χθες - Αθλητικά 11 και 12-07-2010 ,υγεία και άλλα .-

**** http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/07/httparfara-messinias-stamos-2010-341989.html , Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010 http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/07/httparfara-messinias-stamos-2010-341989.html

**** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/07/14-15-07-2010.html , Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις - Αθλητικά - Παράξενα - Υγεία για όλους και πολλά άλλα , 14 και 15 -07-2010.-

~*** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/15-07-2010.html , Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010 , Ειδήσεις - Αθλητικά - Παράξενα - Υγεία για όλους και πολλά άλλα 15 - 07-2010 .-

**** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2010/07/15-2010.html , Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010
Ο Οδοντίατρος σας ενημερώνει , 15 Ιουλίου 2010

**** http://snsarfara.blogspot.com/2010/07/ygeia-gia-olous-2010.html , Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010 YGEIA GIA OLOUS -Υγεία για όλους Ιούλιος 2010

**** http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/07/19-2010.html , Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010 Ενημέρωση Δευτέρα , 19 Ιουλίου 2010

**** http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2010/07/blog-post.html , Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΧΩΡΙΟΥ Αρφαρά Μεσσηνίας .-

**** http://stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/18-07-2010.html , Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010 Ενημέρωση -ειδήσεις - αθλητικά και άλλα Κυριακή 18-07-2010 ,

**** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/07/blog-post_7713.html , Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010Ειδήσεις-παράξενα-θέματα υγείας-αυτοί που μας γράφουν κ.α.

**** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/07/blog-post_1388.html , Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις-Αθλητικά - παράξενα-θέματα υγείας-αυτοί που μας γράφουν κ.α.

**** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2010/07/17-18-07-2010.html , Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010 Ενημερώσεις - παράδοξα- αυτοί που γράφουν - Αθλητικά και άλλα 17 , 18 -07-2010

*** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/04/blog-post.html , sάββατο, 10 Απριλίου 2010
Aυτοί που μας θυμούνται και μας γράφουν *

Ο Χότζας και οι μύγες...
Αναρτήθηκε από Charlie Chaplin Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010 στις 2:07 μ.μ.

Ο Χότζας καθόταν ακίνητος στον ήλιο με το πρόσωπο καλυμμένο με μύγες οι οποίες τον απομυζούσαν.Αυτός όμως καθόταν ατάραχος και τις ανεχόταν,χωρίς να αντιδρά καθόλου.Ξαφνικά βγαίνει έξω η γυναίκα του και βλέπει την όλη κατάσταση.Παίρνει λοιπόν ένα πανί και διώχνει τις μύγες από το πρόσωπο του Χότζα.Αυτός έγινε έξω φρενών και άρχισε να τη βρίζει και να τη μαλώνει.
-Μα γιατί άντρα μου με μαλώνεις ,αφού έδιωξα τις μύγες που σου ρουφούσαν το αίμα,άρχισε να κλαίει αυτή.
-Ανόητη ανόητη,φώναζε ο Χότζας,αυτές οι μύγες ήταν χορτάτες!Τώρα που τις έδιωξες θα έρθουν άλλες και αυτή τη φορά θα είναι πεινασμένες!!!
Δεν ξέρω γιατί αλλά αυτή την ιστορία τη θυμάμαι κάθε φορά που έρχονται εκλογές...

*** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/07/arfara-messinias-04-07-2010.html , Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010
ARFARA MESSINIAS * Μας γράγουν και σας τα γράφουμε 04-07-2010

&*** http://www.facebook.com/photo_search.php?oid=26476774455&view=user#!/group.php?gid=26476774455 , ARFARA MESSINIAS 2010 !

~** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/07/blog-post.html , Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010
Από όσα μας γράφουν και γράφουμε 21-07-2010

*** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2010/07/2010.html , Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010 Ψάχνω...Βρίσκω... Καταχωρώ ....Σχολιάζω ... Ιούλιος 2010

*** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/07/2010.html , Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010 Από τα παλιά ....τα λησμονημένα (1) Ιούνιος 2010 .-

**** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2008/06/blog-post.html , Δευτέρα, 09 Ιουνίου 2008 Α.Π.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - Η Ιστορία του.-

*** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/07/22-07-2010.html , Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις - Ψάχνω ...Βρίσκω...Καταχωρώ...Σχολιάζω...22-07-2010

*** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/22-07-2010.html , Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ..ΚΑΤΑΧΩΡΩ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ..22-07-2010

~** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/07/2-2010.html , Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 Από τα παλιά ....τα λησμονημένα (2) Ιούλιος 2010 .-

~** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/07/2010.html , Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010
Ενδιαφέροντα ... Απόψεις ..Λόγια από την καρδιά Ιούλιος 2010

** http://snsarfara.blogspot.com/ , Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 Ψάχνω ...Βρίσκω...Καταχωρώ...Σχολιάζω ...Μας γράφουν σήμερα χθες αύριο 2010

~** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2010/07/24-07-2010.html , Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010 Διαβάζω..Ψάχνω... Βρίσκω ..Γράφω ... Αντιγράφω.. Καταχωρώ...Σχολιάζω .. 24-07-2010

~** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/07/24-07-2010.html , Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010.. Διαβάζω...Ψάχνω ...Βρίσκω ...Ξεχωρίζω.... Καταχωρώ... Σχολιάζω ... Σα, 24-07-2010 .-

*** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/07/2010_24.html , Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010 kai ΚΥΡΙΑΚΗ 25 , ΠΡΩΙ !
Ενδιαφέροντα λόγια από καρδιάς ...για όλους ...ο νοών ανοείτω νοείτω Ιούλιος 2010

~**** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2010/07/blog-post.html , Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010 Μελετάω... Βρίσκω.. Γράφω ... Παρουσιάζω ..από όσα μας γράφουν

~**** http://snsarfara.blogspot.com/2010/07/26-2010.html . , Δευτέρα , 26 Ιουλίου 2010 Ψάχνω ...Βρίσκω...Καταχωρώ...Σχολιάζω ...Μας γράφουν σήμερα χθες αύριο 26 Ιουλίου 2010

~*** http://stamos-dynami.blogspot.com/2010/07/27-07-2010.html , Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010 Ειδήσεις - Αυτοί που μας γράφουν - Διαλέγοντας 27-07-2010 .-

~** http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/07/27-07-2010.html , Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010
Ενημέρωση , Ψάχνω ..Βρίσκω.. Διαλέγω ...μας γράφουν και παρουσιάζω .. 27-07-2010

~** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/07/o.html , Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010 O άνθρωπος ου παίζει με την ψευδαίσθηση *
O άνθρωπος που παίζει με την ψευδαίσθηση

~** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/07/blog-post.html , Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010 Τίποτε δεν είναι δικό μας τίποτε δεν είναι ξένο .-

~**Αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ με αφορμή το Βατοπαίδι
Η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενη τέσσερα πορίσματα-εκθέσεις, ένα εκ των οποίων του προέδρου του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, καθηγητή κ. Ιωάννη Μουρμούρα, καταγγέλλει την κυβέρνηση για «σκευωρία» στην υπόθεση του Βατοπαιδίου.

Στα ύψη ανεβαίνει και πάλι το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την υπόθεση της Μονής Βατοπαιδίου.Για «σκευωρία» καταγγέλλει την κυβέρνηση στην υπόθεση του Βατοπαιδίου η Νέα Δημοκρατία επικαλούμενη τέσσερα πορίσματα-εκθέσεις, ένα εκ των οποίων του προέδρου του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, καθηγητή κ. Ιωάννη Μουρμούρα.Οι εν λόγω εκθέσεις συμπεραίνουν, σύμφωνα με τη ΝΔ, ότι δεν ζημιώθηκε το Δημόσιο από τις εκτιμήσεις των ανταλλαγέντων εκτάσεων του δημοσίου και άρα δεν συντρέχουν ευθύνες βλάβης του Δημοσίου από τους υπουργούς της ΝΔ.Μάλιστα ο επικεφαλής της ΝΔ στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής για το Βατοπαίδι Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Λυκουρέντζος ενημέρωσαν σχετικά την αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.Ο κ. Στυλιανίδης δήλωσε ότι η εμπιστοσύνη του κόμματός του στην ελληνική Δικαιοσύνη είναι δεδομένη και για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της, χρειάζεται και πληρότητα και ορθότητα στοιχείων. «Αυτά τα στοιχεία σήμερα εμείς καταθέσαμε για να τη διευκολύνουμε στο έργο της. Αναφέρομαι στην ύπαρξη τεσσάρων διαφορετικών πορισμάτων, δύο ελληνικών και δύο διεθνών, τα οποία ουσιαστικά ταυτίζονται, όσον αφορά την εκτίμηση των ανταλλάξιμων ακινήτων, και αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε ζημιά του ελληνικού δημοσίου. Το περίεργο είναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ τα απέκρυψε», συμπλήρωσε.Ερωτηθείς σχετικά με τα έγγραφα που κατέθεσαν οι βουλευτές της ΝΔ για την υπόθεση Βατοπαιδίου, ο κ. Πεταλωτής έκανε λόγο για «πράξη ανευθυνότητας» και πρόσθεσε ότι «η ανταλλαγή φιλέτων του δημοσίου με χιλιοστά της Βιστωνίδας είναι σκάνδαλο από μόνο του».-

~** ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ :
** Έχεις νέο μήνυμα στον πίνακα σου [sync.gr]‏
Από:
noreply@sync.gr
Εστάλη:
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010 11:15:50 μμ
Προς:
stamoskal@windowslive.com
Γειά σου stamos1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ο anemomilos σου έστειλε το παρακάτω μήνυμα στον πίνακα σου- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - http://anemo-milos.blogspot.com/2010/07/blog-post_395.htmlΟ Χότζας και οι μύγες...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Για να απαντήσεις στο μήνυμα του ακολούθα τον σύνδεσμο: http://www.sync.gr/anemomilos/ .-

~***Ο/Η Μίνα Γκελντή έστειλε μήνυμα στα μέλη του "http://www.facebook.com/l/724e6NlSJBVGPW0ahXNP5mk6mUA;ΤΡ.Α.Φ" (Τράπεζα αλληλεγγύης Φιλόζωων).

Μίνα ΓκελντήJuly 28, 2010 at 11:03pm
Θέμα: Παρακαλώ προωθείστε
Χάθηκε!!!!!!!!!! σήμερα το πρωί, μέσα από την αυλή του σπιτιού, στην Αγ. Παρασκευή Ασίνης Αργολίδας, καθαρόαιμο γερμανικό λυκόσκυλο θηλυκό. Εϊναι σε οίστρο και είναι πολύ φοβισμένη. Φοράει καφέ χοντρό δερμάτινο κολάρο με μια μικρή μεταλική αγκράφα επάνω του. Όποιος τη δει σας παρακαλούμε να την προσεγγίσει προσεχτικά γιατί φοβάται πολύ .ΕΙΝΑΙ ΑΚΊΝΔΥΝΗ.-

~** Ο/Η ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ έστειλε μήνυμα στα μέλη του ΟΧΙ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ 4.

ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΟΣJuly 28, 2010 at 10:53pm
Θέμα: ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ
ΕΔΩ ΜΑΣ ΦΕΡΑΝ ΟΙ ΣΑΡΑΓΚΟΥΣΗΔΕΣ,ΠΡΟΚΟΠΗΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΕΒΡΑΙΟΙΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΤΕ...ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
http://www.facebook.com/l/bccbex9WVJeZ6uGbxs3A1PPrufA;hellenicrevenge.blogspot.com/2010/07/blog-post_9573.html .-

~** Ο/Η Kardu Ελληναδικο Βασιλικη Lefkas έστειλε μήνυμα στα μέλη του ΥΠΟΒΡΙΧΕΙΑ ME BYRA KAI JACK DANIELS.

Kardu Ελληναδικο Βασιλικη LefkasJuly 28, 2010 at 10:49pm
Θέμα: parti
O IAKOVOS GOGOYA OXOREFTHS THS GIOYROVIZION METO GIORGO ALKEO THA VRISKETE KODA MAS MAZIME THN MIS GIAMI SE ENA XEFRENO PARTY ME SOOY FOTIES TRAGOYDI K TO KEFINA XTYPAEI KOKINO...OLOI EKEI...PARASKEVH 30 IOYLIOY

~**Ο/Η Southernrock.gr Srgr έστειλε μήνυμα στα μέλη του Radio Music Rock.

Southernrock.gr SrgrJuly 28, 2010 at 9:34pm
Θέμα: Η πρώτη επανέκδοση του πολύ σπανιου "THE LAST CALL OF SHILOH"
http://www.facebook.com/l/bccbehYy3GoRXotCFZ8xYHL8Q9A;southernrock.gr/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=2931&Itemid=73 .-

~** Message‏
Από:
MyCorner (message@mycorner.gr)
Εστάλη:
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010 11:41:39 μμ
Προς:
stamoskal@windowslive.com
MyCorner
Γειά Dynami, ο/η bomabeby2 σου έχει μόλις αφήσει ένα νέο μήνυμα στο MyCorner Μπορείς να συνδεθείς και να παρακολουθήσεις το γραμματοκιβώτιό σου κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.
ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ ΤΩΡΑΓειά χαρά,MyCorner
MyCorner

~** Ο/Η Giorgos Theoharis έστειλε μήνυμα στα μέλη του ΖΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ...ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗ ΄΄ΜΗΤΕΡΑ΄΄ ΦΥΣΗ!!! http://www.facebook.com/l/bccbeCyey5ScRxxylel-YAjUAEA;agioritikovima.gr.

Giorgos TheoharisJuly 28, 2010 at 7:17pm
Θέμα: ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
http://www.facebook.com/l/bccbe5dWDPVF7jbxH4b1qWRL5mw;www.agioritikovima..gr/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=133&Itemid=515 .-

~** Ο/Η DjNikosb Bouriakof έστειλε μήνυμα στα μέλη του Dj NikosB Fun Club.

DjNikosb BouriakofJuly 28, 2010 at 6:07pm
Θέμα: 150 KOMMATIA NEW SE ENA MONO LINK
http://www.facebook.com/l/bccbe4smWsiaQy2PMB-KvYZDbSg;www.megaupload.com/?d=AJ2NUQAM ANTE KALO DOWNLOAD !!!!!

~** Έχεις 10 νέα καθημερινά ταίρια This email was sent by Zoosk. Γεια σου, Σου διαλέξαμε 10 νέα καθημερινά ταίρια. Κάνε κλικ εδώ για να τα γνωρίσεις τώρα. Επίσης, να θυμάσαι ότι μπορείς σε κάθε στιγμή να γνωρίσεις περισσότερα άτομα από τη σελίδα αναζήτησης. Πνευματικά δικαιώματα © 2007-2010 Zoosk, 475 Sansome St, San Francisco, CA 94111 USA. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων --- You can unsubscribe from this email at http://www.hi5.com/friend/apps/unsubscribe.do?appid=14751&smid=13000 .-

~**Ο/Η Kardu Ελληναδικο Βασιλικη Lefkas έστειλε μήνυμα στα μέλη του KARDU ELLINADIKO CLUB.

Kardu Ελληναδικο Βασιλικη LefkasJuly 28, 2010 at 5:35pm
Θέμα: party..............
O IAKOVOS GOGOYA OXOREFTHS THS GIOYROVIZION METO GIORGO ALKEO THA VRISKETE KODA MAS MAZIME THN MIS GIAMI SE ENA XEFRENO PARTY ME SOOY FOTIES TRAGOYDI K TO KEFINA XTYPAEI KOKINO...OLOI EKEI...PARASKEVH 30 IOYLIOY

~**Γεια σου Stamatios,
Dimitris invited you to Summer Love Airplay Charts Radio Show.Επίσης προσκλήθηκαν οι Giannis Zan Trapalis, Δημήτρης Αμύραλης και 2 άλλοι φίλοι.

Summer Love Airplay Charts Radio ShowΑύριο, 29 Ιουλίου στις 12:00 μ.μ.Τοποθεσία: free Angel Radio 91,8
Θα παρευρεθείτε; Ναι - Όχι - Ίσως

Ευχαριστούμε,Η Ομάδα του Facebook

~** Ο Marios σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της ομάδας του Facebook "Ζακ Στεφανου". Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και να επιβεβαιώσετε την πρόσκληση στην ομάδα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?group.php&gid=138335969534294&mid=2ba302bG56358b7cG20d2923G6&n_m=stamoskal%40windowslive.com Ευχαριστούμε,Η Ομάδα του Facebook

~** Γεια σου Stamatios,
Haris invited you to Lifestyle Beach Party.Επίσης προσκλήθηκαν οι Andry Sergiou Inspirations, Marianna Antwniou και 5 άλλοι φίλοι.

Lifestyle Beach PartyΠαρασκευή, 6 Αυγούστου στις 10:00 μ.μ. Τοποθεσία: Atlantida Beach Bar (Plaz Geroskipou)
Θα παρευρεθείτε; Ναι - Όχι - Ίσως

Ευχαριστούμε,Η Ομάδα του Facebook

~** Ο/Η Herodotos Savva έστειλε μήνυμα στα μέλη του Green Dot Cyprus.

Herodotos SavvaJuly 28, 2010 at 3:40pm
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTA ΒEACH PARTIES ΤΗΣ GREENDOT
Η Green Dot παίζει badminton on the beach!Στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης ο οργανισμός Green Dot Κύπρου διοργανώνει αυτό το καλοκαίρι τρία beach parties ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα καθώς οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να μάθουν για την ανακύκλωση και παράλληλα να διασκεδάσουν παίζοντας badminton στην παραλία και ακούγοντας μουσική.Τα beach parties θα πραγματοποιηθούν στις 1, 8 και 22 Αύγουστου μεταξύ 11:00 και 16:00 στις παραλίες Κόλπος Κοραλίων στην Πάφο, Βρυσιάνα στον Πρωταρά και Ονήσιλου στη Λεμεσό σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους και Κοινότητες. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι παραλίες θα διακοσμηθούν ανάλογα καθώς επίσης promoters και προσωπικό της Green Dot Κύπρου θα διανέμουν ενημερωτικά έντυπα και θα εξηγούν στο κοινό πώς να ανακυκλώνει. http://www.facebook.com/l/724e6OfFd8l9e7jWZRUwbhQ4fDQ;www.greendot.com.cy/default_gr.aspx

** Ο/Η Antigoni Katsouri A έστειλε μήνυμα στα μέλη του Antigoni Katsouri (Αντιγόνη Κατσούρη).

Antigoni Katsouri AJuly 28, 2010 at 3:05pm
Θέμα: ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ / LIVE PERFORMANCE IN XILOKASTRO
[English translation follows]Συναυλία της Aντιγόνης Κατσούρη στo ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Κορινθίας, δίπλα στο κύμα - την Παρασκευή 13 Aυγούστου και ώρα 9.30 μ.μ. (Πλατεία Συκιάς), με επιλεγμένα τραγούδια του ελληνικού, ελαφρολαϊκού και παραδοσιακού ρεπερτορίου.H Aντιγόνη (ΦΩΝΗ - ΠΛΗΚΤΡΑ) θα συνοδεύεται από πενταμελή ορχήστρα, την οποία αποτελούν οι αξιόλογοι μουσικοί: Τάσος Ζαφειρίου : Mπουζούκι – Κιθάρα – Φωνητικά Μιχάλης Τσιάτης : ΒιολίΣτέλιος Τσουκάτος : ΑκκορντεόνΒαγγέλης Μιχαλάτος: Κιθάρα – ΦωνητικάΝίκος Χριστόπουλος : Κρουστά-------------------------------------------------------------------------------Antigoni Katsouri is performing live in XILOKASTRO (Greece), by the sea - on Friday, 13 Αugust, 9.30 p.m. [Sikia Square], with selected songs of the greek light folk and traditional repertoire.Antigoni (VOICE - SYNTH) will be accompanied by the musicians :Tasos Zafiriu : Bouzouki - Guitar - VocalsMihalis Tsiapis : ViolinStelios Tsoukatos : AccordeonVaggelis Mihalatos: Guitar - VocalsNikos Hristopulos : Percussion


~** Maria Nieves Ramos Tacoronte has posted a video on your wall Video: Dios esta aqui
Play video »
~** Γεια σου Stamatios,
Antigoni invited you to LIVE PERFORMANCE.

LIVE PERFORMANCEΠαρασκευή, 13 Αυγούστου στις 9:30 μ.μ. Τοποθεσία: Ξυλόκαστρο / Xilokastro
Θα παρευρεθείτε; Ναι - Όχι - Ίσως

Ευχαριστούμε,Η Ομάδα του Facebook

~**Maria Nieves Ramos Tacoronte has invited you to see his/her photo album: Album: orquidea
mi nietecillo y yo el bichito yo ja con todo mis respetos View album »

~** Ο Vasiliou Victoras άλλαξε το όνομα της ομάδας Boutique Uptown σε Boutique Uptown club. Για να δείτε την ομάδα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?group.php&gid=341889480163&mid=2b94c4eG3dd6e022G1743e00G40&n_m=snstam%40gmail.com Ευχαριστούμε,Η Ομάδα του Facebook

~**Eduardo Ribeiro confirmed your friendship on Sonico‏
Από:
Eduardo Ribeiro (noreply@sonicomail.com)
Εστάλη:
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010 12:33:31 πμ
Προς:
Stamatios Skoulikas (snstam@gmail.com)


Hi Stamatios,Eduardo Ribeiro confirmed your friendship on Sonico.
Message on his/her Wall
Suggest friends
View private profile These are some of Eduardo's friends you might know:

Jairo GusmaoAdd friend

Marina SilvaAdd friend

Nilson Hissami TaninagaAdd friend

Marcos PchomeAdd friend

Maria Nieves Ramos TacoronteAdd friend

Marco Aurelio BritoAdd friend

Oswaldo DiazAdd friend

Laureano ChavariniAdd friend

Valentina Garcia RomeroAdd friend

José BrufatoAdd friend

Motivo De Tuzantla MichoacanAdd friend

Jezik LopezAdd friend

Jose Luiz Dias DisaAdd friend

Pastor Geraldo Magela FerreiraAdd friend

Marco Aurélio Lima de SáAdd friend

Mareio Lazzaro RodriguezAdd friend

José Luiz Felipe DonatoAdd friend

Sandra Matcela Suaza QuirogaAdd friend
Featured games view 174
Bloons
Bear & Cat
Bubble shooter
Poker
Sonico is a social network where you can organize your life online controlling your privacy.Do you want to have more control over the emails you receive from Sonico? Click here

~**A private message from Lucy on Windows Live‏
Από:
Windows Live (notification-659b01655bae82c4@live.com)
Εστάλη:
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010 1:14:09 πμ
Προς:
stamoskal@windowslive.com (stamoskal@windowslive.com)

Lucy has something to tell you

Subject: Hey there!

~**

1 σχόλιο:

Dr Purva Pius είπε...

Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

BORROWERS APPLICATION DETAILS


1. Name Of Applicant in Full:……..
2. Telephone Numbers:……….
3. Address and Location:…….
4. Amount in request………..
5. Repayment Period:………..
6. Purpose Of Loan………….
7. country…………………
8. phone…………………..
9. occupation………………
10.age/sex…………………
11.Monthly Income…………..
12.Email……………..

Regards.
Managements
Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com