ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

free counters

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 
Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας ..... 

~**  Αγάπη πρώτα στο Θεό μας , μετά στον εαυτόν μας και τέλος στον εχθρό μας ! Κι άν περισεύει στα Ζώα και τα Φυτά μας !
~~** Αγιος Στυλιανός – Γιορτή σήμερα 26 Νοεμβρίου – Ποιοι γιορτάζουν

: Τη μνήμη του Αγίου Στυλιανού τιμά σήμερα, 26 Νοεμβρίου, η Εκκλησία. Ο Άγιος Στυλιανός ήταν γιος πλουσίων γονέων (που μάλλον γεννήθηκε στην Παφλαγονία, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, διότι εκεί φυλασσόταν και ιερό λείψανο του), διδάχτηκε νωρίς απ’ αυτούς να είναι εγκρατής και να θεωρεί το χρήμα μέσο για την ανακούφιση και περίθαλψη των φτωχών και των αρρώστων.
~   Αφού έτσι ανατράφηκε, και οι γονείς του πέθαναν, διαμοίρασε όλη την κληρονομιά του και πήγε σαν ασκητής στην έρημο. Εκεί γνωρίστηκε με άλλους ασκητές, που ζούσε μαζί τους με αδελφική αγάπη, χριστιανική συγκατάβαση και επιείκεια.

Δεν λύπησε ποτέ κανένα, μεγάλη του χαρά μάλιστα, ήταν να επαναφέρει τη γαλήνη στις ταραγμένες ψυχές. Η φήμη της θαυμαστής ασκητικής του ζωής έφθασε μέχρι τις πόλεις, και πολλοί έτρεχαν να τον βρουν για να ζητήσουν απ’ αυτόν τις πνευματικές του οδηγίες. Ο Άγιος Στυλιανός, παρά την ερημική ζωή του, έτρεφε στοργή και συμπάθεια προς τα παιδιά, που τόσο αγαπούσε και ο Κύριος. Αν, έλεγε, η ταπεινοφροσύνη αποτελεί θεμέλιο των αρετών, η παιδική ηλικία από τη φύση της είναι περισσότερο ενάρετη, απ’ ότι οι μεγαλύτεροι των φιλοσόφων.  Πολλές φορές οι γονείς έφεραν προς αυτόν τα παιδιά τους, και τότε η αγαλλίαση του Αγίου ήταν πολύ μεγάλη. Ο Θεός βραβεύοντας το Ιερό αυτό αίσθημα του, προίκισε τον Άγιο με το χάρισμα να θεραπεύει τα άρρωστα παιδιά και να καθίστα εύτεκνους άτεκνες γυναίκες.  Ο Άγιος Στυλιανός κοιμήθηκε πλήρης ήμερων αλλά και  ετών. Απολυτίκιο:   Ήχος γ’. Θείας πίστεως.   Στήλη έμψυχος της εγκρατείας, στύλος άσειστος της Εκκλησίας Στυλιανέ ανεδείχθης μακάριε, ανατεθείς γαρ Θεώ εκ νεότητος κατοικητήριον ώφθης του Πνεύματος. Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.   

~*  Ταπεινός υπεράνω σκανδαλισμού!
 
*   : Έναν τέτοιο γέροντα αμέριμνο, απλό, ταπεινό, με μεγάλη εμπιστοσύνη στον Χριστό και την Παναγία, γνωρίσαμε.
~    Ήταν από το Ριζοκάρπασο της σήμερα τουρκοκρατούμενης Κύπρου κι ήλθε στο Άγιον ‘Ορος όταν κι αυτό ήταν Τουρκοκρατούμενο.

Εκοιμήθη πριν δώδεκα έτη σε ηλικία εκατόν έξι ετών. Είχε στο Άγιον ‘Ορος ογδόντα έξι έτη.  Εξήλθε αυτού μία δύο φορές, για να πάει προσκυνητής στα Ιεροσόλυμα. Ογδόντα έξι έτη είχε να φάει κρέας. Ογδόντα έξι έτη είχε να δει γυναίκα. Είκοσι πέντε έτη είχε να πλύνει το πιάτο του. Υγιέσταστος, εγκρατέστατος, εξυπνότατος , αγαθότατος. Εκατόν τριών ετών ανέβηκε στη σκέπη του κελλιού του να διορθώσει τα κεραμίδια.  «’Οτι ζητάω από την Παναγία μου το στέλνει» έλεγε.  «Έχω την εικόνα της, της Οικονόμισσας, και με οικονομεί η Υπερευλογημένη… Να, τώρα ήθελα νερό και ήλθες να μου φέρεις».  Μια φορά ήλθαν δύο φίλοι από την Αθήνα, νεαροί οικογενειάρχες, και με ρωτούσαν αν υπάρχουν γέροντες του Γεροντικού και της Φιλοκαλίας.  Υπάρχουν τους είπα και τους πήγα στον γέροντα αυτόν, τον μοναχό Ιωσήφ τον Κύπριο. Ήταν τότε εκατόν πέντε ετών. Ήταν ξαπλωμένος κι έκανε κομποσχοίνι.  «Οι κύριοι» του λέγω, «είναι από την Αθήνα και ήθελαν να πάρουν την ευχή σου». Τον είδαν πως δεν είχε όρεξη για κουβέντα. Αφού είπαν δύο-τρία λόγια, τους έκαμε νόημα να φύγουμε.  Φεύγοντας λένε στον γέροντα: «Γέροντα, είμαστε με πολλά προβλήματα, σας παρακαλούμε να προσεύχεσθε».  «Θα προσεύχομαι» τους απαντά, «αλλά για να προσεύχομαι θέλω και λεφτά»!  Ντράπηκα πολύ, τα έχασα, δεν ήξερα τι να πω. Προσπαθούσα να δικαιολογήσω την κατάσταση. Απορούσα γιατί να το κάνει αυτό.  Τους πήγα σ’ έναν άγιο άνθρωπο κι αυτός να ζητάει χρήματα για να προσευχηθεί;  Αυτός που δεν γνώριζε καλά-καλά την αξία των χρημάτων και δεν τους έδινε μεγάλη σημασία. Οι άνθρωποι έφυγαν και λυπήθηκα.  Την άλλη ημέρα που πήγα να τον δω, μου λέει:  «Πάτερ Μωυσή την αρετή δεν τη μαζέψαμε μαζί. Μην μου φέρνεις κόσμο να με τιμάνε. Ζήτησα από τον Θεό να με τιμήσει στην άλλη ζωή, όχι σ΄αυτή την ψεύτικη».  Εξεπλάγην. Ντροπιάσθηκε στους ξένους ζητώντας χρήματα, που ποτέ δεν είχε και ποτέ δεν τ’ αγάπησε, με ντρόπιασε κι εμένα. Πού να τολμήσω να ξαναπάω κόσμο.  Χάλασε την εικόνα του, ως σπουδαίου ασκητού.  Κατέστρεψε την πρόσοψή του. Ποιος από μας το κάνει αυτό; Ήταν ταπεινός. Υπεράνω και του σκανδαλισμού.  Τον ένοιαζε τι θα πει γι αυτόν ο Θεός κι όχι οι άνθρωποι. Όταν το είπα στους φίλους έμειναν άφωνοι…  Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, Η εύλαλη σιωπή, εκδ. «Εν πλω»
  ~**  Πνευματική επικοινωνία με τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο
*  Μαρ­τυ­ρί­α ιε­ρο­μο­νά­χου Ι­α­κώ­βου: «Ή­μουν λα­ϊ­κός α­κό­μη, φοι­τη­τής στό Εκ­κλη­σι­α­στι­κό Λύκειο Λαμί­ας, τό έ­τος 1986 μέ τό ό­νο­μα Ι­ω­άν­νης. Α­νέ­βη­κα στό καί επισκέφτηκα, μετά α­πό ευ­λογί­α πού εί­χα α­πό τόν γέ­ροντά μου π. Ιάκωβο Τσα­λί­κη, τόν , γιά νά τόν συμ­βου­λευ­τώ άν πρέ­πη νά γίνω μο­να­χός ή ό­χι.
~  »Ο γέ­ρον­τας Ιάκωβος ευ­λα­βεί­το τον γε­ροΠα­ί­σι­ο καί ό­ταν πή­γα, μού έ­δω­σε νά τού δώ­σω κά­τι γιά ευ­λο­γί­α, καί πρό­σθε­σε: Νά πής στόν γε­ρωΠαί­σι­ο, ό­ταν βγή στήν Θεσ­σα­λο­νί­κη, άς έλθη νά μάς δή. Ε­γώ, Γι­αν­νά­κη μου, εί­ναι δύ­σκο­λο νά δώ τόν Γέροντα, γι­α­τί πρέ­πει νά περά­σω βου­νά, λαγ­κά­δι­α, θά­λασ­σα, πού δέν τό ε­πι­τρέ­πει η υ­γε­ί­α μου καί ε­ξ άλλου ο γερω Πα­ί­σι­ος εί­ναι ά­γι­ος, ε­γώ α­μαρ­τω­λός καί α­νά­ξι­ο­ς. Μού έ­δω­σε τό­τε καί 5.000 δραχ­μές νά ανά­ψω κε­ρί στό εκ­κλη­σά­κι του.

»Ό­ταν πή­γα στό Ό­ρος, συ­νάν­τη­σα τόν Γέ­ροντα έ­ξω α­κρι­βώς α­πό τήν πόρ­τα του· μό­λις μάς εί­δε ή­μουν μα­ζί μέ κά­ποι­ο ι­ε­ρο­μό­να­χο, μάς λέ­ει: Βρέ, κα­λώς τους, βρέ, κα­λώς τους!.    »Πήραμε ευ­χή καί λέ­ει σέ μέ­να:  –Βρέ, τί λές; Θά σέ κά­νου­με κα­λό­γε­ρο;  –Γέροντα, τού λέ­ω, έ­χω πρό­βλη­μα α­πό το­ύς γονείς μου.  –Ά­κου­σε νά σού πώ, ά­φη­σε το­ύς γο­νείς νά κλά­ψουν έ­να δυ­ό μή­νες, γιά νά μήν κλαίς ε­σύ αιω­νίως, καί πήγαι­νε πρίν χά­σης τόν θη­σαυ­ρό (εν­νο­ού­σε τόν γέ­ρον­τα Ιάκωβο, χω­ρίς νά τού πώ πού σκε­πτόμουν νά πά­ω γι­ά νά μο­νά­σω).  -Γέροντα, έ­χε­τε τήν ευ­χή τού π. Ι­α­κώ­βου α­πό τόν ό­σι­ο Δαυ­ίδ.  –Άχ, παι­δί μου, αυ­τοί εί­ναι σή­με­ρα οι ά­γι­οι πού α­γω­νί­ζον­ται καί προ­σε­ύ­χον­ται έ­χον­τας ταπε­ί­νω­ση καί αγά­πη. Ε­γώ δέν εί­μαι ά­ξι­ος νά δώ αυ­τόν τόν γί­γαν­τα τής Ορ­θο­δο­ξί­ας, αλ­λά εί­ναι καί μακριά πο­λύ γιά νά τόν συ­ναν­τή­σω, χρει­ά­ζε­ται α­γώ­νας καί κό­πος πο­λύς. Αλ­λά ο Θε­ός μάς έ­χει δώ­σει α­γά­πη καί ε­πι­κοι­νω­νού­με πνευ­μα­τι­κά με­τα­ξύ μας.  »Α­φού μάς εί­πε πολ­λά πνευ­μα­τι­κά καί συμβου­­λές, στό τέ­λος τού λέ­ω:  –Γέροντα, εί­ναι ευ­λο­γη­μέ­νο νά προ­σκυ­νή­σω στό εκ­κλη­σά­κι σας γιά ευ­λο­γί­α;    »Καί ο Γέροντας μού λέ­ει:  –Ό­χι, δέν χρει­ά­ζε­ται.  –Γέροντα, κάν­τε α­γά­πη, γιά ευ­λο­γί­α.  –Ό­χι, παι­δί μου, για­τί μπο­ρεί ο γε­ρω Ιάκωβος νά σού έ­χη δώ­σει κα­νέ­να πεν­το­χί­λια­ρο καί με­τά τί θά τό κά­νω ε­γώ, πού εί­μαι κα­λό­γε­ρος;   »Δέν μέ ά­φη­σε νά προ­σκυ­νή­σω. Μού έ­δω­σε έ­να κομ­πο­σχοι­νά­κι καί έ­να σταυ­ρου­δά­κι νά τά δώ­σω στόν Γέροντα. Ό­ταν ε­πέ­στρε­ψα στό Μο­να­στή­ρι, μέ δέχ­τη­κε ο Γέροντας μέ χα­ρά. Καί τού έ­δω­σα τά δώρα α­πό τόν γέ­ρον­τα Παίσι­ο καί α­μέ­σως μού λέ­ει: Τό πεν­το­χί­λι­α­ρο πού δέν πή­ρε ο γέ­ρον­τας Παίσι­ος καί δέν σάς ά­φη­σε νά προσκυ­νή­σε­τε, πάρ­το δι­κό σου γιά τά έ­ξο­δα στήν Σχο­λή στήν Λα­μί­α. Ε­γώ έ­μει­να ά­ναυ­δος.  –Γέροντα, πού τό ξέ­ρε­τε ε­σείς;  –Νά, μού λέ­ει στό αυ­τί ψι­θυ­ρι­στά. Ε­μείς, παιδί μου, ε­πι­κοι­νω­νού­με πνευ­μα­τι­κά­».  Απόσπασμα από το νέο βιβλίο της Ενωμένης Ρωμηοσύνης: Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ
***  Πως μας πολεμούν τα πονηρά πνεύματα;  
 
*  ΕΡ.: Πώς μας πολεμούν τα ;
ΑΠ.: Πρώτα-πρώτα πρέπει να ξέρετε ότι, στον δαιμονικό πόλεμο εναντίον των ανθρώπων, κάθε πονηρό πνεύμα έχει τον δικό του ρόλο. Κάθε αμαρτία γίνεται με την παρακίνηση ή και τη συνεργεία ορισμένου δαιμονίου και κάθε πάθος υποστηρίζεται από ορισμένο δαιμόνιο.
~   Έτσι, τα ηγετικά δαιμόνια είναι οχτώ, όσα και τα θανάσιμα πάθη: της γαστριμαργίας, της πορνείας, της φιλαργυρίας, της λύπης, της οργής, της ακηδίας, της κενοδοξίας, της υπερηφάνειας.

Κάθε πονηρό πνεύμα, πολεμώντας μας, ενεργεί με τους δικούς του τρόπους, ανάλογα με το πάθος που υποστηρίζει. Όλα, πάντως, τα δαιμόνια συνεργάζονται μεταξύ τους, για να μας βυθίσουν σε όσο το δυνατό περισσότερα πάθη και να μας κάνουν δούλους της αμαρτίας, ώστε να μας χωρίσουν από το Θεό και να μας οδηγήσουν στον αιώνιο θάνατο.  Βέβαια, η δύναμη των δαιμόνων δεν είναι ανεξέλεγκτη και ή δραστηριότητα τους δεν είναι απεριόριστη. Μας πολεμούν μόνο αν τους το επιτρέψει ο Θεός -και όσο τους το επιτρέψει, ποτέ πάντως πέρα από τα όρια της αντοχής μας (Α’ Κορ. 10:13)- , για να δοκιμαστούν η προαίρεσή μας, η πίστη μας και η αγάπη μας σ’ Εκείνον, ή αν τους δώσουμε εμείς οι ίδιοι το δικαίωμα με την αμέλειά μας, τη ραθυμία μας, την απροσεξία μας και, προπάντων, την υπερηφάνειά μας.  Τα πονηρά πνεύματα μας με πολλούς τρόπους. Με ποιούς;  Πρώτον, με τους εμπαθείς λογισμούς, με τους οποίους αιχμαλωτίζουν το νου, τον σκοτίζουν και τον πειθαναγκάζουν να συναινέσει στην αμαρτία.   Δεύτερον, με τα πάθη, που υπάρχουν μέσα μας, από τα οποία παίρνουν τις αφορμές για να υποκινήσουν τους εμπαθείς λογισμούς. Τρίτον, με τις σωματικές αισθήσεις -την ακοή, την αφή, τη γεύση, την όσφρηση και, προπάντων, την όραση- μέσ’ από τις οποίες, σαν από πόρτες, περνούν στη ψυχή ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, που ξεσηκώνουν τα πάθη μας και μας σπρώχνουν στην αμαρτία.  Τέταρτον, με άλλους ανθρώπους, τους οποίους βάζουν είτε να μας κατατρέχουν και να μας αδικούν είτε να μας παρασύρουν στην αμαρτία.  Πέμπτον, με θλίψεις, βάσανα και αρρώστιες.  Μας πολεμούν και με άλλους τρόπους τα πονηρά πνεύματα, αλλά οι κυριότεροι είναι αυτοί οι πέντε. Όπως κι αν μας πολεμούν, πάντως, καθόλου δεν μπορούν να μας βλάψουν, εφόσον με τα θεία Μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος έχουμε λάβει τη χάρη και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, εφόσον έχουμε βαθιά πίστη στο Θεό και εφόσον αγωνιζόμαστε για την τήρηση των εντολών Του με σταθερότητα και ανδρεία, με ταπεινοφροσύνη και υπομονή, με προσευχή και νηστεία, με τακτική Εξομολόγηση και συχνή θεία Κοινωνία.  Γέροντος Ευστρατίου Γκολοβάνσκι. Απαντήσεις σε ερωτήματα Χριστιανών»    Ι. Μ. Παρακλήτου 2007
***  ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ; Ξαφνική «φιλία» Ρωσίας-Ισραήλ: Χρήση του συριακού εναέριου χώρου με την άδεια της Μόσχας για επίθεση στην Τεχεράνη – Αλλάζουν τα δεδομένα…
~  Σύμφωνα με το Ισραηλινό ειδησεογραφικό πρακτορείο NZIV, οι τελευταίες ισραηλινές πυραυλικές επιθέσεις στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Συρίας δεν ήταν καθόλου έκπληξη για τη Μόσχα. 
Αυτό οφείλεται στην υποτιθέμενη συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Τελ Αβίβ, σχετικά με την παροχή στην τελευταία, του δικαιώματος επίθεσης στις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στη Συρία, ενώ αφήνει υπόνοιες και για χρήση του συριακού εναέριου χώρου για μελλοντική επίθεση στην Τεχεράνη στην οποία οι πολίτες έχουν εξεγερθεί κατά των μουλάδων σε 101 ακόμη ιρανικές πόλεις και κωμοπόλεις.
«Ο ισραηλινο-ρωσικός συντονισμός βασίζεται στο αμοιβαίο συμφέρον των δύο χωρών αφενός, στο ενδιαφέρον του Ισραήλ για την καταπολέμηση των ιρανικών δυνάμεων στη Συρία και, αφετέρου, στην σχεδιαζόμενη ισραηλινή σύγκρουση με το Ιράν, που εξυπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα της Μόσχας που θέλει την αποδυνάμωση της επιρροής του Ιράν, η οποία ενδέχεται στο μέλλον να απειλήσει και την ίδια την Ρωσία. Επιπλέον, τόσο η Ρωσία όσο και το Ισραήλ έχουν κοινό συμφέρον για την αποφυγή προβλημάτων μεταξύ τους», αναφέρει το NZIV. Οι εμπειρογνώμονες, με τη σειρά τους, σημειώνουν ότι παρά την εμφάνιση στη Συρία των συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400, που δήθεν ελέγχονται από Ρώσους στρατιωτικούς και απειλούν την ισραηλινή αεροπορία σε περίπτωση ανεξέλεγκτων επιθέσεων στη Συρία, δεν  απειλούνται Ρώσοι στην Συρία και ούτε πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Μόσχα καταδίκασε τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στο έδαφος της Συρίας, αποκαλώντας τες μια επιθετική πράξη, αλλά μέχρι εκεί. Την ίδια περίοδο, ο Αμερικανός Α/ΓΕΕΔ στρατηγός Mark Milley, συναντήθηκε με τον Α/ΓΕΕΔ του ισραηλινού στρατού υποστράτηγο Aviv Kohavi, στο Τελ Αβίβ στις 24 Νοεμβρίου 2019. Ο ανώτατος Αμερικανός στρατηγός επισκέπτεται το Ισραήλ για συναντήσεις με Ισραηλινούς στρατιωτικούς ηγέτες, εν μέσω εντονότερων εντάσεων με το Ιράν. Ενώ έχουμε συνάντηση Αμερικανών και Ισραηλινών, η πολεμική αεροπορία των Η.Π.Α. έχει αναπτύξει μία ακόμη μοίρα εξοπλισμένη με προηγμένα μαχητικά 5ης γενιάς F-35, στην Μέση Ανατολή. «Για δεύτερη φορά φέτος, αεροσκάφη F-35A Lighting II, από την 388ο και 419th πτέρυγες μάχης, μεταστάθμευσαν σε αεροδρόμια στην Μέση Ανατολή αναφέρει η ανακοίνωση της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. Αν όλα αυτά δεν “μυρίζουν μπαρούτι” καθώς το Ιράν συγκλονίζεται από εξεγέρσεις κατά τις οποίες έχουν σκοτωθεί 300 περίπου άτομα, τότε τι άλλο μπορεί. 
: This horrific video was leaked now shows Police of 's Islamic Regime constantly shooting at an injured & unarmed protester & then beating him with metal bar in-order to arrest him during the second day of in ! The protester died later.

: Another heartbreaking footage is leaked showing brutality of the Police of 's Islamic Regime during suppression of in .Security forces shoot at head & neck of unarmed protesters in close range & then cerry their corpses to refrigerated trucks!
Ο συριακός εναέριος χώρος θα είναι κομβικός σε περίπτωση πιθανών πολεμικών επιχειρήσεων ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν με στόχο σαφώς όμως, την αποτροπή κατασκευής πυρηνικών όπλων, πάση θυσία. Tο κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Sina, δημοσίευσε προχθές  τις λεπτομέρειες ενός πολύ σοβαρού περιστατικού, που έλαβε χώρα στο συριακό εναέριο χώρο με πρωταγωνιστή ένα αμερικανικό αεροσκάφος B-52H και δύο F-16.  Πριν λίγες ημέρες ρωσικά ραντάρ των αντιαεροπορικών πυραύλων S-400, φέρονται πάντα κατά τους Κινέζους , να “εγκλώβισαν” αμερικανικό βομβαρδιστικό B-52H μαζί με δύο αεροσκάφη F-16 που το συνόδευαν στην Συρία.  Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων ανακοίνωσε ότι το στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52H της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και τα δύο “συνοδευτικά” F-16, πλησίασαν σε κοντινή απόσταση την αεροπορική βάση Hmeimim όταν δέχθηκαν προειδοποίηση από Ρώσους στρατιωτικούς και τότε άλλαξαν πορεία.  Μήπως όμως η ουσία του άρθρου των Κινέζων, αφορά δοκιμή πολεμικών σχεδίων από ΗΠΑ και Ισραήλ (με ρωσική σιωπηλή συγκατάθεση), για μια επίθεση στην Τεχεράνη, την οποία είχε αποτρέψει στο πάρα πέντε πριν κάποιους μήνες ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος τώρα «σύρεται» στην δικαιοσύνη; 

 

pentapostagma
***  ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ με τη ΘΡΑΚΗ και τον ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ! Πάνω από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι το Εθνικό ΣΥΜΦΕΡΟΝ! Η Ελλάδα είναι πάνω από όλους μας… (ΒΙΝΤΕΟ)
~    Ομιλία στη Βουλή πραγματοποίησε ο Κ.Βελόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τις συνταγματικές αλλαγές.

Για «αριστεροφοβία» κατηγόρησε κυβέρνηση και πρωθυπουργό ο Κυριάκος Βελόπουλος στην διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης στη Βουλή.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, χαρακτήρισε την κυβέρνηση «αριστεροφοβική» εξαιτίας της μη προώθησης της «ιδιωτικής παιδείας», καθώς το άρθρο 16 δεν συγκέντρωσε τις ψήφους που χρειαζόταν στην προηγούμενη Βουλή για να αναθεωρηθεί.
Σημείωσε ακόμα πως είναι υπέρ της απλής αναλογικής αλλά «μας σταματάει η Θράκη». «Δεν θα δώσουμε το δικαίωμα σε κανέναν να μιλάει για… άλλα πράγματα. Πάνω από την Ελληνική Λύση, είναι το εθνικό συμφέρον. Όποιος παίζει με τη φωτιά καίγεται ο ίδιος» συμπλήρωσε.  «Δεν τολμήσατε την εκλογή του ΠτΔ από τον λαό. Κάντε επιτέλους το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας. Όπως όλες οι χώρες. Να μην αποφασίζει μόνο ο πρωθυπουργός. Τόσο δύσκολο είναι; Είναι προτάσεις που απερρίφθησαν από ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν τους άρεσαν».

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ .  Είναι θλιβερή η εικόνα του κοινοβουλίου. Είναι άδεια τα έδρανα. Λείπουν οι συνάδελφοι από τη συζήτηση για ένα τοσο σημαντικό θέμα. Γυρίζουμε την πλάτη ακόμα και σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε σωστά. Θλίβομαι γιατί μιλήσαμε για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά οι προτάσεις των μικρών κομμάτων δεν ακούστηκαν. Γιατί δεν κάνατε διάλογο; Λέτε ότι πιστευετε στις συναινέσεις. Καμμία πρόταση δεν σας άρεσε; Καμμία πρόταση της Ελληνικής Λύσης; Αν είναι έτσι, να έρχεστε εδώ μόνοι σας να συζητάτε και να ψηφίζετε. Πάσχεται από αντιρρητισμό.
Μιλάμε για το σύνταγμά μας όταν το κράτος είναι υπό επιτροπεία. Δηλαδή οι νόμοι οι ελληνικοί υποκαθίστανται από τους ευρωπαϊκούς και την επιτροπεία. Πάτε να φτιάξετε ένα σύνταγμα καλό κατά την άποψή σας κακό κατά την δική μας αλλά, ξέρετε, δεν είναι κακό να ακούτε. Κακό είναι να μην ακούτε. Στη ΝΔ νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα. Αν είναι έτσι, τόσα χρόνια πριν που κυβερνούσατε γιατί πτωχεύσατε την χώρα;  Εμείς ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είμαστε υπέρ της ιδιωτικής παιδείας. Δεν είστε εσείς; Τι φοβηθήκατε; Να μιλήσουμε για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστήμια αλλά για ιδιωτική παιδεία. Αλλά εσείς φοβάστε την αριστερά. Δεν υπάρχει αριστερά στην Ελλάδα κύριοι. Φοβάστε τους καθηγητές. Οι καθηγητές είναι πολύ σημαντικοί. Ξέρετε τι έχει πει ένας κορυφαίος Γερμανός; Φέρετε μου καθηγητές να διαλύσουμε το κράτος. Ξέρετε πώς γίνονται στην Ελλάδα οι καθηγητές. Ο φίλος του φίλου… ο εραστής και η ερωμένη… έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί να μην γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια; Φοβάστε να μπήξετε το μαχαίρι στο κόκκαλο; Για ποιο λόγο;
Γιατί δεν θεσπίζετε το ασυμβίβαστο του συνδικαλισμού; Τι σχέση έχει η ιδιότητα του κομματικού στελέχους, με την πολιτική ταυτότητα και τον συνδικαλισμό; Γιατί ένα κομματικό στέλεχος να ανελίσσεται στην κομματική μηχανή μέσω του συνδικαλισμού; Απογαλακτίστε την πολιτική από αυτό. Όταν όμως λειτουργείς με το μυαλό στις εκλογές δεν μπορείς να κάνεις σωστή συνταγματική αναθεώρησης.
Είναι δυνατόν να υπάρχουν συνδικαλιστές στην αστυνομία και τον στρατό; Δεν χρειάζεται ο συνδικαλισμός εκεί αν οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονται καλά. Αυτά είναι αντιφατικά για την δημοκρατία. Δεν είναι σωστά για ένα κράτος.
Πάμε στην εκλογή ΠτΔ. Από το ’74 και μετά όλα γίνονται με βάση την κομματική γραμμή. Η δεξιά κυβέρνηση επιλέγει αριστερό πρόεδρο για να τον ψηφίσουν οι άλλοι. Η Αριστερή κυβέρνηση βάζει δεξιό πρόεδρο για να τον ψηφίσουμε όλοι μαζί. Εμείς λέμε ο πρόεδρος να εκλέγεται άμεσα από τον ελληνικό λαό. Να το αλλάξουμε. Μπορούμε να το αλλάξουμε το σύνταγμα. Για το σύνταγμα λέει επίσης ότι δεν μπορείς να μου κόβεις τον μισθό και το δικαστήριο με δικαιώνει αλλά εσύ συνεχίζεις να μου κόβεις τον μισθό.  Είναι δειλή η πρότασή σας για την εκλογή ΠτΔ. Δεν τολμήσατε να προτείνετε την εκλογή του από τον λαό. Γιατί θα προτείνατε εσείς κάποιον και θα έβγαινε εκείνος που θα πρότειναν οι άλλοι. Φοβάστε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Φοβάστε ότι θα είχατε ένα αποτέλεσμα της τάξεως του 30% ενώ στις βουλευτικές εκλογές είχατε το 40%. Κοιτάτε μόνο την καρέκλα.   Εκλογή βουλευτών μάξιμουμ για 3 τετεραετίες. Ο βουλευτής δεν μπορεί να είναι σε αυτή τη θέσει 20 και 30 χρόνια. Θα έχουμε δηλαδή ισόβιους βουλευτές; Θέλουμε νέους ανθρώπους. Οι Βουλευτές δεν είναι αιωνόβιοι.  30.000 πολίτες να κάνουν πρόταση νόμου. Να προτείνουν κάτι. Όλα εσείς τα ξερετε; Αυτό προβλέπεται και στη Ισπανία και στην Ιταλία ακόμα και στα Σκόπια και την Ρουμανία. Αυτό είναι συμμετοχή του πολίτη στην διαδικασία της δημοκρατίας. Εδώ ο πολίτης είναι μονο για να ζητά ρουσφέτια. Είναι υποχείριο του βουλευτή.  Δεν μιλώ για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτά μας απαξιώνουν στα μάτια των πολιτών. Οι οποίοι βεβαίως δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Γιατί έρχονται κάθε φορά και ξαναψηφίζουν αυτούς που τους κατέστρεψαν. Το άρθρο περί ευθύνης υπουργών θα έπρεπε κανονικά να λέγεται περί ανευθύνης υπουργών. Είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο. Όλες οι χώρες έχουν. Γιατί όχι εμείς; Το προτείναμε. Το συνταγματικό δικαστήριο θα κρίνει ποιος νόμος είναι συμβατός ή ασύμβατος με το σύνταγμα και δεν θα περιμένουμε 5 χρόνια να αποφασίσει το ΣτΕ. Στην Γερμανάι υπάρχουν 16 διαφορετικά συνταγματικά δικαστήρια. Κάθε κρατίδιο έχει δικό του συνταγματικό δικαστήριο. Ξεκινήστε το. Γιατί δεν κάνετε διάλογο; Να δούμε ποιοι συμφωνουν. Να εκθέσουμε τους άλλους. Απλή αναλογική: είμαστε υπέρ της. Όμως υπάρχει ένα θέμα που μας βάζει φρένο. Για να μπει ένα κόμμα στην βουλή με 1% – 1,5% θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να κοιτάμε και το εθνικό συμφέρον. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την φωτιά  Κάντε συμβούλιο εθνικής ασφαλείας της χώρας. Όπως έχει η Τουρκία, η Αλβανία, η Γαλλία. Όχι όποτε θέλει ο πρωθυπουργός να φωνάζει τους αρχηγούς των κομμάτων. Είναι προτάσεις που απερρίφθησαν από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν άρεσαν. Το συμβουλιο εθνικής ασφαλείας είναι απαραίτητο σε κάθε δύσκολη περίοδο και τώρα περισσότερο παρά ποτέ.  Χθες η Αυστρία εξέδωσε ανακοίνωση: βάζει λουκέτο σε τζαμιά και διώχνει τους ιμάμηδες. Ο Κουρτς. Γιατί εσείς της ΝΔ δεν αποφασίζετε να πηγαίνετε τους λαθρομετανάστες σε ακατοίκητα νησιά; Δείτε την Ισπανία που εφαρμόζει το Gag Law. Εάν δεν μπορείτε να τον κάνετε από μονοι σας αντιγράψτε το από τους άλλους. Ο νόμος της Ισπανίας απαγορεύει το άσυλο. Αλλά όταν οι άλλοι κλείνουν τα τζαμιά εσείς θέλετε μέσα στα hot spots να κάνετε τζαμιά. Ξέρετε όμως ότι ο Αφγανός δεν πάει στο ίδιο τζαμί με τον Πακιστανό. Δηλαδή θα χρειαστούν κι άλλα τζαμιά. Πολλά τζαμιά. Όμως η Ελλάδα θα παραμείνει χριστιανική και ελληνική. Ανεκτική μεν αλλά Χριστιανική και Ελληνική. Βάζετε την κ. Αγαπηδάκη, που συνεργάζεται με τον Σόρος, ο οποίος έχει το πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Σόρος έχει απαγορευτικό στο Ισραήλ γιατί αφάνισε Εβραίους. Τους έστελνε στα κρεματόρια. Και εμείς βάζουμε την Αγαπηδάκη του Σόρος υπεύθυνη για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.  Στην Θεσ/νίκη από το 2009 εως το 2019 είχαμε 6.000 συλλήψεις λαθρομεταναστών για διάφορες παρανομίες. Αυτούς φέρνετε στην Ελλάδα. Δεν έχουν χαρτιά. Δεν έχουν διαβατήρια. Τα σκίζουν. Τα πετάνε. Τι σημαίνει ασυνόδευτο παιδι; Είναι παιδί ο 23χρονος; Το παιδί είναι κάτω των 16 ετών. Στα 16 είναι ανήλικος όχι παιδάκι. Και ο 23χρονος δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν έχουν σύνορα οι θάλασσες λέτε. Δεν μπορούν να φυλαχτούν τα θαλάσσια σύνορα. Οι στρατιωτικοί μας ξέρουν από πού έρχονται οι λαθρομετανάστες. Είναι 8 σημεία. Αν η χώρα μας δεν μπορεί να φυλάξει 8 σημεία στην θάλασσα να το κλείσετε το μαγαζί, να δώσετε τα κλειδιά στου λαθρομετανάστες και να τελειώσουμε. Απαγορεύετε το push back. Έχετε βάλει τους Έλληνες να push ups αλλά εσείς push back δεν κάνετε. Στη Λεβίθα που θα πηγαίνατε τους λαθρομετανάστες κάνατε πίσω. Γιατί? Φοβηθήκατε την Τουρκία; Είναι αλήθεια; Σωστή επιλογή αλλά γιατί φοβηθήκατε την Τουρκία;  Ο Κογκολέζος, λέει, έχει κατά κεφαλήν εισόδημα 446 ευρώ ετησίως. Αλλά δίνει 5.000 ευρώ -δηλαδή μισθούς 12 χρόνων δουλειάς- για να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό πιστεύετε εσείς; Αν δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται ψάξτε λίγο παραπάνω. Έχουμε εισβολή. Πραγματική εισβολή. Ειρηνική αλλά είναι εισβολή και πρέπει να αποτραπεί.  Σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 40.000 άστεγοι. Καμμία μέριμνα δεν έχετε κάνει γι’ αυτούς. Τους έχετε πεταμένους και μαλώνετε με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα 200 ευρώ επίδομα θέρμανσης. Η Ελλάδα τελειώνει κύριοι. Την τελειώνετε εσείς εθνικά και πολιτικά. Δώστε κίνητρα για να γεννήσουν οι Έλληνες. Μην έχετε το νου σας μόνο στις εκλογές. Που έρχονται. Το συζητάτε για διπλές εκλογές. Μην έχετε το νου σας μόνο στις εκλογές και την καρέκλα…
***   H Μυκονιάτισσα βουλευτής που παρακαλούσε για σοκολατάκι στη Βουλή… (ΕΙΚΟΝΕΣ)
~  «Έλα να πάρεις σοκολατάκι, σε παρακαλώ πάρε ένα σοκολοτάκι» έλεγε όλη τη μέρα στο εντευκτήριο αλλά και στους άλλους χώρους της Βουλής η γοητευτική βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογυιού.   
Η χαμογελαστή Κατερίνα δεχόταν τις ευχές των συναδέλφων της και έδειχνε να το απολαμβάνει.
Ακόμα και στους διαδρόμους όποιον έβρισκε και της έδινε τις ευχές τον προσκαλούσε στο εντευκτήριο για το γλυκάκι.  Η Μυκονιάτισσα Βουλευτίνα είχε όλο το χρόνο μετά την ψήφιση της αναθεώρησης του συντάγματος να απολαύσει την υπόλοιπη μέρα, ημέρα γιορτής μακριά από τις σκοτούρες της πολιτικής.  Η Κατερίνα Μονογυιού είχε «τρελάνει» ως υποψήφια το ελληνικό διαδίκτυο το 2015 με τις εντυπωσιακές φωτογραφίες της στο Facebook. Ύμνοι και διθύραμβοι είχαν γραφτεί για τη διατολόγο πολιτεύτρια της ΝΔ από το νησί των Ανέμων.  
Σε αυτές τις εκλογές δεν έγινε «ντόρος», αλλά πώς είναι δυνατόν να ξεχάσει κανείς μια τέτοια Κυκλαδίτισσα;  Απολαύστε την… και χωρίς σοκολατάκι: 
tribune.gr
*** Ποιός πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη Ν.Δ. προσλήφθηκε ως ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ;…
~  Ως ειδικός σύμβουλος προσλαμβάνεται στην ΕΡΤ ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος.  
Σύμφωνα με τη στήλη «Τυπολογίες» της εφημερίδας «Παρόν», ο Αντώνης Πανούτσος προσλαμβάνεται στη γενική διεύθυνση ενημέρωσης.  
H απόφαση, την οποία υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Γαμπρίτσος, δημοσιεύεται στη Διαύγεια.  Με βάση τις «Τυπολογίες», επιστρέφει στην «Αθλητική Κυριακή», την οποία παρουσίαζε και στον παρελθόν από κοινού με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.  Υπενθυμίζεται ότι ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ στις τελευταίες εκλογές, αλλά δεν εξελέγη.  reader.gr
*** Κατάθεση ΒΟΜΒΑ! «Η Αμερικανίδα βουλευτής Ιλχάν Ομάρ είναι ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ του Ερντογάν και του Κατάρ»… 
~  Η Αμερικανίδα (σομαλικής καταγωγής) μουσουλμάνα βουλευτής Ιλχάν Ομάρ κατηγορείται ότι «στρατολογήθηκε» από ξένη δύναμη και διοχέτευσε «ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται με το Ιράν», λαμβάνοντας αμοιβή από ξένη δύναμη, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση Καναδού επιχειρηματία σε δικαστήριο της Φλόριντα, όπως αναμεταδίδει το Al Arabiya.  
Σε μια εκρηκτική κατάθεσή του στις 23 Οκτωβρίου, ο γεννημένος στο Κουβέιτ Άλαν Μπέντερ, που ισχυρίζεται ότι έχει βαθιές σχέσεις με κυβερνήσεις και βασιλικούς αξιωματούχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ, αναφέρει ότι συνάντησε τον Καταριανό γραμματέα του Εμίρη για θέματα Ασφαλείας, Μοχάμεντ μπιν Άχμαντ μπιν Αμπντουλάχ Αλ Μάσναντ και δύο ακόμα Καταριανούς αξιωματούχους.
Αυτοί υποστηρίζει ότι του είπαν: «Εάν δεν ήταν το δικό μας μετρητό, η Ιλχάν Ομάρ θα ήταν μία ακόμα μαύρη πρόσφυγας από τη Σομαλία στην Αμερική που θα ζούσε με ελεημοσύνες και θα σέρβιρε τραπέζια τα σαββατοκύριακα», σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε.  Οι ίδιοι Καταριανοί είπε ότι του ζήτησαν να στρατολογήσει Αμερικανούς πολιτικούς και δημοσιογράφους για λογαριασμό του Κατάρ.  
Όπως κατέθεσε αρνήθηκε να συνεργαστεί μαζί τους και εκείνοι του απάντησαν ότι πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι πληρώνονται από το Κατάρ, μεταξύ αυτών και η Ιλχάν Ομάρ, την οποία χαρακτήρισαν «Πετράδι του Στέμματος».  Η Ιλχάν Ομάρ, σύμφωνα πάντα με την ίδια κατάθεση, στρατολογήθηκε από το Κατάρ πολύ πριν η ίδια διανοηθεί ότι μπορούσε να είναι κυβερνητική αξιωματούχος.  Τα προετοίμασαν όλα εκείνοι (οι Καταριανοί), ακόμα και την είσοδό της στην πολιτική, πολύ πριν δείξει το ενδιαφέρον της. «Εκείνοι την έπεισαν».  Ο Άλαν Μπέντερ κατέθεσε ακόμα ότι η Ιλχάν Ομάρ, σε ταξίδι της στην Τουρκία, ορκίστηκε πίστη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.  Ως βουλευτής μετέφερε «ευαίσθητες πληροφορίες» στο Ιράν, πρόσθεσε ο Μπέντερ.  Ο ρόλος της είναι καίριος στην επέκταση της επιρροής του Κατάρ και κατηγορείται ότι στρατολόγησε και άλλους πολιτικούς στις υπηρεσίες του μικρού εμιράτου.  Το Κατάρ κατηγορείται από τον αραβικό κόσμο ως το «ταμείο» της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, της οποίας ηγέτης λέγεται ότι είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.  Η Τουρκία έχει μετατρέψει το Κατάρ σε προτεκτοράτο της, σύμφωνα με παλαιότερα αραβικά δημοσιεύματα.  tribune.gr

***  Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ έπληξε την Αλβανία – Δεκάδες τραυματίες – Κατέρρευσαν πολυκατοικίες – Πληροφορίες για έναν νεκρό…~  Σεισμός 6,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αλβανία! 10 χιλιόμετρα από το Δυρράχιο και 35 χλμ από τα Τίρανα το επίκεντρο. Τρομοκρατημένοι πολίτες με παιδιά στα χέρια βγήκαν από τα σπίτια τους. Μεγάλες υλικές ζημιές σε Τίρανα, Δυρράχιο, Φίερι και Λέζια. Αναφορές για τουλάχιστον 150 τραυματίες. Δείτε τις πρώτες εικόνες.  
Νέος μεγάλος σεισμός τρομοκράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης (26.11.2019) την Αλβανία. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 03:54 (04:54 ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε περιοχή 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σιγιάκ, ανάμεσα στο Δυρράχιο και τα Τίρανα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS), ενώ το εστιακό βάθος ήταν μικρό, 10 χιλιόμετρα.
Οι τελευταίες πληροφορίες από τα αλβανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 150 έχουν τραυματιστεί. Ο σεισμός προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές σε Τίρανα, Δυρράχιο, Φίερι και Λέζια. Στο Δυρράχιο, ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει.  
Εκπρόσωποι της κυβέρνησης δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι οι μεγαλύτερες ζημιές σε κτίρια έχουν καταγραφεί στο Δυρράχιο. Πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο των Τιράνων. Οι περισσότεροι έχουν υποστεί κατάγματα, καθώς στην προσπάθειά τους να βγουν από κτίρια τη στιγμή του σεισμού, πήδηξαν από μπαλκόνια.  Νωρίτερα, ερωτηθείς εάν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών είπε πως «δεν έχει ενημερωθεί» για θανάτους.  Πολλά τμήματα στις περιοχές που επλήγησαν από τον νέο μεγάλο σεισμό στην Αλβανία έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι.  
Βίντεο :  https://youtu.be/hSugLdiKguQ  .- 


Είναι ο δεύτερος μεγάλος σεισμός που γίνεται στην Αλβανία. Στις 21 Σεπτεμβρίου, σεισμός 5,6 Ρίχτερ είχε προκαλέσει ζημιές σε περίπου 500 σπίτια και καταστρέφοντας ολοσχερώς κάποια από αυτά. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας είχε ανακοινώσει τότε πως επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό της τελευταίας τριακονταετίας στη χώρα    newsit
***   Λέκκας: Περιμένουμε μεγάλο μετασεισμό στην Αλβανία -Τί είπε για την Ελλάδα…
~  Φόβους ότι οι ζημιές από το μεγάλο σεισμό στην Αλβανία θα είναι πολύ μεγάλες εξέφρασε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
«Θεωρώ ότι οι ζημιές θα είναι πολύ μεγάλες. Πριν δυο μήνες που επισκεφθήκαμε την περιοχή είδαμε ότι τα κτίρια είναι σε κακή κατάσταση», τόνισε ο κ. Λέκκας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, αναμένεται μεγάλος μετασεισμός από το συγκεκριμένο ρήγμα.   «Βεβαίως οπωσδήποτε θα έχουμε έναν σεισμό της τάξης των 5,9 περίπου, αλλά γενικότερα υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με τη διαδικασία της σεισμικής διαδικασίας στην περιοχή», σημείωσε.  Γιατί δεν επηρεάζει το ρήγμα της Αλβανίας την Ελλάδα  Ο κ. Λέκκας εξήγησε για ποιο λόγο το ρήγμα που έχει ενεργοποιηθεί στην Αλβανία δεν μπορεί να επηρεάσει σε καμία περίπτωση την χώρα μας.  «Τα ρήγματα που υπάρχουν στην Αλβανία, διακόπτονται απότομα στο ύψος της Κορυτσα και της Κονιτσας καθώς εκεί υπάρχει εγκάρσια δομή, συνεπώς η όλη δραστηριότητα που υπάρχει στην Αλβανία δεν μπορεί να μεταφερθεί στον ελλαδικό χώρο».     Πηγή: skai.gr
***    «Σνομπάρησαν» τα εγκαίνια του νέου ρωσικού προξενείου στην Αλεξανδρούπολη… H μάχη μόλις τώρα ξεκινά…

~  Εξαιρετικά χαμηλή σε κρατικό-υπηρεσιακό επίπεδο ήταν η αντιπροσώπευση της Ελλάδας στα εγκαίνια του νέου ρωσικού προξενείου στην Αλεξανδρούπολη, δείγμα του πολύ κακού επιπέδου που βρίσκονται οι ελληνορωσικές σχέσεις.  
Δείτε ποιοι συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς: ο διευθυντής πολιτικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θράκη, Συμεών Τέγος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Βενετίδης καθώς και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Αλεξανδρούπολης, Γιώργος Κιζιρίδης.   
Ούτε καν ο Δήμαρχος της πόλης δεν παρευρέθηκε.   Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ρώσοι παραδίδουν την Αλεξανδρούπολη στους Αμερικανούς, η μάχη μόλις τώρα ξεκινά. Ο νέος πρεσβευτής που θα αφιχθεί το 2020 και θα αντικαταστήσει την, χαμηλών τόνων, σημερινή ρωσική εκπροσώπηση στην Ελλάδα θα είναι τελείως διαφορετικού ύφους από τον νυν πρέσβη Αντρέι Μάσλοβ αναφέρουν πηγές από τη Μόσχα.  
***   Καιρός: “Μπουμπουνητά” και καταιγίδες και σήμερα – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία…
~  Βροχερή θα είναι και η Τρίτη (26.11.2019) σε πολλές περιοχές της χώρας. 
Ο καιρός θα έχει βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές, με εξασθένηση από το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.
Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.                    Αναλυτικά ο καιρός από την ΕΜΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ   Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα στη κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες, βαθμιαία θα εξασθενήσουν.  Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 5 και πρόσκαιρα στο Θρακικό 6 μποφόρ.  Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ   Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια. Βαθμιαία από τα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί.  Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους τοπικά 5 μποφόρ.  Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ   Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα νότια σποραδικές καταιγίδες.  Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα νότια νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.   Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.                             
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ   Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Κρήτη. Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ   Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.  Ανεμοι: Στα βόρεια νοτιοανατολικοί 4 με 5 και γρήγορα βορειοανατολικοί τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, από το βράδυ μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.   Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΤΤΙΚΗ    Καιρός: Άστατος, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι το απόγευμα.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.  Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.  Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2019  Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά από το απόγευμα. Κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
***  ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ την Τετάρτη στην ΕΡΤ ! O K. Βελόπουλος θα μιλήσει για όλους και για όλα…
~  Ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, συνεχίζει τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση για να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τις θέσεις του κόμματος.
O πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ είναι καλεσμένος την Τετάρτη 27/11 καλεσμένος στην εκπομπή “Απευθείας” της ΕΡΤ στις 11:00 π.μ.

***   Έλληνας καθηγητής ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ το ΥΠ.ΕΞ.: “Η Τουρκία τα ζητάει ΟΛΑ και η Ελλάδα είναι εκτός τόπου και χρόνου”… (ΒΙΝΤΕΟ)
~  Οι πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου , στη λογική εξευμενισμού της Τουρκίας σε συνδυασμό με την απόλυτη παγωμάρα στο Ελληνικό ΥΠΕΞ… 
αποδεικνύει οτι το βαρύ κρατικό σύστημα της χώρας μας είναι στην κυριολεξία “αλλού ” στρατηγικά την ώρα που η Τουρκία βαθαίνει τις επιδιώξεις της στην περιοχή, είπε στον 98.4 ο καθηγητής στην Σχολή Ευελπίδων Κωνσταντίνος Γρίβας.
Τα όσα αποκαλυπτικά είπε ο κ. Γρίβας μπορείτε αναλυτικά να ακούσετε παρακάτω:
***   Υπέρμαχος της Συμφωνίας των Πρεσπών προσωπική επιλογή Μητσοτάκη για την θέση συμβούλου εθνικής ασφαλείας στο Μαξίμου…
Είναι απίστευτο κι όμως αληθινό. Το παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας. 
Παραθέτουμε από το netakias.com
Επειδή κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα με την Συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο που  προτείνει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη  , όσοι διαβάζουν το blog μας γνώριζαν από πριν τις απόψεις του ΕΛΙΑΜΕΠ  Για τους νέους αναγνώστες αποκαλύπτουμε το βίντεο από τις 11 Φεβρουαρίου 2019, όπου ο κ. Θάνος Ντόκος δηλώνει υπέρμαχος της Συμφωνίας των Πρεσπών και της ονομασίας Βόρεια Μακεδονία και προς τιμή του στην συνέντευξη καταθέτει και τα επιχειρήματα με τα οποία στηρίζει την άποψη του.  
Το πρόβλημα είναι όμως του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη που εκείνη την περίοδο ο πατριδέμπορας πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ξεπουλούσε με εκπτώσεις πατριωτισμό όπως ο αντιπρόεδρος του πουλούσε νανογιλέκα και αφού κορόιδεψε τον Ελληνικό λαό, πήρε με προσωπική του επιλογή τον κ.Θάνο Ντόκο ως σύμβουλο του στο Μαξίμου.   Οι Μακεδονομάχοι έμειναν με τις υποσχέσεις στο χέρι  Θάνος Ντόκος στις 11 Φεβρουαρίου 2019 γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν διαπύρσιος υποστηρικτής της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως ακούγεται και στο βίντεο της συνέντευξής του στο ραδιόφωνο του 24/7 Οπως είπε χαρακτηριστικά : «Από σήμερα η γειτονική χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία – Εμείς πολύ περισσότερο θέλουμε να εφαρμόζεται η συμφωνία των Πρεσπών»***     ΟΡΓΗ για τον άνθρωπο του Μητσοτάκη που θέλει να τα βρούμε με την Τουρκία! “Προτείνει ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ στο Αιγαίο” καταγγέλλει εφημερίδα… (ΒΙΝΤΕΟ)
~   Λόγο για… “δυνατότητες εποικοδομητικής συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας” έκανε λόγο σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας (πρώην επικεφαλής του αμφιλεγόμενου ΕΛΙΑΜΕΠ) Θάνος Ντόκος.  
Χαρακτηριστικά ο κ. Ντόκος είπε ότι «είναι καιρός» να στραφούν οι δύο χώρες από τις διμερείς διαφορές στα κοινά προβλήματα και συμφέροντα (έχουμε τέτοια;) και να υιοθετήσουν μια θετική ατζέντα.
Μάλιστα ο κ. Ντόκος το πήγε ακόμη πιο μακριά και χαρακτήρισε… «καλοδεχούμενη» την πρόσφατη τοποθέτηση του Τούρκου πρεσβευτή στην Αθήνα, σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα, ότι «η Τουρκία δεν είναι αναθεωρητική και επεκτατική χώρα» λες και τα όσα συμβαίνουν σε Κύπρο, Συρία και Αιγαίο δεν δείχνουν ότι απλώς ψεύδονται.  Τέλος, ο κ. Ντόκος υποστήριξε ότι οι δύο χώρες πρέπει να δουν πιο ζεστά το ζήτημα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για την αποφυγή θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο. Τί θέλει να πει ο ποιητής;  
Το σημερινό εξώφυλλο της εφημερίδος “ΕΣΤΙΑ” ήταν κόλαφος για τον άνθρωπο που έβαλε ο Κ. Μητσοτάκης στη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας με τίτλο “Συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο προτείνει ο Σύμβουλός Εθνικής (Αν)Ασφαλείας”.
Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, είχε πει από τον περασμένο Ιούνιο ότι κάποιοι κύκλοι επιθυμούν να οδηγήσουν τη χώρα μας στην συνεκμετάλλευση. Δείτε το βίντεο:

***   Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ της Θουρίας  
Τρεις ένοπλοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν το πρωί της Τρίτης στο κατάστημα των ΕΛΤΑ της Θουρίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα τρία άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν όταν μέσα στο κατάστημα βρισκόταν και η χρηματαποστολή.
Στη συνέχεια έφυγαν προς τη Μικρομάνη όπου βρέθηκε καμένο το αυτοκίνητο που διέφυγαν.

***   Δήμος Τριφυλίας: Καλούνται οι πληγέντες για αιτήσεις στα Δημοτικά Καταστήματα  
Οι πληγέντες από τα καιρικά φαινόμενα της 20ής, 21ης και 24ης Νοεμβρίου καλούνται από το Δήμο Τριφυλίας, προκειμένου να συμπληρώσουν αιτήσεις για καταγραφή υλικών ζημιών στις κύριες κατοικίες τους.
Σε σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη και απεστάλη στα ΜΜΕ χθες το μεσημέρι αναφέρεται: «Ο Δήμος Τριφυλίας καλεί τους δημότες που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τις 20/11, 21/11 και 24/11, όπως μεταβούν στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα Δ.Ε Γαργαλιάνων, Δ.Ε Φιλιατρών και Δ.Ε Κυπαρισσίας, προκειμένου να συμπληρώσουν τις αιτήσεις που προβλέπονται από το ΦΕΚ 1699 Β’, 2019 για την καταγραφή των υλικών ζημιών στις κύριες κατοικίες τους».  Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Συνάντηση Νίκα Βορίδη: Στο… τραπέζι τα έργα για τη γεωργία στην Περιφέρεια  
Με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και στελέχη του υπουργείου συναντήθηκε στην Αθήνα χθες το πρωί ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, προκειμένου να εξεταστούν ενδελεχώς όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια.
Έμφαση από την πλευρά της Περιφέρειας, όπως σημείωσε ο Π. Νίκας -μαζί με τον οποίον, στην εν λόγω συνάντηση, συμμετείχαν και οι 5 χωρικοί αντιπεριφερειάρχες- δόθηκε στα αρδευτικά έργα και στις 5 Περιφερειακές Ενότητες. Στον υπουργό επιδόθηκε συγκεντρωτικός πίνακας με όλα τα αναγκαία έργα, στον οποίον περιγράφεται το στάδιο που βρίσκεται το καθένα:
"Έγινε μεγάλη προσπάθεια για να καταρτιστεί ο συγκεντρωτικός πίνακας των έργων, ο οποίος και έχει κοινοποιηθεί ήδη προς όλους τους βουλευτές και τους αντιπεριφερειάρχες” σημείωσε ο περιφερειάρχης, τονίζοντας ότι σκοπός της συνάντησης ήταν “να υπάρξει ο απόλυτος συντονισμός και η πληροφόρηση ως προς την πορεία και το στάδιο όλων των έργων καθώς και να διαπιστωθεί πού υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν”.
“Υπήρξε πλήρης ακτινογράφηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των μελετών και αναφέρομαι, ειδικότερα, στα φράγματα του Ασωπού και του Δόξα, την λιμνοδεξαμενή στο Ξυλόκαστρο και το αρδευτικό της Στυμφαλίας (στην Κορινθία), στο έργο του Ανάβαλου (στην Αργολίδα), στο μεγάλο έργο στη λίμνη Τάκα (στην Αρκαδία), στα φράγματα στον Φιλιατρινό και τον Μιναγιώτικο, όπως επίσης στο Τρίκορφο και στη Θουρία (στη Μεσσηνία), στο φράγμα της Κελεφίνας (στη Λακωνία), καθώς και τα δίκτυα του ΓΟΕΒ Παμίσου (στη Μεσσηνία)” επισήμανε ο περιφερειάρχης.
Στη συνάντηση του περιφερειάρχη με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάστηκαν, επίσης, και τα θέματα των ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ.
Ακολουθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας των έργων που επιδόθηκε στον υπουργό:  
Ενημερωτικό υπόμνημα

***  Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής για τα Παιδικά Χωριά SOS  
Μεγάλη συναυλία για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS θα πραγματοποιήσει η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, κατά το διάστημα μεταξύ των Χριστουγέννων 2019 και της Πρωτοχρονιάς 2020.
Η εκδήλωση αυτή, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, υπήρξε αντικείμενο της συνάντησης του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου χθες με το Στέργιο Σιφνιό, διευθυντή Κοινωνικής Εργασίας και Συνηγορίας των Παιδικών Χωριών SOS και υπεύθυνο για τη δομή της Καλαμάτας, καθώς και την Αργυρώ Χρηστάκη, συντονίστρια της ομάδας στήριξης των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα.
Επιπλέον, τη συνάντηση απασχόλησε η έναρξη εργασιών επισκευής του κτηρίου που ο Δήμος Καλαμάτας έχει παραχωρήσει στα Παιδικά Χωριά SOS για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
Πρόκειται για ακίνητο το οποίο έχει παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα και για χρονικό διάστημα 20 ετών, βρίσκεται στην πάροδο της οδού Αναγνωσταρά (στοά Λόντου) και έχει εμβαδόν 201,65 τετρ. μέτρα (μέχρι τη μεταφορά στο νέο Δημαρχείο στέγαζε τη Διεύθυνση Παιδείας).
Ύστερα από διαγωνισμό αναδείχθηκε ανάδοχος για εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του κτηρίου, έχει υπογραφεί σύμβαση και οι εργασίες ξεκινούν.
Οι εκπρόσωποι των Παιδικών Χωριών SOS εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες για την αρωγή εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας και ο δήμαρχος τους ενημέρωσε ότι θα επισκευασθεί και ο πεζόδρομος έμπροσθεν του κτηρίου, για την παροχή καλύτερης πρόσβασης.

***    Λαμπρός ο εορτασμός της Αγίας Αικατερίνης στην Καλαμάτα  
Με λαμπρότητα εορτάστηκε χθες η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου στην Καλαμάτα.
Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στον ομώνυμο λυόμενο Ιερό Ναό της πόλης προεξήρχε ο αρχιμανδρίτη Φίλιππος Χαμαργιάς, πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Στο κήρυγμά του ο π. Φίλιππος αναφέρθηκε στο βίο και τις αρετές της Αγίας, ευχόμενος το παράδειγμά της να καταστεί πρότυπο στη ζωή του κάθε ανθρώπου, ιδίως στις σημερινές δύσκολες μέρες που διανύουμε.
Πλήθος πιστών κατέκλυσε τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό προκειμένου να προσκυνήσει την Εικόνα της Αγίας και να συμμετάσχει στη Θεία Λειτουργία.

***  Διακοσμητικό φρεάτιο  
Από τη στιγμή που κατασκευάστηκε η διάβαση πεζών με κυβόλιθους στην οδό Ναυαρίνου, στο ύψος της Μεσογείων το φρεάτιο είναι απλά διακοσμητικό! Αυτό συμβαίνει από την πρώτη στιγμή και έτσι κάθε φορά που βρέχει στο σημείο δημιουργείται λίμνη. Άραγε, τι φταίει και το φρεάτιο είναι απλά διακοσμητικό;  Π.Μπ.

***  Εκδήλωση στην Καλαμάτα για το αναστηλωτικό έργο του Παναγίου Τάφου  
Η Ένωση Μεσσήνιων Συγγραφέων διοργανώνει εκδήλωση για την ανάδειξη του αναστηλωτικού έργου του Ιερού Ναού της Αναστάσεως και του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, έργου που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συνδιοργανωτής της εκδήλωσης είναι ο Δήμος Καλαμάτας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, στο αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος», Αριστομένους 95, Καλαμάτα, με ελεύθερη είσοδο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Ομιλία από την επίκουρο καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Φωτεινή Πέρρα με θέμα: «Σταυροφορίες και Μνημεία στους Αγίους Τόπους. Μια περιήγηση»
• Χορωδιακό θρησκευτικό άσμα: «Αφραστον Θαύμα - Όλβιος Τάφος» Δημ. Παπαποστόλου
• Ομιλία από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Νικόλαο Ζαχαριά με θέμα: «Χρονολογώντας το Ιερό Κουβούκλιο στα Ιεροσόλυμα»
• Χορωδιακό θρησκευτικό άσμα: «Every time I feel the Spirit» W. L. Dawson
• Ομιλία από την καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Αντωνία (Τώνια) Μοροπούλου με θέμα: «Το αναστηλωτικό έργο του Ναού της Αναστάσεως και του Ιερού Κουβουκλίου στα Ιεροσόλυμα»
• Χορωδιακό θρησκευτικό άσμα: «Gloria - Magnificat» Α. Vivaldi
Συμμετέχει τιμητικά η χορωδία «Ορφεύς» Καλαμάτας, την οποία θα διευθύνει ο μαέστρος Ιβάν Μάντζαρης.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η Πρόεδρος της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων Αντωνία Παυλάκου.
Ευγενική χορηγία: Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.
Στην αναστήλωση του Πανάγιου Τάφου συμμετείχε το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος της Καλαμάτας

***   Η κωμική πλευρά της Συμφωνίας των Πρεσπών
Στην παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν πριν μια εβδομάδα τα αποκαλυπτήρια για το εμπορικό σήμα των μακεδονικών προϊόντων: «The Great Land», με χρώματα το άσπρο και μπλε. «MACEDONIA THE GREAT» για τα μακεδονικά προϊόντα, θα είναι το νέο όπλο.
«Είχα δεσμευτεί ότι θα αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες της Συμφωνίας των Πρεσπών υποστηρίζοντας τους επαγγελματικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος, ώστε να κατοχυρώσουμε μία ενιαία συλλογική ταυτότητα η οποία θα ξεχωρίζει τα προϊόντα τα οποία θα παράγονται από εδώ και στο εξής στη μακεδονική γη…». «Το καλαίσθητο σήμα… θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια… ταυτότητα η οποία παραπέμπει στο ένδοξο παρελθόν μας…» (Kυρ. Μητσοτάκης).
Με καλαίσθητο σήμα… για τα μακεδονικά προϊόντα που… παραπέμπει στο ένδοξο παρελθόν μας θα αντιμετωπιστεί το ξεπούλημα της ιστορίας μας και του ίδιου του Μέγα Αλέξανδρου από την  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι, χαράσσουμε  «το δρόμο για ένα πιο αισιόδοξο, για ένα πιο φωτεινό μέλλον…»( Kυρ. Μητσοτάκης).
Τι να πει κανείς;
Λίγους μόνο μήνες μετά την πρόταση μομφής που κατάθεσε η Νέα Δημοκρατία για δεύτερη φορά στη Βουλή, τις κατηγορίες για προδότες και το εμφυλιοπολεμικό κλίμα που δημιούργησε, τελικά το «πιο αισιόδοξο… πιο φωτεινό μέλλον» χαράσσουν τα προϊόντα που με «καλαίσθητο σήμα» καταγράφονται ως Μακεδονικά.
Είναι εκπληκτικό να αναλογιστείς τι πιστεύουν από όσα λένε, ειδικά όταν βρίσκονται σε στιγμές «εθνικής ανάτασης».
Η περίτεχνη κωλοτούμπα είχε προετοιμαστεί από τον Υπουργό Εξωτερικών Δένδια όταν δήλωσε ότι «θα σεβαστούμε τη Συμφωνία των Πρεσπών» και από την Ντόρα Μπακογιάννη όταν στις  12 Σεπτεμβρίου 2019, δήλωνε ότι, «Ούτε άλλαξε η ΝΔ άποψη, αφού θεωρεί ότι η Συμφωνία έχει βασικές αδυναμίες, αλλά μη μπορώντας να κάνει το παραμικρό γιατί η Συμφωνία ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή, θα την τηρήσουμε και θα την τιμήσουμε!»
Ήξεραν πολύ καλά από τότε που δημιούργησαν το υστερικά εθνικιστικό κλίμα, ποια πολιτική θα ακλουθούσαν αν έβγαιναν κυβέρνηση. Ένα κλίμα που όσο και αν προσπαθεί να υποτιμήσει η Ντόρα σήμερα, μιλώντας για βασικές αδυναμίες της συμφωνίας, ήταν πάνω στην κατηγορία της προδοσίας που στήθηκε και όχι πάνω στις… βασικές αδυναμίες της.  Πρωτοφανές για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα κλίμα
«εκφοβισμού και εκβιασμού βουλευτών με στόχο να μην ψηφίσουν τη συμφωνία (Των Πρεσπών)…» (Εφημερίδα των Συντακτών).
«Πίσω από αυτή την επιχείρηση ήταν στελέχη της Ν.Δ. στα οποία ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος… έδωσε πλήρη κάλυψη…».
Πρωτοφανής ήταν επίσης η επίθεση «εναντίον εκείνων των βουλευτών από άλλα κόμματα…» που είχαν δηλώσει πως θα στήριζαν τη Συμφωνία . «Οι ύβρεις, οι χυδαιότητες και οι εξευτελιστικές αναφορές στο πρόσωπό τους είναι ο κανόνας στο μεγαλύτερο μέρος του αντιπολιτευτικού Τύπου που στηρίζει την αξιωματική αντιπολίτευση…» (Το ίδιο)
«Χιλιάδες ανώνυμες απειλές σε βάρος πολλών από τους προαναφερόμενους βουλευτές. Πολλές από αυτές αφορούν ευθέως και τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα…».
Μέχρι και αφίσες κρεμάστηκαν δημόσια, με πρόσωπα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλων που δήλωσαν την πρόθεση τους να ψηφήσουν υπέρ της Συμφωνίας, με λεζάντα «Εσύ θα προδώσεις τη Μακεδονία μας» -το παρακράτος σε καμπάνια επικηρύξεων.
Τίποτα από όλα αυτά δεν καταδίκασε η Νέα Δημοκρατία. Το παρακράτος της Δεξιάς βρέθηκε σε πλήρη δράση με πολιτική κάλυψη. Τώρα λένε ότι θα σεβαστούν μια συμφωνία που συνέδεσαν με μομφές στη Βουλή και προδοσία.  Αν είναι δυνατό να σέβεσαι μια συμφωνία που θεωρείς ως τέτοια…
Τίποτε όμως δεν πίστευαν από αυτά που έλεγαν. Μόνη τους έννοια ήταν η ανατροπή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και από την υπόθεση Μακεδονία, η μοίρα των μακεδονικών προϊόντων. Οι επικλήσεις εθνικών κληρονομιών έχουν τόση αξία για αυτούς όση η χρησιμότητα τους για να αντιμετωπίσουν το κίνημα. Του Σωτήρη Βλάχου

***  Η πρότασή μας είναι πρόταση υπεράσπισης της Δημοκρατίας
Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου θα συζητηθεί το θέμα «Τροποποιήσεις του Κλεισθένη για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση». Η συζήτηση του θέματος αυτού γίνεται έπειτα από πρόταση της παράταξής μας, η οποία στη συνεδρίαση του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου κατέθεσε πρόταση να συζητηθεί προ ημερησίας διάταξης το θέμα «Όχι στη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Πε.Συ. στην Οικονομική Επιτροπή».
Σκοπός της πρότασής μας ήταν και είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου να πάρει απόφαση με την οποία: 1) να καταγγείλει τη συρρίκνωση από την κυβέρνηση της Ν.Δ. των αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου, 2) να ζητά να μη συρρικνωθούν περαιτέρω οι αρμοδιότητές του και 3) να ζητά από την Οικονομική Επιτροπή να παραπέμψει το θέμα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα.
Την πρότασή μας αυτή την καταθέσαμε, διότι μετά την απόρριψη από το Περιφερειακό Συμβούλιο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για το σκουπιδοεργοστάσιο (απόφαση 449 στις 25-9-2019), η κυβέρνηση στις 24/10/2019 κατέθεσε φωτογραφική τροπολογία με την οποία μετέφερε την αρμοδιότητα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στις Οικονομικές Επιτροπές. Η τροπολογία αυτή έγινε νόμος (παρ. 8 Άρθρο 229 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ του Νόμου 4635/2019 που ισχύει από 30/10/2019).
Δηλαδή, η κυβέρνηση ήρθε εκ των υστέρων και με δεδομένη την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατήργησε ουσιώδεις αρμοδιότητες και εξουσίες του, ως ανωτάτου οργάνου της Περιφέρειας, εκλεγμένου απευθείας από το λαό, και μάλιστα μετά τη συγκρότησή του, μετέφερε αυτή την ουσιώδη αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή, της οποίας όμως με προγενέστερη τροπολογία έχει αλλάξει τη σύνθεση και τον τρόπο συγκρότησης, δίνοντας στις παρατάξεις των περιφερειαρχών τα 3/5 των μελών.
Είναι αυτονόητο ότι η φωτογραφική αυτή τροπολογία και αυτές οι πρακτικές απηχούν αντιδημοκρατικές αντιλήψεις, αγνοούν τη λαϊκή εντολή, απαξιώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντιβαίνουν στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της καλής νομοθέτησης. Επιπλέον, προσβάλλουν βάναυσα το Περιφερειακό Συμβούλιο και τη δημοκρατική συνείδηση των πολιτών, που επέλεξαν τα μέλη του έχοντας υπόψη τις συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους.
Επιπλέον, θέτουν ένα ουσιώδες ερώτημα: Αν οποιαδήποτε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν αρέσει στην κυβέρνηση, θα φέρνει συνεχώς τροπολογίες και θα καταργεί τις αρμοδιότητες και αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου;
Είναι προφανές, συνεπώς, ότι οι αντιδημοκρατικές αυτές και εκ των υστέρων αλλαγές ελέγχονται για τη συνταγματικότητά τους.
Ο κ. περιφερειάρχης, για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να τρομοκρατήσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τόνισε «ότι ίσως έχουν ποινικές και ενδεχομένως και αστικές ευθύνες όσοι δεν εφαρμόσουν το νόμο»!
Οφείλω να απαντήσω στον κ. Νίκα και να του πω ότι, παρ’ όλες τις αντιδημοκρατικές τροποποιήσεις που έχουν γίνει μετά την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων, εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (αρμοδιότητες Οικονομικών Επιτροπών των Περιφερειών), η οποία ορίζει σαφώς ότι: «η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του»
Συνεπώς, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αν παραπέμψουν το συγκεκριμένο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν κινδυνεύουν «να υποστούν ποινικές και ενδεχομένως αστικές ευθύνες», όπως σκοπίμως και αναληθώς είπε ο κ. Νίκας.
Η πρότασή μας να μη ληφθεί η απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, αλλά αυτή να παραπέμψει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο -απόφαση καθ’ όλα νόμιμη- είναι προφανές ότι δοκιμάζει τη δημοκρατική συνείδηση του κάθε περιφερειακού συμβούλου.
 Του Θανάση Πετράκου 
Ο Θανάσης Πετράκος είναι περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου, επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»

***     Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ της Θουρίας - Έκαψαν το αυτοκίνητο και διέφυγαν οι δράστες (φωτογραφίες)  
Τρεις ένοπλοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν  στις 7¨30  το πρωί της Τρίτης στο κατάστημα των ΕΛΤΑ της Θουρίας.
Τα τρία άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν όταν μέσα στο κατάστημα βρισκόταν και η χρηματαποστολή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η λεία των δραστών ξεπερνά τις 100.000 χιλ. ευρώ!    
Στη συνέχεια έφυγαν προς τη Μικρομάνη όπου βρέθηκε καμένο το αυτοκίνητο που διέφυγαν.
Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είναι η πρώτη φόρα που γίνεται ένοπλη ληστεία.
~

** 

~

***


***   ΑΘΛΗΤΙΚΑ  :
*** Σήμερα  για το UEFA  Champions League   στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο 5η αγωνιστική : 
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΜΠΡΥΣ   1-1  .-  ^ { 11΄ Μπουγιούκα  ,  90+2΄ Νιάτα }.- ^ 
ΡΕΑΛ Μαδρίτης -  ΠΑΡΙ ΣΕ  ΖΕΡΜΕΝ  2-2  .-^
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ  - ΜΠΑΓΕΡΝ  ΜΟΝΑΧΟΥ  0-6  .- ^
ΤΟΤΤΕΝΑΜ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π .  4-2 .- ^
ΑΤΑΛΑΝΤΑ  - ΔΥΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΠ   2-0 .- ^
ΜΑΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΣΑΧΤΑΡ - ΝΤΟΝΕΣΚ  1-1  .- ^
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μόσχας - ΜΠΑΓΕΡΝ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ  0-2  .-  ^{11΄αυτογκόλ Ζεμαλεντίνοφ , 54΄Μπέντερ }'.- ^
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μαδρίτης  1-0 .- ^

~** Στο  Champions League U19  ΣΤΟ ΠΟΔΌΣΦΑΙΡΟ : 
Γαλατασαραϊ - Μπριζ  2-1 .- ^
Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί Σ.Ζ.  6-3 .- ^
Τότεναμ - Ολυμπιακός Π.  1-0 .- ^
 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου 1-1 .- ^
Αταλάντα  -Δυναμό Ζάγκρεπ  2-0 .- ^
Ματζεστερ Σίτι - Σαχτάρ Ντόνετσκ  5-0 .- ^
Λοκομοτίβ Μόσχας - Μπάγερν Λεβερκούζεν  1-3 .- ^
Γιουβέντους - Ατλέτικο Μαδρίτης  2-1 .- ^

Ζρινίσκι  Μόσταρ - Μίντγιλαντ  0-0  .- ^ Knockout stage  UEFA  ΧΘΕΣ ,....Δευτέρα 25/11/2019  για την  Super League 2 : 

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  1-0  .- ^ ( 4΄ Π.  Μωραίτης } .- ^


***  Χθες,..  25/11/2019  για την Α1΄ στο Ελληνικό μπάσκετ: 
  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης  130-81 (64-36) .- ^ 
Τα  δεκάλεπτα : 36-15 , 28-21 , 31-16 , 35-29 .- ^

***   Χθές ,...  Δευτέρα στην Α1 στο βόλεϊ ανδρών  :
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσ/νίκης  3-0 σετ.-^ {25-21, 25-15 ,25-20 } .- ^

***  Μπακς – Τζαζ 122-118: «Εξωγήινος» Αντετοκούνμπο με 50άρα… (ΒΙΝΤΕΟ)
~  Ο εκπληκτικός Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε…όργια (50 πόντους και season high) και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη (122-118) απέναντι στους Τζαζ. Οχτώ σερί νίκες του Μιλγουόκι.  
Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο φοβερός και τρομερός Greek Freak είχε 50 πόντους, 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, οδηγώντας τους Μπακς σε μια μεγάλη νίκη (122-118) κόντρα στους Τζαζ. Το ρεκόρ καριέρας του Γιάννη είναι οι 52 πόντοι που είχε πετύχει κόντρα στους Σίξερς.  O Έλληνας φόργουορντ ξεπέρασε τον Μόουζες Μαλόουν στα σερί double ..  double στο ξεκίνημα της σεζόν, ενώ ισοφάρισε τον Ρεντ που έχει πετύχει και αυτός 2 50άρες με τους Μπακς. Κατάφερε να βάλει το όνομα του δίπλα σε αυτό του Τζόρνταν σε κάτι που βοήθησαν τα 0 λάθη του.  Οι Μορμόνοι προσπάθησαν να κλέψουν το ματς, αφού ο Mίτσελ μείωσε σε 120-118 με τον Μίτσελ στα 43 δευτερόλεπτα. Ο Λόπεζ έκανε μεγάλο μπλοκ στον Μίτσελ στην προσπάθεια για ισοφάριση, ενώ ο Κόνατον έβαλε 2/2 βολές και κλείδωσε το ματς.   Το Μιλγουόκι ανέβηκε στο 14-3, ενώ η Γιούτα έπεσε στο 11-6. Καλό ματς έκανε ο Μάθιους με 19 πόντους και 5/8 τρίποντα. Οι Μπακς έχουν το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ πίσω από τους Λέικερς.  Από την άλλη 24 είχε ο Μπογκντάνοβιτς και 20 ο Μίτσελ.  Τα δωδεκάλεπτα: 23-25, 48-57, 90-83, 122-118.  
Giannis lets it fly....

FOR THE TIE 👌

ON. A. MISSION.
  Βίντεο 1/.- :  https://youtu.be/PXVesXRqUyU  .-     2/.-  https://youtu.be/B5c8K7ACv2c  .-
gazzetta.gr

***  Η ΠΑΕ Ασπρόπυργος απαντά στην ΠΑΕ Καλαμάτα για τις σκληρές δηλώσεις
Να πάρει θέση στις δηλώσεις που έγιναν μετά τον αγώνα με την Καλαμάτα αποφάσισε η ΠΑΕ Ασπρόπυργος.
Ακολουθεί η απάντηση:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/11/2019
Η Π.Α.Ε Ένωση Ασπροπύργου ευχαριστεί την Π.Α.Ε Π.Σ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ για την άψογη φιλοξενία που παρείχε στα μέλη της αποστολής της ομάδας μας και δεσμευόμαστε πως θα την ανταποδώσουμε στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου, στον Ασπρόπυργο.
Η ανακοίνωση θα σταμάταγε εδώ αν δεν είχαν ειπωθεί και γίνει κωμικοτραγικά πράγματα στην αίθουσα τύπου μετά τη λήξη του αγώνα καθώς και με τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν την επόμενη μέρα από πλευράς Π.Α.Ε. Π.Σ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
Α) Διαβάσαμε με έκπληξη την ανακοίνωση της Π.Α.Ε. Π.Σ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ για τη διαιτησία του αγώνα (η οποία προφανώς έχει γίνει για εσωτερική κατανάλωση και αποπροσανατολισμό του φίλαθλου κόσμου της Καλαμάτας). Εμείς μιλάμε με ντοκουμέντα…
Προ(σ)καλούμε την Π.Α.Ε. Π.Σ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ να βγάλει το βίντεο του αγώνα στη δημοσιότητα ώστε να κρίνει όλη η φίλαθλη Ελλάδα ποιος αδικήθηκε και ποιος όχι.
Β) Όσον αφορά τις δηλώσεις του παράγοντα της γηπεδούχου κ. Παπαδημητρίου σχετικά με το χθεσινό παιχνίδι καθώς και τα περσινό στην έδρα μας αγώνα (5-0) και παρά τη σημερινή του διευκρινιστική δήλωση σε γνωστή ιστοσελίδα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ περεταίρω διευκρινήσεις καθώς θεωρούμε πως αφήνει μελανά σημεία για την ομάδα της Ένωσης Ασπροπύργου.
Επειδή οι εν λόγω δηλώσεις είναι κατάφορα ψευδείς και συκοφαντικές κατά της ομάδας μας και πλήττουν με πρόθεση και βαναυσότητα την τιμή και αξιοπρέπεια μας ως οργανισμού, έχουμε χρέος απέναντι στον κόσμο της ομάδας να διαφυλάξουμε τα συμφέροντά της, με ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος μας.
Με την ΦΑΝΕΛΑ και την ΙΣΤΟΡΙΑ της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.

***
 ~* *    ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019  :
   **  1,.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Καλαµάτας .- Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- ~ ΚΑΛΟ με Ευλογία Κυρίου μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ   για όλους μας !   : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .-
2.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας . Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .-
 3.- H  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας   .-  Πέμπτη  03 Οκτωβρίου  2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/10/h.html  .- 
4.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα  των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .- Παρασκευή  04 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/10/blog-post.html   .-
30.-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  :    https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/27-2019.html  .-
31.-  .-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα  28 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..:  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/10/28-2019.html   .-
32 .- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 29  Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... -   :   https://snsarfara.blogspot.com/2019/10/29-2019.html   .- 
33 .- ΑΡΦΑΡΑ -2-  Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 29  Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...`-2 -  :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/10/2-29-2019.html .- 
34.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/10/30-2019.html   .-
35.- ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/31-2019.html   .-

~ *  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019  : 
1.-  ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΝΑ  !  :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/10/01-2019.html    .- 
2.- ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Σάββατο 02  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/02-2019.html  .- 
3.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας    Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/11/03-2019.html  .-
4.- .- ΑΡΦΑΡΑ   -2-   Η Εφημερίδα μας    Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...   : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/11/2-03-2019.html  .-
5.- ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας ..: https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/11/04-2019.html .-
  6.-  ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας   : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/05-2019.html  .- 
7.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Τετάρτη  06  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/06-2019.html   .- 
8.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/11/07-2019.html  .- 
9.-ARFARA  Η Εφημερίδα μας    Παρασκευή  08 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/arfara-07-2019.html .-10.- .- ARFARA  Η Εφημερίδα μας  Σάββατο 09 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/11/arfara-09-2019.html  .-
11.-.- ARFARA  Η Εφημερίδα μας  Κυριακή 10  Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/11/arfara-10-2019.html  .- 
12. - ARFARA   Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 11   Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/11/arfara-11-2019.html    .-
13.-ΑΡΦΑΡΑ  -2- .. Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 11   Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  . : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/2.html   .- 
14.-  .-   ΑΡΦΑΡΑ  .. Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 12  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/blog-post.html    .- 
 15.-.- ΑΡΦΑΡΑ  -2-  Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 12  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..   :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/11/2-12-2019.html .- 
 16.-  .- ΑΡΦΑΡΑ    Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 13 Νοεμβρίου   2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/14-2019.html   .- 
17.- .- ΑΡΦΑΡΑ    Η Εφημερίδα μας   Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/14-2019.html   .- 
18.- .-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Παρασκευή  15 Νοεμβρίου   2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/11/15-2019.html  .- 
19.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Σάββατο16  Νοεμβρίου   2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/16-2019.html  .-
20.-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Κυριακή 17 Νοεμβρίου   2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..   : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/11/17-2019.html    .-
 21.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Δευτέρα 18 Νοεμβρίου   2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/18-2019.html  .- 
 22.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/19-2019.html    .- 
23.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/11/20-2019.html  .-  
24.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/20-2019.html  ­   .- 
25.-ΑΡΦΑΡΑ -2-   Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/11/2-20-2019.html  .- 
26.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Παρασκευή 22  Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/11/22-2019.html  .- 
27.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας .....   : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/11/23-2019.html  .- 
28.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας .....   : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/24-2019.html   .-
 29 .-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας .....:  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/24-2019.html   .- 
 30.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας .....  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/11/26-2019.html   .- 
31.- 

~~

Δεν υπάρχουν σχόλια: